Milí priatelia – Modlitbový úmysel pre všetkých z nás

Pane na kríži.  Ty si sa modlil: Otče odpusť im lebo nevedia čo robia.

Prosíme Ťa za všetkých, ktorí takto zblúdili.  Odpusť im.

Uzdrav tých ktorých, svojimi činmi zranili. 

A všetkým nám daj silu veriť v Tvoju nekonečnú lásku.