Začneme s osobnými stretnutiami? Skúsme to.

NEPLATNÝ OZNAM

Milí priatelia,

čas pandémie, ktorý žijeme už  viac ako rok, nás naučil  rôznym možnostiam
klubov, kolokvií. Vďaka Bohu aj cez toto ťažké a “iné” obdobie chlapci a dievčatá vstupujú  do Komunity. Nič však nenahradí osobné  stretnutia. Začneme regionálnymi stretnutiami ako sme  boli  zvyknutí  v sobotu  o 14 hod. a to druhú a štvrtú sobotu v mesiaci. Čiže prvé stretnutie bude  10.07.2021 na obvyklých miestach. Prosíme rodičov, ktorým deti vstúpili  do Komunity počas pandémie, aby prišli , spolu sa pomodlíme, pozdieľame  a navzájom sa posilníme našimi svedectvami. Tiež služobne starší  rodičia, môžeme sa aj navzájom spojiť, resp. telefonicky  so zodpovednými za regionálne stretnutia, aby v tomto letnom období  sme boli aspoň  dvaja- traja na jednotlivých stretnutiach- tí, ktorí máme už viac rokov deti  v Komunite, alebo nám už deti  Komunitou prešli, aby sme  mohli svedčiť  mladým rodičom o živote Komunity pred pandémiou a spolu hľadali možnosti a cesty ako ísť s rodičovskými stretnutiami ďalej. To, že sme z jedného  regiónu znižuje možnosť infekcie, nezabúdajme, že dodržiavanie  opatrení –  rúško, ruky, rozostupy je prejavom milosrdenstva k  blížnemu.

Rút, Rudo, ivan