Viera je buď misionárska, alebo to nie je viera

Viera je buď misionárska, alebo to nie je viera  A v závere Markovho evanjelia, ktorý sme teraz čítali, je vyslanie Pánom. Pán sa zjavil ako Spasiteľ, ako jednorodený Boží Syn; zjavil sa celému Izraelu a ľudu, osobitne viac dopodrobna apoštolom, učeníkom. Toto je Pánova rozlúčka: Pán odchádza, «vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha» (Mk 16,19).Avšak ešte pred odchodom, keď sa zjavil Jedenástim, povedal im: «Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu» (Mk 16,15). Je tu misijnosť viery. Viera je buď misionárska, alebo to nie je…

Čítaj celý článok

Len ten, kto zostáva v Ježišovi je kresťanom

Len ten, kto zostáva v Ježišovi je kresťanom Petrov nástupca v homílii komentoval úryvok z Evanjelia podľa Jána (8,31-42), kde Ježiš hovorí: «Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí». Byť učeníkom znamená nechať sa viesť Duchom Svätým. Ale keď hovoríme o identite, Ježiš takto hovorí Židom, ktorí uverili, radí im: «Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi». Opäť je tu to slovo, ktoré je Pánovi tak drahé, že ho zopakuje mnohokrát, i potom pri [Poslednej] večeri: zostať. „Zostaňte vo mne“. Zostať…

Čítaj celý článok

Odvaľme kamene všetkého, čo páchne smrťou

Odvaľme kamene všetkého, čo páchne smrťou Aj dnes nám Ježiš opakuje: „Odvaľte kameň“. Boh nás nestvoril pre hrob, stvoril nás pre život: krásny, dobrý, radostný. To „závisťou diabla prišla na svet smrť“ (Múd 2,24), hovorí Kniha múdrosti, ale Ježiš Kristus prišiel, aby nás oslobodil z jej pút.Sme teda povolaní, aby sme odvalili kamene všetkého, čo páchne smrťou: napríklad pretvárka v žití viery je smrť; deštruktívna kritika voči druhým je smrť; urážka a ohováranie je smrť; odsúvanie chudobných na okraj je smrť.Pán od nás žiada, aby sme odvalili tieto kamene zo…

Čítaj celý článok

Náš Pán je Bohom blízkosti, buďme si takí navzájom

Náš Pán je Bohom blízkosti, buďme si takí navzájom Úryvok z homílie sv. Otca pápeža Františka „Blízky Boh“ si volí byť slabým, a čím bližším sa stáva, tým sa zdá slabším. Keď prichádza k nám, aby prebýval s nami, stáva sa človekom, jedným z nás: urobí sa slabým a nesie tú slabosť až na smrť, a to tú najkrutejšiu smrť, smrť vrahov, smrť najväčších hriešnikov. Blízkosť Boha pokoruje. On sa pokoruje, aby bol s nami, aby s nami kráčal, aby nám pomáhal.„Blízky Boh“ nám hovorí o pokore. Tam nie je nejakým…

Čítaj celý článok