Svedectvo Vlasta – FESTA DELLA VITA 2021

FESTA DELLA VITA 2021                                                                                                                                            

on line

Drahí cenacolskí rodičia,                                                                                                                                    

pekne vás pozdravujem a požehnanie v modlitbách vyprosujem. Chcem sa s vami podeliť o radosť, ktorú som prežívala počas Sviatku Života 2021. Ďakujem Pánu Bohu, že som ho mohla oslavovať v spoločenstve čenakolských rodín. O to silnejšie a radostnejšie bolo moje prežívanie.                                                                                                

Slová d.Stefana  “Aby sme prijali Máriu v tých dňoch (festy) a povedali Bohu naše ÁNO!”  Boli pre mňa veľkou výzvou, že Boh spolu s Nebeskou Matkou Máriou majú niečo konkrétne pre mňa pripravené. A napriek všetkým bežným povinnostiam, ktoré som mala vykonať, som povedala svoje ÁNO.  A neoľutovala som. Dostávalo som priehrštím. S niečím z toho  sa túžim s vami podeliť.     

                                                                                                                 

D. Pino ma veľmi oslovuje svojimi kázňami, pretože jeho slová konkrétne vstupujú do reality môjho života. Jeho slová ” JA SOM – PRIĎTE KU MNE”  mi odkryl, kto som ja.  Bolo mi dané veľa darov, ktorými mám slúžiť všade tam, kde som posielaná. Dal mi prisľúbenie , že bude všade so mnou. Uvedomujem si koľko mám výhovoriek prečo nie, veď  som už veľmi stará, mám problémy s jazykom, čo by na to povedala moja rodina, veď som v nej nenahraditeľná atď. 

                                                                                                                                                             

VZŤAHOVÝ BOH , túži aby sme Ho spoznali. Len v spoločenstve môžeme spoznať Boha. Tým spoločenstvom ste pre mňa  vy všetci, keď sa s vami stretávam osobne alebo sa stretávame na celoštátnych a regionálnych stretnutiach. Boh sa mi počas nich zjavuje vo vašich svedectvách, vo vašich životoch. Ako aj v tom, čo spolu s vami prežívam, ako vás prijímam.  Vy všetci s ktorými sa stretávam  ste  Mojou istotou  Jeho prítomnosti  a to chce Boh odo mňa. Radosť počas našich stretnutí nie je prežívanie ale žiť  skutočnú  radosť  , že Živý Boh je medzi nami. Je vo vás.                                                                                                                                                        

Slová PRÍĎ KU MNE ma vyprovokovali k zamysleniu: Naozaj  počas mojich stretnutí s vami sa stretávam s Ježišom ? Fyzicky som prítomná v modlitbách, v katechézach, počas sv. omše v rozhovoroch, ale nie vždy som prítomná v srdci. Veď Ježiš je prítomný v 24 hodín denne. Veď On je prítomný v tebe brat a sestra, aby mohol medzi nami konať akt svojej lásky. Pozýva ma,  prežívať  Jeho šťastie a to  len vtedy , keď sa budem darovať vám, ktorí ste mi do života posielaní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V katechéze p. Francesca som si uvedomila veľa životných situácii v ktorých som ostala  veľmi znepokojená. A moje znepokojenie ma oberalo o pokoj, o radosť, o ohľaduplnosť, toleranciu a množstvo iných krásnych vecí a zážitkov, ktoré mi život chcel darovať. Utvrdila som sa, že len Boží pohľad na realitu môjho života mi prináša pokoj a často, časom aj vysvetlenie prečo sa niekedy dejú veci okolo mňa tak veľmi bolestné a ľudsky neprijateľné. Počas uzdravujúcej modlitby od strachu som dostala aj konkrétnu odpoveď pre záchranu duší  mojich synov.

V sobotu som žasla nad mladým kňazom W.M.Epicocom.  Stále mi rezonujú v hlave jeho slová BOŽÍ SEN. Ďakujem Bohu za komunitu, že ma naučila ako ho  mám žiť. Aj keď sa niekedy stratím, ale vždy sa vrátim, aby bol napĺňaný môj život Božím snom.. Chcem mať neustále na mysli, že jediným motívom môjho života je JEŽIŠ a MÁRIA . Pretože vďaka ním  tak živo prítomným v komunite ma naučili a naďalej ma učia jednoduchosti, pokore a dôvere a to mi prináša POKOJ, ktorý je v dnešnom svete tak potrebný.

Celý priebeh Festy della Vita 2021  bol pre mňa tým najväčším ,najkrajším a najradostnejším darom, aký som si mohla vo svojom živote priať. Sv. omše, modlitby, adorácie, svedectvá, predstavenia z Medžu., tanec, piesne atď.  Predovšetkým som si uvedomovala neopísateľnú a možno aj nepredstaviteľnú námahu všetkých tých, ktorí  ju pripravovali v pote a odovzdanosti darovať sa nám všetkým, aby sme zažili prítomnosť Boha Otca i Syna i Ducha svätého a Nebeskej Matky Márie. 

                                                                                                                                                 Úprimné Pán Boh zaplať naša drahá Mama Elvíra a  comunita Cenacolo. 

mama Vlasta