Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým žuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2012
 Konalo sa:


Medjugorie - Silvester mladých 2012

Stretnutie rodičov Cuneo 2012

Celoštátne rodičovské stretnutie november 2012 Demänovská dolina 

SVIATOK ŽIVOTA St. Margarethen- RAKÚSKO

Medjugorie rodičov september 2012

Medjugorie mladých október 2012 

SALUZZO 2012

Rodičovské stretnutie Levoča jún 2012


Jarné  stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku

Májové Medjugorie mladých 2012

Rodičovské stretnutie február 2012


Rodičovské stretnutie január 2012

 Program plánovaných akcií na rok 2012

 


  O skutočnosti, aké je dôležité a nutné byť jednotnými zrejme nie je potrebné diskutovať. Súdržnosť celého spoločenstva na Slovensku i pocit jednoty s „ materským domom“ v Saluzze, t.zn. so sestrou Elvírou, ktorá zosobňuje komunitu a v prvom rade s Pánom, zaručuje úspech cesty, na ktorú sme sa dobrovoľne vydali. Naše, dnes už možno povedať dlhodobé skúsenosti, s rozdrobením sa spoločenstva, zavádzaním vlastných postupov, nerešpektovaním komunity vedie ku nepríjemným prekážkam na ceste k úspechu. Prosím vás všetkých, aby sme sa na začiatku cesty intenzívne venovali sami sebe, počúvali pozitívne  skúsenosti starších (služobne) rodičov, poučili sa z ich negatívnych skúseností a v ďalšom priebehu boli dobrými sprievodcami a „anjelmi strážnymi“ mladším rodičom pri vstupe a existencii v komunite. Buďme si  celý čas vzájomne nápomocní, dokážme  nezištne prenášať ducha komunity- viery v Boha, úcty ku všetkým, pokory, lásky ku všetkým, ktorí medzi nás prídu i na všetkých nás navzájom. Nezabudnime sa prosím na tento úmysel intenzívne modliť a prosiť


Program našich pravidelných stretnutí:


Celoštátne rodičovské stretnutia sa konajú vždy v prvú sobotu v mesiaci (pretože na záver každého stretnutia slávime Fatimskú sobotu), s výnimkami, ktoré sú nutné z technických dôvodov, a  na ktoré budete upozornení včas, pri ozname jednotlivých podujatí. Rodičovské stretnutia budú spoločné, v Piešťanoch, v našej klubovni na ul. F. E. Scherera 40 so začiatkom o 10.00 hod. s hodinovou prestávkou na obed, ktorý si vždy zaistíme spoločne sami. Večer o 17.00 hod. modlitba sv. ruženca a o 18.00 sv. omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda  v Piešťanoch.

Sobotné regionálne rodičovské stretnutia sa konajú pre SS kraj v dolnom Kubína, č. tel. 0907403216 a pre ZS kraj v klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch, tel. 0902231107, pre VS kraj  v Košiciach- Juh, Kláštor sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15, zodpovedná za organizáciu- č.t. 0915950806

Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťany, alebo mimo Slovensko) bude vsunutý ku príslušným dátumom nasledovného rozpisu:07.01.2012        celoštátne rodičovské stretnutie            Piešťany
14.01.2012        regionálne rodičovské stretnutie           Dubnica, Zvolen, Košice
21.01.2012                           - “ -                                                            -“ -
28.01.2012                           - “ -                                                            - “ -
04.02.2012        celoštátne rodičovské stretnutie            Šaštín
11.02.2012        regionálne rodičovské stretnutie           Dubnica, Zvolen, Košice
18.02.2012                            -“ -                                                           -“-
25.02.2012                            -“ -                                                           -“ -  
03.03.2012       celoštátne rodičovské stretnutie            
10.03.2012                            -“ -                                                           -“-
17.03.2012                            -“ -                                                           -“-
24.03.2012                            -“ -                                                           -“-
31.03.2012                            -“ -                                                           -“-
07.04.2012 –Biela sobota- rodičko miesto nej bude 21.04.2012

21.04.2012            celoštátne rodičovské stretnutie             Piešťany
28.04.2012            regionálne rodičovské stretnutie            
05.05.2012            celoštátne rodičovské stretnutie             Piešťany

12.05.2012            regionálne rodičovské stretnutie             Piešťany, Dolný Kubín , Košice
19.05.2012                             -“ -                                       Piešťany, Dolný Kubín , Košice
26.05.2012                             -“ -                                       Piešťany, Dolný Kubín , Košice

 

02.06.2012            celoštátne rodičovské stretnutie   01.06, 02.06., 03.06.2012               Levoča 

Májové rodičovské stretnutie

Uskutoční sa z technických dôvodov  v dňoch 01.06.2012 až 03.06.2012 v Levoči. Podrobnosti uverejníme na tomto mieste, keď ich budeme mať zaistené. Predbežne sa tohto nášho stretnutia zúčastnia i hostia zo Saluzza.
Organizátormi tohto stretnutia sú  Dagmar na telef. čísle 0915849289 a Pavol 0911309111.
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
číslo účtu 2610075594/1100

 

 
09.06.2012            regionálne rodičovské stretnutie            Piešťany, Dolný Kubín , Košice
16.06.2012                              -“ -                                     Piešťany, Dolný Kubín , Košice
23.06.2012                              -“ -                                     Piešťany, Dolný Kubín , Košice
30.06.2012                              -“ -                                     Piešťany, Dolný Kubín , Košice
07.07.2012           celoštátne rodičovské stretnutie                       Piešťany
14.07.2012           regionálne rodičovské stretnutie             Piešťany, Dolný Kubín , Košice
21.07.2012                             -“ -                                      Piešťany, Dolný Kubín , Košice
28.07.2012                            -“ -                                       Piešťany, Dolný Kubín , Košice
04.08.2012           celoštátne rodičovské stretnutie                      Piešťany   
11.08.2012           regionálne rodičovské stretnutie             Piešťany, Dolný Kubín , Košice
18.08.2012                            -“ -                                       Piešťany, Dolný Kubín , Košice
25.08.2012                            -“ -                                       Piešťany, Dolný Kubín , Košice
01.09.2012          celoštátne rodičovské stretnutie                      Piešťany  
08.09.2012          regionálne rodičovské stretnutie              Piešťany, Dolný Kubín , Košice
15.09.2012                            -“ -                                       Piešťany, Dolný Kubín , Košice
22.09.2012                           -“ -                                        Piešťany, Dolný Kubín , Košice

29.09.2012                           -“ -                                        Piešťany, Dolný Kubín , Košice
06.10.2012          celoštátne rodičovské stretnutie            
13.10.2012                            -“ -                                                           -“-
20.10.2012                            -“ -                                                           -“-
27.10.2012                           -“ -                                                           -“-
10.11.2012          celoštátne rodičovské stretnutie  (9.,10.,11.)              Demänovská dolina           
17.11.2012                            -“ -                                                           -“-
24.11.2012                            -“ -                                                           -“-
01.12.2012              celoštátne rodičovské stretnutie            Piešťany
08.12.2012              regionálne rodičovské stretnutie          Piešťany, Dolný Kubín , Košice 
15.12.2012                              -“ -                                     Piešťany, Dolný Kubín , Košice
22.12.2012                              -“ -                                     Piešťany, Dolný Kubín , Košice
29.12.2012                             -“ -                                      Piešťany, Dolný Kubín , Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONALO SA

 

 

 

Medjugorie - Silvester mladých 2012

Milí priatelia!

Opäť sa  priblížil čas, keď sa v našom živote strieda starý a nový občiansky rok. Stalo sa už tradíciou v slovenskom Cenacole, že tento okamžik oslavujeme spolu s Matkou Božou, na mieste, kde sa zjavuje šiestim vizionárom – v Medjugorí už skoro  32 rokov. V čase Nového občianskeho roka sú v našom autobuse už tradične pútnikmi mladí ľudia, väčšinou čistí súrodenci členov komunity Cenacolo. Nie však iba oni. Spolu s kňazom prichádzajú i ďalší mladí ľudia, ktorí chcú hľadať dačo nové vo svojom živote. Chcú sa učiť žiť podľa iného programu, ktorý zaručuje pokoj v živote, vnútorné upokojenie, zmierenie sa s Pánom Bohom. Ste pozvaní všetci, ktorí po dačom takom túžite, chcete si to vyskúšať.  Poďte a zažite to na vlastnej koži.
Organizátorom tento rok je Janka, s telefónnym číslom  +421 903 266 692, e-mailovou adresou  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it         a bankovým účtom   11696074/6500

Odchod z Piešťan- od kostola Sedembolestnej panny Márie na Poštovej ulici je  29.12.2012 o 05.00 hod. Autobus tam bude pristavený 15 minút pred odchodom. Zo železničnej stanice v Trnave bude autobus odchádzať o 05.25 hod. a spred Istropolisu v Bratislave o 06.05 hod.. Vzhľadom k tomu, že je zima a do autobusu by malo vojsť veľa  batožiny prosím všetkých , aby  brali zo sebou čo najmenej vecí, aby sme nemuseli veci naviac vykladať. Z technických dôvodov budeme tentokrát cestovasť cez deň. Na mieste- v Medjugorí – v štáte Bosna a Hercegovina, by sme mali byť približne medzi 20.00 a 21.00 hod. toho istého dňa. Niečo na zakúsnutie na cestu i večeru si vezmite so sebou, rovnako ako pitie na cestu. Od nocľahu 29.12.2012 cez polpenziu v Medjugorí, cestovné, tlmočenie večerného modlitbového programu, raňajky v Marušiči a balíček na cestu domov sú zahrnuté v poplatku 250€, ktorý treba poslať na hore  uvedený  účet čo najskôr.
Program tejto cesty sa veľmi nelíši od predchádzajúcich.  Duchovný- každý večer asbsolvujeme večerný program vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí. Ide s nami kňaz, takže bude možné pristúpiť ku sv. zmierenia, resp. absolvovať duchovný rozhovor. Zároveň bude dosť priestoru na vzájomné rozhovory, bilancie a pod., podľa možností( meteorologických) sa pomodlíme krížovú cestu na Križevac i ruženec na Podbrde. Navšívime oba domy komunity Cenacolo dievčenský i chlapčenský, kde si vypočujeme svedectvá. Pozrieme si vodopády Kravice neďaleko Medjugoria , navštívime mesto Mostar, ktoré je správnym strediskom republiky Hercegovina.

V stredu 02.01.2013 odídeme do Marušiči, kde hneď po príchode bude sv. omša, po nej raňajky a po krátkom oddychu vyrazíme smerom ku Piešťanom.

Podľa skúseností zo zájazdu mladých  v októbri t.r. doporučujem všetkým, ktorí majú čo len záchvev chuti do Medjugoria ísť, aby sa ním nechali vyprovokovať a išli.  Ak máte možnosť s niekým z tej zostavy, ktorá tam v októbri bola, vymeniť si pár slov iste sa dozviete, čo spôsobilo to, že celý čas vládol pokoj, dobrá pohoda, všetci boli spokojní, bez konfliktov,  nezaznela žiadna sťažnosť na nič. Podobné to bolo vlastne na všetkých zájazdoch, ktoré sme do Medjugoria organizovali. Dúfam, že kým odídeme objaví sa v Pamätníku skúseností na tejto stránke aspoň jedna referencia o spomínanom zájazde.

iv.
 

Stretnutie rodičov Cuneo 2012

 Milí priatelia!


Priblížil sa čas, kedy oslavujeme    narodenie  Pána Ježiša.  Už tradične si tento veľký kresťanský sviatok pripomína i komunita Cenacolo na svojom stretnutí v Cuneu.

Pripravme sa na toto stretnutie i oslavu dôkladne. Nech Láska je spoločným menovateľom všetkých našich aktivít okolo Vianoc, ako i po celý rok. Bez Lásky nemôžeme plnohodnotne fungovať.

Stretnutie prebehne  v tomto roku v dňoch 15.a 16.12.2012 v Envie (v komunitnom dome), a  Cuneu (v športovej hale).

Organizuje Elenka   č. telef.:   +421905145096.  e-mailová adresa: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Číslo účtu, kam možno poslať peniaze je 3300092/6500. Celková suma nie je zatiaľ stanovená, hneď, ako ju budeme mať bude vyvesená na tomto mieste.   Cena kompletného zájazdu je 180.- €

Prosím, aby ste sa prihlasovali čo najskôr, a nezabudli, že definitívne prihlásený je človek, keď zaplatí poplatok.

- odchod z Piešťan od Kostola Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici 13.12.2012 nakladanie o 16.45hod.
- odchod o 17.00 hod. Trnava železničná stanica odchod o 17.45 hod.
- Bratislava – Istropolis odchod o 18.30 hod.

Odchod  z  Cunea do Piešťan je 16.12.2012, ihneď po ukončení programu (o cca 18.00).

Príchod  do Piešťan je v pondelok 17.12.2012 predpoludním.

Hneď ako dostanem program z Talianska zverejním všetky podrobnosti nášho pobytu tam na tomto mieste.
S pozdravom ivan

Obsah vianočného balíčka:
Ponožky 3 páry,
Trenýrky alebo boxerky  3 ks
Čapica, rukavice, šál á 1 ks., žiletky (pre chlapcov  :-) )
Dezodorant
Zimné pracovné topánky 1 pár

Katechizmus YOUCAT


Balíček označený menom dcéry alebo syna a menom domu prineste najneskoršie na klub 07.12.2012, v posledný piatok pred odchodom do Cunea. Zvlášť výrazne označte balíky, ktoré majú ísť do poľských domov. Prosím, aby ste do balíkov nedávali nič viacej ako je uvedené v zozname. Iné veci, alebo väčší počet nebudú mladým odovzdané!!!!!!!!!

 

 

Celoštátne rodičovské stretnutie november 2012 Demänovská dolina,


    ktoré sa uskutoční v dňoch  09.11.2012- 11.11.2012 v Demänovskej doline  v hoteli Bystrina. Keďže na mieste budeme ubytovaní a budeme sa i stravovať je potrebné sa dopredu prihlásiť. Prihlášky prijímajú Zdenka č.telef. 0903421744 a Milan č. telef.  0917428215.  Cena za ubytovanie i stravovanie je  40 €. Prihlásiť sa a zároveň zaplatiť je potrebné do 28.10.2012. Zaplatiť môžete osobne na rodičovských stretnutiach, alebo poslať na účet –2612628236/1100. (Prihlásený je ten, kto zaplatil). Kontakt: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it . Počet miest v zariadení, kde sa naše stretnutie bude konať je obmedzený, preto bude dobré prihlásiť sa čo najskôr. Ak by ste potrebovali doviezť zo železničnej či autobusovej stanice v Lipt. Mikuláši zavolajte po príjazde do Mikuláša na telef. číslo  Milana 0917428215 a on zariadi dovoz do Bystriny.
    Program stretnutia uverejním hneď ako ho budem vedieť (nezávisí totiž iba na mne) na tomto mieste.
Teším sa na naše vzájomné stretnutie
ivan

 

 PROGRAM

 PIATOK
18:00 večera
19:00 modlitba sv. ruženca
20:00 rodičovský klub

SOBOTA
8:00 raňajky
9:00 ­– 11:30 modlitba sv. ruženca, katechéza otca Ireneja
12:00 obed
13:30 – 16:00 katechézy komunitných kňazov
17:00 svätá omša v Liptovskom Mikuláši, ktorej presedá o.biskup. Mons. František Rábek
18:30 večera
20:00 predstavenie chlapcov zo slovenského domu, po ňom 
          ADORÁCIA  Sviatostnému Spasiteľovi  v sále hotela, kde budeme ubytovaní

NEDEĽA
7:00 raňajky
8:00 svätá omša v Bodiciach
9:30 – 11:30 diskusia, svedectvá rodičov
12:00 obed
13:00 modlitba sv. ruženca, po ňom v miery rozchod do našich domovov

 

 

 

 

Medjugorie rodičov september 2012

Tradičné  sú už  zájazdy cenakolských rodičov z nášho spoločenstva na návštevu k Matke Božej do  Medjugoria, miesta zjavení Panny Márie a zároveň miesta v ktorom má komunita Cenacolo dva domy, mužský a ženský.  V tomto roku sa uskutoční v termíne:
 Odchod z Piešťan, 23.09.2012, príchod do Medjugoria 24.09.2012, odchod do  Marušiči 28.09.2012,  odchod do Piešťan  30.09.2012, príchod do Piešťan okolo polnoci 30.09.2012.
Odchádzame, ako je našim zvykom z parkoviska pri kostole Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch na Poštovej ulici. Nakladanie v Piešťanoch 23.09.2012 o 17.30 hod., odchod 18.00 hod. Odchod z Trnavy- spred železničnej stanice o 18.45 hod., odchod z Bratislavy z parkoviska pri Istropolise o 19.30 hod. Príchod do Medjugoria  24.09.2012 v ranných hodinách.
Tento rok sú organizovaním poverení Kamila č.t. +421907829204 a Peter  č.t. +421907046033
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
č.účtu. 0061291438/ 0900
 Ako vidíte, líši sa od doterajších svojou dĺžkou,  o jeden deň dlhší pobyt v Medjugorí a o jeden deň dlhší pobyt v Marušiči pri mori.
        Celý zájazd je tak svojim programom príjemný na relax, oddych, ale i duchovné obohatenie, strávený v spoločenstve ľudí, ktorí sú si životnou situáciou veľmi blízko a preto majú veľa  tém na diskusiu.
Upozorňujem na zásadu, že prihlásený je ten, kto zaplatil peniaze buď osobne, alebo na účet. Obsadenie miesta na dobré slovo nejestvuje. Tento krát ide o sumu   260.- €.  Zájazd je drahší, pretože je o dva dni dlhší, ako doterajšie. Cena zahŕňa sumu  za dopravu, polpenziu v Medjugorí spolu s nocľahom, poplatok za rozhlasovú ústredňu, pomocou ktorej nám bude sprostredkovaný preklad večerného duchovného programu v kostole. Ďalej polpenzia a nocľah v Marušiči, spolu s balíčkom a minerálkou na cestu domov.
Základná schéma zájazdu sa nemení. Náplňou je každodenná účasť na večernom programe v kostole sv. Jakuba, výstup s modlitbou krížovej cesty na Križevac, výstup na vrch zjavenia – Podbrdo s modlitbou sv. ruženca. Zájdeme si ku Kravickým vodopádom. do mesta Mostar- hlavného mesta republiky Hercegovina. Účasť na adoráciach sviatostnému Spasiteľovi je pre nás samozrejmá. Sprevádza nás, ako obvykle, kňaz, takže je možno  pristúpiť  ku sviatosti zmierenia. Každý večer naše milované bilancie, pri ktorých je možnosť vymeniť si pocity zo zážitkov každého dňa.

Teším sa na opäť skvelú partiu a srdečne vás všetkých pozdravujem ivan
 


 
Medjugorie mladých október 2012

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
Vám všetkým, ktorí máte radi Pannu Máriu, ktorí máte radi komunitu Cenacolo a Medjugorie,  ponúkame ďalší zájazd do Medjugoria  v dňoch 05.10. 2012  až 11.10.2012


Prihlásiť sa možno u:
NINA       0917625482, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č.účtu: 0282503537/0900 alebo
MARTIN   0907260538, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Program:
    Odchod   05.10.2012 o 16,30 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (17,15 hod. Trnava - železničná stanica, 18,00 hod. Bratislava - parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria na druhý deň ráno okolo 08,00 hod.


počas pobytu:
    Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity
    Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 12. rok vonku) a jeho manželky
    Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny


      Sprevádzať nás bude kňaz.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
    Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie
    Ráno 10.10.2012 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky. Pre plnoletých záujemcov kúpanie v mori. Po sýtej a kvalitnej obedovečeri  bilancia a program podľa počasia. Ráno 11.10.2012 sv. omša, raňajky a odchod do Piešťan. Príchod do Piešťan v noci z 11.10. na 12.10.2012.

Podmienky:
    cena:  zložiť na účet je potrebné 200EUR za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše. Sumu prosím  poslať na číslo účtu: 0282503537/0900. Prihlásený je ten, kto zaplatil.
    modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
    energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
    modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
    stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
    odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať sluchátka) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami
Váš ivan


 
SVIATOK ŽIVOTA St. Margarethen- RAKÚSKO

KOMUNITA CENACOLO
SVIATOK ŽIVOTA
21.- 23.09-2012  RÍMSKY KAMEŇOLOM      St. Margarethen- RAKÚSKO

C r e d o
MUZIKAL  v prevedení spoločenstva  Cenacolo        
21.09.       19.00 hod.     „ CREDO“      generálna skúška
22.09.       15.00 hod.       Stretnutie s komunitou Cenacolo a mamou Elvírou
                16.00   hod.     sv. omša , ktorej bude predsedať
                 dr.Christoph kard. SCHŐNBORN a diecézny biskup dr. Egydius  J. Zsifkovics                 
                19.00 hod.    „CREDO“
23.09.       16.00 – stretnutie s komunitou Cenacolo a mamou Elvírou
                19.00 hod.    „CREDO“  

   - vstupné ľubovolné -Už 15 rokov
- je dom komunity Cenacolo  v burgenlandskej dedinke Kleinfrauenheid miestom nádeje pre mladých
  ľudí, školou života, v ktorej nachádzajú nové perspektívy do budúcnosti
 - ponúka Cenacolo mladým ľuďom v krízových situáciách, najmä pri problémoch s drogami, možnosť              ku novému začiatku
   - nachádzajú mnohí mladí cez jednoduchý život v práci a modlitbe a cez prežité priateľstvo návrat z tmy do svetla života
To, že Komunita mohla byť v minulých rokoch  taká úspešná vďačíme mnohým priateľom, ktorí  nás od samého začiatku mnohorakými spôsobmi podporovali. Ak i vy chcete pomôcť umožniť mladým nový začiatok ich života  môžete podporiť komunitu vašou modlitbou, vašou aktívnou spoluprácou, alebo vašimi milodarmi! Nech vám to odplatí Pán Boh!
„Priateľsky vám ponúkame našu cestu z tmy do svetla!“
                                                                                                          mama Elvira Petrozzi

Milí českí a slovenskí priatelia!
Slová, ktoré čítate z prekladu rakúskeho plagátika plne platia i pre Slovensko. Náš dom funguje päť rokov. Ostatné veci o ponuke Komunity trpiacim, či už mladým, alebo ich rodičom platia i pre nás. U nás o to viacej, že dom na Slovensku ešte nebol, ale naši mladí už sa o pomoc komunity uchádzali a dnes už veľa z nich ponúknutou cestou kráča. Rovnako platí, že ak chcete pomôcť mladým na Slovensku i Čechách, ale i všetkým, ktorí dočasne žijú v slovenskom dome a učia sa tu ceste z “ tmy do svetla“ môžete podporiť komunitu vašou modlitbou, vašou aktívnou spoluprácou, alebo vašimi milodarmi! Nech vám to odplatí Pán Boh!
    I slovenské spoločenstvo priateľov komunity Cenacolo poriada zájazd na uvedené podujatie, ktoré v starom rímskom kameňolome  v rakúskej obci Sankt  Margarethen organizuje komunita Cenacolo.
    Pozvaní sú všetci priaznivci komunity Cenacolo v Čechách i na Slovensku. Pozvite svojich rodinných príslušníkov, priateľov, príbuzných. Vítaní sú i kňazi a reholníčky a reholníci, ktorí tak majú príležitosť vidieť efekt Pánovho diela i na tomto poli. Prosím, aby ste kňazov nahlásili organizátorke tohto podujatia kvôli koncelebrácii a zároveň prosím kňazov, aby si vzali albu a štólu na koncelebráciu.
    Organizárom slovenskej účasti na tohtoročnom recitale v St. Margharethen je       I v e t k a, č. telef.+421911805604, e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č. účtu 0412064190/0900
    Prihláste sa prosím čo najrýchlejšie, najneskoršie do 10.09.2012. Ak bude v niektorom regione dosť záujemcov, aby zaplnili autobus, nahláste prosím Ivetke iba autobus+ počet ľudí- aby sme do Rakúska mohli dať vedieť koľko nás príde a  môžete si vybaviť autobus sami. Poplatok za cestu na trase Piešťany , Trnava, Bratislava. St.Margarethen je 12 €, ktorý prosím doniesť na celoštátna rodičko v septembri, alebo poslať na účet uvedený hore.

    V sobotu 22.09.2012 o 11.00 hod. odíde autobus z parkoviska pri jezuitskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch, Poštovej ulici,  o 11.45 hod.  z Trnavy- železničnej stanice, a 12.30 hod z Bratislavy -parkoviska pri Istropolise. Návrat na Slovensko bude po ukončení predstavenia  okolo polnoci.
Príjmime prosím pozvanie mamy Elvíry a všetkých detí v komunite. Urobili ho pre nás ako svoju manifestáciu túžby po čistom živote s Pánom.
 

 

 

 

 

 

 

Rodičovské stretnutie Levoča jún 2012

 

V dňoch 1. až 3. júna  2012  sa v Levoči uskutoční  rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať v Župnom dome, priamo na námestí v Levoči, v sídle Úradu práce, soc. vecí a rodiny  - Námestie Majstra Pavla č. 59.  Tak, ako obvykle, privítame na stretnutí hostí zo Saluzza.

Organizátormi tohto stretnutia sú  Dagmar na telef. čísle 0915849289 a Pavol 0911309111. E-e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it 
číslo účtu 2610075594/1100

Ubytovanie je zabezpečené na dvoch miestach:

1. Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča /slepecké učilište/. Škola sa nachádza  pri autobusovej zastávke pri Poliklinike v Levoči

2. Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínová 9, Levoča.  Škola sa nachádza pri  hlavnej ceste  /smerom z Popradu  - kruhový objazd - odbočiť na prvej križovatke za kruh. objazdom  doľava.


Prihlásiť sa a zaplatiť  - spolu suma 40€ je potrebné do 25. mája  2012 (celodenná strava 8,00 €/deň, nocľah 12 €/noc)
Peniaze môžete posielať na účet  uvedený hore- v správe pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko odosielateľa.Program rodičovského stretnutia  1.6., 2.6. a 3.6.2012 v L e v o č i1 - Naše stretnutia v sobotu a nedeľu budú v zasadacej miestnosti UPSVaR v Župnom dome,     Námestie Majstra Pavla 592 - Prezencia v piatok večer i v sobotu ráno bude v Spojenej škole internátnej, Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča3 - Stravovanie po celý čas všetkých účastníkov  bude v Spojenej škole internátnej Štefana Kluberta 1

Po celý čas je kvôli informáciám o čomkoľvek v Levoči na telefóne 0903907864 Martuška SásikováPiatok o 20.00  spoločný ruženec v 2

             19.00  večera v 3Sobota  07.30 – 08.15 Raňajky v 3

            08.15 – 09.00 Ruženec
    
        09.00 - 10.30 Katechéza o. Irenej+ diskusia

            10.15 – 11.15 prehliadka chrámu sv. Jakuba so sprievodným slovom

            11.30 – 12.30 obed

            12.45 – 16.00 Katechézy kňazov z komunity

                                 Predstavenie chlapcov zo slovenského domu

            16.00 – 17.00 Pochodový ruženec na Mariánsku horu

            17.00 – 18.00 Sv. omša v bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore

            18.30 – 19.30 večera

            20.00 – 21.30 Adorácia  Najsvätejšiemu Spasiteľovi v minoritskom kostole sv. DuchaNedeľa  07.15 – 07.45 raňajky

            08.00 – 09.00 sv. omša v minoritskom kostole sv. Ducha

            09.30 – 11.00 Katechézy komunitných kňazov

            11.30 – 13.00 Diskusia a svedectvá slovenských rodičov

            13.00 obed, po ktorom sa rozídeme do našich domovov

 


 

 

SALUZZO 2012

Tak ako po predchádzajúce roky si komunita Cenacolo pripomenie deň svojho otvorenia, ktorým bol sviatok Panny Márie Karmelskej v r. 1983. Tento rok sa stretneme  v dňoch 12., 13., 14., a 15. VII. Na kopci nad Saluzzom, aby sme poďakovali Pánu Bohu i Panne Márii za dar komunity.
    Odchod z Piešťan a ubytovanie záleží od toho, koľko bude prihlásených, preto vás prosím prihlásiť sa čo najskôr- t.zn. najlepšie počas Veľkého týždňa, resp.  hneď po ňom. Od štvrtka 12.07.2012 sa budeme zúčastňovať programu, ktorý pre všetkých hostí mladí z komunity pripravili pre túto príležitosť. My po celý čas prípravy  na Sviatok života sa prosím modlime za zdravie sestry Elvíry i za zdravie všetkých  chorých komunitných rodičov.

Organizáciou zájazdu sú tento rok poverení:
Ondrej, č.telef. +421915044285, e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,
Č.účtu 520700-4203188144/8360
Betka, č. telef.  +421907795373, e-mail  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Prosíme tých, ktorí sú prihlásení, aby do konca mája poslali zálohu 200 € za 1 osobu. Ubytovanie bude v hoteli Gran Baita v Savigliane  Túto sumu pošlite  na účet   uvedený hore, variabilný symbol: vaše rodné číslo, konštantný symbol: 0308, správa doručiteľovi: meno, za ktoré platíte zálohu.

Prihlásiť sa dá ešte priebežne do 25.05.2012. Na vyššie uvedené mailové adresy pošlite údaje:  meno, priezvisko, dátum narodenia,  číslo pasu alebo občianskeho preukazu,  bydlisko,  číslo telefónu a e-mail,   koho máte v komunite  -  meno  i príbuzenský vzťah  a miesto nástupu (Piešťany, Trnava, Bratislava). Platí to aj pre tých, ktorí sú prihlásení a ešte nezaslali svoje údaje.

Srdečne vás všetkých zdravím ivan

 

Uzatvorili sme prípravu na naše stretnutie s komunitou v Saluzze a tu je o ňom referencia pre všetkých prihlásených:

Odchod autobusov bude 10.07.2012 z Piešťan od kostola Sedembolestnej Panny Márie z Poštovej ulice. O 21.30 hod začne nakladanie, o 22.00 hod odchod.
Trnava, železničná stanica- odchod o 22.45 hod.
Bratislava, parkovisko pred Istropolisom- odchod o 23.30 hod.,
Príchod do Savigliana, kde budeme bývať v hoteli Gran Baita bude 11.07.2012  medzi 12.00 – 13.00 hod. Po ubytovaní  bude voľno, v prípade záujmu sa pokúsime zorganizovať v stredu i vo štvrtok večeru- spoločnú, typicky taliansku. V stredu večer zorganizujeme v Savigliane sv. omšu, ktorú odslúžia kňazi, ktorí idú s nami.

Vo štvrtok začína program v komunite o 15.00 hod. Raňajky budú v hoteli,  sú v cene, ktorú sme zaplatili, potom bude voľno, alebo môžeme využiť bazény a saunu, ktoré sú v hoteli, pre hostí hotela zdarma. Odchod autobusov z hotela bude o 13.30 hod.

Program nasledujúcich troch dní sa dozvieme priebežne.

V nedeľu po popoludňajšom programe bude odjazd domov.

Počas celých štyroch dní môžete pristúpiť ku sviatosti zmierenia, idú s nami dvaja kňazi. Sv. omša bude každý deň.

Ďalšie technické pokyny:

Prosím, aby ste urýchlene, ešte do odchodu do Saluzza, doplatili za zájazd na hore  uvedený účet . Celková suma je 365€. V cene je cesta, ubytovanie z raňajkami, večera v stredu a vo štvrtok, obedy a večere v piatok a v sobotu, obed v nedeľu.


Na základe upozornenia z komunity oznamujem, že autobusy môžu ísť až na parkovisko na kopci. Tí účastníci, ktorí použijú súkromné auta hore na kopec ísť nemôžu, je potrebné zaparkovať na označenom zbernom parkovisku dolu v meste a použiť na dopravu na kopec bezplatnú kyvadlovú dopravu označenými autobusmi.Pri príchode na kopec si všimnite na pravej strane areálu stánok so sluchátkami na počúvanie prekladu programu po celé štyri dni. Dostanete ich za poplatok a po predložení cestovného dokladu.


 

 

 

Jarné  stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku

Priatelia z Chorvátska nás pozývajú na stretnutie, pri príležitosti oslavy 20 výročia  vzniku komunity Cenacolo v Chorvátsku, ktorá sa bude konať v dňoch

14.04.2012 a 15.04.2012

v športovej dvorane v meste

Trilj.

Z našej strany sú organizátormi Jozef č.t.  0915852914 a Anka 0908832057. Mailová adresa  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   .  Číslo účtu, na ktoré možno posielať platbu za cestu, ubytovanie a stravovanie je  0053966140/0900. Podrobnosti, ako sú cena, čas  a miesto odchodu autobusu a prípadné ďalšie potrebné údaje  zverejním na tom mieste  včas, hneď ako tieto údaje budeme vedieť. Na všetky vaše otázky vám odpovedia telefonicky organizátori.

Technické údaje o stretnutí komunity  v Trilju v Chorvátsku

    Zraz účastníkov a nakladanie batožiny je 13. 04. 2012 o 18.30 hod. na parkovisku  na Poštovej ulici v Piešťanoch pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.
    Odchod z Piešťan o 19.00 hod., z Trnavy spred železničnej stanice o 19.40 hod., z Bratislavy z parkoviska pri Istropolise  o 20.30 hod.
    Cena za cestu, ubytovanie a poistenie  je 90,00 €, tie treba poslať čo najskôr na hore uvedený účet. Pripomínam, že definitívne je človek prihlásený, keď zložil poplatok. So sebou si treba vziať 14,00 € na obed v sobotu a v nedeľu. Tie budeme vyberať na mieste.
    Prajem vám všetkým a teším sa na spoločný intenzívny duchovný zážitok
                         váš  ivan

Zároveň vás všetkých prosím, aby ste sa navzájom informovali o tomto oznámení, pretože nie všetci máme možnosť prístupu k internetu.


Májové Medjugorie mladých 2012
 Z TECHNICKÝCH DÔVODOV SA NEKONALO (nedostatočný počet prihlásených)

 

 

Tradičnými  sa stávajú zájazdy mladých z nášho spoločenstva do Medjugoria, miesta zjavení Panny Márie a zároveň miesta v ktorom má komunita Cenacolo dva domy, mužský a ženský.  V tomto roku sa uskutočnia v termínoch:

 I/.   07.05.2012 odchod z Piešťan, 08.05.2012 príchod do Medjugoria, 12.05.2012 odchod z Marušiči, príchod do Piešťan  12.05.2012 okolo polnoci.
Organizáciou tohto  turnusu je poverený Juraj , č. telef. +421905822776 , e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č. účtu  2212668001/5600

 II/.  13.05.2012 odchod z Piešťan, 14.05.2012 príchod do Medjugoria, 20.05.2012 odchod z Marušiči, príchod do Piešťan 20.05.2012 okolo polnoci.
Organizáciou tohto  turnusu je poverená Janka, č. telef. +421903266692,  e-mail  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č.účtu: 11696074/ 6500

Ako vidíte, líšia sa od seba dĺžkou, druhý má o jeden deň dlhší pobyt v Medjugorí a o jeden deň dlhší pobyt v Marušiči pri mori.

    Pôvodný zámer týchto zájazdov bol ukázať čistým súrodencom našich závislých detí, ktoré sú v komunite, alebo tam boli, že i o nich má naše spoločenstvo záujem, že sa im snažíme pomôcť zvládnuť situáciu, ktorá nastala v rodine či už príchodom závislosti do rodiny, alebo napätím v rodinných vzťahoch. Majú možnosť porozprávať sa slobodne s vrstovníkmi, ktorí sú v rovnakej situácii, veľmi často s nami ide aspoň jeden dvaja exovci- t.zn. chlapci, alebo dievčatá, ktoré komunitu absolvovali, čiže je možnosť hovoriť slobodne i s nimi. Skoro pravidelne ide v každom autobuse kňaz.

    Postupom času sa vytvorila partia mladých, ktorí  radi chodia s nami, i keď v komunite nikoho nemajú. Láka ich, podľa ich slov atmosféra týchto zájazdov. My sme radi, keď sa na takejto  báze vytvárajú priateľstvá mladých a títo hostia cestujú s nami.

    Celý zájazd je tak svojim programom príjemný na relax, oddych, ale i duchovné obohatenie, strávený v spoločenstve mladých ľudí, ktorí sú si životnou situáciou veľmi blízky.

Technické doplnenie zájazdu - Medjugorie mladých- v máji 2012

 Odchod  I. turnusu z Piešťan spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici     07.05.2012 o 16.00 hod nakladanie , o 16.30 odchod, o 17.15 hod odchod z Trnavy spred železničnej stanice, o 18.00 hod. odchod spred Istropolisu v Bratislave. Príchod do Medjugoria 08.05.2012 v skorých ranných hodinách. Návrat do Piešťan v noci z 12.05.2012 na 13.05.2012.

Odchod II. turnusu z Piešťan spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici     13.05.2012 o 16.00 hod nakladanie , o 16.30 odchod, o 17.15 hod odchod z Trnavy spred železničnej stanice, o 18.00 hod. odchod spred Istropolisu v Bratislave. Príchod do Medjugoria 14.05.2012 v skorých ranných hodinách. Návrat do Piešťan v noci z 20.05.2012 na 21.05.2012.

Cena zájazdu je I turnus 250.-€, II turnus 325.-€

Peniaze pošlite prosím čo najskôr na číslo účtu, ktoré je uvedené pri mene organizátora

V cene zájazdu sú zahrnuté výdavky na autobus, ubytovanie a stravovanie- polpenzia v Medjugorí, poplatok za zaistenie prekladu večerného duchovného programu v kostole sv. Jakuba v Medjugorí- každý deň. Ubytovanie, stravovanie v Marušiči a nápoj a balíček na cestu domov.
   
Teším sa na opäť skvelú partiu a srdečne vás všetkých pozdravujem ivan
 


 

 

 

 

Rodičovské stretnutie február 2012

Milí priatelia!

Všetci, ktorí máte čo dočinenia s komunitou Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne  ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo , ktoré sa uskutoční dňa

4.februára 2012

Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou živou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.

1.    Kde:      ŠAŠTÍN-STRÁŽE  -   Spoločenská sála Saleziánskeho gymnázia

2.    Kedy:    4. februára 2012

3.    Program  rodička:

 Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.

10.00 - 11.30 - litánie k Duchu sv. a katechéza sr. Elvíry -preklad chlapci z Kráľovej
11.30 - 12.00 - obedňajšia prestávka
12.00 - 14.15 - katechéza otca Ireneja
14.30 - 16.45 - program v bazilike - modlitba sv. ruženca a sv. omša
17.00 - 18.50 - technické kolečko
19.00 - 20.00 - večera
20.00 - 04.00 - tradičný bál rodičov a priateľov komunity Cenacolo

4.   Ďalšie organizačné pokyny :

Tradičný ples  organizujú - Evka a Ľuboš Hoblíkoví s pomocníkmi

Počet vstupeniek  na ples  - 100 kusov

Cena za osobu na ples
   - 2x večera  - 15,- € /káva, čaj,minerálka/
   - 1x nocľah  -   3,- € /po plese zo soboty na nedeľu/
   - hudba       -   5,- €
            spolu:  23,-EUR

Program plesu:
   - prvá večera
   -  voľná zábava - tombola  -druhá večera -  zábava do rána – 4.00 hod.
   -  do tanca nám bude vyhrávať hudba PROXIMA zo Štefanova pri Senici


Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali od 16.12.2011,  na rodičku, kluboch, alebo telefonicky Evke  Hoblíkovej  - do 25.01.2012. č. mob. 0918/685735 a 033/55 46 221

Vstupenky treba zaplatiť na januárovom rodičku, kluboch,  prípadne môžete peniaze posielať na  účet číslo  2655062551/0200, alebo na adresu: 919 51 Špačince, ul. Pod kaštieľom 218/23

Orientácia pri príchode diaľnicou  zo smeru Košice, Žilina, Trenčín, Piešťany, Trnava cez  Bratislavu až do Kútov (diaľnica smer Brno) na cestu prvej triedy- smer Čáry a Šaštín-Stráže. Parkovanie je zabezpečené priamo pred vstupom do gymnázia.

Pomoc pri blúdení a dovoz zo žel. stanice organizuje: Štefan Chocholáček č.mob. 0902/593745

Ubytovanie po plese: zo soboty 4.2.2012 na nedeľu 5.2.2012 je zabezpečené na internáte gymnázia -je potrebné doniesť si spacák, alebo obliečky s plachtou.

            

Tombolu organizujú:

   Milka a Karol  Lackovičoví, s pomocníkmi č. mob. 0915/184291. Prosím doniesť kto čo môže, vrátane exotických vecí, napr. živé prasiatko.

Upečené slané a sladké mňamky - informácie o množstve a druhoch:

   Jarka Zajacová, č. mob.0904/909609  a  Elenka Olejníková, č.mob.0918/700906s pomocníkmi.

Varenie kávy a čajíkov organizujú: Anička a Ferko Kumorovitzoví s pomocníkmi č. mob.0944/037344.

 

                                                                                   S pozdravom    ivan 

 

 

Rodičovské stretnutie január 2012

Prvé  rodičovské stretnutie v r. 2012 bude v sobotu  dňa 07.01.2012 v klubových miestnostiach na ulici E.F. Scherera 40 v Piešťanoch. Začiatok je o 10.00 hod. Po obvyklom začiatku- modlitbe, bude katechéza o. Ireneja. Po nej preklad katechézy z komunity a diskusia k nej. O dianí v slovenskom spoločenstve, návrhy ku programu akcií počas celého roka porozprávame do cca 17.00. modlitba sv. ruženca o 17.15 v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. O 18.00 predsedá sv. omši o. Irenej.

Všetci ste srdečne pozvaní.

 

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieau ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.