KLUBY A KOLOKVIE

Kluby a kolokvie v súčasnosti

Kluby a kolokvie od 05.10.2020 do 25.10.2020

Od 05.10.2020 vstúpil do života komunity iný režim klubov a kolokvií ako dovtedy. Konajú sa po telefóne vzhľadom ku opatreniam proti corona viru.
Ak by sme podľa covidovej situácie tento systém zmenili uverejníme zmenu na tomto mieste.


 Pretože spoločenstvo rodičov a pripravujúcich sa chlapcov a dievčat na kolokviách  je pre napredovanie  v ceste prípravy vstupu  veľmi  dôležité, zatiaľ budú v  súlade s platnými opatreniami prebiehať kolokvie naďalej. Ak počet prihlásených presiahne naše možnosti  v rámci protiepidemických opatrení, budú jednotliví rodičia pozývaní  na kolokviá obtýždeň. Po modlitbách a dlhom zvažovaní  sme pristúpili k  týmto  usmerneniam, jednak aby sme zamedzili  nákaze pri vzájomnom stretávaní, ale tiež, aby sme umožnili vstup  chlapcov a dievčat do  Komunity .

Modlime sa za Komunitu v týchto časoch, ktoré  si  vyžadujú hľadanie nových možností v súlade s tým, čo už  bolo  napísané “Božou logikou je starosť o  druhých”- pápež František. Chráňme život pred pandémiou, ale súčasne hľadajme riešenia ako ísť napred- “Andiamo avanti!” Mama Elvíra.


Kluby a kolokvie v ČR v Zlíne: od 15.01.2021 sa konajú online v piatok o 19.00 hod. Je potrebné sa prihlásiť najneskoršie do piatku 12.00 SMS-kou na telefónne číslo +420777 864 893. Tam dostanete i všetky ďalšie informácie týkajúce sa Cenacola v Čechách a na Morave.
 

04.10.2020    Vaši
    Bratstvo sv. Cyrila a Metoda Králová a Rút, Rudo, Jana, Fredo, Zuzka, Ľuboš, Brigit, Miro, ivan        

 Možnosť komunikácie od 04.10.2020

Kluby Piešťany +421 903 523 861+421 903 523 862  
Kluby Košice+421 907 197 990 +421 911 630 893
Kolokvie chlapci rodičia+421 905 694 551+421 915 895 891
Kolokvie dievčatá rodičia  +421 903 029 307 +421 903 493 321
Kolokvie dievčatá komunita+421 915 311 669
Kolokvie chlapci komunita+421 918 805 910
Ivan   +421 905 416 011