Adorácie 15.2.2023

Kvôli zavedeniu aliturgických dní v Gréckokatolíckej cirkvi bude 15. februára 2023 v Prešove na Sekčove namiesto svätej liturgie o 17. hod. predpôstna večiereň ( vešpery ) a po nej program ako obvykle.

15.2.2023 sú v našom programe adorácie.

Pre Gréckokatolícku cirkev platí predchádzajúci text.