Svedectvo mama Vlasta – Oslava 85 – tich narodenín mamy Elvíry

OSLAVA 85 – tich NARODENÍN MAMY ELVÍRY

Ahoj drahí čenakolci aj ešte nečenakolci,
chcem sa s vami podeliť o momenty prežité pri oslave 85- tich narodenín Mamy Elvíry.
Som nesmierne vďačná Pánu Bohu za tento čas prežitý so srdcom komunity pred
monitorom. A tak byť súčasťou pre mňa nesmiernej veľkej oslavy nepatrnej malej ženy
s obrovským srdcom slúžiť Bohu pri záchrane životov. Dodávať im ich zmysel, radosť,
šťastie, lásku, priateľstvo v darovaní sa jeden druhému.
Bol to veľký dar. Aj pandémia má svoje pozitíva. Bez nej neviem, neviem, či by som osobne
bola účastná tejto oslavy.


Som nesmierne vďačná Pánu Bohu za život mamy Elvíry, pretože si ju vyvolil pre mňa
všetkých tých, ktorí komunitou prešli prechádzajú alebo sa do nej pripravujú.
Jej životný príbeh mi otvoril srdce, oči i uši, že v úplnej dôvere Bohu sa dejú v mojom živote
malé ale aj veľké zázraky.


Vďaka mame Elvíre, ktorá sa vždy nechala viesť Duchom svätým sa mi potvrdilo, že naozaj
nechať sa Ním viesť a byť vnímavá na Jeho vnuknutia vzťahy medzi ľuďmi s ktorými žijem sa
premieňajú, uzdravujú v odpúšťajúcej láske a vstupujú do nového postoja a vnímania.
Vďaka mame Elvíre sa môj život stal životom plný radosti, šťastia, pokoja napriek krížom,
ktoré denne prežívam.
Mama Elvíra bola a je mi príkladom, že z každého kríža zostupujú milosti, ktoré ma
posilňujú, ktoré prehlbujú moju vieru, ktoré ma robia pevnejšou, silnejšou a odvážnejšou
pre moju budúcnosť.
Vďaka mame Elvíre som prišla k poznaniu, že každý kríž môjho života mi bol a je mi darom,
pretože ma posúval a posúva na ceste, ktorou som kráčala a kráčam. Stáva sa, že občas ma
prenasledujú myšlienky. Je tvoja prítomnosť v komunite opodstatnená ? Veď tvoji synovia
v nej neboli. Avšak podľa slov mamy Elvíry „ PREMENENÍ RODIČIA – UZDRAVENÉ DETI“ ma
utvrdzujú, že sa mi dostalo veľkej Božej milosti. Bola som ako rodič priamo pozvaná. Moji
synovia majú možnosť vnímať svoju matku premenenú. Je iná ako ju poznali v minulosti. Má
k nim iný prístup. Nevynucuje si ich pozornosť a lásku za každú cenu. Nezasahuje
a rešpektuje ich životy, ktoré žijú vo svojej dospelosti. Dáva im slobodu v rozhodovaní sa.
Neuľahčuje im následky zlých rozhodnutí. Ale vždy ich sprevádzam v dôvere Bohu. Ako to
robila mama Elvíra na kolenách a v modlitbách. Viera mojich synov je veľmi slabá. Veď som
im ju nedala, pretože som ju sama nemala. Ale dnes slovami mamy Elvíry, ktorá hovorila
chlapcom pri vstupe do komunity „JA VERÍM ZA VÁS“. Áno ja naozaj verím za nich. Verím,
že aj oni nastúpia na cestu na ktorej sa nachádzam ja. Bez osobných zásahov, vnucovania
a vysvetľovania. Na kolenách a s modlitbou na perách.


Táto oslava bola pre mňa naozaj veľkým dňom. Akoby jej narodeniny boli aj oslavou môjho
nového života. Napriek tomu, že som ju prežívala sama v mojom príbytku bola som plná
radosti a šťastia. Cítila som sa priamo účastná tejto oslavy.

Vyrobila som si venček s číslicami 85 nasadila na hlavu a spolu s účastníkmi v Envie som
tancovala, spievala, tak ako sa to dialo priamo na tejto narodeninovej oslave.
Aj som si poplakala nad veľkosťou tejto ( podľa mňa už teraz svätej) ženy, ktorá sa úplne
opotrebovala pre tých, ktorým zasvätila svoj život. Vidieť ju ležiacu v posteli zjednotenú
s Kristom na kríži bolo pre mňa veľkou výzvou. Neustále mi znejú slová, ktoré som počas
tejto oslavy niekoľko krát počula:
„ORA TOCCA ME “ „ TERAZ SOM JA NA RADE „
Áno tieto slová vnímam ako výzvu ku ktorej som Pánom pozvaná, aby to čo mi Boh cez
mamu Elvíru dal som odovzdávala a bola jej pokračovateľkou. Šírila jej charizmu pri znovu
zrodených životoch stratených ľudí. Tam kde sa nachádzam a kde budem Pánom pozývaná.
Teraz som na rade nie len ja, ale aj všetci tí, ktorí to čítate a aj tí ktorí ste komunitou prešli
čo len jeden deň.


Mama vlasta