PROGRAM AKCIÍ NA ROK 2022

Teoretický program na rok 2022

Toto je teoretický program, o ktorom rozhoduje covid. Ak povolí, oznámime na tomto mieste, že sa to už realizuje.


15.01.2022     
19.01.2022      
29.01.2022     
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi  
Regionálne rodič. stretnutie  
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Prešov – Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice
05.02.2022    
12.02.2022   
16.02.2022       
26.02.2022 
     
Celoštátne rodič. stretnutie    
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Piešťany, Zvolen, Košice
05.03.2022       
12.03.2022       
16.03.2022       
26.03.2022    
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Prešov – Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice
02.04.2022        
16.04.2022        
20.04.2022
30.04.2022
  
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne  rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne  rodič. stretnutie
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Piešťany, Zvolen, Košice
07.05.2022       
14.05.2022        
18.05.2022 
28.05.2022
      
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Prešov – Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice
04.06.2022 
11.06.2022 
15.06.2022
25.06.2022
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
15. výročie domu Komunity Cenacolo na Slovensku
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Kráľová pri Senci, Včelárska Paseka

14.–17.07.2022
16.07.2022
20.07.2022     
30.07.2022  

Sviatok života Saluzzo
Regionálne rodičovské stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi    
Regionálne rodičovské stretnutie

viď osobitný program
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Prešov – Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice

13.08.2022
17.08.2022
27.08.2022

Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 

Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Zvolen, Košice
10.09.2022 
18.-25.09.2022 

17.09.2022
21.09.2022

Celoštátne rodič. stretnutie 
Rodičovské putovanie do Medjugoria

Regionálne  rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi  
              

Piešťany
Medjugorie
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Poprad
01.10.2022
15.10.2022
19.10.2022
29.10.2022
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Zvolen, Košice
05.11.2022
12.11.2022
16.11.2022
26.11.2022
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Poprad
Piešťany, Zvolen, Košice
03.12.2022
17.12.2022
21.12.2022
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Prešov