15. výročie domu sv. Cyrila a Metoda Komunity Cenacolo na Slovensku

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Drahí priatelia,

     s veľkou radosťou si vám dovoľujeme oznámiť, že v tomto roku oslávi náš komunitný dom sv. Cyrila a Metoda na Slovensku v Kráľovej pri Senci výročie 15 rokov od príchodu prvých chlapcov. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktorými nás počas týchto rokov požehnával. Chceme poďakovať aj v mene všetkých mladých a ich rodín, ktorým cez komunitu pomohol v neľahkých životných situáciách. Veľká vďaka patrí aj vám za všetku vašu pomoc a priateľstvo.

     Pri tejto príležitosti by sme vás všetkých radi pozvali v SOBOTU 25. 6. 2022 k nám do domu stráviť spoločne deň plný radosti, modlitby, spevu, tanca a svedectiev o tom, ako Pán mení naše životy.

     Veľmi sa na vás tešíme!

     chlapci, Maroš a Mária s deťmi  z Komunity Cenacolo