Rodičia – EXOVCI

Exovci – rodičia

Milí priatelia, cenacolci!


Spomínam na predchádzajúci rok, čo sme spolu prežili, kde všade sme spolu
boli a mali možnosť sa nielen stretnúť ale aj  podeliť s tým, čo práve žijeme.


Naša slovenská komunita má veľa rôznorodých aktivít, máme to možnosť
vidieť aj na našej web – stránke. Jednou z nich je aj stretnutie tých, ktorí si
komunitu vyskúšali akýmkoľvek spôsobom. Predovšetkým príbuzní, ktorí
svojich blízkych na komunitu pripravovali, ale tiež, nepriamo, cez aktivity
komunity, komunitu žili . Sú to hlavne rodičia. Slangovo im hovoríme EXOVCI.


Rodičia – exovci, ktorí sprevádzali svojich synov a dcéry na tejto ťažkej ceste
od závislosti k čistote . Prešli cestu komunity súbežne so svojimi deťmi
v modlitbe, učiac sa pokore a odriekaniu ako nás to naučila naša Matka Elvíra.
Mnohí z nás prešli ťažkú cestu od neviery k viere. Práve kríž nás priviedol
k Ježišovi. Píšem to teraz, v pôstnom období, lebo mi to pripomína moju vlastnú
krížovú cestu. Ale tak ako Ježiš, aj my sme zažili vo svojom živote vzkriesenie.
Vzkriesenie v podobe svojich znovu nájdených detí, s čistým pohľadom
a radosťou, chuťou žiť bez drogy. Mnohí z nich dnes žijú život, akoby nikdy
závislí neboli. Zaradili sa do života ako to od nich vždy očakávala aj ich Matka.
Svedčia svojim životom ale aj cez média o zázraku – premene, ktorú zažili
v komunite.


Novým životom svedčia aj rodičia. Je to iný život ako sme žili pred tým, než
sme komunitu Cenacolo spoznali. Nebola to ľahká cesta a hlavne, nebola
krátka. Naši príbuzní žili každodenný komunitný spôsob niekoľko rokov – 3,4 aj
viac. Niektorí v komunite ostali pomáhať iným závislým , niektorí svoj život
odovzdali iným na misiách po celom svete a väčšina sa vrátila domov po rokoch
a pokračujú v odovzdávaní viery vo svojich rodinách. A práve tých, nazývame
exovcami. A my ,rodičia, ktorí sme to vydržali podobne a niekoľko rokov a až do
dnešného dňa žijeme naďalej s komunitou, sme rodičia EXOVCI.


Aj týmto spôsobom, vás chcem osloviť a pozvať na stretnutie rodičov –
exovcov, ktoré máme v našom pláne aj tento rok ,7. septembra. Minulý rok to
bolo prvýkrát a mnohí ste prejavili záujem stretnúť sa o rok zase.

Pribudli iste noví rodičia a tiež majú chuť podeliť sa s ostatnými . Prísť sa zveriť
so svojimi radosťami i starosťami po návrate z komunity. Všetci sa chceme
potešiť zo života, ktorý teraz žijú. Je to život s vierou, ktorú si z komunity ako
veľký dar priniesli.


Teším sa na stretnutie s Vami a verím, že nám bude tak príjemne ako pred
rokom. Bližšie informácie budú ešte zverejnené.


S láskou, Eva.