Pokračovanie spoločných stretnutí

Milí priatelia,

ako budú pokračovať naše spoločné stretnutia v ďalšom priebehu:

Celoštátne stretnutia rodičov každú prvú sobotu v mesiaci ako doteraz v Nitre na Kalvárii o 10.00 hod. sv. omšou.

Chlapčenské kolokvie od prvej soboty v mesiaci auguste o 14:00 hod. u Jezuitov v Piešťanoch, Poštová ulica č. 1..

Dievčenské kolokvie o 10:00 hod. u Jezuitov v Piešťanoch, Poštová č.1. Dátum: 2.9., 16.9., 30.9, 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 16.12..

Rodičovské kluby budú ďalej pokračovať v zabehnutom režime t.zn. každý piatok o 19:00 hod. na doteraz fungujúcich miestach v Piešťanoch a Prešove. Na celý rok platí, že kluby sa nekonajú iba keď vychádzajú na významné sviatky ( Veľký piatok, Vianočné sviatky ).