NOVÁ POZVÁNKA – stretnutie rodičov exovcov 26.8.23 !!!

S veľkým potešením očakávame pre nás, rodičov, významný deň.

40. výročie založenia Comunity Cenacolo.

Najväčšia oslava bude samozrejme v rodisku, v Taliansku a oslávenkyňou bude

Matka Elvira,

ktorá  za jej  zrodom stojí telom i duchom.


My, ktorí sme túto cestu spoznali a zásadne zasiahla i premenila naše životy, sa chceme tiež zapojiť. I keď priamo na mieste nebudeme. Tu, u nás, na Slovensku, si pripomenieme toto vzácne výročie.

Pozývame na stretnutie rodičov, ktorých deti – príbuzní, ukončili komunitu s požehnaním, t.j. tí, ktorí opustili komunitu po troch a viac rokoch.


Budeme spolu spomínať rodičia, príbuzní, ktorí túto cenacolskú cestu spoločne pripravovali i absolvovali. Stretnutie bude o  našich spomienkach, preto si doneste niečo, čím by sme si pripomenuli Cenacolo, ako sme ho poznali my.


Stretnutie sa uskutoční 26. augusta 2023 / sobota/ v SENCI, s programom:


  • 09.00 – Sv. omša v Senci – kostol sv. Mikuláša biskupa.
  • Presun „ Dolný Majer“ , Šamorínska 6.
  • 10.00 – 13.00 Spomienky na sestru Elvíru, história komunity, svedectvá rodičov, prezentácia foto-dokumentácie z aktívneho obdobia v komunite, agapé.
  • 13.00 -14.00 obed / bude zabezpečený -záujem nahlásiť vopred /
  • 14.00 – príchod do Kráľovej, pobyt a prehliadka komunity Cenacolo Slovensko.
  • 15.00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu / spoločná modlitba / rodičia a aktuálny členovia komunity.
  • 15.30 – Prezentácia dokumentu o Matke Elvíre – následné vzájomné podelenie sa o zážitky z filmu.


Predpokladané ukončenie akcie: 17.00 hod.

Prosíme záujemcov, aby svoju účasť nahlásili na tel.č. : 0915 950 806, mail: ceve@centrum.cz / Eva Čechová / najneskôr do 16.7.2023 /.

Bližšie informácie budú pre účastníkov stretnutia oznámené individuálne mailom.


Prosím o posunutie informácie pre tých, ktorí stránku nesledujú.


Tešíme sa na Vás .