Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2016

 

Obsah vianočného balíčka pre chlapcov

 

Chystá sa:

Rodičovské stretnutie -  február 2017
Zámer putovaní rodičov a priateľov komunity Cenacolo

 

Konalo sa:

Ž®ivé jasličky v komunite Cenacolo
Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2016

Rodičovské stretnutie Červený kláštor 11.11- 13.11.2016

Adorácie 2016
Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky
!! Požiar ORAVSKÉ CENTRUM MLÁDE®E !!
Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

PÚTNICKÉ  P O Ą S K O - SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Konanie Rodičovských klubov, Kolokvií, Celoštátnych rodičovských stretnutí a regionálnych stretnutí do septembra 2016

Medjugorie rodičia 2016

Putovanie do Poľska 9.9 - 11.9.2016

Exovci stretnutie jún2016
Regionálne rodičovské stretnutia
Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch
Sviatok života Saluzzo 2016

Príspevok Slovenska do programu Sviatku života 2016
Rodičovské stretnutie  Orava
Medjugorie mladých Jún  2016 (pokus druhý)
Medjugorie mladých máj  2016

Jarné stretnutie rodičov Chorvátsko

ORAVSKÉ DOBRODRU®STVO – jarné  stretnutie mladých 2016 

Program plánovaných akcií na rok 2016

Upozornenie!  - Doprava na rodičovský klub

Každý druhý a štvrtý  týždeň v mesiaci počínajúc septembrom  bude  chodiť   8-miestné auto po  trase Námestovo, Oravská Lesná, Krásno nad Kysucou, ®ilina  do Piešťan na piatkový rodičovský klub. Je potrebné sa nahlásiť do stredy večera, aby toto auto v piatok šlo do Piešťan, na tel. č.  0903/285 131 alebo  0903/285 130 .
Na cestu sa skladá 10eur/osoba.

 

Celoštátne rodičovské stretnutia 2016

sa konajú vždy v prvú sobotu v mesiaci (pretože na záver každého stretnutia slávime Fatimskú sobotu), s výnimkami, ktoré sú nutné z technických dôvodov, a  na ktoré budete včas upozornení pri ozname jednotlivých podujatí. Rodičovské stretnutia sú spoločné, uskutočňujú sa v Piešťanoch, v našej klubovni na ul. F. E. Scherrera 40 so začiatkom o 10.00 hod. Začíname ich modlitbou ruženca, vzývaním Svätého Ducha a prosbou ku sv. Michaelovi archanjelovi. Hodinová  prestávka na obed, ktorý si vždy zaistíme spoločne sami. Večer o 18.00 sv. omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda  v Piešťanoch.
Dvakrát  za rok organizujeme trojdňové rodičovské stretnutia, v r. 2016 to bude  na jar Námestovo Slanica, na jeseň Červený kláštor. Oba termíny sú už uvedené v celoročnom programe. 
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťamiProgram stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami


02.01.2016         ®ivé jasličky                                 Králová pri Senci
09.01.2016         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
16.01.2015         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
20.01.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
30.01.2016         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice


06.02.2016         Celoštátne rodič. stretnutie, ples            Ostrihom H – viď osobitný oznam
13.02.2016         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.02.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
27.02.2016         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

05.03.2016         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
12.03.2016         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
16.03.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
26.03.2016         Biela sobota                                  Regionálne  rodič. stretnutie    nebude
              
01.04.2016 – 03.04.2016                                          Oravské dobrodružstvo
02.04.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
09.04.2016         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
20.04.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
30.04.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

07.05.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
11- 18.05.2016     Medjugorie mladých
14.05.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
18.05.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
20,21,22.05.2016   Celočeskoslovenské rodič. stretnutie          Námestovo -  Slanica
28.05.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

04.06.2016         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.06.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
15.06.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
25.06.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

02.07.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
07.–11.07.2016     Sviatok života  S a l u z z o                 viď osobitný program
16.07.2016         Regionálne rodičovské stretnutie              Piešťany, Zvolen, Košice
20.07.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
30.07.2016         Regionálne rodičovské stretnutie              Piešťany, Zvolen, Košice

06.08.2016         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.08.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.08.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
27.08.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

03.09.2016         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.09.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.09.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
21.09.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
23.-29.09.2016     Medjugorie rodičov

01.10.2016         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
08.10.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
19.10.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
29.10.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice


04.11.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
11.-13.11.2016     Celoštátne rodič. stretnutie                  Červený kláštor  
16.11.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča  
26.11.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

03.12.2016         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.12.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.12.2016         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
21.12.2016         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov

 

 

 

 

Regionálne rodičovské stretnutia


Náplňou týchto stretnutí je duchovno. Čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.

Stretnutia sa budú konať :
pre  Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. č. 0918 422 979, koná sa  vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č. +421915939584

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

 

 

Adorácie 2016

Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

 

U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podľa letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Levoči a Prešove.


Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť  Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou Oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.

V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom?  V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad  oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.


Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Levoči pátri Minoriti v útulku sv. Františka v minoritskom kostole Ducha svätého a kláštore. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Krí?a na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.
Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umožnili a pomohli všetkým záujemcom navštíviť významné miesta Božej existencie na Zemi.

        2016                 Krakow, Lagiewniki, Čenstochova   (Czestochowa)

        2017                 Svätá Zem-  prístupné časti Svätej Zeme, ležiace na území štátu Izrael

        2018                  Guadalupe - Mexiko        

 

Tento zámer uverejňujeme s dostatočným časovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvážiť náš záujem, možnosti, pokonzultovať s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta už pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok času nazbierať  dostatočné prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hneď po ich zistení vyvesené na tomto mieste.


Milosrdenstvo Libéria

Milí  priatelia!

Sv. Ján Pavol II, stanovil prvú nedeľu po Zmŕtvychvstaní Krista za nedeľu Božieho milosrdenstva.
Všetci z nás, členov a priateľov komunity Cenacolo, sme od prvého stretnutia sa s Cenacolom  pochopili , čo slovo milosrdenstvo znamená, pretože sme to pocítili na vlastnej koži. A to nielen byť príjemcom tohto daru, ale  byť aj  jeho poskytovateľom v pravom slova zmysle.
Chcem týmto príspevkom upútať vašu pozornosť ku myšlienke prejaviť svoje milosrdenstvo  trpiacim a to pomocou modlitieb i materiálnou pomocou.  Za cieľ našej pomoci  si vezmime núdznych, ktorých máme duchovne  a srdcom veľmi blízko – domorodé deti aj naše  deti, ktoré sa o nich starajú. Ide o dom sv. Jozefíny Bakhity našej komunity vo Virginii, v Libérii v Južnej Afrike.

 Svoje dary môžeme posielať na bankový účet našej komunity na Slovensku, číslo je uvedené dolu, do 05.07.2016, aby sme mohli náš príspevok odovzdať už 07.07.2016 donovi Stefanovi v Saluzze pri zahájení  Sviatku života. Do správy prijímateľovi uveďte prosím  “Milosrdenstvo“

Ďakujem vám, že budete nad týmto návrhom premýšľať  a srdečne vás pozdravujem

Bankové spojenie:
Tatra banka Slovensko    kód: 1100
IBAN:  SK 94 1100 0000 0026 2314 6144
BIC (SWIFT):  TATR SK BX
 

 

 

 

Obsah vianočného balíčka pre chlapcov:

        Tradičným problémom predvianočných stretnutí sú vianočné darčeky. Komunita odporúča posielať iba veci, ktorých zoznam si môžete  pozrieť nižšie. Sú to už roky rovnaké, praktické veci. Nie všetci rodičia chcú, alebo môžu ísť na stretnutie s komunitou, ale balíček by chceli poslať. Prosím preto, aby ste riadne zabalené balíky označené menom dieťaťa, domu a prípadne krajiny, prinesli na rodičovské stretnutie prvú sobotu v mesiaci december. Odtiaľ budú transportované ďalej.
Ponožky 3 páry, trenírky alebo boxerky  3 ks, čapica, rukavice, šál á 1 ks, žiletky (pre chlapcov ), dezodorant, zimné pracovné topánky 1 pár. Veci treba zabaliť do balíčka a označiť menom potomka a ak viete i menom domu, v ktorom váš potomok  je. Prosím vás nekupujte si svoje deti za cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete poslať  takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je, je to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie.
 

 


CHYSTÁ SA

 

 

Rodičovské stretnutie -  február 2017


Milí priatelia!

Všetci, ktorí máte čo dočinenia s komunitou Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne, ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo , ktoré sa uskutoční dňa

                                            
4.februára 2017 v Banskej Štiavnici.

Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou živou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.

Kde: Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej Banská Štiavnica, Mládežnícka 4  

Program  rodička:

PIATOK: 03.2.2017
Večera sa podáva pôstna- tradičný chlieb s masťou a cibuľou.

Klub sa začína o  19.00 hod- kto sa chce dozvedieť niečo o závislosti a komunite Cenacolo je vítaný

SOBOTA: 04.2.2017
 Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.


09.00                modlitba sv. ruženca, 
10.00 – 13.00-  katechéza otca Ireneja, diskusia  k danej téme

13.00 – 14.00 - obedňajšia prestávka /obed prinesieme pre seba i pre priateľov/

14.00 - 14.30 – technické kolečko
15.00 – 16.30 – svätá omša  
17.00 – 19.00 – privítanie hostí a svedectvá rodičov
20.00 – 03.00 – slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov a priateľov komunity Cenacolo
Ďalšie organizačné pokyny :
Tradičný ples  organizujú –
Iveta a Martin s pomocníkmi,  mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Počet vstupeniek  na ples  - 100 kusov

Cena za osobu na ples
 
- 2x večera  - 15,00- € /káva, čaj, minerálka/
 
- 1x nocľah  - 10,00- € /po plese zo soboty na nedeľu/

- hudba       -   5,00- €

  SPOLU:        30,00-€

Program plesu:
20.00 -  prvá večera-  /výborná sviečková z diviny,  po nej  -  voľná zábava - tombola
Podľa hladu  - druhá večera- /výborná kapustnica-   zábava do rána – 3.00hod. a do tanca nám bude vyhrávať živá hudba  MIBA z Banskej Štiavnice
Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali telefonicky  Ivetke- mob: 0905 615 538  prípadne Evke Hoblíkovej  mob:  0918 685 735.  Prihlásiť sa  a zaplatiť prosím najneskoršie do  15.01.2017. Vstupenky treba zaplatiť na rodičkách a kluboch, alebo môžete peniaze posielať na účet číslo SK1409000000000412064190  - do správy uviesť meno a Ples Štiavnica 2017.
Parkovanie je priamo pri školskom internáte a je bezplatné.(budú smerové tabule)

Pomoc pri blúdení : Martin  - mob.: 0905 526 512 a Lukáš mob: 0904 335 083
Ubytovanie po klube a  plese:
Je možnosť ubytovať sa už v piatok 03.02.2017 ( +10,-€ na osobu), pomôžeme organizátorom s prípravou rodička a plesu. Do zahájenia klubu si užijeme krásu miestneho bazéna a sauny, prípadne prechádzky s dobrou kávičkou v historickom centre mesta. Kto má chuť, nahlási to organizátorom, už pri nahlasovaní sa na ples a rodičovské stretnutie. Ubytovanie je  zabezpečené  v internátnych  izbách so sprchami  aj s posteľnou bielizňou.
Pre rýchlejšie ubytovanie prosíme poslať mailom nasledujúce údaje: priezvisko a meno, adresa, číslo OP, dátum a miesto narodenia na mail:   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Prosíme tých, ktorí už zaplatili, aby hore uvedené údaje čím skôr nahlásili!
Tombolu organizujú: Brigitka a Mirko  Slúkovci s pomocníkmi, č. mob. 0903-493321. Prosím doniesť kto čo môže, vrátane exotických vecí, napr. živé prasiatko.

Upečené slané a sladké mňamky – množstvo a druhy koordinuje:  Otilka Švecová a Lydka Sepová  mob:  0915-722542, 0905-871572 s pomocníkmi.

Varenie kávy a čajíkov organizujú: Tonka a Peťo  Štrohnerovci   mob.: 0905450474 s pomocníkmi

                                                                                                        S pozdravom    Ivan

 

 

 

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2016


        Taliansko           18.12.2016             ENVIE (spolu D a CH)
        Chorvatsko + BiH    11.12.2016             VRBOVEC
        Poľsko              17.12.2016             TARNOW
                            17.12.2016             GIESKOVO
        Slovensko           26.12.2016             KRÁĄOVÁ p/S
        Rakúsko             17/18.12.2016          KLEINFRAUENHEID
        Francúzsko          10/11.12.2016          LILLE    
                            17/18.12.2016          ARS
                            17/18.12.2016          LOURDES
        Španielsko          10/11.12.2016          SAN CELONI
        Portugalsko         3/4.,12.2016           FATIMA
        Spojené kráľovstvo  3/4.12.2016            KENDAL 


Ohľadom chlapčenských stretnutí kontaktuje Igora  0918805910 a dievčenských Barborku 0915311669

                                                 

Koordinátormi pre jednotlivé zeme, kde predpokladáme záujem sú

  Taliansko                     Martina Grígerová  0915979226,

  Chorvatsko a BiH          Zdenko Vlkovič     0904578161

  Poľsko                         Ján Bohunický      0944116637

 

 

 

Zámer putovaní rodičov a priateľov komunity Cenacolo

2017      Svätá Zem
2018      Poľsko
2019      Quadeloupe

 


Rodičovské stretnutie Červený kláštor 11.11- 13.11.2016            V dňoch 11. až 13. novembra  2016  sa v kúpeľoch Červený kláštor uskutoční československé rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať v kongresovej hale kúpeľov. Na stretnutí privítame hostí zo Saluzza, o. biskupa M. Ąacha z Prešova a samozrejme veľmi radi privítame všetkých kňazov v Čechách i na Slovensku, ktorí s nami spolupracujú. (Prihláste sa prosím u organizátorov).

Organizátormi tohto stretnutia sú   Hela na telef. čísle 0904 157178  a Štefan,  ktorý sa zdržuje v cudzine,

      mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

      číslo účtu SK3965000000000092008420

Lokalita nášho stretnutia je síce ďaleko na východe krajiny, ale autobus organizovať nebudeme.

Peniaze ( zálohu 60€ ) treba poslať na hore uvedený účet s vyznačením mien za koho platba je, pretože musíme zaplatiť zálohu. Pripomínam, že prihlásený je ten, kto zaplatil. Ak bude podľa skutočných výdavkov potrebné doplatiť ( čo je podľa skúseností doteraz málo pravdepodobné), vyberieme na mieste.
Prosím, aby ste si urobili plán tak, aby sme mohli začať v piatok 11.11.2016 v podvečer, aby sme mohli začať „pochodovým ružencom“  a večerou a aby sme sa zúčastnili celého programu stretnutia a nielen dajakého poldňa , prípadne iba obeda.
Prihlásiť sa treba do 31.10.2016 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť. Prosím o disciplínu pri prihlasovaní, aby sme zbytočne nerobili problémy podniku, v ktorého priestoroch budeme naše stretnutie prežívať a ktorý nám všestranne vychádza v ústrety.  Prosím, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa mienia stretnutia zúčastniť.  Treba totiž pripraviť počet stoličiek  na sedenia.  Stravovanie na  všetky tri dni je možno kúpiť iba v rozsahu celého konania stretnutia.  Stravu objednávajte pri prihlasovaní u hore uvedených organizátorov.  Na účet uvedený hore treba zložiť čo najskôr, najlepšie hneď po uverejnení tejto informácie,   60 € ( v poplatku je ubytovanie 2 noci a strava- piatok večera, v sobotu R,O,V a v nedeľu R a O.       
Pokiaľ ide o cestu do miesta konania odporúčam, aby ste sa navzájom dohodli a absolvovali cestu spolu autom. Cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy je komplikované.  Ukážme si navzájom našu ochotu obetovať sa a posádku svojho auta zaistiť pomocou vlastnej iniciatívy.  Nebojme sa a nehanbime sa tiež osloviť  priateľov z nášho občianskeho združenia a poprosme ich o pomoc pri doprave. Korunka nám z hlavy nespadne.  Upozorňujem i tých, ktorí bývajú relatívne blízko, že cesta je komplikovaná a večerné programy v piatok i sobotu sú dlhé, preto asi bude výhodnejšie (i ekonomicky) stráviť v mieste konania celý čas od piatku do nedele obeda.
Naše stretnutie bude mať nasledujúci program:
Rodičovské stretnutie        11.11. – 13.11.2016     Červený kláštor


                           Piatok       11.11.2016
18.00     večera
19.00     ruženec – v prípade priaznivého počasia pochodový
20.00     rodičovský klub


                           Sobota     12.10.2016
08.00       raňajky
09.00      ruženec – v prípade priaznivého počasia pochodový po ňom katechéza o. Ireneja
12.00       obed
14.00       Korunka božieho Milosrdenstva
15.00       katechézy komunitných kňazov
18.00       sv. omša
19.00       večera
20.00       predstavenie mladých zo slovenského  komunitného domu


                  Nedeľa     13.10.2016
07.30       raňajky
08.30       sv. omša
09.30- 10.30      katechéza komunitných kňazov
10.30- 12.30      rodičovský klub, svedectvo slovenských rodičov,
12.30 obed, po ňom spoločná modlitba a rozchod do našich domovov

 

Ubytovanie: REKREAČNÉ ZARIADENIE DUNAJEC, Červený Kláštor 12.
 

 Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky


Milí priatelia,

s radosťou vám chceme oznámiť správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z ME®UGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tiež v tento deň.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ostávame s vami spojení v modlitbe,

Svetlo Máriino

 

 

!! Požiar ORAVSKÉ CENTRUM MLÁDE®E !!

V minulých dňoch postihol ORAVSKÉ CENTRUM MLÁDE®E v Ústí nad priehradou na Orave (správca o. Braňo Kožuch)  požiar. Škody, ktoré na objekte spôsobil odhadli odborníci na cca 130.000.- €

Myslím, že Boží Chrám, i priľahlé zariadenie,v ktorom bola poskytnutá intenzívna pomoc veľa rodičom nášho spoločenstva i našim deťom si zaslúži podporu. Podporu modlitbovú i materálnu.

Ak ste sa rozhodli pomôcť, prosím vás o modlitbu všade a v každom čase. Božia prozreteľnosť je obrovská. Ak ste sa rozhodli pre pomoc materiálnu dohodnete si ju s ľuďmi, ktorí na rodičku v Červenom Kláštore budú mať na starosti obnovu CENTRA. Ak ste sa rozhodli podporiť obnovu finančne tak okrem bežných spôsobov posielania financií v 21.storoičí jestvuje možnosť vhodiť ich do zreteľne a výrazne označenej nádoby, ktorá bude k dispozícii v spoločenskej hale kde bude naše jednanie prebiehať.

Všetkým darcom Pán Boh odmeň 


KONALO SA

 

 

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria


        Všetci mladí, ktorým sa páči putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo môžu využiť našu ponuku na tohtoročné putovanie do Medjugoria v dňoch

                                     30.09. 2016   -   06.10.2016

       Kontakty na organizátora  Jano  00421 905 963 143, IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655,  e-mail:     This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Program:
    Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  30.09.2016 o 06.30 hod. na parkovisku pri BILLE v Piešťanoch (odchod 07.00 hod., Trnava - železničná stanica o 07,30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 08,00 hod.). Príchod do Medjugoria  30.09.2016  približne okolo 21.30 hod.

Počas pobytu:
           Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity
           Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 14. rok vonku) a jeho manželky, rodičov šiestich detí.
           Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
              Sprevádzať nás bude kňaz.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

 Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno 04.10.2016 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude  sv. omša  a raňajky. Deň 04.10.2016 a 05.10.2016 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  06.10.2016 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan pred polnocou toho dňa.


Podmienky:

Prihlásiť sa najneskôr do 20.09.- po prihlásení sa emailom a neobdŕžaní odpovede sa presvedčiť či email prešiel.

          cena:  zložiť na účet je potrebné 200€ (za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše).  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore,  prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         modlitby ako poďakovanie za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
        Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami, ktoré vám žičím z celého srdca
Váš ivan

 

 

 

PÚTNICKÉ  P O Ą S K O - SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVATermín: 9.9.-11.9.2016

Pre úspešné zvládnutie organizácie púte si Vás dovoľujeme upozorniť na:
Stretnutie skupiny:


Dňa:                9.9.2016
Miesto:       

TRNAVA: ®elezničná stanica  23.15 hod. 9.9.2016 (v noci z piatka na sobotu)
PIEŠ«ANY: TESCO ul. N. Teslu o 23.59 hod. 9.9.2016
ILAVA: čerpacia stanica SLOVNAFT Štúrova ul. (pri výjazde na diaľnicu) o 00.45 hod. 10.9.2016
®ILINA: Autobusová stanica, nástupište číslo 4, PRÍLE®ITOSTNÁ DOPRAVA (CESTOVNÉ KANCELÁRIE)  o 02.00 hod. 10.9.2016, autobus na tomto mieste môže stáť obmedzenú dobu, prosím, buďte tam včas a nevzďaľujte sa, ďakujeme.
ČADCA: čerpacia stanica Kingas o 02.45 hod. 10.9.2016(pri autobusovej a železničnej stanici)     

Ubytovanie s polpenziou:             DOM PIELGRZYMA V KALWARII ZEBRZYDOWSKEJ
                   ubytovanie I. kategórie, izby s príslušenstvom
Adresa:         ul. Bernardynska 46,  Tel.:+48 33 876 55 39

Svätá omša – Czestochowa 10.9.2016 je rezervovaná o 9.00 hod. v kaplnke sv. Pavla
Svätá omša - Lagiewniki 11.9.2016 je rezervovaná na 14.00 hod. v Slovenskej kaplnke

Vreckové: odporúčame EUR/resp. Poľské zloté (aj drobné mince na WC), podľa Vášho uváženia
Lieky: predpísané lekárom + lieky proti bolesti, teplote a žalúdočným problémom.
Pas, resp. Občiansky preukaz prosíme skontrolovať  platnosť
Doporučujeme: pohodlnú obuv, teplejšie oblečenie na noc, plášť do dažďa.
Predpokladaný príchod: 11.9.2016 vo večerných hodinách.

Výstupné miesta:
Dolný Kubín, Kraľovany, ®ilina, Ilava, Piešťany, Trnava


Prajeme Vám šťastnú cestu a požehnanú púť !

V Senici dňa 19.8.2016
                            Bronislava Macková
                            riaditeľka CK

 

 

 

Konanie Rodičovských klubov, Kolokvií, Celoštátnych rodičovských stretnutí a regionálnych stretnutí do septembra 2016


Rodičovský klub  01.07.2016   nebude, ďalej pokračujú ako obvykle
Kolokvie    chlapčenské:  01.07.2016 nebudú a prvé potom budú 06.08.2016
                    Dievčenské nebudú celé prázdniny, potom prvé budú 10.09.2016

Celoštátne rodičovské stretnutie v júli 2016 nebude, v auguste a ďalej budú tak ako sú vypísané
Prosím všetkých rodičov a priateľov komunity Cenacolo v Česku a na Slovensku,  aby sme sa v snahe skvalitniť duchovnú úroveň nášho spoločenstva zúčastňovali pri každej možnej príležitosti regionálych rodičovských stretnutí podľa rozpisu v zozname  „Akcií“
 

 

Medjugorie rodičia 2016

 Milí priatelia!
        Za roky, počas ktorých realizujeme putovanie ku Panne Márii do Medjugoria, sme si zvykli na túto tradíciu. Stretávanie sa s Božou Matkou nám  „nabíja baterky“ na celý nasledujúci rok.  Slovenských cenakolských rodičov čaká i tento rok otvorená náruč Kráľovnej pokoja.

                                              Termín 23.09.2016 – 29.09.2016

PRIHLÁSTE SA PROSÍM NAJNESKORŠIE 10.09.2016 NA CELOŠTÁTNOM RODIČOVSKOM STRETNUTÍ - TAM MÔ®ETE AJ ZAPLATI«. (zaplatiť možno do 10.09.2016 i na účet, ktorého IBAN je o 2 riadky nižšie.)
Tento rok organizujú naše putovanie:

         Alenka  0902979657,
         Marian  0910479620,
e mail adresa :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,
účet: IBAN SK9202000000001614240572
    
Pripomínam, že definitívne je záujemca o putovanie  prihlásený, keď zaplatí cenu zájazdu. Rezervovanie miesta v autobuse nejestvuje.

Odjazd autobusu  v tomto roku bude     23.09.2016 o 17.00 hod., keď o 16.30hod.  bude autobus pristavený  pri jezuitskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch na Poštovej ulici, na nakladanie batožiny.  Nástup v Trnave pred železničnou  stanicou  bude o 17.45 hod a v Bratislave pred Istropolisom  pri zastávkach MHD o 18.30 hod.  Do Medjugoria dorazíme 24.09.2016 ráno.

                Čo za 270 € dostaneme?

Dopravu, ubytovanie v Medju i v Marušiči, polpenziu na oboch miestach, poplatok za rozhlas pri tlmočení večerných farských programov, ako bonus jeden fajnový obed z jahňacinky, balíček a minerálku na spiatočnú cestu.
Náplň tohto putovania bude klasická. Každý večer sa zúčastníme duchovného programu  vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí.  Liturgia je prekladaná simultánne do slovenčiny. Počúvame ju cez prinesené rádijko s VKV, alebo mobilný telefón, ku ktorému si však nezabudnime zobrať so sebou sluchátka.  V rámci programu sa pomodlíme krížovú cestu, ktorá je postavená na svahu kopca Križevac, vyšliapneme si na kopec Podbrdo, na ktorom sa prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária v r. 1981 a odvtedy sa zjavuje každý deň, kde sa pomodlíme  ruženec.

Hlavným mestom republiky Hercegovina je mesto Mostar, ktorého aspoň historické centrum si pozrieme.  V rámci turistiky si ešte pozrieme oblasť Kravických vodopádov, neďaleko Medjugoria.  Súčasťou Cenakolského programu budú svedectvá v mužskom a ženskom dome komunity, ktoré sú priamo v Medjugorí.    Budeme  tak mať šancu pozrieť sa do „kuchyne Cenacolo“ a presvedčiť sa na vlastné oči, čo dokážu mladí ľudia, keď objavia tú správnu cestu životom.                Ďalším cieľom počas nášho putovania bude malá prímorská dedinka Marušiči neďaleko Omišu.  27.09.2016  ráno sa presťahujeme tam,  keď sa cestou zastavíme ešte v chorvátskom vnútrozemí v dedine Kobiljača, kde nakúpime na slnku sušené figy. V Marušiči na mori strávime 27.9. a 28.09. 2016. Jeden i druhý deň bude ráno sv. omša, po nej raňajky a potom voľný program na mori, nad ktorým stojí penzión – naše sídlo v Marušiči.  Pred večerom  obedo-večera.  Po oba dni , tak ako i tri dni v Medjugorí bude večer   bilancia. K duchovnému programu nášho putovania patrí  i skutočnosť, že nás bude sprevádza; kňaz, takže máme možnosť počas celého putovania pristúpiť  ku sviatosti zmierenia, alebo absolvovať duchovný rozhovor.  Ráno 29.09.2016  po sv. omši a raňajkách odíde náš Mercedes smer  Záhreb, Bratislava, Piešťany, kam by sme mali podľa predpokladu doraziť pred polnocou.    

                                                     
                                S prianím intenzívneho zážitku
                                                                                                                                        ivan

P.S.1  Dovoľujem si v rámci milosrdenstva požiadať všetkých, ktorí majú prístup na internet, majú príbuzných, priateľov, známych, krtorých by táto problematika mohla zaujímať,  alebo iných rodičov z Cenacol a vedia o nich, že nemajú prístup na internet, aby im sprostredkovali túto informáciu (napr. vytlačením tohto  textu, a tým, ktorí to potrebujú ho akýmkoľvek spôsobom i poštovým holubom dopraviť).
 P.S.2 Pripomínam ďalšiu peknú akciu nášho spoločenstva. Tesne po našom návrate organizujeme putovanie pre mladých do Medjugoria, termín  bude v prehľade akcií. Pôvodne bolo vymyslené pre zdravých- čistých súrodencov mladých, ktorí sú závislí,  prípadne sú v komunite. Neskoršie sa pridali i iní mladí ľudia, ktorí o komunite počuli a chceli by skutočnosť vidieť na vlastné oči,. Ide o to, aby sa i súrodenci, i ďalší mladí ľudia,  aspoň rámcove, zoznámili s komunitou.   

 

 

Putovanie do Poľska 9.9 - 11.9.2016


„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo ! “  (Mt 5, 7)

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva začíname naše  putovanie v Poľsku. Cestovná agentúra  Awertravel nám už predložila bohatý program ,ktorý začína v sobotu v jednom z najväčších mariánskych pútnických miest Czestochowej, popoludní pokračujeme do Zebrzydowskej   Kalwarie , máme tu zabezpečené aj ubytovanie s večerou,  v nedeľu ráno tranzit do Krakowa , po prehliadke nasleduje Sanktuárium Božieho milosrdenstva – Lagiewniki  a v popoludňajších hodinách odchádzame domov na Slovensko. Počas putovania a duchovnej obnovy nás bude sprevádzať kňaz, zatiaľ Vám neprezradím o koho ide, bude to pre všetkých prekvapenie.  Celý program je zverejnený nižšie.                                                                                                                 Otvorme svoje srdcia a buďme milosrdní so sebou a blížnymi, aby moment dotyku Božieho milosrdenstva na tomto putovaní nás menil v láske a povzbudzoval na ceste života. Teším sa na spoločne prežitý čas, všetci ste srdečne pozvaní.
Martina.


Termín : 9. 9. - 11.9.2016

Cena : 75 EUR / v cene je zahrnuté : autokarová doprava lux bus, ubytovanie s polpenziou, komplexné cestovné poistenie.

Ako je u nás bežné prihlásený je definitívne človek zložením poplatku oznámeného v texte tejto správy tento krát do 25.07.2016.
Ostatné technické podrobnosti uvedieme na tomto mieste hneď ako ich budeme mať.
(napr. zastávky autobusu a pod.)


ORGANIZÁTOR:
email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
čtlf :      00421 915 979 226
IBAN: SK5711000000002615057301
               do správy prijímateľovi – meno a priezvisko + POLSKO
                              
Program  : 9.9.-11.9.2016
1.deň:   Odchod zo ®iliny  o 23.59 hod. tranzit do Poľska, do jedného z najväčších  mariánskych pútnických miest -  Czestochowej. 
2. deň:   Náboženský program v Czestochowej. Toto miesto  ročne navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie najväčšie pútnické miesto v Európe. Dejiny mesta sú úzko spojené s kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť,  preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho  iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.  Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš.  
Náboženský program:  svätá omša, krížová cesta,  modlitba ruženca pri milostivom obraze Panny Márie,  možnosť návštevy trezoru so vzácnymi votívnymi darmi, ako sú šperky, liturgické predmety, svietniky, dary od pápežov, kardinálov, poľských kráľov a veriacich z celého sveta. Osobné modlitby.
V poobedňajších hodinách presun do Zebrzydowskej Kalwarie. Toto miesto dostalo názov Poľský Jeruzalem, pretože na úpätí niekoľkých kopcov je vybudovaných 41 sakrálnych budov, ktoré majú pripomínať miesta pôsobenia Ježiša Krista a Panny Márie v Jeruzaleme. Sanktuárium bolo zapísané do zoznamu UNESCO,  ubytovanie, večera.
3. deň:
Po raňajkách  odchod do Krakowa, prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie - Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými  stredovekými  domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa. Za Sukienicou sa nachádza budova Radničnej veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska sa dostaneme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu - nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva, postavenej v arabskom štýle.
Odchod do Lagiewnikov. Tu v kláštore Matky Božieho Milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sestra Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom Milosrdenstve. Prehliadka areálu, návšteva Sanktuária sv. Jána Pavla II.. Svätá omša v Bazilike Božieho Milosrdenstva, osobné modlitby v  kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustíny. O 15.00 hod. spoločná modlitba -  Hodina milosrdenstva, odchod na Slovensko.  Príchod do ®iliny  vo večerných hodinách.

 

 

Sviatok života Saluzzo 2016

Nedlho po otvorení  Cenacola si  začala komunita každoročne pripomínať svoje narodeniny. Vždy cez najblžší víkend ku 16.07. si po štyri dni pripomíname deň kedy nám Pán venoval obrovský dar- spoločenstvo i s mamou Elvírou na čele, ktoré náš všetkých učí žiť. I tento rok nám sviatok Panny Márie Karmelskej  pripomenie,  že máme za čo Matke Božej ďakovať.
Tento rok sa vydáme na cestu 05.07.2016 vo večerných hodinách, do Saluzza dorazíme okolo obeda 06..07.2016, program Sviatku života začne 07.07.2016  popoludní a skončí  navečer 10.07.2016. Predpokladaný návrat do Piešťan  bude 11.07.2016 okolo obeda.

    Vzhľadom k avízovanému veľkému záujmu rodičov a priateľov komunity zúčastniť sa tohtoročného Sviatku života odporúčam všetkým záujemcom prihlásiť sa čo najskôr po vyvesení tohto oznamu a zaplatiť zverejnenú cenu, najneskoršie však 13.06.2016,  aby ste si tak definitívne zaistili svoju účasť na tomto putovaní.   Počas prípravy na cestu do Saluzza prosím o modlitbu za  naplnenie loga tohtoročného Sviatku    „Milosrdenstvo chcem „  (Oz, 6,6, Mt 9,9-13)  a za zdravie mamy Elvíry a všetkých chorých komunitných rodičov.


        Organizovanie tohoročného putovania a pobytu v Saluzze:


Prosím, aby ste všetku telefonickú agendu vybavovali výlučne po 16.00 hod.
        Ivetka    č.tlf  +421 903 780 975,            Ąuboš +421 903 405 882,
    e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,                      IBAN: SK 83 560000 0000 0699003001,
   do odkazu prijímateľovi napíšte meno  resp. mená – za koho je ten poplatok
.

Do 13.06.2016 prosím poslať na uvedený účet 380 .-€. 

V sume je zaplatené doprava, ubytovanie v hoteli Rinaldi  v Savigliane a strava (raňajky v hoteli a obed a večera v piatok, sobotu a nedežu z komunity) stravu na cestu tam si zaistí každý sám, vo štvrtok môžeme zaistiť stravu spoločne po dohovore.
        K administratívnym úkonom potrebujú organizátori od každého účastníka  meno,  priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, č. tlf. a e-mailovú adresu, celé meno človeka za ktorým idete do komunity a vzťah ku nemu (matka, otec, syn, nevesta atď.)
        Rodičia, ktorí nejdú putovať do Saluzza autobusom s celou skupinou, t. zn. idú individuálne sa na web stránke www.festadellavita.info zaregistrujú. Registrácia je bezplatná a povinná. Všetci, ktorí ideme autobusom spoločne, sa neregistrujeme sami. Je potrebné poslať požadované údaje a organizátori nás zaregistrujú ako skupinu.  Po príchode na kopec dostaneme menovku- PASS, ktorú budeme nosťiť počas celého stretnutia na krku.
Odchod autobusu bude 05.07.2016 z Piešťan od kostola Sedembolestnej Panny Márie z Poštovej ulice. O 19.30 hod začne nakladanie, o 20.00 hod odchod.
Trnava, ®elezničná stanica- odchod o 20.45 hod.
Bratislava,  zastávky MHD pred  Istropolisom- odchod o 21.30 hod.,
Príchod do Savigliana, kde budeme bývať v hoteli Rinaldi bude 06.07.2016  po 13.00 hod.
Po ubytovaní  bude voľno, v prípade záujmu sa pokúsime zorganizovať v stredu i vo štvrtok večeru- spoločnú, typicky taliansku. V stredu večer zorganizujeme v Savigliane sv. omšu, ktorú odslúži kňaz, ktorý ide s nami.
Vo štvrtok začína program v komunite o 15.00 hod. Raňajky budú v hoteli,  sú v cene, ktorú sme zaplatili, potom bude voľno. Odchod autobusov z hotela bude oznámený na výveske vo vestibule hotela. Program nasledujúcich troch dní sa dozvieme priebežne nas tom istom mieste
V nedeľu po popoludňajšom programe  bude odjazd domov.
Počas celých štyroch dní môžete pristúpiť ku sviatosti zmierenia, ide s nami  kňaz. Sv. omša bude každý deň v rámci programu stretnutia.

Ďalšie technické pokyny:


Na základe upozornenia z komunity oznamujem, že autobusy môžu ísť až na parkovisko na kopci. Pri príchode na kopec si všimnite na pravej strane areálu stánok so sluchátkami na počúvanie prekladu programu po celé štyri dni. Dostanete ich za poplatok a po predložení cestovného dokladu.
Inštrukcie pre účastníkov Sviatku života, ktorí idú individuálne (nie s nami autobusom)  sú k nahliadnutiu na web stránke komunity.
Prípadné ďalšie informácie vyvesíme podľa potreby po ich obdržaní.

 


 

 

 

Exovci stretnutie jún 2016

EXOVCI POZOR!

Ďalšie stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo je plánované
na víkend 17. – 19. Júna 2016 v
                                 Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou
                                                               ( TRSTENÁ)

Organizáciou je poverený Pavol Reisel, čís.tel: +421 948 549 511 This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Prihlasujte sa prosím čo najskôr, najneskoršie do 10. 06. 2016

TÉMA stretnutia: ®iť pravdu sám zo sebou
Ubytovanie je zabezpečené v centre: Oravské centrum mládeže
Ústie nad Priehradou 1, 028 01 TRSTENÁ, orientačná cena 22€/na víkend (ubytovanie + strava), cena bez ubytovania, iba strava, je 12€. Čo sa týka deti, budeme sa snažiť nájsť počas katechéz „BABYSITTING“, tak aby sa na programe mohli zúčastniť všetci. Prosím šírte túto info medzi exovcami ďalej.

P R O G R A M
17. 06. 2016    Piatok:
                             Príchod do Oravského centa mládeže ubytovanie sa
                             a nasledovný voľný večer
18. 06. 2016    Sobota:
                              08:00 chodiaci ruženec
                              08:30 raňajky
                              09:30 katechéza s otcom Braňom Kožuchom ( zážitková )
                              11:30 spamätávanie sa z katechézy
                              12:00 sv. omša s otcom Braňom
                              13:00 obed
                              15:00 futbalový turnaj, vodný futbal, lanové centrum, kajaky...
                              18:00 večera
                              21:00 adorácia
                              22:00 film
                              (adorazione continua – celonočná adorácia)

19. 06. 2016    Nedeľa:
                              07:45 raňajky
                              09:00 sv. omša farská v centre
                              10:30 zdieľanie v skupinkách + spätná väzba
                              12.00 obed

Paľo

P.S.  Prosím, aby ste poslali spolu s prihlásením sa  i svoju e-mailovú adresu


 
P.S. 2    Keďže trošku poznám slovenských exovcov viem, že pomerne dosť z nich nebolo v Medjugorí. Ponúkam možnosť pozrieť sa na toto vzácne miesto, za pomerne slušnú cenu.
Pozývam tých, ktorí by sa tam chceli pozrieť na Medjugorie mladých 2016. Celý oznam je pod týmto názvom vyvesený pod týmto exovským oznamom. Sú tam všetky podrobnosti. Prosím  dodržať prihlasovacie a ostatné termíny.
Váš ivan

 


Príspevok Slovenska do programu Sviatku života 2016


Príprava programu rodičov na oslavu života v Saluzze 2016

Komunita Cenacolo si každý rok pripomína svoje narodeniny na kopci v Saluzze. Pán nám dal veľký dar spoločenstva cez mamu Elvíru. Keď má niekto narodeniny snažíme sa ho obdarovať. Prispejme aj my rodičia a priatelia komunity darčekom a pripravme program na oslavu nášho Pána a Jeho Matky. Radujme sa a ďakujeme spevom i tancom. Naše deti nás pozorujú očami a uvidíte tú radosť v ich očiach keď nás uvidia.
Tešia sa na Vás a podrobnejšie info o programe: Ivan Š 0908 608 375 a Otka 0915 772 542


Prvé stretnutie bude v nedeľu 15.11.2015 o 15,00 hod.  Čajkov okr. Levice. Ďalšie miesto nácvikov môžeme meniť podľa miesta bydliska prihlásených a vzájomnej dohode.

 

 
 

 

 

Medjugorie mladých Jún  2016 (pokus druhý)

Skôr než si prečítate info o putovaní do Medjugoria, prosím prečítajte si niečo o organizácii tohto putovania.  Vaši organizátori
       
Zorganizovanie si vyžaduje, aby to bolo cenovo prijateľné zabezpečiť sponzorov , aby naše deti rástli aj po duchovnej stránke zabezpečiť kňaza, aby tam bolo ako dôjsť zabezpečiť autobus zo šoférmi , aby bolo kde spať v Medjugorji zabezpečiť ubytovanie a stravu a aby bola trochu aj zábava zabezpečiť pobyt pri mori. Okrem toho je na každý deň zabezpečený nejaký program (svedectva , návšteva dievčenského a chlapč. domu ,vodopády , mesto Mostar atď...)
Toto všetko zlyháva veľa krát na nerozhodnosti, nedodržiavaní termínov a na ľahkovážnom prístupe k organizácii CENACOLSKYCH podujatí . ( posledné putovanie Medjugorie mladých máj 2016 sa zrušilo preto, lebo potrebný počet ľudí sa prihlásil až po tom čo sa putovanie zrušilo, teda dávno po termíne).Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

        Všetci mladí, ktorým sa páči putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo môžu využiť našu ponuku na tohtoročné jarné putovanie do Medjugoria v dňoch
                                      06.06. 2016   -   12.06.2016
       Kontakty na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655, e-mail:     This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.
Program:    Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  06.06.2016 o 17.00 hod. pred kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (odchod 17.30 hod., Trnava - železničná stanica o 18,15 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19,00 hod.). Príchod do Medjugoria  07.06.2016  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
           Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity
           Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 14. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.
           Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
              Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

 Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno 10.06.2016 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude (ak bude s nami kňaz) sv. omša  a raňajky. Deň 10.06.2016 a 11.06.2016 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  12.06.2016 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.


Podmienky:

Prihlásiť sa najneskôr do 01.06.- po prihlásení sa emailom a neobdŕžaní odpovede sa presvedčiť či email prešiel.

          cena:  zložiť na účet je potrebné 200€ (za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše).  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore,  prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
         modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
        Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami
Váš ivan
 

 

Rodičovské stretnutie  Orava

Milí priatelia!


      
Opäťť je pred nami trojdňové rodičovské stretnutie  komunity Cenacolo na Slovensku i v  Čechii a jej súčasťou, chlapcami zo slovenského domu sv. Cyrila a Metoda a ďalšími hosťami..
Tento krát sa bude konaťť

v dňoch   20. 05. 2016- 22.05. 2016 v Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada  -   NÁMESTOVO

GPS súradnice: N49°24'0.33" E19°30'50.12"

Organizovaním tohto nášho ďalšieho podujatia v tomto roku sú poverení

Jozef a Alena , e-mail. This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it č. tel Jozef 0907 806 484 , Alena 0911 893 450 ,

č.účtu:  SK 64 0200 0000 0020 7574 1953Cena pobytu  a prihlasovanie: Cena ubytovania a stravovania na celý čas je 60 € .Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesťť  meno + ORAVA
Pre rýchlejšie ubytovanie poslať e-mailom: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo o.p.


POZOR!!!

Všetky informácie, telefony , e-maily a prihlasovanie   
od 28 apríla 2016 do 13 mája 2016Do 13.05.2016 je potrebné aj zaplatiť.
Prihlásiťť sa  je možné mailom, kde uvediete počet dospelých a detí, a kto chce byť s kým na izbe. (Nie je záruka, žže to technicky bude možno realizovaťť- sme v komunite). Tak, ako je obvyklé, prihlásený je ten, kto zloží uvedenú sumu. Prosím, aby ste toto trojdnie absolvovali celé a nielen sólo dni resp. poldni. So začiatkom stretnutia počítame v piatok  20.05.2016 medzi 18.00 a 19.00 hod., ukončenie  v nedeľu  22.04.2016 hod po 14.00 hod. 
Programom  stretnutia budú pochodové ružence v prípade priaznivého počasia, inak v hoteli,  klub, svedectvá rodičov i mladých, katechézy o. Ireneja, katechézy komunitných kňazov, adorácia,  zúčastníme sa   sv. omší v sobotu a nedeľu . Presný rozpis programu vyvesíme na tomto mieste, keď bude upresnený.
Buďme, prosím vás,  disciplinovaní  pri prihlasovaní sa na celé stretnutie- neodkladajte ho, prihláste sa čo najskôr do 13.05.2016, pri dodržiavaní požadovaných termínov, pri nástupoch na jednotlivé časti stretnutia. Uľahčí to prácu všetkým, ktorí sa starajú o zaistenie stretnutia a nám to spríjemní celý pobyt. Ak si chceme atmosféru ešte spríjemniťť  prinesme  si, po dohovore s organizátormi, primerané množstvo rôznych mňamiek, sladkých i slaných, prípadne  sezónne ovocie, minerálnu vodu.
Srdečne vás zdravím a teším sa na stretnutie, ktoré nás, verím, opäť veľmi obohatí i našou vlastnou zásluhou

Organizovanie a koordinácia mňamiek                        DANKA     0948 181 156
Organizácia pri poblúdení a doprava od autobusu       ROBO       0903 285 130
Informácie o krásach Oravy                                       Gabriela   0949 318 757
                                                                                  S pozdravom    tento krát
                                                                                  O R A V A

PROGRAM STRETNUTIA
PIATOK
18:00    - Kráčajúci ruženec
19:00    - Večera
20:00    - Rodičovský klub
               Stretnutie pre rodičov, ktorí vedú kolokvie

SOBOTA
7:00    - Raňajky
8:00    - Kráčajúci ruženec
9:00    - Irenej – Exhortácia
11:30    - Svätá omša
13:00    - Obed
15:00    - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu
15:15    - Katechézy
16:30    - Olovrant
17:00    - Predstavenie
18:30    - Večera
20:00    - Adorácia

NEDEĄA
7:30    - Raňajky
8:30    - Ruženec
9:00    - Katechézy 
11:30    - Svätá omša
13:00    - Obed
14:30    - Chodiaci ruženec + rozlúčka

 

Medjugorie mladých máj  2016
!! Bolo zrušené z technických dôvodov!!


Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

        Všetci mladí, ktorým sa páči putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo môžu využiť našu ponuku na tohtoročné jarné putovanie do Medjugoria v dňoch
                                      11.05. 2016   -   17.05.2016
        Spojenie na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655, e-mail :   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.
Program:    Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  11.05.2016 o 17.00 hod. pred kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (odchod 17.30 hod., Trnava - železničná stanica o 18,15 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19,00 hod.). Príchod do Medjugoria  12.05.2016  v ranných hodinách.


Počas pobytu:
           Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity
           Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 14. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.
           Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
              Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).


 Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.

Ráno 15.05.2016 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude (ak bude s nami kňaz) sv. omša  a raňajky. Deň 15.05.2016 a 16.05.2016 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  17.05.2016 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

          cena:  zložiť na účet je potrebné 200€ ako zálohu, doučtovanie pred nástupom do autobusu v Piešťanoch (za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše).  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore  prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
         modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
        Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami
Váš ivan

 

 

 

Jarné stretnutie rodičov Chorvátsko

Zajednica Cenacolo

Drahá cenacolská rodina,

naša komunita Vás pozýva na  tradičné ročné stretnutie rodín  02. a 03. apríla,  bude to víkend po Veľkej noci, ktorý zahŕňa Nedeľu Božieho Milosrdenstva. Prežívame Jubilejný rok milosrdenstva a preto je našim úmyslom putovať do najväčšej chorvátskej mariánskej svätyne - Mária Bistrica, aby sme takto ako komunita oslávili toto  jubileum a spoločne prešli Svätou bránu milosrdenstva.
Netreba to ani spomínať, ale predsa... Náš drahý Boh nám cez Matku Elvíru a cez Komunitu Cenacolo podal pomocnú ruku v momente, keď sme to najviac potrebovali. Vtedy sme možno po prvý krát pocítili, čo to znamená bezpodmienečné a nezištne darovanie sa. Vtedy sme sa stali členmi jednej veľkej rodiny ľudí, ktorí potrebujú Božiu pomoc, aby kráčali z ,,temnoty do svetla´´, uzdravili sa a OBRÁTILI SA.
Práve preto túžime, aby sme sa v čo najväčšom počte zúčastnili na našom jarnom stretnutí a tak ešte jeden krát, ako rodina, poďakovali milému Bohu za milosrdenstvo, ktorým nás obdaril, aby sme sa v tomto Jubilejnom roku milosrdenstva, ktorý nám darovala Matka Cirkev modlili za pokoj, zdravie a za všetko to, čo potrebujeme my i naši najbližší.
S radosťou Vás očakávame.
Don Ivan,  chlapci, dievčatá a rodiny Komunity Cenacolo

Zo slovenskej  strany sú organizátormi Eugen  č.t.  0903708110 a Agneška 0903324833. Mailová adresa  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 Číslo účtu, na ktoré možno posielať platbu za cestu, ubytovanie a stravovanie   IBAN: SK6456000000005124911001
Cena za  stravu je 14€ a bude sa vyberať v autobuse na ceste tam. Ubytovanie a cestovné je 70 €/os.
Čas   a miesto odchodu autobusu  01.04.2016 o 23.00 hod. od kostola Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici v Piešťanoch, o 23:45 z Trnavy spred železničnej stanice, a z Bratislavy od autobusových zastávok MHD  pred Istropolisom o 00:30 hod. Príchod  späť do Piešťan v noci zo 03.04.2016 na 04.04.2016.Na všetky vaše otázky vám odpovedia telefonicky organizátori.
Upozorňujem, že prihlásiť sa treba do 25.03.2016. Prihlásený je ten, kto má zaplatené. Do správy pre prijímateľa na zloženke resp. v internetbankingu napíšte prosím meno a číslo telefónu s poznámkou Vrbovec. Všetkých vás  prosím, aby ste sa navzájom informovali o tomto oznámení, pretože nie všetci máme možnosť  prístupu k internetu.
Srdečne váš ivan

Program stretnutia:


SOBOTA:

09,00 h  začiatok programu
09,30     ruženec
10,00     katechézy k roku Milosrdenstva
11,00     odchod do Mária Bistrica
12,00     príchod do Mária Bistrica na autobusové parkovisko
12,15     formácia procesie a vstup do Baziliky - prechod Svätou Bránou
13,00     svätá Omša    (mons. Huzjak)
14,30     prehliadka Svätyne a osobná modlitba
16,00     návrat do Vrbovca
17,00     svedectvá, spoločný program
18,30     večera
20,30     predstavenie ,, Milosrdný samaritán´´
22,00     Odjazd do hotela v Bjelovare, ktorý dobre poznáme

NEDEĄA

09,00     začiatok programu
Ruženec, katechézy, svätá Omša, obed, Milosrdenstvo...
Záverečný pozdrav a odchod  o 15,00h

 

ORAVSKÉ DOBRODRU®STVO – jarné  stretnutie mladých 2016

Pozývame mladých, (vekové rozpätie 10-100 rokov, ktorí majú radi dobrodružstvo, modlitbu, zábavu a chcú niečo vedieť o komunite „Cenacolo“

na víkend strávený v peknom oravskom prostredí v dňoch 1.-3. apríla  2016.


Si mladý? Máš rád zábavu, hry a dobrodružstvo? Tak práve Teba pozývame na víkend plný radosti, kopec krásnych zážitkov a super ľudí. Môžeš sa tu zblížiť so životom, aký žijú mladí ľudia v Komunite Cenacolo. Tešíme sa na teba.
Ćaká vás krásny program:
> - sv.  omša s otcom Braňom Kožuchom.
> - Veľa športu a zábavy, / lanové centrum, futbal , cykloturistika /

> - Pekné svedectvá ľudí, ktorí si prešli závislosťou, ale i tých, ktorí žili na opačnom, pozitívnom póle života

>- Ozdobou tohto víkendu bude stretnutie so živým Ježišom prostredníctvom adorácie.
> -Tešíme sa na veľkú účasť! :)

Tento rok je organizáciou dobrodružstva poverený: Jano  00421 905 963 143,
č. účtu, na ktorý možno posielať peniaze je 0322490655/0900
e-mail :   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Podmienky:
Prihlásiť sa treba do 29.03.2016 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť.
cena: vložiť na účet je potrebné 30€ za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava je individuálna- Sumu prosím poslať na číslo účtu uvedené hore, čo najskôr, prihlásený je ten, kto zaplatil
modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
modlitby a prosby za kňaza, ktorý bude s nami ako duchovný sprievodca časť programu.
Pokiaľ ide o cestu do miesta konania ORAVSKÉHO dobrodružstva adresa je:
Ústie nad Priehradou 1 Trstená  028 01
ORAVSKÉ CENTRUM MLADEZE


Pre tých čo budú cestovať spojmi Autobusová zastávka na priehradný múr ,alebo Tvrdošín , alebo Námestovo, alebo Trstena odtiaľ vás dovezú naši spolupracovníci na miesto.
Telefonovať po príchode na tel. čísla:                 
  0905 963 143                           0905 664 249                                         0903 285 130
                                                                                                                                                                      
                                                                                                   
Pre vysvetlenie: Tento projekt už fungoval a bol spustený pre inšpiráciu pre mladých, čistých súrodencov závislých. Cieľom tohto stretávania, ( od 1x po 12 x ročne, pričom počet stretnutí si budú regulovať účastníci), bolo a i zostáva možnosť vyskúšať si  žitie života iným spôsobom, ako žili závislí súrodenci. Podmienkou účasti je záujem o vyskúšanie si iného štýlu žitia, záujem o spoznanie komunity Cenacolo. Nie je podmienkou mať závislého súrodenca, ktorý je, alebo bol v komunite. O náplni týchto víkendových stretnutí sa účastníci dozvedia už na tomto obnovenom prvom stretnutí a zároveň budú autormi náplne nasledujúcich stretnutí.


Tešíme  sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami

 

 

 


 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.