Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní

Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní

Milí rodičia, priatelia komunity Cenacolo a ostatní priaznivci!
        Je práve obdobie, kedy sa všetci môžeme rozhodnúť, že 2% z našej dane poukážeme občianskemu združeniu “Priatelia spoločenstva Cenacolo.”

Mnohí sú možno skeptickí z dôvodu, že nimi poukázaná čiastka sa im zdá taká malá, že nemôže nikomu pomôcť. Niektorí sú možno skeptickí, pretože ani nevedia, kde nimi poukázaná čiastka reálne skončí.  Možno sú aj iné dôvody, prečo  2% dane niektorí nikomu nevenujú.
Preto mi dovoľte uviesť skutočnosti a dôvody, prečo sa rozhodnúť a vyplniť potrebné formuláre, ktoré nájdete na našej stránke pod názvom 2%.
Občianske združenie “priatelia  spoločenstva Cenacolo” pomáha od svojho založenia jedinému cieľu, ktorý je predmetom jeho činnosti-  ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých a tých, ktorí majú pocit, že nevedia žiť, v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.
Za fungovaním tohto združenia stoja dobrovoľníci a ľudia, ktorí do fungovania komunity vložili jedno veľké “Áno” nasledujúc svoju zakladateľku sestru Elvíru. Sr. Elvíra nikdy od nikoho nechcela peniaze za pobyt v komunite Cenacolo.  Za jej rozhodnutím, že nebude brať peniaze od rodín, ktoré sú už aj tak zničené problémom závislosti stojí jediné poslanie – prijať zranených, osamelých, biednych a opustených ľudí a slúžiť im.
        Z komunity sa chlapci a dievčatá prichádzajúci často z okraja spoločnosti a zo sveta ulice  vracajú znovu do života a mnohí z nich zdieľajú svoje životy v darovaní sa druhým  ako misionári, resp. ostávajú aktívni v pomoci, ktorú sami kedysi prijali.
Vďaka snahe a podpore mnohých, máme dnes na Slovensku komunitný dom.
Chlapci, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú v komunitnom dome Cenacolo v Královej pri Senci, žijú predovšetkým vďaka prozreteľnosti, a z toho čo si sami vyprodukujú, bez akejkoľvek finančnej pomoci štátu, prípadne samosprávy.
        Všetky príjmy, ktoré občianske združenie získa z 2% asignácie dane sú použité na nevyhnutné fungovanie tohto domu, stavebné práce, energie, PHM, telefóny, zásoby. Bez týchto prostriedkov komunitný dom nie je schopný fungovať. Preto pomôže aj malá čiastka každého z nás. 
Milí rodičia, priatelia a ostatní, ktorým nie je ľahostajný slovenský komunitný dom a mladým v ňom prosím, aby ste ku skutku lásky k blížnemu priviedli i svojich priateľov, susedov, kolegov z pracoviska a známych v duchu hodnôt, na ktorých celá komunita Cenacolo stojí. Urobme správnu vec, venujme čas a energiu pre komunitu Cenacolo a venujme jej 2% dane.  Hlavne zo srdca.
Ďakujeme Vám všetkým.
 
Komunita Cenacolo