Svedectvo zo stretnutí komunitných chlapcov – mama Vlasta

Svedectvo zo stretnutí komunitných chlapcov.

Milí cenacolci, rodičia, priatelia, dobrodinci …
chcem sa podeliť o skúsenosť, ktorú mi dobrotivý Boh doprial tesne pred vstupom do
letných -prázdninových dní.
Komunitní rodičia a ja sme dostali veľký dar. Vďaka Božej prozreteľnosti sa môžeme
stretávať na regionálnych stretnutiach aj v meste Žilina. Na najúžasnejšom mieste, aké sme
si mohli priať. V Pánovej prítomnosti v kaplnke “ Dobrého Pastiera“ základnej a materskej
cirkevnej školy.
Okrem toho, že môžeme na toto miesto prichádzať, posilňovať sa komunitnými kateché-
zami a katechézami sv. otca Františka a zdieľať sa, stali sme sa aj inšpiráciou pre pedagógov.
Vďaka za nich, pretože je možné šíriť toto Božie dielo mamy Elvíry práve tým, ktorí to
najviac potrebujú.
Všetci veľmi dobre vieme, že rôzne závislosti sa stále viac a viac šíria ako lavína medzi
!!! 12,13, 14, 15 – ročnými deťmi !!! a súčasnou mládežou.
Dňa 25.6. 24 naši drahí chlapci Juraj a Dominik z komunitného domu Cenacolo v Kráľovej pri
Senci prijali pozvanie pani učiteľky, aby svedčili o veľkom Božom diele mamy Elvíry a svojimi
osobnými príbehmi závislosti a uzdravovania sa v komunite. Bolo veľmi dojímavé a súčasne
veľmi povzbudzujúce pozorovať neverbálne reakcie počúvajúcich ôsmakov a deviatakov
tejto školy. Pozeraním do ich tvári, aj oni svedčili o tom, že v ich mladých životoch majú
akú takú menšiu aj väčšiu skúsenosť so závislosťou. Bolo veľmi pekne vidieť ich
sústredenosť na každé slovo , ktoré vychádzalo z príbehov Juraja a Dominika. Niektorí
svojimi gestami rúk prejavovali aj nervozitu, pretože sa ich to najviac dotýkalo. Napriek
tomu zotrvávali v tichosti a sústredenosti .
Ďakujem Bohu za komunitných chlapcov Juraja a Dominika, že napriek únave zo svedectva
na tejto škole to nevzdali, prekonali sa a pokračovali na ceste do Martina. Opäť vstúpili
medzi ďalších ôsmakov a deviatakov ZŠ s MŠ cirkevnej školy , aby znova svedčili svojimi
osobnými príbehmi závislosti a uzdravovania Bohom cez Božie dielo našej drahej mamy
Elvíry. Reakcie prítomných boli podobné ako v predošlej škole. S malými rozdielmi, ktoré
poznačili trošku priebeh tohto stretnutia. Vzhľadom na to, že niektorí z nás dospelých ako
aj pedagógov máme tendenciu mať všetko pod kontrolou a pritom zabúdame a ani si
neuvedomujeme, že ochudobňujeme a obmedzujeme tých, ktorí by bez našej prítomnosti
boli otvorenejší a slobodnejší. Dať im dôveru a možnosť bez nášho zásahu , vo väčšom
záujme pýtať sa, na to čo oni potrebujú počuť.
Na záver týchto stretnutí bolo pre mňa silné ďalšie poznanie a uvedomenie si. My , ktorí
sme boli do komunity Cenacolo pozvaní Pánom z akýchkoľvek dôvodov mali by sme toto
dielo šíriť aj takýmto spôsobom.
Neustále mi znejú slová komunitnej výzvy “TERAZ SI NA RADE TY“ Cítim ako sa naša drahá
mam Elvíra prihovára za nás z Neba a vedie nás na tejto ceste pokračovania Božieho diela,

ktorému povedala svoje „ÁNO“ Nespíme prosím. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávajme.
Robme prosím čokoľvek, aby sme aj malou troškou, ktorej sme schopní šírili toto Božie dielo
mamy Elvíry všade tam kde sa nachádzame. Organizovaním svedectiev chlapcov, ale aj
veľmi dôležitých svedectiev komunitných rodičov. Doba je vážna. Temnota tohto sveta nás,
naše rodiny, deti, mládež chce pohltiť. Nepodriaďujme sa ponukám tohto sveta a staňme sa
svetlom v jeho temnotách. Napĺňajme logo komunity Cenacolo „Z TEMNOTY DO SVETLA.“
Buďme SVETLOM. Veď nie nadarmo sme prešli cestami ťažkých krížov a boli sme a sme
vzkriesení. Alelujaaaa


mama Vlasta