PROGRAM AKCIÍ NA ROK 2023

Program na rok 2023


14.01.2023     
18.01.2023      
28.01.2023     
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi  
Regionálne rodič. stretnutie  
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Poprad
Piešťany, Zvolen, Košice
04.02.2023    
09.02.-12.02.23
15.02.2023       
25.02.2023 
     
Celoštátne rodič. stretnutie    
Cenacolský Katarínsky bál
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie
Nitra, Kalvária
Praha
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Zvolen, Košice
04.03.2023       
11.03.2023       
12.03.2023       
15.03.2023       
25.03.2023 
26.03.2023    
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie
Regionálne rodič. stretnutie  
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nitra, Poprad
Piešťany, Košice
Zvolen
01.04.2023        
15.04.2023   

16.04.2023     
19.04.2023
29.04.2023
  
30.04.2023 
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne  rodič. stretnutie
Regionálne  rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne  rodič. stretnutie
Regionálne  rodič. stretnutie
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Košice
Zvolen
06.05.2023       
13.05.2023   

14.05.2023      
17.05.2023 
27.05.2023
  
28.05.2023    
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nitra, Poprad
Piešťany, Košice
Zvolen
03.06.2023 
10.06.2023 

11.06.2023
21.06.2023
24.6.2023
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Deň otvorených dverí
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Poprad
Dom sv. Cyrila a Metoda – Kráľová
08.07.2023
09.07.2023
13.–16.07.2023
19.07.2023     
29.07.2023 
30.07.2023 
Regionálne rodičovské stretnutie
Regionálne rodičovské stretnutie
Sviatok života Saluzzo
Adorácia Najsv. Spasiteľovi    
Regionálne rodičovské stretnutie
Regionálne rodičovské stretnutie
Piešťany, Košice
Zvolen
viď osobitný program
Nitra, Prešov
Piešťany, Košice
Zvolen
05.08.2023 
12.08.2023

13.08.2023
16.08.2023
26.08.2023

27.08.2023
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Košice
Zvolen
02.09.2023 
09.09.2023
10.09.2023
17.-24.09.2023 

20.09.2023
30.09.2023
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne  rodič. stretnutie
Regionálne  rodič. stretnutie
Rodičovské putovanie do Medjugoria

Adorácia Najsv. Spasiteľovi 
Regionálne rodič. stretnutie               
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Medjugorie
Nitra, Poprad
Piešťany, Košice
01.10.2023
07.10.2023
14.10.2023

15.10.2023
18.10.2023
28.10.2023

29.10.2023
Regionálne rodič. stretnutie
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Zvolen
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Košice
Zvolen
04.11.2023
11.11.2023

12.11.2023
15.11.2023
25.11.2023

26.11.2023
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nitra, Poprad
Piešťany, Košice
Zvolen
02.12.2023
09.12.2023

10.12.2023
20.12.2023

Záver cenac. roka
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Jasličky
Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Prešov
Kráľová pri SenciMilí priatelia, v našom programe sú určité dátumy, ktoré sa môžu meniť. ( Termíny putovania do Medjugoria. Tiež by sme chceli v tomto roku aj trojdňové stretnutie. )

Aby sme boli včas informovaní je veľmi praktické objednať si aktuality ( odber noviniek ) z našej stránky, ktoré nám potom chodia ako oznámenie do mailu.

V júli nebude celočeskoslovenské stretnutie – na konci júna bude deň otvorených dverí, v Kráľovej pri Senci a následne Sviatok života v Saluzzo v  júli.

V prípade zmien času alebo miesta, tieto oznámime na tomto mieste dostatočne dopredu.

                                                                                                   Rút, Rudo, ivanRodičovské kluby:

Pravidelne sa konajú rodičovské kluby každý piatok večer o 19:00 v:

Piešťanoch – v kotolni sídliska JUH, na Brezovej ulici č. 2875 ( +421 903 523 861, +421 903 523 862 ).

Prešove – v spoločenskej miestnosti v suteréne chrámu Povýšenia Svätého KRÍŽA v Prešove – Sekčove ( +421 907 197 990, +421 911 630 893 ).         

Kolokvie:

Konajú sa v sobotu v pastoračnom centre pri Jezuitskom kostole Sedembolestnej Panny  Márie na Poštovej ulici č. 1, v Piešťanoch.

Dievčenské kolokvie – Každý druhý týždeň v sobotu, o 10:00 hod. (  2.9., 16.9., 30.9, 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 16.12.. ). Dievčenské kolokvie Barborka na telef. čísle 0915311669.

Chlapčenské kolokvie – Každý týždeň v sobotu, o 14:00 hod.. Chlapčenské kolokvie na telef. čísle 0245901009. 

Celoštátne rodičovské stretnutia:

Koná sa 1 krát v mesiaci v Nitre ( 1. sobotu v mesiaci ).

Adresa: Nitra, Kalvária 1. V aule misijného domu vedľa chrámu  na Kalvárii. Tí, ktorí  sa zúčastňujete cenacolských adorácii v Nitre –  je to presne na tomto  mieste.

Regionálne  rodič. stretnutia:

Bývajú: Piešťany, Zvolen, Košice.


pre Západoslovenský kraj v Piešťanoch – stretnutie sa koná v sobotu o 10:00 hod., v kotolni sídliska JUH, na Brezovej ulici č. 2875, Piešťany – organizátor má tel. č. 0917 993 576

pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene – stretnutie sa koná v nedeľu o 17:30 hod., vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007 – organizátor má tel. č. 0918 422 979

pre Východoslovenský kraj  v Košiciach – stretnutie sa koná v sobotu o 15:00 hod., Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Smatanová 6 (ul. Šoltésovej 15) – organizátor má tel. č. 0905 950 404


V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.

Adorácie:

Bývajú v stredu podľa vyššie uvedeného zoznamu akcií – Nitra, Prešov – Sekčov, Nové Mesto n/V, Poprad.

Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov.

Nitra – Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici. NITRA – LETNÝ ČAS: Adorácia o 18.00 hod. Sv. omša o 19.00 hod. Tieto časy platia do konca letného času.

Prešov – Sekčov – V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Kríža na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov. 

Nové Mesto n/V – Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Poprad –  Saleziánske mládežnícke stredisko Oratko Úsmev, ul. L. Svobodu 36, Poprad.

Navigácia k Popradu:
Najjednoduchší spôsob ako sa tam dostať je na ceste od Prešova do Popradu zísť z diaľnice v Sp. Štvrtku a napojiť sa na starú cestu č.18 do Popradu. Na prvej svetelnej križovatke pri vjazde do PP odbočiť doľava a ste na ul. L. Svobodu. Po asi 300 – 400 m po pravej strane sa objaví prízemná baraková budova a to je oratko.
Ohľadne organizácie, alebo informácii môžete volať organizátorov na čísla 0904 061 080, alebo 0902 387 649.

Ružence za závislých:

Ruženec za závislých sa modlíme v týchto mestách.