Príspevky na účet

Milí priatelia,

obraciam sa na Vás s  prosbou o zamyslenie a prijatie týchto pár riadkov v pokore srdca, tak ako Vám ich v  pokore píšeme.

Rozhovory o peniazoch, finančných prostriedkoch, hmotných veciach nikdy neboli mojou „srdcovkou“. To, čo hovoríme na kluboch – „Komunita žije z Božej prozreteľnosti“ je pravda a skutočnosť. Keď sa nad  touto odvahou a vložení Komunity do  Božej dlane mamou Elvírou zamyslíme prídeme k tomu, že nás týmto krokom učí byť vnímavými na potreby druhých, nájsť to s čím sa môžeme rozdeliť, ale tiež v pokore  poprosiť, keď niečo potrebujeme.

To, že Komunita nie je dotovaná štátom ani samosprávou, aby mohla zostať slobodná pre Boha a naše deti žijú v Komunite bez povinných poplatkov , je tiež pravda. Pravidlom je, že sa ako spoločenstvo staráme  o náš národný dom, ak ho  máme (Slovensko  túto obrovskú milosť má), je  úplne jedno, v  ktorom dome je náš syn alebo dcéra. Sú určité zdroje, z ktorých sa plní náš účet – knihy, ktoré sa predávajú  na klube, na rodičovských stretnutiach koluje červené vrecko, kde vkladáme každý koľko môže, mnoho rodičov má trvalý príkaz, cez ktorý pravidelne  posielajú prostriedky na podporu  domu. Povzbudzujeme k venovaniu 2% v  marci každý rok. Uskromnenie chlapcov v  oblečení a strave nevyrieši všetko. Sú pravidelné účty, teraz najmä za energie, benzín, telefóny, ktoré sa zvyšujú a ešte budú, a ktoré treba hradiť.

Prichádza Advent, Vianoce – porozmýšľajme o katechéze na rodičovskom stretnutí v októbri a pomôžme nášmu slovenskému domu prežiť toto náročné obdobie. Prosím aj rodičov, ktorí máme synov už doma, nezabúdajme, že prišli už do hotového domu, že niekto nám túto cestu pripravil a ani všetky naše prostriedky nezastavili naše deti pred  závislosťou. Nebojme sa poslať aj 5 eur, nebojme sa osloviť aj iných ľudí, ktorí aj nemajú deti v Komunite, spriaznené duše.. Nezabúdajme – Komunita je miesto zázrakov, poďme do toho spolu.         

                                                                                                                                        Rút a Rudo, ivanČíslo účtu je na internetovej stránke v rubrike Kontakt.