Aktuálne
Mužské kolokvie 10.02.2018 nebudú
Rodičovské a ples v kláštore Želiv .... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Košiciach ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Akcie

 

 

Chystá sa:

Pozvanie na rodičovské stretnutie a ples v kláštore Želiv
Pomoc Peru

Rodičovský klub v Košiciach

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky
 

Konalo sa:

Živé jasličky v komunite Cenacolo
Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2017
Rodičovské stretnutie – voľba
Termíny

Medjugorie mladých - zima 2017
Putovanie do Izraela 11/2017 

 

Program plánovaných akcií na rok 2018


Celoštátne rodičovské stretnutia 2018


06.01.2018         Živé jasličky                                 Králová pri Senci
13.01.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.01.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
27.01.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany

03.02.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
09.-11.02.2018     Celoštátne rodič. stretnutie,- ples           Želiv
11.02.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.02.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
21.02.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča

03.03.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.03.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.03.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
21.03.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
31.03.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
              
07.04.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
14.04.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
18.04.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové mesto n.V., Levoča
28.04.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

4,5,6.05.2018      Celočeskoslovenské rodičovské stretnutie      Červený Kláštor
12.05.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.05.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
26.05.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

02.06.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
09.06.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.06.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
20.06.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
30.06.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

07.07.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
10.–16.07.2018     Sviatok života  S a l u z z o                 viď osobitný program
18.07.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
28.07.2018         Regionálne rodičovské stretnutie              Piešťany, Zvolen, Košice

04.08.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.08.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
15.08.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
25.08.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

08.09.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
15.09.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
23.-29.09.2018     Putovanie mladých do Medjugoria     
19.09.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov -Sekčov
23.–29. 09. 2018   Rodičovské putovanie do Medjugoria  
29.09.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

06.10.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.10.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.10.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
27.10.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice


03.11.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.11.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.11.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
21.11.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov -Sekčov  

01.12.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                    Piešťany
08.12.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
15.12.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
19.12.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
29.12.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

  

 


Regionálne rodičovské stretnutia


Náplňou týchto stretnutí je duchovno. Čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.

Stretnutia sa budú konať :
pre  Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. č. 0918 422 979, koná sa  vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č. +421915939584

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

 

 

Adorácie 2017

Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

 

U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podľa letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Levoči a Prešove.


Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť  Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou Oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.

V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom?  V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad  oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.


Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Levoči pátri Minoriti v útulku sv. Františka v minoritskom kostole Ducha svätého a kláštore. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Krí?a na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.
Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umožnili a pomohli všetkým záujemcom navštíviť významné miesta Božej existencie na Zemi.

        2017                 Svätá Zem-  prístupné časti Svätej Zeme, ležiace na území štátu Izrael

        2018                 Poľsko

        2019                  Guadalupe - Mexiko        

 

Tento zámer uverejňujeme s dostatočným časovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvážiť náš záujem, možnosti, pokonzultovať s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta už pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok času nazbierať  dostatočné prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hneď po ich zistení vyvesené na tomto mieste.


 
Obsah vianočného balíčka pre chlapcov:

        Tradičným problémom predvianočných stretnutí sú vianočné darčeky. Komunita odporúča posielať iba veci, ktorých zoznam si môžete  pozrieť nižšie. Sú to už roky rovnaké, praktické veci. Nie všetci rodičia chcú, alebo môžu ísť na stretnutie s komunitou, ale balíček by chceli poslať. Prosím preto, aby ste riadne zabalené balíky označené menom dieťaťa, domu a prípadne krajiny, prinesli na rodičovské stretnutie prvú sobotu v mesiaci december. Odtiaľ budú transportované ďalej.
Ponožky 3 páry, trenírky alebo boxerky  3 ks, čapica, rukavice, šál á 1 ks, žiletky (pre chlapcov ), dezodorant, zimné pracovné topánky 1 pár. Veci treba zabaliť do balíčka a označiť menom potomka a ak viete i menom domu, v ktorom váš potomok  je. Prosím vás nekupujte si svoje deti za cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete poslať  takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je, je to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie.
 

 


CHYSTÁ SA

 

 

 

 
Pozvanie na rodičovské stretnutie a ples v kláštore Želiv

Milí přátelé,
všichni, kteří máte co dočinění s komunitou Cenacolo a cítíte se v jejím kruhu příjemně, jste  srdečně zváni na celočeskoslovenské setkání rodičů a přátel komunity Cenacolo, které se uskuteční tentokrát v Čechách,
 9.-11. 2. 2018,  v premonstrátském klášteře v Želivě.
Součástí programu setkání je komunitní ples, tradičně bez alkoholu a nikotinu.
Místo konání : Želivský klášter (z dálnice sjezd na Humpolec a odtud přibl. 15 km) Pomoc při bloudění  :  František  tel. +420 606 554 252.

Program setkání :

Pátek – 9. 2. 2018
18,00 h     pátek postní večeře z vlastních zdrojů – tradiční chléb se sádlem a cibulí    
19,00 h     Rodičovský klub  -  jsou vítáni  všichni, kteří se chtějí něco dozvědět o závislosti a komunitě Cenacolo

Sobota  - 10. 2. 2018  
10,00-13,00 h - modlitba  sv. růžence, katecheze , diskuse k danému tématu
13,00-14,00 h – přestávka na oběd – z vlastních zdrojů – jak jsme zvyklí
14,00-16,00 h –  přivítání hostů,  svědectví
17,00  h          – mše svatá v kostele Narození Panny Marie
19,30  h          - slavnostní večeře v hotelové restauraci
20,30  h          - slavnostní zahájení plesu  v sále pod Českým nebem

Program plesu : K tanci i poslechu nám zahraje kapela  Grooveharmony z Ostravy.                                                            
Tombolu zajišťují : Oliver, Alena, Adéla Božíků a Danka Havlová                                                           
Občerstvení – veškeré kulinářské skvosty z vaší kuchyně, slané a sladké mňamky na náš společný  stůl  předávat :  Jana Doležalová , Ivana Caisová  ( tel. + 420 728 848 170 )

Neděle – 11. 2. 2018
Snídaně v hotelové restauraci,  pomoc při úklidu sálů, …                                   
10,30 h pontifikální mše svatá - v kostele Narození Panny Marie se  svědectvími chlapců z komunity a rodičů
Přihlášky  Jarka Chvatíková + 420 777 864 893, lépe  rovnou do e-mailu   vč. zaslání požadovaných údajů.

E-mail :    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
uvést :    Jméno, příjmení, adresa, číslo OP, datum a místo narození.

Přihlásit a uhradit pokud možno  do konce listopadu , uzávěrka  15. 12. 2017.  Úhradu možno provést v hotovosti na setkáních české skupinky v Praze v říjnu, listopadu,  Slováci v Piešťanech  Evě Hoblíkové a na slovenský účet : SK 5702000000002655062551.
Nezapomeňte uvést Želiv 2018.


Ubytování je zajištěno v nově zrekonstruovaném hotelovém komplexu želivského kláštera, přímo v místě konání plesu,  pro prvních 72 přihlášených. Sociální zařízení na pokojích nebo na patře.  Ostatní v hotelu cca 200 m od kláštera.   
Cena :  na osobu   45 EUR  (v ceně je zahrnuto ubytování se snídaní ze soboty  na neděli, sobotní večere, hudba, pronájem sálů  a úhrada nákladů pro hosty).   Kdo bude požadovat ubytování již od pátku,  připlácí 20 EUR  za  noc se snídaní.

Doporučujeme páteční příjezd s tím, že je možné prohlédnout klášter, klášterní areál, event. místní pivovar,  užívat si klidu a překrásné přírody. K dispozici je klášterní restaurace.  Klášter premonstrátů v Želivě je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem, tradiční destinací domácích i zahraničních turistů.
Parkování je přímo v klášterním areálu.  

Na setkání s vámi všemi se těší Ivan, opat Jáchym a organizační tým.                                                                       


 

 


POMOC PERU

 Milí rodičia a priatelia komunity CENACOLO.
 

https://www.youtube.com/watch?v=mtUwKEUtxKs

 

         Hoci Peru nepatrí medzi obľúbené a dostupné destinácie pre bežného človeka, predsa sa komunita Cenacolo rozhodla po niekoľkoročných modlitbách aj tu otvoriť  nový a ďalší komunitný dom pre chlapcov.   DESERTO- SEÑOR DE LOS MILAGROS VUARALICA-SUPE
Veľkú časť dnešného Peru tvorí pôvodná Ríša Inkov, zázrak, ktorý sa podarilo vybudovať hlboko v horách. Aj chlapci z komunity  sa pokúšajú o takýto malý zázrak.  Ich dom sa totiž nachádza na púšti, z ktorej chcú s Božou pomocou vybudovať oázu.  Projekt , ktorý komunita Cenacolo nazvala " PÚŠŤ  ROZKVITNE" sa začal budovať v septembri 2016. Podmienky na život v púšti sú naozaj ťažké. Je to prvý krát čo komunita a jej priatelia z Peru stavajú dom v takomto prostredí - na púšti.
         Na jeho realizácii sa podieľajú aj naši chlapci z Česka Vít a zo Slovenska Denis. V týchto ťažkých podmienkach sa každodenne stretávajú s Božou láskou a milosrdenstvom, s  pomocou chudobných ľudí  z Peru, ktorí im pomáhajú  z toho mála čo majú.
         Týmto krátkym príspevkom chcem upútať vašu pozornosť a poprosiť vás o pomoc  pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, aby dennodenne prežili v púštnych podmienkach.  Myslime aj na to, že zajtra tam môže slúžiť blížnym aj náš  syn, alebo dcéra, ktorí budú potrebovať našu pomoc. Nezabúdajme na lásku a vzájomnú pomoc  blížnemu, ktorú nám do srdca vštepuje naša mama Elvíra už niekoľko  desaťročí a Pán Boh deň čo deň.
         Preto vás prosím o vašu pomoc pri realizovaní tohto odvážneho projektu komunity Cenacolo "Púšť rozkvitne".  Nezabúdajme, že Božia Prozreteľnosť môže ísť i cez našu modlitbu a naše ruky. Keďže poznáme náplň činnosti komunity Cenacolo z vlastnej skúsenosti nehanbime sa poprosiť o pomoc, či už hlavne o modlitbu, alebo  finančný príspevok našich priateľov, známych a dobrodincov. Finančné príspevky možno poslať na náš účet, ktorý je uvedený na našej stránke v priečinku Kontakty. Do správy prijímateľovi napíšte prosím „Púšť rozkvitne“
 S vďakou a srdečným pozdravom
 váš Ivan

 


RODIČOVSKÝ KLUB V KOŠICIACH


Po zváženi situácie a konzultácii s komunitou s radosťou oznamujem všetkým priateľom komunity Cenacolo oficiálne

zahájenie piatkových  rodičovských klubov na Východnom Slovensku
dňa 26. mája 2017

Privítame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú o problematiku závislosti a Komunitu Cenacolo záujem a záujem získať informácie o uvedených témach od rodičov, ktorí cestu komunity už kráčajú. Tento cieľ by mali plniť Rodičovské kluby. Je to príležitosť pre rodičov a príbuzných, ktorí hľadajú najlepšiu cestu ako pomôcť svojim závislým deťom a blízkym.

Pozývame všetkých rodičov a priateľov, ktorí chcú pomôcť a všetkých, ktorí pomoc hľadajú.

Rodičovské kluby sa budú konať každý piatok /okrem Veľkého Piatku a Vianočných sviatočných dní ak pripadnú na piatok / o 19.00 hod. na adrese
Dominikánsky konvent Košice, Mäsiarska 6, 04001 Košice.

ivan


P.S.
Parkovanie,  možné pre účastníkov, je za kláštorom a dá sa k nemu dostať z Hradbovej ulice. Číslo neviem, len to, že je to jednosmerka z Poštovej a parkovisko je na ľavej strane ulice a má aj tabuľu s označením vlastníka, t.j. Dominikáni. Parkovanie bude bezplatné.

 

 

 

 

 


Zámer putovaní rodičov a priateľov komunity Cenacolo

2017      Svätá Zem
2018      Poľsko
2019      Quadeloupe

 


Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky


Milí priatelia,

s radosťou vám chceme oznámiť správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tiež v tento deň.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ostávame s vami spojení v modlitbe,

Svetlo Máriino

  


KONALO SA

 

Upozornenie!  - Doprava na rodičovský klub

Každý druhý a štvrtý  týždeň v mesiaci počínajúc septembrom  bude  chodiť   8-miestné auto po  trase Námestovo, Oravská Lesná, Krásno nad Kysucou, Žilina  do Piešťan na piatkový rodičovský klub. Je potrebné sa nahlásiť do stredy večera, aby toto auto v piatok šlo do Piešťan, na tel. č.  0903/285 131 alebo  0903/285 130 .
Na cestu sa skladá 10eur/osoba.

 

 

 

Živé jasličky v komunite Cenacolo


Skutočný a najkrajší príbeh všetkých čias! Áno! To je narodenie malého Ježiška. Prišiel aby potešil zarmútených, vytiahol nás z temnoty nášho života a daroval nám svoju nekonečnú lásku.
O túto radosť sa chceme podeliť s celým svetom. A preto aj vás pozývame na Živé jasličky ku nám do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v troch termínoch 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 1700
bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09


Na všetkých sa veľmi tešíme.
chlapci z Komunity Cenacolo

 

 

Rodičovské stretnutie – voľba

Vážení priatelia spoločenstva Cenacolo,

dňa 2.12.2017 o 13:00 na F. E. Scherrera 40, Piešťany sa cez prestávku rodičovského stretnutia uskutoční valné zhromaždenie občianskeho združenia Priatelia spoločenstva Cenacolo.
Program zhromaždenia:
1. voľba predsedu a predstavenstva
2. rôzne

Predstavenstvo o.z.
V Piešťanoch 16.11.2017

 

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2017

         Taliansko                           17.12.2017                    Saluzzo
        Chorvatsko + BiH              17.12.2017                     Vrbovec       
        Poľsko                                 31.12.2017                     TARNOW
         Slovensko                         26.12.2017                     KRÁĽOVÁ p/S
         Rakúsko                            16/17.12.2017               KLEINFRAUENHEID
        
Pre bližšie informácie   o  chlapčenských stretnutiach  kontaktuje Igora  0918805910 a dievčenských Barborku     0915311669

                                                 

Koordinátormi pre jednotlivé zeme, kde predpokladáme záujem sú

  Taliansko                          Janka Matíková                               +421 911 630 893
  Chorvatsko a BiH             Otília Švecová                                +421 915 772 542
  Poľsko                               Katka Melicháčová                         +421 907 880 877
  Rakúsko                             Evka Bukvová                                   +421 905166277

 

 

 

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
!!! Silvestrovské putovanie mladých do Medjugoria sa pre nedostatok záujemcov ruší !!!

        pozývame vás na putovanie na miesto ziavení Panny Márie. Pre tých, ktorí sa na toto miesto radi vracajú aj pre tých, ktorí na toto miesto chcú isť prvý raz, pre všetkých, ktorí majú v uplynulom roku za čo ďakovať  alebo si chcú vyprosiť výnimočné milosti do nasledujúceho roku sme pripravili

silvestrovské putovanie mladých do Medjugoria v dňoch 28.12.2017 až 02.01.2018.

Spojenie na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655,
e-mail :    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do  12.12.2017


Program:
Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  28.12.2017 o 17.30 hod.na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici (odchod 18.00 hod., Trnava - železničná stanica o 18.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19.15 hod.). Príchod do Medjugoria  29.12.2017  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity
Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval  5 rokov v komunite a je už 16. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.

Duchovný program:
modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde,  návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno  01.01.2018 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky.  Tento deň  strávime v Marušiči, program podľa počasia. Dňa 02.01.2018 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

cena:
zložiť na účet je potrebné 180€, za stravu + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Marušiči, doprava, tlmočenie sv. omše. Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu späť je v cene putovania.  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore. Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba

modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Želám vám  obohacujúci duchovný i ľudský zážitok.


Váš ivan
 

Medjugorie mladých 2017

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

        Všetci mladí, ktorým sa páči putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo môžu využiť našu ponuku na tohtoročné jesenné putovanie do Medjugoria v dňoch

                                      17.09. 2017   -   23.09.2017

        Spojenie na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655,
e-mail :    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. ,

uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do 02.09.2017  

Program:    Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  17.09.2017 o 17.30 hod.na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici (odchod 18.00 hod., Trnava - železničná stanica o 18.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19.15 hod.). Príchod do Medjugoria  18.09.2017  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity

Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 14. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.

Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno 21.09.2017 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky. Deň 21.09.2017 a 22.09.2017 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  23.09.2017 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

          cena:  zložiť na účet je potrebné 240€ ako zálohu, doúčtovanie pred nástupom do autobusu v Piešťanoch  za stravu + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Marušiči, doprava, tlmočenie sv. omše). Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu späť je v cene putovania.  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore. Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
         modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
        Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami


Váš ivan
 


 

 

Putovanie do Izraela - 11/2017

Milí priatelia komunity Cenacolo,

s radosťou Vás pozývam na naše tohtoročné putovanie po významných miestach Božej existencie ,ktoré sa uskutoční v termíne

10.11.-17.11.2017  - SVÄTÁ ZEM  s podtitulom : „Blahoslavení...“ ,

kde strávime spoločne v rámci programu aj 2 noci v Galilei .
Program bol vypracovaný našim  sprievodcom a kňazom - otcom Antonom, ktorého sme mohli  poznať a zažiť  na putovaní v Poľsku minulý rok 2016.
Prosím Vás o záväzné prihlasovanie od vyvesenia tohto oznamu na našej stránke na doluuvedený kontakt, zatiaľ od  1. 2. – do 31.3. 2017  ,s uhradením zálohy 100 eur do 31.3.2017  pre cestovnú kanceláriu  Awertravel, ktorá zájazd pre nás organizuje, doplatok po dohode s cestovkou  budeme uhrádzať zatiaľ do konca septembra 2017 . Podrobnejšie informácie budeme postupne dopĺňať v oznamoch, potrebné je najskôr vedieť počet záujemcov o naše putovanie a aby sme už teraz mohli šetriť.  
 
Kontakt pre prihlasovanie Martina z Martina :
Telefón : 0915 979 226
e-mail :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
zálohu 100 EUR prosím odoslať / do 31.3. 2017 / na účet Tatra banka  - 
IBAN :    SK5711000000002615057301

doplatok 490 EUR  odoslať  do 1.10.2017  na účet Tatra banka  - 
IBAN :    SK5711000000002615057301

do správy pre prijímateľa zadajte: meno a priezvisko prihláseného + SVZ 2017 , prihlasovanie na email- meno a priezvisko , adresa , dátum narodenia , tel. kontakt a číslo pasu ( s platnosťou minim. 6 mesiacov teda do 5/2018!) Kto si bude robiť nový pas, číslo dopíšeme priebežne

 
V cene nie je zahrnuté :
- vstupy do N.P. a v Jeruzaleme 21 USD 
  / platí sa otcovi Antonovi priamo pri vstupoch , treba mať pri sebe/
 

Cena:  590,- €


V cene je zahrnuté:
- letenka Viedeň  – Tel Aviv  – Viedeň
- 7 x ubytovanie s raňajkami, 6 x večera v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- doprava vo Svätej zemi   klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz
- letiskové poplatky
V cene nie je zahrnuté:
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 60,- € (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
- transfer  na letisko do Viedne 15,- €
- komplexné cestovné poistenie 16,-€ / kto má záujem - v cene je poistenie pre prípad  stornovania  zájazdu /
- vstupy do N.P. a v Jeruzaleme zatiaľ 15  USD  / platí sa otcovi Antonovi priamo pri vstupoch , treba mať pri sebe, cena sa bude upravovať podľa počtu prihlásených
    
Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. ,  presun do Betlehema, ubytovanie.

2.deň: presun do Deir Rafat,(národná Mariánska svätyňa, zverenie púte Panne Márii Kráľovnej), Bet Shemeš  Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.

3.deň: Jeruzalem, Olivová hora Getsemanská záhrada a  Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota. Účasť na tradičnej latinskej liturgii Františkánov v bazilike Božieho hrobu.

4.deň:  Galilea, hora Karmel – Muhraqa – miesto Eliášovej obety (Kniha kráľov 18), výstup na horu Tábor /taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Kána Galilejská -  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby. Nazaret - Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa, účasť na sobotňajšej procesii a modlitbe sv. ruženca.

5.deň: Galilea,  Cézarea Filipova (Banias); Genezaretské jazero: Magdala kostol Duc in altum, Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra, Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Hora Blahoslavenstiev, návrat na ubytovanie do Nazaretu.

6.deň:   Domus Galilae- centrum Neokatechumenálnej cesty, Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna  synagóga.

7.deň
:  Betánia – dedina Marty, Márie a Lazára, monastier Wadi Kelt, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, výhľad na horu pokušenia návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania.

8.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, Abu Gosh- križiacke Emaus, kostol Panny Márie Archy zmluvy, Latrun Neopolis, Emaus podľa videní sv. Miriam od Ukrižovaného, dnes v správe Komunity Blahoslavenstiev) odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

       Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu .  Program v ponukovom letáku je  orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
 

 

 

 

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2018 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.