Svedectvo z regionálneho stretnutia. – mama Vlasta

Svedectvo z regionálneho stretnutia.

Keď som dnes ráno pozdvihla zrak a prečítala si nápis

  „ZASVÄTENÉ OSOBY A NOVÁ EVANJELIZÁCIA“

citácia  z knihy mamy Elvíry  Záblesky svetla

Drahí čenakolskí rodičia, 

chcem  sa podeliť s vami o moment, ktorý sa ma veľmi hlboko dotkol na regionálnom stretnutí v Piešťanoch.                                                                                                                                             

Čítali sme si z knihy našej mamy Elvíry „Záblesky svetla.“ V časti  Kresťanský život znamená zostúpiť –  ma zaujala a veľmi hlboko zasiahla veta, ktorú citujem na začiatku tohto svedectva. Prišlo mi svetlo poznania.                                                                                                               

Medzi zasvätené osoby nepatria len rehoľné sestry a bratia, kňazi a zasvätení laici. V tejto vete mamy Elvíry  mi prišlo,  že aj ja vstupom do komunity som sa  zasvätila tejto cenacolskej spiritualite a som pozvaná do novej evanjelizácie.                                                                                       

Nová evanjelizácia  je pre mňa svedectvo môjho života po mojom obrátení.                                                                                      

„ Čo Boh vykonal v mojom živote.“                                                                                                           

A vykonal toho veľmi veľa a naďalej koná. V každom stretnutí Cenacola. V každom stretnutí na našich a talianských cenacolských stretnutiach ( kluby, kolokvie, celoštát., regionálne a všetky ostatné stretnutia pripravované komunitou) V každom stretnutí s bratmi a sestrami v osobných alebo telefonických rozhovoroch.                                                                                                   

Uvedomujem si, že niekedy mám problém s týmto zasvätením. Uprednostňujem veľa krát ponuky a pôžitky tohto sveta s jeho povrchnými radovánkami , ktoré ma potešujú len na chvíľu a nemajú žiadnej trvácnosti. Prispôsobovaním  sa ľuďom okolo mňa so svetskými postojmi na život a tento svet a vovádzajú ma do ľudskej neistoty, oslabeniu mojej viery. Nechávam sa vťahovať do falošnosti, ktorá ma následne ničí.   Uvedomujem si egoistický postoj voči tým, ktorým  by som  mojim svedectvom  mohla byť posilnením, povzbudením  pre  otvorenie sa novému spôsobu života s Kristom a Nebeskou  Matkou Pannou Máriou v radosti a skutočnom šťastí.                                                                                                                                        

Obnovili sa mi slová  dona Stefana a mojej zodpovednej domu. „ Počas tvojho pobytu v komunite si veľmi veľa dostala. Máš plné vrecká svetla. Dostala si, ale nie preto, aby si  to egoisticky nechala len pre seba. Boh ti toto všetko dal preto, aby si tým slúžila, evanjelizovala a  aby si svedčila v temnotách tohto sveta.                                                                                                  

Všetky vaše svedectvá sú pre mňa novou evanjelizácou. Som nimi posilňovaná a povzbudzovaná. Vy ste pre mňa svedkami, že Boh je živý a prítomný, že Boh koná veľké veci vo vašich životoch nad ktorými žasnem chválim a velebím Ho. Vďaka ti Pane za komunitu , že si si  nie len mňa, ale aj všetkých ostatných rodičov, chlapcov a dievčatá  pozval k zasvätenému životu vo svete a  k novej evanjelizácii.              

                                  Mama Vlasta