UPOZORNENIE ohľadne klubu v Prešove 6.1.23

UPOZORNENIE ohľadne klubu v Prešove 6.1.23

Z technických dôvodov sa rodičovský klub 6.1.23 v Prešove nebude konať.

Pripomínam, že 6.1.23 sú ešte živé jasličky v Kráľovej pri Senci, kde vás chlapci s radosťou očakávajú.

V rámci rodičovského v sobotu v Nitre sv. omša nebude s platnosťou na nedeľu ale pravidelná sv. omša v kostole kde budeme my bude o 18:00 a tá je s platnosťou na nedeľu.