Svedectvo Karol

Drahí priatelia, rodičia, chalani, dievčatá a exovci

Volám sa Karol, mám 33 rokov a pochádzam z Ružomberka. Pred niekoľkými dňami naša drahá

mama Elvíra odišla do neba a preto by som sa chcel s vami podeliť čo jej život pre mňa znamená. Ja

som vstúpil do komunity Cenacolo v roku 2010. Bol som naozaj na dne. Bezdomovec, závislý na

drogách, smutný a na konci so silami. Ako som vstúpil do komunity v Poľsku, tak som mamu Elvíru

nevidel asi prvý rok, ale jej prítomnosť bolo cítiť v každom aspekte komunitného života. Od rána do

večera, niekedy aj v noci starší chalani prenášali hodnoty a múdrosti, ktoré ich mama Elvíra skrze

komunitu naučila. Pravda, dôvera, viera, nádej a mnoho iných, pre mňa nových hodnôt, bolo

prítomných v každom malom momente. Po roku ma komunita poslala do Talianska na

vianočné stretnutie. Samozrejme tam bola aj mama Elvíra. Bolo to pre mňa neuveriteľné že táto

malá sestra bola schopná pomôcť toľkým ľudom tým, že povedala áno vôli Božej. Prvý krát v živote

som uveril, že Duch svätý je prítomný medzi nami a koná zázraky. Cez prestávku medzi programom

môj otec oslovil Elvíru aby mu dala požehnanie. Ja som sa strašne bál a hanbil ku nej podísť. V tom

veľkom dave ktorý chcel Elvíru stretnúť ma našla pohľadom, usmiala sa a ukázala na mňa prstom. V

tej chvíli som cítil že som pre ňu dôležitý. Každý jeden a jedna sme pre ňu dôležitý. Evanjelium v

praxi. Pastier nechal 99 na to aby našiel jednu stratenú ovcu. Dnes vďačím Ježišovi za život našej

mami Elvíry a za to kde som v mojom živote. Žijem v Írsku, päť minút od komunitného domu, mám

najlepšiu manželku na svete, dobrú prácu v ktorej môžem slúžiť ľudom s intelektuálnymi

postihnutiami, mám vieru a nádej. Tiež chcem zdôrazniť že nie som svätý a nikdy nie som

stopercentný. Mám problémy a starosti ako každý človek, ale mám aj návod a hodnoty ktoré ma

naučila komunita na ich prekonávanie.

Pane Ježišu, ďakujem ti za našu mamu Elvíru, za jej život. Ak si si myslel, že si s jej modlitbami mal

veľa roboty, tak len teraz uvidíš koľko toho budeš mať, keď ťa Elvíra ťahá za rúcho a prosí za nás

všetkých pri tvojich nohách.

Ďakujem a prosím Našu Pani z Knock aby Vás ochraňovala.

Karol