Svedectvo  Eugen a Aška

Drahí naši priatelia z komunity Cenacolo veľmi sme sa tešili po dlhom čase na stretnutie s vami  a keď aj nás mama Eva medzi rečou pozvala  na ples v Prahe už sme nezaváhali. Ideme.  Chceme sa aj my s vami  podeliť o vzájomnú radosť , lásku,  pocit vďaky a úcty . V prvom rade patrí vďaka nášmu  Bohu, Mame Elvíre, ktorá vytrvalo kráčala za svojím cieľom pomáhať  chlapcom  a dievčatám a tiež nášmu Ivanovi, že mu nebol ľahostajný život našich deti. Pre mňa osobne je komunita jeden veľký zázrak a Boží dar a takýto bol pre nás aj čas prežitý na stretnutí v Prahe. Zorganizovať také úžasne stretnutie v centre Prahy všetko na dosah,  nebolo iste ľahké a naše veľké ďakujem patrí všetkým rodičom , ktorí sa s láskou o nás starali. Začnem príchodom do Prahy kde nás čakal Tomáš a Zdeněk , ktorí nás priviedli do kláštora Kapucínov s veľkou trpezlivosťou, neviem 50 a viac ľudí sprevádzali cestou ako deti čo ma vrátilo do čias  školských  výletov,  jedna zástavka a vystupujeme, tri zástavky a prestupujeme, štyri a vystupujeme pre mňa zážitok nádhera. Vďaka. Hneď v prvý deň návšteva kostola Víťaznej Panny Márie  a Pražského  Jezuliatka,  sv.omša , požehnanie,  silný duchovný zážitok a odovzdanie našich detí a rodín  malému Ježiškovi.. Prehliadka Prahy , hradu , sv.omša v kaplnke sv. Václava bol  pre nás  dar lebo sme to zažili niektorí prvý krát.  A ďalším veľkým  obohatením bol čas strávený spoločne na svedectvách , ktoré svedčili o osobnom stretnutí rodičov aj chlapcov  s mamou Elvírou, ktoré nás vracali do čias jej aktívneho odovzdávania lásky a pomoci chlapcom a dievčatám za čo sme  jej vrúcne a s láskou  ďakovali  a veľkou emóciou si na stretnutie s ňou vrátane mňa spomínali. Slzy v očiach pri svedectve Maroša , Zorana s manželkou ale aj mnohých rodičov v nás zanechali pocit lásky a obetavosti Mamy Elvíry.     A sobota bola aj dňom nášho   plesu bez alkoholu a cigariet , ktorý sa konal v Arcibiskupskom paláci pri dobrej hudbe ako jedna veľká rodina, pri pohostení , ktoré sme si podonášali a pripravenej dobrej večeri s požehnaním arcibiskupa Jána sme tancovali a pri hre Paľka  na harmonike  spievali a vzájomne si rozdávali radosť, ktorá bola cítiť úplne všade. Veľmi som sa potešila stretnutiu s Danielou s ktorou sme sa pripravovali na skúsenosť do komunity plnú elánu a šťastnú  a Janu s ktorou sme boli v komunite tiež plnú života, lásky a radosti. Ešte raz ďakujem za toto prekrásne spoločenstvo, mame Eve za zorganizovanie cesty a povzbudenie, Františkovi , Jarke a všetkým nám tak blízkym rodičom z Čiech a Moravy, ktorí sa o nás s veľkou láskou starali a nám všetkým ktorí sme prijali pozvanie na stretnutie .

S láskou Eugen a Aška z Nitry