Pokyny na stretnutia DOD, Saluzzo i pri návštevách všetkých cenacolských domov na svete

Milí rodičia!


Pripravujeme sa na stretnutie s Komunitou Cenacolo v jej srdci, v materskom dome v Saluzze.
Spomeňme si na náš prvý klub a cestu prípravy s naším dieťaťom, keď sme Komunitu prosili, aby nám
pomohla z našich ťažkostí, keď sme bojovali so zlom v našich rodinách. Táto  vojna nie je ešte
vyhratá, preto sa pripravme na toto stretnutie, kde môžu byť aj naše deti, predovšetkým modlitbou.
Pripomeňme si  určité zásady pre stretnutie s Komunitou a v Komunite.


Oblečenie:

Muži dlhé  nohavice, v nedeľu  dlhé nohavice a košeľa.

Ženy sukne, voľné pod kolená, tričko  nie obtiahnuté, resp. šaty nie vyzývavé s veľkým výstrihom, nie priesvitné oblečenie, plecia zakryté – nie bez rukávov.


Stravovanie:

Spoločné  na kopci cez lístky od organizátorov, nenosíme osobitne našim deťom ich obľúbené jedlá – môžeme doniesť niečo pre celý  dom a odovzdať to zodpovednému v dome, kde je naše dieťa.


Na kopci  sa predávajú ovocie, káva, nápoje, zmrzlina na lístky. Výnos ide na misie. Môžeme
nášmu dieťaťu  v čase vyhradenom na prestávku kúpiť kávu a ukážme mu,  že nás mama Elvíra cez 
prozreteľnosť naučila vidieť aj iných –  pozvime aj komunitné dieťa, ktoré nemá  na Sviatku  Života
svojich príbuzných. Pripomeňme si, čo nám hovoril Maroš na stretnutí o kupovaní  nanukov: „My,
narkomani, chceme mať všetko hneď a veľa. Kúpme nanuk, ale jeden nie 4 alebo 10 za deň“. 

Naše deti nemajú prístup  k mobilom. Nedráždime ich. Nemusíme na kopec nosiť mobil.
Nenúťme a ani  nedávajme im telefonovať „babke“, ktorá zostala doma. Neukazujme fotky
príbuzných  v mobile. Dokázali doteraz žiť bez toho. Nepotrebujú  to.

Stretnutie je modlitbové  za Komunitu, za nás, naše deti, za ktoré sa Komunita na týchto 
stretnutiach modlila dávno predtým, ako sme tam prišli. Teraz to  robíme my. Neodvádzajme naše
deti aj samých seba od toho, čo je najdôležitejšie. Zostávajme na programe, modlitbách, adorácii tak,
ako  je určené. Využívajme na rozhovory len čas na to vyhradený v programe. Keď kňazi  vyzývajú
mladých z Komunity na pódium alebo  dopredu sa modliť, nezavádzajme svoje pravidlo, že
modlitba je rovnako účinná, aj keď náš syn sedí vedľa mňa.
Dôverujme Komunite. Všetko  má  svoj 
význam. Ak nám dieťa povie, že má  nejakú  výnimku zo  zdravotných dôvodov, môže si ísť sadnúť
dopredu. Nie pri nás – rodičoch v čase modlitby.


Keď máme nejakú neistotu, na stretnutí  budú  aj zodpovední  chlapci zo slovenského
domu. Pýtajme sa ich, aby sme nespravili  chybu, ktorá môže nás a naše dieťa stáť v Komunite
nadobudnutý krehký pokoj v duši. 


Prajem nám všetkým, aby sme nenapĺňali počas tohto  stretnutia svoje filmy a sny, ale vôľu
živého  BOHA, ktorý  na tomto svätom kopci  bude uprostred nás. Len si nechajme čas a pokoj v srdci,
aby sme Jeho mohli zažiť, lebo práve JEHO nám chce Komunita týmto stretnutím sprostredkovať.