Celoštátne rodičovské stretnutie máj 2023

Milí priatelia, čas nášho dvojdňového stretnutia sa blíži. Tí, ktorí  sme  prihlásení, prosím o  zaslanie  eur na účet SK64 5600 0000 0051 2491 1001

Pripomínam  nocľah  14 eur, obed sobota 5 eur,  nedeľa  5 eur. Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

Priatelia a rodičia Komunity Cenacolo,

Predlžili sme  prihlasovanie na ubytovanie a  obedy  na májové  stretnutie – 6. a 7.5.2023

do 20.3.2023, nakoľko  vtedy musíme  upresniť počet  ubytovaných, prípadne  ostatné miesta na ubytovanie  uvoľniť pre  iných klientov. Po  tomto  dátume sa budete musieť ubytovať v Nitre individuálne. mail, telefónne  číslo a  ceny  zostávajú  v  platnosti ako v  predchádzajúcom maile.
Aprílové celoštátne rodič. stretnutie sa bude konať tak ako doteraz.

Milí priatelia,
v dňoch 6.5 a 7.5.2023 pripravujeme dvojdňové stretnutie spoločenstva rodičov v Nitre- Kalvárii, kde od januára máme rodičovské stretnutia. Pre zdarný priebeh potrebujeme včas vedieť počet rodičov, ktorí majú záujem o ubytovanie zo soboty 6.5. do nedele 7.5.2023 – cena za nocľah je 14 eur.

Tiež záujem o obed v sobotu 6.5.23 – 5 eur, nedela – 5 eur.


Tieto tri údaje – miesto bydliska, nocľah, obed sobota , obed nedeľa prosíme nahlásiť do 15.3.2023 na mail aguldanova@centrum.sk, resp t.č. 0903 324 833.

Vďaka
Rút, Rudo, ivan