Pripravujeme stretnutie rodičov – 2. ročník Exovci

Pripravujeme stretnutie rodičov – 2. ročník Exovci


V roku 2023 sme sa stretli, aby sme si pripomenuli výročie založenia comunity Cenacolo.


My, ktorí sme túto cestu spoznali a zásadne zasiahla i premenila naše životy, sme sa
rozhodli, že zahájime tradíciu stretnutí rodičov, ktorí túto náročnú komunitnú cestu prešli..


Pozývame na stretnutie rodičov, ktorých deti – príbuzní, ukončili komunitu s požehnaním
komunity, t.j. tí, ktorí opustili komunitu po troch a viac rokoch. Tešíme sa aj na „nových“,
ktorí sa zaradili v poslednom čase do tejto kategórie Exovcov – rodičov.


Budeme spolu spomínať na vlastnú cenacolskú cestu, ako sme komunitu spoznali,
pripravovali sa i absolvovali. Stretnutie bude o  našich spomienkach, preto si doneste niečo,
čím by sme si pripomenuli Cenacolo, ako sme ho poznali my.


Dňa 7. septembra 2024 / sobota/ v SENCI, s programom:
 9.00 Sv. omša v Senci – kostol sv. Mikuláša biskupa.
 Presun „ Dolný Majer“ , Šamorínska 6.
 10.00 – 13.00 Svedectvá rodičov, AGAPÉ
 13.00 – 14.00 obed / bude zabezpečený -záujem nahlásiť vopred /
 14.30 – príchod do Královej –  pobyt a prehliadka  komunity Cenacolo Slovensko.
 15.00 – Korunka k božiemu milosrdenstvu /spoločná modlitba/ – rodičia a aktuálni
členovia komunity.
 15.30 – Prezentácia dokumentu o Matke Elvíre.


Predpokladané ukončenie akcie : 17.00 hod.


Prosíme záujemcov, aby svoju účasť nahlásili na tel.č. : 0915 950 806 – písomne cez
Whats App, alebo mail: ceve@centrum.cz / Eva Čechová / najneskôr do 30. júna 2024/.


Predpokladané náklady na stretnutie: 25 €
Bližšie informácie budú pre účastníkov stretnutia oznámené individuálne mailom/ Whats
App.


Prosím o posunutie informácie pre tých, čo poznáte a našu web-stránku nesledujú.


Tešíme sa na Vás .