Podpora – Prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom

Drahí rodičia, priatelia a ostatní priaznivci komunity Cenacolo!


         V tomto,  pre nás i pre celý svet nevšednom období izolácie, sme pozvaní utužovať naše spoločenstvo duchovne modlitbou, a tak sa navzájom podporovať.  Mama Elvíra zverila komunitu do rúk Božej prozreteľnosti, ktorá ide aj cez ruky ochotných ľudí sa podeliť, a keďže sa nemôžeme stretávať osobne na našich pravidelných stretnutiach rodičov, môžeme podporiť náš dom v Kráľovej pri Senci v prvom rade modlitbou, ktorá je našou najsilnejšou zbraňou a finančným  príspevkom podľa našich možností na účet tak,  ako sme boli zvyknutí.        IBAN: Sk 94 1100 0000 0026 2314 6144   
         Skúsme si uvedomiť, že prevádzka domu nemá žiadne príspevky od štátu, ani samosprávy. Materiálnym zdrojom prevádzky je práca rúk chlapcov v komunite, niekedy prispejú podľa potreby a možnosti i ruky rodičov a priateľov komunity a milodary priaznivcov. Tento rok, vzhľadom ku situácii bude zrejme problém i s vyplácaním 2% z daní, pretože definitívne daňové priznanie má predĺžený termín o niekoľko mesiacov, a tým zrejme i výplata 2% bude o niekoľko mesiacov neskoršie.
Nech vám vašu chuť a odhodlanie pomôcť blížnemu Pán hojne odmení. V mene chlapcov zo slovenského domu sv. Cyrila a Metoda v Kráľovej  všetkým darcom ďakujem. Modlíme sa všetci  za vás.