SVEDECTVO O PRAŽSKOM PLESE CENACOLA

Zdravím všetkých. Volám sa Robo a v komunite Cenacolo máme syna 9 mesiacov.
S manželkou Alenou chodievame každý mesiac na celoslovenské stretnutia, kde sme sa
dozvedeli, že sa v Prahe bude konať ples rodičov z Cenacola. Najprv som túto myšlienku
odmietol ako nevhodnú. Máme sa ísť zabávať, keď by som mal žiť vážnejšie, veď syn je
v komunite a doma necháme deti samé… Niečo mi však hovorilo, že je dobrá akcia. Prihlásili
sme sa a – neľutovali. Cenacolo-vozeň žltého expresu nás vysadil v Prahe vo štvrtok 9. 2. na
obed na hlavnej stanici, kde nás čakali naši českí priatelia, ktorí našu vyše 60-člennú skupinu
odprevadili až do kláštora bratov kapucínov na Lorete. Začal sa naša púť Prahou. Myslím, že
ples tu bol dôležitý, ale dôležitá bola aj duchovná stránka akcie. Večer sme sa zúčastnili svätej
omše u karmelitánov v kostole Panny Márie Víťaznej. Tu sme ďakovali pražskému Jezuliatku
za všetko, čo nám dáva Boh, ktorý sa stal človekom a bezbranným dieťaťom. Prosili sme
z celého srdca za naše závislé deti a vnútorné uzdravenie našich rodín. Boh je láska. Svätá
omša bola po anglicky, no my sme všetko hlboko prežívali. V sakristii nás požehnal indický
kňaz a vedel vysloviť pomerne ťažké slovenské slovo – čučoriedka. Piatok patril prehliadke
Prahy. Prešli sme krížom-krážom celé staré mesto, ktoré nás vľúdne prijalo. Spoza rannej
hmly sa na cenacolistov pozeralo slniečko. Vďaka šikovnej sprievodkyni Andreji sme nazreli
do rôznych zákutí, odkiaľ na nás dýchala tá pravá historická atmosféra. Cítili sme sa ako králi.
Večer sme sa sústredili na svedectvá chlapcov z komunitného domu v Kráľovej pri Senci
a zdieľali sme svoje myšlienky. Prítomný otec biskup Antonín Basler bol s nami, modlil sa
s nami a nádherné chvíle sme strávili spolu s ním v poklone pred živým Ježišom. Ježiš bol pre
nás vystavený celú noc v kaplnke kláštora, ktorá bola pre nás k dispozícii kedykoľvek. Sobotu
sme začali svätou omšou v kaplnke sv. Václava, ktorá je nacennejšou časťou katedrály sv.
Víta. Sieň ozdobená freskami a vykladaná drahými kameňmi. Relikviár sv. Václava. To
všetko je len krásny vonkajšok, ktorý nás privádza k niečomu ešte krajšiemu,
nenapodobiteľnému. Do sŕdc sa nám dostali slová kázne otca biskupa Antonína Baslera.
Hľadať Ježiša v nás samých, ale aj v chudobných okolo nás. Nebáť sa. Kráčať. Náš
nasledujúci duchovný program vyplnili svedectvá a katechézy s chlapcami z domu v Kráľovej
pri Senci. Videli sme aj dokumentárny film o zakladateľke Cenacola mame Elvíre. Niesol
povzbudzujúce posolstvo. Ukázal, že s Láskou sa dá všetko, aj to, čo sa nám zdá nemožné
alebo nerozumné. Presne podľa motta pražského stretnutia Cenacola: ŽITE AKO DETI
SVETLA. Veď ovocím svetla je vždy dobrota, spravodlivosť a pravda. Večer sme sa obliekli
do plesových šiat. Ples sa konal priamo v historickom arcibiskupskom paláci. Českí rodičia
nás radostne privítali. Usadili sme sa a začala sa hudba. Hrali a spievali nám mladí ľudia. Boli
vynikajúci. A my sme sa zvŕtali v tanci po parkete. Išlo nám to všetkým výborne. Noc rýchlo
pokročila a je tu tombola. Každý vyhral nejakú cenu. Mne sa ušiel ruženec a krém na nohy –
presne to som potreboval. Zrazu nastal rozruch. Prišiel medzi nás pražský arcibiskup Jan
Graubner. Tancovať nechcel, ale dal nám všetkým svoje požehnanie. Dobre po polnoci sme
sa pobrali domov. Ráno nasledovala svätá omša a po nej sme si ešte s manželkou vybehli na
Strahov pozdraviť Božiu Matku a ostatky sv. Norberta. Prišiel čas odchodu. Slovenskí
cenacolisti s kuframi a taškami opúšťajú stovežatú Prahu. Odchádzame plní dojmov
s radosťou v srdci. Urobili sme zase krôčik k niečomu, čo nás zmení k lepšiemu, čo z nás
urobí deti svetla. Doma sme našli všetko v poriadku. Mali sme obavu o deti, no tie sa
postarali, veď sú už veľké. Našli sme vzorne uprataný deň a vítali nás ich usmiate tváre.
Chcem poďakovať českým rodičom Frantovi, Tomášovi, Karle a mnohým iným, že
zorganizovali túto akciu. Osobitná vďaka patrí aj Evke Hoblíkovej, jej energii a organizačnému talentu, vďaka čomu sa akcia vydarila.

Najväčšia vďaka však patrí tomu najvyššiemu režisérovi, dobrotivému Pánovi.