STŘÍPKY z Československého setkání rodičů a přátel na Hradčanech – 9.-12.2.2023

STŘÍPKY z Československého setkání rodičů a přátel na Hradčanech – 9.-12.2.2023

Téma: „I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. ŽIJTE JAKO DĚTI SVĚTLA. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.                                                           (Ef 5, 8 – 9)
Duchu svatý přijď.

Počet účastníků se stále měnil, na plesu 134 osob.

Poděkování: Duch svatý, JANA VOŠAHLÍKOVÁ s rodinou, Ivanka, Martina, Danuška, Jaruška, Evka.
František 1, František 2, Tomáš s Kájinou, Helenka, Majka s Petrem, Míša, Julie, Jura s Janou,  Monika s kámoškou, Danielka, Míla s Helčou.

arcibiskup Jan, biskup Antonín, don Kamilo, dómský farář o. Milan Hanuš.
průvodkyně ANDREA

všichni účastníci setkání, Maroš s Márií a dětmi, chalani z domu Marcel, Juraj, Juraj, Naďa, kapucíni, karmelitáni, varhaníci, schola na Fortně a další (omlouvám se, že nevzpomenu jménem),
všichni kdo nás provázeli v modlitbě.

Občerstvení zajišťovala společnými silami děvčata z různých koutů země a různého věku. Raut byl bohatý, ale nasazení bylo značné (třídit a chystat jídlo, doplňovat vodu do termosových nádob, mytí nádobí, udržovat pořádek). Přípravu tomboly odmakala Majka s Míšou a dalšími pomocníky. Starost o přenášení židlí u kapucínů Jura s pomocníky. Výzdoba v kapli a refektáři chalani z domu. Noční úklid po plesu skvělý tým děvčat  – doprava tomboly a noční převoz zbylých věcí ke kapucínům Jura.

Po celou dobu setkání bylo na toto zimní období skvělé počasí, bez mrazů a plískanic – dokonce i sluníčko se objevilo.  

Čtvrtek:

 • Přílet exovců z Itálie, příjezd Slováků dvěma vlaky, na nádraží vítal Tomáš a Zdeněk, doprovodili přátele ke kapucínům.
 • U kapucínů čekala v recepci Danuška a oddělila Fortňáky a Loreťáky. Helenka vybírala poplatky na průvodkyni a související techniku.
 • Bydlící v Loretě uvedla na pokoje Danuška.
 • Ve Fortně čekala Jaruška s Evou – předání klíčů od pokojů.
 • Na 17 hodin už jsme byli u Jezulátka, kde jsme vyslechli komentář místního karmelitána o tomto poutním místě. Pak jsme se modlili k Pražskému Jezulátku modlitby poskytnuté o. Irenejem. Následovala mše svatá v angličtině. V kostele byla docela kosa. Po mši svaté jsme šli do sakristie, kde se nás ujal indický kněz, požehnal nám a rozdal obrázky Jezulátka.
 • Chalani z domu dorazili kolem půl 19.h. Od Jezulátka jsme došli zmrzlí ke kapucínům, kde jsme lehce povečeřeli a poměrně brzy jsme se rozešli na pokoje.

Pátek:

 • Po snídani se zájemci o prohlídku (70) vydali ke kostelu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Tam nás očekávala průvodkyně Andrea a vybavila nás sluchátky, abychom dobře slyšeli. Vydali jsme se směrem na Karlův most a pokračovali cca tříhodinovou docela náročnou procházkou (kočičí hlavy) k Prašné bráně. Větší část poutníků se odebrala v centru na oběd a menší část odjela šalinou na společný oběd ke kapucínům. 
  Odpolední prohlídka byla zahájena u katedrály za bezpečnostní kontrolou a Andrea nás doprovodila kolem Pražského hradu.
 • V podvečer jsme si díky Pavlovi během večeře mohli i zazpívat s harmonikou.
 • V 19h jsme se začali modlit sv. růženec v kostele sv. Benedikta (Fortna) a slavili jsme s biskupem Antonínem mši svatou.
 • Po technických informacích jsme se podívali na patnáctiminutový mix ze života české komunity. V kapli byla noční adorace NSO dle rozpisu.

Sobota:

 • V 6,30 jsme se pomodlili chodící růženec po trase Loretánské náměstí a Hradčanské náměstí. V 7 hodin nám o. Hanuš umožnil slavit ve svátek P. Marie Lurdské mši svatou v katedrále ve Svatováclavské kapli (jsou zde umístěny ostatky sv. Václava), odkud vedou dveře ke Korunovačním klenotům se sedmi zámky. Koncelebroval biskup Antonín a o. Hanuš. Na varhany nás doprovodil Pavol. 
 • V 9 hodin začal dopolední program. Vedli jej Jana s Fredom. Místo nemocného o. Ireneje zaskočil biskup Antonín s katechezí o Křtu svatém a znamení kříže.
 • Pak už se ujali slova naši přátelé z komunitního domu. Podívali jsme se na krásný film o Matce Elvíře a následovalo sdílení těch, kdo ji ještě zažili v plné síle. Mároš, Mária, chalani a zapojili se i „starší“ rodičové. Také jsme si zatančili gesty. Dopolední program jsme ukončili adorací Nejsvětější svátosti oltářní a biskupským požehnáním.
 • Odpolední program pokračoval sdílením o filmu a Matce Elvíře.
 • V 17,30 jsme slavili mši svatou opět v kostele sv. Benedikta. Celebroval kněz doprovázející biskupa Bobera na evropské synodě (zajistil o. Irenej).
 • Pak už jsme se přesunuli do Arcibiskupského paláce – sálu kardinála Berana. Příprava sálu začala již v pátek odpoledne a vše bylo perfektně připraveno – díky každému, kdo se zapojil.
 • V 19,30 zahájili moderátoři plesu Tomáš s Kájinou modlitbou slavnostní večeři. Chlapi nosili na stůl polévku a následně i velmi chutné hlavní jídlo – rýže s  kousky kuřecího masa a kokosovým mlékem – no mňam. K tomu spousta rautových příloh – ovoce, zelenina, pomazánky, čočka, mrkvička, cibule, červené zelíčko atd. A těch sladkých dobrot a koláčků – no paráda.
 • Hudba byla skvělá, dlouhé sady a krátké přestávky doplněné Pavlovou harmonikou.
 • Po 22.h nás poctil krátkou návštěvou arcibiskup Jan, primas český a požehnal nám.
 • Následovala chvíle pro ty, kdo něco vyhráli v bohaté tombole, což jsme byli všichni. A výtěžek  putuje na provoz komunitního domu v Králové.
 • Ples pokračuje bujarým tancem a veselím, hudba hraje do 2 hodin.

Neděle: – Loučení a těšení se na další dobrodružství s Cenacolem. Mše svatá v katedrále – hlavní celebrant kardinál Dominik, arcibiskup Jan  a zbytek evropských biskupů, kteří se účastnili evropské synody v Praze.

Uvidíme se v červenci na Festě della Vita s radostí při oslavě 40. výročí Komunity Cenacolo! 

ÚKOL: nestihli jsme BILANCE, takže je třeba, aby co nejvíce účastníků poslalo Ivanovi svědectví o tomto trojdenku.

Milí priatelia!

                Dovoľte nám prosím poprosiť vás o ďalší literárny výtvor určený na náš web. S akým zaujatím sa zatiaľ veľká časť účastníkov zapojila svojimi svedectvami  do popísania príjemného, v prítomnosti Svätého Ducha prebiehajúceho , bohatého, pokojného pražského víkendu 09.- 12..02.2023.

Služobne starší rodičia by sa mohli (pretože vedia o čo ide) zapojiť do zachovania spomienok na túto

vydarenú akciu. Z ciest organizovaných slovenským, alebo talianským Cenacolom. Myslíme bilancie.

Ide  o stručne popísané a odôvodnené najzaujímavejšie okamžiky, resp. príhodičky z popisovanej akcie, ktoré jednotlivcov zaujali, upútali a prečo.

Podeľme sa   

ŽIJME JAKO DĚTI SVĚTLA

František

 1. den

2. den

3. den

ples