UPOZORNENIE!!! – zmena času adorácií

  UPOZORNENIE!!!


Nasledujúca adorácia v Nitre bude tak ako je uverejnené.
V stredu 17.05.2023 v kostole na Kalvárii.


Iný je čas konania kvôli zmene času na LETNÝ.

Adorácia o 18.00 hod.
Sv. omša o 19.00 hod.

Tieto časy platia do konca letného času.