Milí priatelia! Ako ďalej od 16.03.2022

                    Stav pandémie nám dovoľuje organizovať naše stretnutia nasledovne.

Na kolokvie sa budeme schádzať tak, ako doteraz v jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch.

Každú sobotu o 14.00 hod. chlapci a rodičia a každú druhú sobotu o 10.00 hod. dievčatá a rodičia.

Kvôli dobrej orientácii vám odporúčam pýtať sa telefonicky vždy v piatok večer rodičov, ktorí stretnutia vedú, či v sobotu stretnutie bude.

Kluby, rodičká a regionálne stretnutia tak ako doteraz budú prebiehať po telefóne, resp. internete.

Všetky zmeny v konaní našich stretnutí oznámime na tomto mieste.

Pri všetkých  osobných stretnutiach prosím dodržiavať všetky požiadavky protiepidemických opatrení.


Kluby Piešťany+421 903 523 861+421 903 523 862  
Kluby Prešov+421 907 197 990 +421 911 630 893
Kolokvie chlapci rodičia+421 905 833 050+421 907 863 831
Kolokvie dievčatá rodičia  +421 903 029 307 +421 903 493 321
Kolokvie dievčatá komunita+421 915 311 669
Kolokvie chlapci komunita+421 918 805 910
Ivan+421 905 416 011

Prípadné informácie môžete získať telefonátom na patričné telefónne číslo.

Tento web pri meniacej sa situácii prosím sledovať každý deň.

Prihláste sa prosím k Odberu noviniek.

S pozdravom ivan