Aktuálne
Cenacolo GDPR ........................ >viac
###################################
3dň. čs. stretnutie rodičov Badín ..... >viac
Pútnické Mexiko - zrušené ........... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Košiciach ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Akcie


Cenacolo GDPR  

Chystá sa:
Badín - 3dňové československé stretnutie rodičov 2019
Púť Quadalupe - zrušenie
Pomoc Peru
Rodičovský klub v Košiciach

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky
 

Konalo sa:
Medjugorie mladých 2019
Medjugorje rodičia 2019
Sviatok Života Saluzzo 2019
Československé rodičovské stretnutie Červený kláštor jar 2019
Veľkonočné stretnutie v Chorvátsku.

Rodičovské stretnutie -  február 2019
Pútnické Mexiko - Quadalupe november 2019 - ZRUŠENÉ
Predvianočné stretnutia v domoch Cenacola v Európe
Rodičovské stretnutie Orava jeseň 2018

Svätý Ignác z Loyoly
Medjugorie mladých 2018

 


 
Cenacolo GDPR

Na základe rozhodnutia EÚ o ochrane osobných údajov musíme zmeniť formu databázy. Po prvom klube, keď sa rodičia rozhodnú pre túto formu pomoci (Cenacolo) svojmu dieťaťu, alebo inému príbuznému, prípadne priateľovi vytlačia si tento formulár i pridaný text, ktorý čitateľne a úplne vyplnia, podpíšu a odovzdaJú na nasledujúcom klube.

Formulár stiahnete tu

 

 

 

Program plánovaných akcií na rok 2019


Celoštátne rodičovské stretnutia 2019

 

05.01.2019         Živé jasličky                                 Kráľová pri Senci
12.01.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
16.01.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
26.01.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

02.02.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
09.02.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
15-17.02.2019      Celoštátne rodič. stretnutie,- ples           Trenčín
20.02.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad

02.03.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
09.03.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
16.03.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
20.03.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov                 
30.03.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
              
06.04.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.04.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
20.04.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
24.04.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové mesto nad Váhom, Poprad

04.05.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.-12.05.2019     Celoštátne  rodič. stretnutie                 Červený Kláštor
15.05.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
24.05.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

01.06.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
08.06.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
29.06.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

09.–15.07.2019     Sviatok života  S a l u z z o                 viď osobitný program
17.07.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
27.07.2019         Regionálne rodičovské stretnutie              Piešťany, Zvolen, Košice

03.08.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.08.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.08.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
21.08.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad
31.08.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

07.09.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
14.09.- 21.09.2019 Plán Rodičovské putovanie                     Medjugorie
18.09.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
20.09.2019         Plán Putovanie mladých                        Medjugorie
28.09.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

05.10.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
16.10.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad
25.10.- 27.10.2019 Celočeskoslovenské rodič. stretnutie          Badín
26.10.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

16.11.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen , Košice
20.11.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov -Sekčov  
30.11.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice


07.12.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
14.12.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
18.12.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad

 

 

 


Regionálne rodičovské stretnutia


Náplňou týchto stretnutí je duchovno. Čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.

Stretnutia sa budú konať :
pre  Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. č. 0918 422 979, koná sa  vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č. +421915939584

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

 

 

Adorácie 2018

Upozorňujem, že z technických dôvodov sa mení od 17.10.2018 miesto konania adorácií. Miesto chrámu sv. Ducha v Levočí sa budú adorácie konať v kaplnke rehoľného domu sestier františkánok v Poprade Veľkej, ul. Široká č. 112. O 17.00 sv. omša, po nej adorácia.
Po adorácii agape  a rozchod.
Telefonický kontakt na organizátora: 0902 367 649

Navigácia:
Cestujúci, ktorí pôjdu po D1 buď z východu od Prešova, alebo od Ružomberka zídu z D1 na zjazde Vysoké Tatry a odbočia doprava na Poprad a nie na V. Tatry. Na prvej križovatke odbočia doprava. Po krátkom zjazde prídu k ceste na letisko, tu odbočia znovu doprava a prejdú popod most. Asi po 150 m v mierne ľavotočivej zákrute odbočia doprava a v rovnom smere asi po 50 m prídu na križovatku. Na druhej strane križovatky na rohu je žltý dom  s č. 112 a sme na mieste. Tam ich s radosťou počkajú a privítajú organizátori.

Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podľa letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Poprade a Prešove.


Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť  Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou Oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.

V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom?  V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad  oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.


Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Poprade sestry františkánky v časti Veľká, ul. Široká 112 vo svojom rehoľnom dome. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Krí?a na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.
Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umožnili a pomohli všetkým záujemcom navštíviť významné miesta Božej existencie na Zemi.

        2020                  Litva s o. Antonom        

        2021                  Guadalupe - Mexiko        

 

Tento zámer uverejňujeme s dostatočným časovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvážiť náš záujem, možnosti, pokonzultovať s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta už pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok času nazbierať  dostatočné prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hneď po ich zistení vyvesené na tomto mieste.


 

CHYSTÁ SA

 

3dňové československé stretnutie rodičov - Badín 2019

Milí priatelia, sestry a bratia!

       
        Vďaka Pánu Bohu sa na Slovensku uskutoční ďalšie trojdňové československé stretnutie rodičov i priateľov komunity Cenacolo. Počas tejto slávnosti si pripomenieme veľký Boží dar pre Slovensko a to dom sv. Cyrila a Metoda komunity Cenacolo na Slovensku. Celý čas trvania stretnutia budeme myslieť, modliť sa a prosiť Pána za mamu Elvíru.
    Tento krát sa bude konať v dňoch

25.10.2019, 26.10.2019 a 27.10.2019

v objekte bývalého  kňazského seminára v Badíne pri Banskej Bystrici. (spojenie autobusom z Banskej Bystrice smerom Hronsek, zastávka  Badín – Danko. 
GPS 48.668795, 19.122412.

Počas tohto stretnutia udelí o. biskup Mons. František Rábek sviatosti krstu, prvého sv. prijímania a birmovania niektorým členom nášho spoločenstva.

Organizátormi tohtoročného druhého trojdnia československého Cenacola sú Anka na telef. čísle  0907042753 a Maroš 0917592737, kontaktný mail  drugdova.anna @gmail.com, a č.účtu – IBAN SK10 5600 0000 0097 7019 9002. Na tento účet prosím do 13.10.2019  zaplatiť sumu 65€ za dospelého a 55€ za dieťa do 12 rokov. Do mailu prosím napíšte mená a údaje (dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telef. kontakt a číslo občianskeho preukazu) všetkých, za ktorých peniaze posielate.


Pripomínam, že definitívne je človek prihlásený zaplatením oznámeného poplatku.

Pri blúdení pri hľadaní miesta konania pomôže  Maroš jr. na čísle telefónu +421940 372 732

Skúsme si nacvičovať pocit súnaležitosti so  spoločenstvom komunity Cenacolo napr. tým, že sa zúčastníme celého programu a nielen 3-4 hodín z troch dní. Buďme vzorom našim deťom v budovaní normálnych medziľudských vzťahov v duchu Božích doporučení.

Program  stretnutia   Badín

Piatok:
18:00    Ruženec
19:00    Večera
20:00    Rodičovský klub
Sobota:
07:30    Raňajky
08:30    Ruženec
09:00    Katechézy- otec Irenej
11:30    Sv. omša slávená otcom  biskupom Mons. Františkom Rábekom
13:00    Obed
15:00    Korunka Božieha Milosrdenstva
15:30    Katechézy-  komunitních kňazov
16:30    Prestávka
17:00    Predstavenie chalanov z komunity
18:30    Večera
20:00    Komunitná adorácia
Nedeľa:
07:30    Raňajky
08:30    Ruženec
09:00    Katechézy-  komunitných kňazov
11:00    Sv. omša
12:30     Obed
13"30   Korunku Božieho milosrdenstva obetujeme za mamu Elvíru
Po Korunke sa rozídeme do svojich domovov

Ďaľšie prípadné obohatenia programu oznámime ešte pred jeho konaním na tomto mieste.


S prianím bohatého duchovného a ľudského zážitku počas uvedených troch dní

ivan
 

 

Púť Quadalupe - zrušenie

Drahí rodičia a priatelia komunity Cenacolo .
I keď sme putovanie do Quadalupe museli zrušiť pre nedostatok záujemcov, po jeho zrušení sa vynorilo viacej záujemcov, ktorí by toto miesto chceli navštíviť. Dohodneme s cestovnou kanceláriou termín na JESEŇ 2021.  Ten dlhší čas do odletu do Mexika je časovou rezervou na ušetrenie sumy potrebnej na zaplatenie nákladov. Hneď po upresnení termínu a vyčíslení potrebných nákladov, rovnako i údaje o organizátorovi tejto púte z radov našich rodičov, budú tieto umiestené v tomto ozname.


 

 

 POMOC PERU

 Milí rodičia a priatelia komunity CENACOLO.
 

https://www.youtube.com/watch?v=mtUwKEUtxKs

 

         Hoci Peru nepatrí medzi obľúbené a dostupné destinácie pre bežného človeka, predsa sa komunita Cenacolo rozhodla po niekoľkoročných modlitbách aj tu otvoriť  nový a ďalší komunitný dom pre chlapcov.   DESERTO- SEÑOR DE LOS MILAGROS VUARALICA-SUPE
Veľkú časť dnešného Peru tvorí pôvodná Ríša Inkov, zázrak, ktorý sa podarilo vybudovať hlboko v horách. Aj chlapci z komunity  sa pokúšajú o takýto malý zázrak.  Ich dom sa totiž nachádza na púšti, z ktorej chcú s Božou pomocou vybudovať oázu.  Projekt , ktorý komunita Cenacolo nazvala " PÚŠŤ  ROZKVITNE" sa začal budovať v septembri 2016. Podmienky na život v púšti sú naozaj ťažké. Je to prvý krát čo komunita a jej priatelia z Peru stavajú dom v takomto prostredí - na púšti.
         Na jeho realizácii sa podieľajú aj naši chlapci z Česka Vít a zo Slovenska Denis. V týchto ťažkých podmienkach sa každodenne stretávajú s Božou láskou a milosrdenstvom, s  pomocou chudobných ľudí  z Peru, ktorí im pomáhajú  z toho mála čo majú.
         Týmto krátkym príspevkom chcem upútať vašu pozornosť a poprosiť vás o pomoc  pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, aby dennodenne prežili v púštnych podmienkach.  Myslime aj na to, že zajtra tam môže slúžiť blížnym aj náš  syn, alebo dcéra, ktorí budú potrebovať našu pomoc. Nezabúdajme na lásku a vzájomnú pomoc  blížnemu, ktorú nám do srdca vštepuje naša mama Elvíra už niekoľko  desaťročí a Pán Boh deň čo deň.
         Preto vás prosím o vašu pomoc pri realizovaní tohto odvážneho projektu komunity Cenacolo "Púšť rozkvitne".  Nezabúdajme, že Božia Prozreteľnosť môže ísť i cez našu modlitbu a naše ruky. Keďže poznáme náplň činnosti komunity Cenacolo z vlastnej skúsenosti nehanbime sa poprosiť o pomoc, či už hlavne o modlitbu, alebo  finančný príspevok našich priateľov, známych a dobrodincov. Finančné príspevky možno poslať na náš účet, ktorý je uvedený na našej stránke v priečinku Kontakty. Do správy prijímateľovi napíšte prosím „Púšť rozkvitne“
 S vďakou a srdečným pozdravom
 váš Ivan

V minulých dňoch sme poslali do Cenacola 1000 € na projekt Púšť rozkvitne. V mene všetkých chlapcov, ktorí projekt realizujú  vďačné Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí na dar prispeli. Keďže Projekt sa ešte stále buduje možnosť pripojiť sa k modlitbám za realizáciu projektu i finančným darom, ako je hore uvedené, ďalej zostáva. Prosíme všetkých veľkodušných a ochotných  ľuďí , ktorí chcú pomáhať , trpiacim blížnym o ich prispenie.

 


RODIČOVSKÝ KLUB V KOŠICIACH


Po zváženi situácie a konzultácii s komunitou s radosťou oznamujem všetkým priateľom komunity Cenacolo oficiálne

zahájenie piatkových  rodičovských klubov na Východnom Slovensku
dňa 26. mája 2017

Privítame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú o problematiku závislosti a Komunitu Cenacolo záujem a záujem získať informácie o uvedených témach od rodičov, ktorí cestu komunity už kráčajú. Tento cieľ by mali plniť Rodičovské kluby. Je to príležitosť pre rodičov a príbuzných, ktorí hľadajú najlepšiu cestu ako pomôcť svojim závislým deťom a blízkym.

Pozývame všetkých rodičov a priateľov, ktorí chcú pomôcť a všetkých, ktorí pomoc hľadajú.

Rodičovské kluby sa budú konať každý piatok /okrem Veľkého Piatku a Vianočných sviatočných dní ak pripadnú na piatok / o 19.00 hod. na adrese
Dominikánsky konvent Košice, Mäsiarska 6, 04001 Košice.

ivan

 

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky


Milí priatelia,

s radosťou vám chceme oznámiť správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tiež v tento deň.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ostávame s vami spojení v modlitbe,

Svetlo Máriino

  


KONALO SA

 

 

Medjugorie mladých 2019

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

Všetci mladí, ktorým sa páči putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo môžu využiť našu ponuku na tohtoročné jesenné putovanie do Medjugoria v dňoch

20.09. 2019   -   26.09.2019

Kontakt  na organizátora  Róbert  +421 903 285 130,

IBAN  účtu, na ktorý treba  posielať peniaze je SK79 7500 0000 0040  2263 7318,
e-mail :    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

uviesť vždy, v správe pre prijímateľa, meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do 07.09.2019 

Program:

Autá (9 miestne VW) budú  pristavené k nakladaniu batožiny  20.09.2019 o 18.30 hod. na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici odchod 19.00 hod., (Trnava - železničná stanica o 19.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 20.00 hod.). Príchod do Medjugoria  20.09.2019  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity

Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už okolo 20 rokov vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.

Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, hlavného mesta republiky Hercegoviny (Međugorie je vo federáciii  Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., možnosť sviatosti  zmierenia a bilancie.
Ráno 24.09.2017 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky. Deň 24.09.2017 a 25.09.2017 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  26.09.2017 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

          cena:  zložiť na účet uvedený hore  je potrebné 255 € ako zálohu, doúčtovanie dodatočne. Cena je za  dopravu  z Piešťan do Medju a späť,  za stravu (polpenziu) + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Marušiči, , tlmočenie sv. omše). Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu späť je v cene putovania.  Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba.
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
         modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        vzhľadom k tomu, že v aute je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
        Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa, že budete mať obohacujúci duchovný i ľudský zážitok

ivan
 

 

 

 

 

 

Medjugorje rodičia 2019
   
Milí priatelia!

Opäť sa priblížil čas, kedy ľudia, znalí veci, zo slovenského Cenacola očakávajú tento oznam na našej web stránke.
Hovorí o putovaní do známeho pútnického miesta v Bosne a Hercegovine – M e d j u g o r j e
Tohtoročný dátum tohto putovania je

September   14.09.2019 – 21.09.2019

PRIHLÁSTE SA PROSÍM  ČO NAJSKÔR, NAJNESKORŠIE
  07.09.2019
NA RODIČOVSKOM STRETNUTÍ – TAM MÔŽETE I ZAPLATIŤ.

Upozorňujem, že prihlásenie POSLEDNÝ DEŇ VÁM NEZARUČUJE, že bude ešte voľné miesto v autobuse.
Pripomínam, že definitívne je človek prihlásený, keď zaplatí cenu putovania. Rezervovanie miesta v autobuse nejestvuje.

Tento rok organizujú naše putovanie:
Pavol tel.: 00421 903 419 074
Mária tel.: 00421 903 570 241
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
IBAN: SK08 0900 0000 0000 6356 7936
VS:    20190914

Cestovanie:
Odjazd autobusu v tomto roku bude 14.09.2019 o 17.00 hod., keď o 16.30 bude autobus pristavený na parkovisku pred železničnou stanicou v Piešťanoch na nakladanie batožiny. Nástup v Trnave pred železničnou stanicou bude o 17.45 hod. a v Bratislave pred Istropolisom pri zastávkach MHD o 18.30 hod. Do Medjugoria dorazíme 15.09.2019 ráno.

Čo za 280€ dostaneme?
Dopravu, ubytovanie v Medžu i v Marušiči, polpenziu na oboch miestach, poplatok za rozhlas pri večerných farských programoch, balíček a minerálku na spiatočnú cestu.

Náplň tohto putovania bude klasická. Každý večer sa zúčastníme duchovného programu vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí. Liturgia je simultánne prekladaná do slovenčiny. Počúvame ju cez prinesené rádijko, alebo mobilný telefón, ku ktorému si však nezabudnime  vziať so sebou sluchátka. Tento rok, hneď v nedeľu po príchode,  sa zúčastníme sv. omše, ktorá sa bude konať pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža na kopci Križevac. (tam sa sv. omša slúži iba dvakrát za rok.
 V rámci programu sa pomodlíme krížovú cestu, ktorá je postavená       na  svahu kopca Križevac, vyšliapneme si na kopec Podbrdo, kde sa pomodlíme ruženec. Na tomto kopci sa prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária v r. 1981 a odvtedy sa zjavuje každý deň.
Hlavným mestom republiky Hercegovina je mesto Mostar, ktorého aspoň historické centrum si pozrieme. V rámci turistiky si ešte pozrieme oblasť Kravických vodopádov neďaleko od Medjugoria. Súčasťou medžugorského programu budú i svedectvá v dievčenskom i chlapčenskom dome Cenacola, ktoré sú priamo v Medjugorí. Budeme tak mať   možnosť pozrieť sa do „kuchyne Cenacola“ a presvedčiť sa na vlastné oči, čo dokážu mladí ľudia, keď objavia tú správnu cestu životom.
Ďalším  cieľom počas nášho putovania bude malá chorvátska prímorská dedinka Marušiči neďaleko Omišu. Ráno19.09.2019 sa presťahujeme tam, keď sa cestou zastavíme ešte v chorvátskom vnútrozemí v dedine Kobiljača, kde nakúpime na slnku sušené figy. V Marušiči na mori strávime 19. a 20.09.2019. Jeden i druhý deň bude ráno sv. omša, po nej raňajky a po nich voľný program na mori, nad ktorým stojí penzión- naše sídlo v Marušiči. Pred večerom obedo- večera. Po oba dni, tak ako i celý čas v Medjugorí bude večer bilancia. Ku duchovnému programu nášho putovania patrí i skutočnosť, že nás bude sprevádzať kňaz, takže máme možnosť počas celého putovania pristupovať ku sviatosti zmierenia, prípadne absolvovať duchovný rozhovor. Ráno 21.09.2019 po sv. omši a raňajkách odíde náš Mercedes smer Záhreb, Bratislava, Piešťany, kam by sme mali podľa predpokladu doraziť v neskorších večerných hodinách.

S prianím intenzívneho zážitku               
                                                                                                   IvanP.S.1  Dovoľujem si v rámci milosrdenstva požiadať všetkých, ktorí majú prístup na internet, majú príbuzných, priateľov, známych, ktorých by táto problematika mohla zaujímať,  alebo iných rodičov z Cenacola, vedia o nich, ža nemajú prístup na internet, aby im sprostredkovali túto informáciu (napr. vytlačením tohto  textu, a tým, ktorí to potrebujú ho akýmkoľvek spôsobom i poštovým holubom  dopraviť).

P.S.2 Pripomínam ďalšiu peknú akciu nášho spoločenstva. Od 20.09.2019 do Medju organizujeme putovanie pre mladých . Pôvodne, pred x rokmi, bolo vymyslené pre zdravých- čistých súrodencov mladých, ktorí sú závislí,  prípadne sú v komunite. Neskoršie sa pridali i iní mladí ľudia, ktorí o komunite počuli a chceli by skutočnosť vidieť na vlastné oči,. Ide o to, aby sa i súrodenci, i ďalší mladí ľudia,  aspoň rámcove, zoznámili s komunitou.   


 
 

 

 SVIATOK ŽIVOTA  Saluzzo 2019


         36 výročie otvorenia komunity Cenacolo,
        príležitosť stretnutia sa rodičov s komunitou.


Od roku 1993 sa každoročne  stretáva  komunita Cenacolo s rodičmi a priateľmi komunity Cenacolo na slávnosti „Sviatku života“ na kopci v Saluzze. Tohtoročné stretnutie bude v dňoch
                                  
          11.07. – 14. 07. 2019
 
Spolu  s komunitou  oslávime  narodeniny Cenacola. Rozpisovať sa o tom, čo je „Sviatok života“ už nemusíme. Kto nevie, nech sa príde presvedčiť na vlastné oči.


        Technické údaje:
Odchod z Piešťan 09.07.2019 -  príchod  do Piešťan 15.07.2019 okolo obeda.

V tomto roku sú organizátormi tohto stretnutia  pre Slovensko :  Janka, č.telef. +421911664249, Miro  č.telef. 0908977618, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , číslo účtu IBAN  sk3402000000000182547612


Tento rok odchádzame  09.07.2019  z Piešťan, spred železničnej stanice.
Nakladanie o 20.30 hod., odchod o 21.00 hod., o 21.45 hod odchod z Trnavy spred železničnej stanice, o 22.30 odchod zo zastávky miestnej hromadnej dopravy pred Istropolisom v Bratislave. Odchod zo Saluzza je v nedeľu po sv. omši, ktorou končí program, príchod do Piešťan približne pred obedom v pondelok.

Predpokladané  náklady spojené s cestou a  ubytovaním sú  vo výške   cca 280 €.

Prosíme tých, ktorí sa prihlásia, aby do 28.06.2019 poslali uvedenú  sumu za 1 osobu  cestu tam i späť a za ubytovanie v hoteli Rinaldi v Savigliane.  Túto sumu pošlite  na hore uvedený IBAN do správy doručiteľovi: napíšte  meno, za ktoré platíte.

Do mailu (adresu viď hore) pošlite údaje :  meno, priezvisko, dátum narodenia,  číslo pasu alebo občianskeho preukazu ( č. dokladu, s ktorým budete cestovať),  bydlisko,  číslo telefónu a e-mail,    koho idete v komunite navštíviť  -  meno  i príbuzenský vzťah  a miesto nástupu ( Piešťany, Trnava, Bratislava )

Prosím, aby ste si zaistili stravu na cestu. Stredu a štvrtok pomôžu v prípade záujmu zorganizovať stravu organizátori. Raňajky sú v štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu v  hoteli Rinaldi v Savigliane, kde budeme ubytovaní, v mieste konania stretnutia máme obed a večeru v piatok, sobotu a obed v nedeľu.

Ďalšie podrobnosti a spresnenia (zápis do registra stretnutia, zakúpenie stravy v mieste konania na kopci v Saluzze,  požičanie sluchátok na počúvanie programu a ďalšie) uverejním hneď ako ich budem mať,  na tomto mieste. Podotýkam, že definitívne prihlásený je ten, kto zaplatil uvedenú sumu.


Záujemcov, ktorí chcú ísť vlastnými autami upozorňujem, že o registráciu, ubytovanie, stravovanie, sa musia postarať vo vlastnej réžii. Treba počítať s tým, že náš autobus pôjde a  bude parkovať priamo na mieste konania,. Osobné autá nebudú mať prístup na kopec. Vlastné autá treba nechať  na vyznačených zberných parkoviskách a na cestu hore treba využiť kyvadlovú dopravu z nich.  
 


 


 

 

 

Československé rodičovské stretnutie Červený kláštor jar 2019

    Týmto rokom už je rozbehnuté  druhé desaťročie existencie  slovenského domu komunity Cenacolo na Slovensku. Podľa dnes už tradície,  sa 2 x ročne stretávame na trojdňových stretnutiach, aby sme si pripomenuli  veľký Boží dar, ktorým je slovenský dom  sv. Cyrila a Metoda v Kráľovej a poďakovali zaň Pánovi.  Tohtoročné  jarné československé rodičovské stretnutie sa uskutoční

v rekreačnom zariadení Dunajec v Červenom Kláštore  v dňoch 10, 11,  a 12.mája  2019

Organizátormi tohto stretnutia sú Vierka na telef. čísle  0911380134 a Majka 0902367639, kontaktný mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. a č.účtu – IBAN SK1309000000005063396180
 
    Peniaze ( zálohu  (70€ ) treba poslať na hore uvedený účet s vyznačením mien za koho platba je, pretože musíme zaplatiť zálohu. Pripomínam, že prihlásený je ten, kto zaplatil. Ak bude podľa skutočných výdavkov potrebné doplatiť ( čo je podľa skúseností doteraz málo pravdepodobné), vyberieme na mieste.

    Prosím, aby ste si urobili plán tak, aby sme mohli začať v piatok 10. mája 2019 v podvečer, aby sme mohli začať „pochodovým  ružencom“  a večerou, a aby sme sa zúčastnili celého programu, včítane piatkového klubu až do ukončenia stretnutia v nedeľu po 14.00 hod.

    Prihlásiť sa treba do 23.04.2019 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť. Prosím o disciplínu pri prihlasovaní, aby sme zbytočne nerobili problémy podniku, v ktorého priestoroch budeme naše stretnutie prežívať a ktorý nám, ako dobre vieme, všestranne vychádza v ústrety.  Prosím, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa mienia stretnutia zúčastniť.  Treba totiž  pripraviť i počet stoličiek  na sedenie.  Stravovanie na  všetky tri dni je možno kúpiť iba v rozsahu celého konania stretnutia.  Stravu objednávajte pri prihlasovaní u hore uvedených organizátorov.  Na účet uvedený hore treba zložiť čo najskôr, najlepšie hneď po uverejnení tejto informácie,  Suma 70 €  je na  ubytovanie 2 noci a strava- piatok večera, v sobotu R,O,V a v nedežu R, O,

    Pokiaľ ide o cestu do miesta konania odporúčam, aby ste sa navzájom dohodli a absolvovali cestu spolu autom. Cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy je komplikované.  Ukážme si navzájom našu ochotu obetovať sa a posádku svojho auta zaistiť pomocou vlastnej iniciatívy.  Nebojme sa a nehanbime sa tiež osloviť  priateľov z nášho občianskeho združenia a poprosme ich o pomoc pri doprave. Korunka nám z hlavy nespadne.  Upozorňujem i tých, ktorí bývajú relatívne blízko, že cesta je komplikovaná a večerné programy v piatok i sobotu sú dlhé, preto asi bude výhodnejšie (i ekonomicky) stráviť na mieste celý čas.

 
Sobota:
07.3o Raňajky
08.3o Kráčajúci ruženec
09.oo Katechéza o. Irenej
11.3o  sv. omša  slávená o .Irenejom v spoločenskej miestnosti liečebného domu
13.oo  obed
15.oo Korunka Božieho Milosrdenstva v spoločenskej miestnosti
15.3o Katechéza-  komunitní kňazi
17.3o Chlapci z komunity - predstavenie
18.3o  Večera
20.oo Komunitná Adorácia s o. Braňom

NEDEĽA:
07.3o Raňajky
08.3o Svedectvá rodičov a exovcov
09.3o  Katechéza-  komunitní kňazi
11.45  Sv. omša, ktorú celebruje o. biskup Mons. František Rábek v kláštornom kostole
13.oo Obed
14.oo Ruženec za Matku Elvíru podľa počasia v spoločenskej  miestnosti alebo pochodový, po ňom sa rozídeme do svojich domovov                  


Upozornenie: Prosíme všetkých, ktorí sa prihlásia na toto podujatie a posielajú peniaze, aby zárobeň poslali emailom identifikačné údaje všetkých, za ktorých posielajú (aspoň meno a číslo mobilného telefónu).

 

 

Veľkonočné stretnutie v Chorvátsku.


I tento rok, už tradične sa koná komunitné Veľkonočné stretnutie  vo Vrbovci, priamo v komunitnom dome.
Dátum konania je  27.04.2019 a 28.04.2019.

Začiatok je 27.04.2019 o 09.00 a koniec 28.04.2019 okolo 16.00 hod.


Organizátorom je tento rok mama Ľudmila (Milka), telef. číslo 0911773312, email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Prosím záujemcov o návštevu tohto komunitného podujatia aby sa čo najskôr spojili s Ľudkou (Milkou) a dohodli sa na podrobnostiach. Treba si zaistiť ubytovanie (to urobí spoločne organizátor). Strava sa bude objednávať i platiť na mieste.
Toto stretnutie je pre domy v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. Ak neviete či je vaše dieťa v týchto dvoch krajinách informujte sa prosím na čísle 00421 944 463 725 v slovenskom dome.


S prianím krásneho a pokojného zážitku váš ivan

 

 

Rodičovské stretnutie -  február 2019Milí priatelia!Všetci, ktorí máte blízko ku komunite Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne, ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo, ktoré sa uskutoční
v  dňoch 15.-17.februára  2019 na Dopravnej akadémii ul. Školská 945/66, 911 05 Trenčín-Zlatovce


Súčasťou programu stretnutia bude KOMUNITNÝ PLES, tradične bez alkoholu a nikotínu.       

          
TRASA:                                                                                                                                                    
** z diaľnice zjazd Trenčín ZAPAD, smer CENTRUM ZLATOVCE ,
* prvá odbočka  vpravo smer Nové Mesto nad Váhom
–* držte sa v pravom pruhu na smer VÝSTAVISKO,
-* okolo Merkury Marketu,
-* na kruháči rovno smer VYSTAVISKO,
-* pri žel. stanici Zlatovce vpravo smer POLICIA,
-* asi po 150m za Políciou odbočiť vpravo
-* po 100 m DOPRAVNA AKADEMIA s bezplatným parkoviskom.

** ak pôjdete cez Trenčín- * smer Bratislava,
orientačný bod – železničná stanica Zlatovce ,
odbočka oproti stanici smer POLÍCIA  ZA MOSTAMI  

Pomoc pri blúdení  :  Miroslav  tel. +421 904 475 136


Program:
PIATOK – 15. 02. 2019
18:00 hod     pôstna večera z vlastných zdrojov –chlieb s masťou  a cibuľou
19:00 hod     rodičovský klub- kto sa chce dozvedieť niečo o závislosti a komunite Cenacolo je vítanýSOBOTA-- 16.02.2019
Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.

10:00 -13:00hod     modlitba sv. ruženca,  katechéza,  diskusia  k danej téme

13:00 -14:00hod     obedňajšia prestávka /obed z vlastných zdrojov  pre seba i pre priateľov/
14:00- 16:30hod     privítanie hostí, svedectvá rodičov, diskusia
16:30 -17:30hod     presun na pútnické miesto Skalka

17:30 -18:30hod     svätá omša

20:00hod                slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov komunity Cenacolo


 

Ďalšie organizačné pokyny :

Tradičný ples  organizujú – 
Eva a Miroslav J a n i š o v c i s pomocníkmi,
mail:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Cena za osobu:

55 €  = 2x nocľah,1x večera, hudba, prenájom sály ,káva, čaj , minerálka

40 €  = 1x nocľah,1x večera, hudba, prenájom sály, káva, čaj , minerálka

25 € =  1x večera, hudba, prenájom sály ,káva, čaj , minerálka
15 € =  len  ples bez večere  - hudba, prenájom sály ,káva, čaj , minerálka
 Program plesu:

20:00hod. -   večera ,  po nej  -  voľná zábava – tombola – rozhovory a  zábava do rána 3.00hod.
Do tanca nám bude vyhrávať hudba Jozefa K n a j b e l a  z Trenčína.Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali e-mailom Eve -  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , telefonicky mob: 0915 178 336, alebo Evke Hoblíkovej na piatkových kluboch mob:  0948 843 986. Prihlásiť sa  a zaplatiť prosím najneskoršie do  15.01.2019.  Peniaze je potrebné  poslať následne  na účet číslo  SK37 0900 0000 0000 4124 6162  - do správy uviesť meno a Rodičko Trenčín 2019


Naši českí cenacolci môžu zaplatiť  v hotovosti na stretnutí českej skupinky v Prahe - Martinke Lazarovej. 

Ubytovanie po klube a  plese:

Je možné ubytovať sa už v piatok 15.02.2019  doobeda, pomôžeme organizátorom s prípravou rodička a plesu. Do zahájenia klubu si môžeme pozrieť historické centrum Trenčína s hradom a námestím , prípadne zorganizujeme kúpanie v kúpeľoch Trenčianske Teplice . Kto má záujem, nahlási to organizátorom, už pri nahlasovaní sa na ples a rodičovské stretnutie. Ubytovanie je  zabezpečené  v internátnych  izbách so sprchami do nedele rána -10:00hod. Pred odchodom pomôžeme organizátorom upratať sálu.

Pre rýchlejšie ubytovanie prosíme poslať mailom nasledujúce údaje: priezvisko a meno, adresa, číslo OP, dátum a miesto narodenia na mail:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  

Tombolu organizujú:
Brigitka a Mirko  Slúkovci s pomocníkmi, č. mob: 0903 493 321, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Prosím doniesť kto čo môže, vrátane živého prasiatka


Upečené slané a sladké maškrty – množstvo a druhy koordinuje: Jarka Zajacová   mob:  0904 909 609 s pomocníkmi.Varenie kávy a čajíkov organizujú: rodina Homolová –Janko, mob:0944 425 599, Lenka, mob:0902 836 067 s pomocníkmi.

S pozdravom    Ivan

 

 

 

 

 

Pútnické Mexiko - Quadalupe november 2019 - ZRUŠENÉ

Prihlasovať sa môžete priebežne  zatiaľ do konca októbra 2018 na putovanie do

Mexika - Quadalupe, podľa počtu záujemcov sa dohodne program a spôsob platenia  s cestovnou kanceláriou Awertravel a našim duchovným sprievodcom.

Cena putovania je  spolu 1715 € + 90 USD, záloha 500 eur sa bude platiť  do konca marca r. 2019 a doplatok do konca septembra r. 2019 .

Kontaktná osoba: Martina Grígerová , tel.: 0915979226

Prihlášky s menom, priezviskom, adresou, číslom pasu a číslom mobilného telefónu napíšte do správy na email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


Podrobnosti včítane programu, spôsobu a presných dátumov platenia, budeme vyvesovať na tomto mieste postupne tak ako ich dohovoríme s cestovnou kanceláriou.


 
Obsah vianočného balíčka pre chlapcov:

        Tradičným problémom predvianočných stretnutí sú vianočné darčeky. Komunita odporúča posielať iba veci, ktorých zoznam si môžete  pozrieť nižšie. Sú to už roky rovnaké, praktické veci. Nie všetci rodičia chcú, alebo môžu ísť na stretnutie s komunitou, ale balíček by chceli poslať. Prosím preto, aby ste riadne zabalené balíky označené menom dieťaťa, domu a prípadne krajiny, prinesli na rodičovské stretnutie prvú sobotu v mesiaci december. Odtiaľ budú transportované ďalej.
Ponožky 3 páry, trenírky alebo boxerky  3 ks, čapica, rukavice, šál á 1 ks, žiletky (pre chlapcov ), dezodorant, zimné pracovné topánky 1 pár. Veci treba zabaliť do balíčka a označiť menom potomka a ak viete i menom domu, v ktorom váš potomok  je. Prosím vás nekupujte si svoje deti za cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete poslať  takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je, je to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie.
 

 

 

 

 

Predvianočné stretnutia v domoch Cenacola v Európe

Taliansko                 16.12.2018    Saluzzo Foro Boario               Eva Bukvová     0905166277

Chorvátsko a BiH    16.12.2018     Vrbovec chlapčenský dom    Otília Švecová  0915 772542

Slovensko                26.12.2018      Králová pri Senci                  Jozef Samuhel  0918805910

Poľsko                     29.12.2018       Tarnów kom.dom            Katka Melicháčová 0907880877

Rakúsko                  15/16.12.2018  Kleinfrauenheid               Anka Drobňáková  0918822410  
        Mená rodičov uvedené v jednotlivých riadkoch, sú mená organizátorov jednotlivých ciest. Centrálnym informátorom je Jožko Samuhel, ktorý vám povie , ak to neviete, v ktorom dome je vaša dcéra, váš syn. Prihláste sa čo najskôr u jednotlivých organizátorov,  aby sa dali zorganizovať najvyhovujúcejšie skupiny.
Organizátorov prosím, aby keď vznikne potreba väčšieho auta (7 alebo 9 miestneho) mi zavolali. Máme možnosť požičať za výhodných podmienok jeden, alebo druhý typ auta. Je však nutné mať k nemu vlastného šoféra. Autá sú s automatickou prevodovkou.
        Ako obhospodáriť vianočné darčeky. Ak smerujú do slovenského domu prineste ich na rodičko  01.12.2018, alebo pošlite poštou na adresu slovenského domu.  Do Poľska pre chlapcov ich pošlite poštou do domov v ktorých sú. Do ostatných štátov berú balíky rodičia , ktorí tam pôjdu, alebo ich pošlite poštou.

S pozdravom ivan

 

 

Rodičovské stretnutie Orava jeseň 2018


Milí priatelia!
      Opäť je pred nami trojdňové rodičovské stretnutie  komunity Cenacolo Slovensko a Čechy s otcom biskupom Rábekom a chlapcami zo slovenského domu sv. Cyrila a Metoda a ďalšími hosťami..Tento krát sa bude konať na ORAVE


v dňoch   16.11. – 18.11.2018 v  +Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada  -   NÁMESTOVO

GPS súradnice: N49°24'0.33" E19°30'50.12"

Organizovaním tohto nášho ďalšieho podujatia v tomto roku sú povereni:
Ján a Gabriela Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.     tel: 0902 121 381 ,0905 963143
IBAN:  SK76 0900 0000 0003 2249 0655


Cena pobytu  a prihlasovanie: Cena ubytovania a stravovania na celý čas je 60 € .Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť  meno + ORAVA
Pre rýchlejšie ubytovanie poslať e-mailom: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo o.p., číslo telefonuPOZOR!!!
Všetky informácie, telefony , e-maily a prihlasovanie   
do 10.11.2018
Do 10.11.2018 je potrebné aj zaplatiť.
Prihlásiť sa  je možné mailom, kde uvediete počet dospelých a detí, a kto chce byť s kým na izbe. (Nie je záruka, žže to technicky bude možno realizovať- sme v komunite). Tak, ako je obvyklé, prihlásený je ten, kto zloží uvedenú sumu. Prosím, aby ste toto trojdnie absolvovali celé a nielen sólo dni resp. poldni. So začiatkom stretnutia počítame v piatok 16.11.medzi 18.00 a 19.00 hod., ukončenie  v nedeľu18.11.  hod po 14.00 hod. 
Programom  stretnutia budú pochodové ružence v prípade priaznivého počasia, inak v hoteli,  klub, svedectvá rodičov i mladých, katechézy o. Ireneja, katechézy komunitných kňazov, adorácia,  zúčastníme sa   sv. omší v sobotu a nedeľu . Presný rozpis programu vyvesíme na tomto mieste, keď bude upresnený.
Buďme, prosím vás,  disciplinovaní  pri prihlasovaní sa na celé stretnutie- neodkladajte ho, prihláste sa čo najskôr do10.11.2018 , pri dodržiavaní požadovaných termínov, pri nástupoch na jednotlivé časti stretnutia. Uľahčí to prácu všetkým, ktorí sa starajú o zaistenie stretnutia a nám to spríjemní celý pobyt. Ak si chceme atmosféru ešte spríjemniť  prinesme  si, po dohovore s organizátormi, primerané množstvo rôznych mňamiek, sladkých i slaných, prípadne  sezónne ovocie, minerálnu vodu.
Srdečne vás zdravím a teším sa na stretnutie, ktoré nás, verím, opäť veľmi obohatí i našou vlastnou zásluhouOrganizovanie a koordinácia mňamiek                        DANKA     0948 181 156


Organizácia pri poblúdení a doprava od autobusu       ROBO       0903 285 130


S pozdravom    tento krát
  O R A V A

PROGRAM STRETNUTIA


PIATOK
18:00    - Kráčajúci ruženec

19:00    - Večera

20:00    - Rodičovský klub


SOBOTA

7:00    - Raňajky

8:00    - Kráčajúci ruženec

9:00    - Irenej – Exhortácia

11:30    - Svätá omša
13:00    - Obed

15:00    - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

15:15    - Katechézy

16:30    - Olovrant

17:00    - Predstavenie

18:30    - Večera

20:00    - AdoráciaNEDEĽA

7:30    - Raňajky

8:30    - Ruženec

9:00    - Katechézy

11:30   - Svätá omša

13:00   - Obed

14:30   - Chodiaci ruženec + rozlúčka

 

 

 

 

 

 

MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÔN Svätý Ignác z Loyoly

Drahí rodičia a priatelia Komunity Cenacolo, na Sviatok všetkých svätých sa v komunite vyberajú (žrebujú) patróni na ďalší rok, tak sme aj my žrebovali patróna pre naše spoločenstvo. Komunita rodičov a priateľov Cenacolo dostala na  rok  od 01.11.2017 do 31.10.2018  mocného patróna
                                        sv. Ignáca z Loyoly.

Modlitba:
Svätý Ignác, ty, ktorý si úplne odovzdal svoj život Božej láske a
stal si sa neúnavným ohlasovateľom evanjelia,
modlíme sa Tvojimi slovami, aby aj naše životy
mohli byť darom Božím pre bratov:
Vezmi Pane a prijmi,
celú moju slobodu, celú moju pamäť,
celýôľu.
Veď všetko, čo mám, si mi dal Ty.
Tebe, Pane, to vraciam.
Všetko je to Tvoje.
Nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle.
Daj mi len svoju lásku a milosť,
lebo tá mi stačí.
Svätý Ignác z Loyoly, oroduj za nás!

 
Životopis sv. Ignáca z Loyoly
Ignác z Loyoly, kňaz, zakladateľ rádu jezuitov
Svätý
Sviatok: 31. júl
* 24. december (?) 1491 zámok Loyola, dnes kláštor sv. Ignáca Loyola, časť mesta Azpeitia, Španielsko
† 31. júl 1556 Rím
Význam mena: ohnivý, žiariaci, zapálený (z lat.)
Atribúty: IHS (Kristov monogram), tri klince, horiace srdce, glóbus
Patrón exercitátorov, vojakov, tehotných žien, detí
Sv. Ignác z Loyoly


Sv. Ignác z Loyoly
Sv. Ignác sa narodil na zámku Loyola v baskickej provincii Giupuzcoa v severnom Španielsku. Jeho otec sa volal Beltran de Oňaz a matka Marina Sanchezová de Licon. Spolu mali trinásť detí, Ignác bol najmladším. Pri krste dostal meno Iňigo Lopez. Až ako študent parížskej univerzity sa začal podpisovať Ignatius de Loyola. Bol malého vzrastu, ako najmladší bol určený na kňazský stav, no on na to nemal chuť. V mladosti ho poslali do mesta Arévalo ku vzdialenému príbuznému, aby si tam osvojil rytierske spôsoby. Zúčastňoval sa na rytierskych hrách, poľovačkách, turnajoch, skvelých hostinách. Stretával sa s vysokopostavenými ľuďmi. Veľa čítal. Zamiloval sa do niektorej vznešenej dámy, no nikdy neprezradil, ktorá to bola. Zúčastnil sa aj na nočných šarvátkach a dobrodružstvách. Viedol svetácky život. Po smrti svojho príbuzného v roku 1517 odišiel k inému príbuznému, don Antoniovi Manrique, ktorý bol miestokráľom v Navarre. V jeho službách statočne bojoval proti Francúzom pri pevnosti Pamplona. 20. mája 1521 mu guľa z kanóna poranila obe nohy. Francúzi ho síce zajali, no správali sa k nemu ohľaduplne. Po dvoch týždňoch ho dokonca odniesli na rodný zámok do Loyoly. Jeho stav sa však tak zhoršil, že už mu dali sviatosti zomierajúcich. No predsa sa mu choroba počas noci radikálne zmiernila. Ležať však musel ďalej. Čas mu bol dlhý, zatúžil čítať rytierske romány. No na rodnom zámku nič také nemali. Jeho švagriná mu dala dve knihy – Život Krista a Zlatú legendu (Legenda aurea), čo boli vlastne životopisy svätých. S nechuťou to zobral do rúk, no postupne ho to začalo zaujímať a zistil, že svätí boli tiež hrdinovia. Najviac sa mu páčilo sebazapieranie a pokánie pustovníkov. Niečo sa v ňom pohlo a vtedy zažil vlastné obrátenie. Bolo to na jeseň roku 1521. Rozhodol sa stať mníchom kartuziánom, čo bola najprísnejšia rehoľa. No najprv si chcel vykonať púť do Svätej zeme. Keď sa uzdravil, vydal sa na cestu. Jeho prvé kroky viedli do Montserratu, pri Barcelone, čo bolo slávne pútnické miesto, tam sa vzdal svojich rytierskych šiat, obliekol si dlhé drsné šaty pútnika, dôkladne sa vyspovedal a spravil rozhodnutie slúžiť iba Bohu. Za svoje životné heslo si zvolil „Všetko na väčšiu slávu Božiu!“ Svoju cestu do Svätej zeme však musel odložiť, keďže práve vtedy vypukol v Barcelone mor. Odobral sa teda do mestečka Manresa (severne od Barcelony), kde viedol veľmi prísny život. Modlieval sa sedem hodín denne na kolenách, nejedol mäso, nepil víno, bičoval sa. Neskoršie túto prísnosť zmiernil a začal sa venovať katechéze. Vyučoval ľudí, ošetroval chorých v nemocniciach. V tých časoch napísal svoje prvé skúsenosti o duchovnom živote, pravidlá a rozjímania, ktoré sa stali neskôr základom pre jeho slávnu knihu Duchovné cvičenia. Šesť mesiacov trpel veľkými pokušeniami. Pociťoval nechuť k modlitbe, k účasti na sv. omši, k pobožnostiam, zdalo sa mu, že všetko, čo robí, je hriešne, že sa dobre pri generálnej spovedi nevyspovedal. Keď útrapy dosiahli vrchol, vtedy zažiarilo v jeho duši svetlo a pokušenie prestalo. Pevne sa rozhodol nikdy viac sa nespovedať z hriechov minulého života. To mu potom neskôr pomohlo pri upokojovaní škrupulóznych ľudí. No prílišná kajúcnosť mu podryla zdravie. Raz ho okoloidúci našli polomŕtveho ležať pred jaskyňou. Zdvihli ho a odniesli do kláštora dominikánov, kde vyzdravel.


V roku 1523 sa rozhodol konečne uskutočniť svoju púť do Svätej zeme. Išiel úplne bez peňazí, čo potreboval, si vyžobral, a čo dostal, to rozdal. Vo Svätej zemi by bol najradšej ostal. Viackrát navštívil sväté miesta. Potom mu však provinciál františkánov v mene poslušnosti kázal odísť, keďže Svätá zem bola vtedy pod tureckou nadvládou. Ignác sa teda vrátil a ako tridsaťtriročný sa začal učiť latinčinu, filozofiu a teológiu v Alkale, Salamanke a v Paríži. Študoval deväť rokov, dosiahol titul magister umení (dnes približne doktorát filozofie). Už roku 1534 sa združili okolo neho šiesti mladíci, odhodlaní pracovať na spáse duší. Vtedy však ešte nemali úmysel založiť náboženský spolok. V roku 1537 bol Ignác spolu s ďalšími vysvätený za kňaza. Táto chvíľa bola pre neho veľmi vzácna. Pripravoval sa na to štyridsať dní v samote, pôste a modlitbách. Prvú sv. omšu chcel sláviť vo Svätej zemi, no tam sa kvôli nepokojom nedostal. Prvú sv. omšu teda slúžil v Ríme v bazilike Santa Maria Maggiore v roku 1538. V Ríme sa potom venoval spolu so svojimi spoločníkmi apoštolátu a dobročinnosti. Keď ich prijal pápež Pavol III. a počul, čomu sa venujú, spoznal, že to je to, čo potrebuje súčasná doba. Ústne ich apoštolát schválil roku 1539 a písomne o rok neskôr. Vtedy vznikla rehoľa Spoločnosť Ježišova, dnes známa pod menom jezuiti. Jej členovia okrem tradičných troch sľubov čistoty chudoby a poslušnosti slávnostne zložili aj štvrtý sľub poslušnosti voči pápežovi.

Prvé kolégium založil Ignác v Ríme, odkiaľ spravoval celú spoločnosť, prijímajúc rozkazy od pápeža. Popritom však neprestal kázať a dávať duchovné cvičenia. Kázaval na námestiach, uliciach, kostoloch, rád vyučoval deti katechizmus. Jeho rád sa veľmi rýchlo šíril do všetkých končín Európy, ale aj do portugalských kolónií, napr. do Indie a ázijských krajín. Tam odišli prví dvaja jezuiti – sv. František Xaverský a Šimon Rodriguez. Aj samotný pápež žiadal, aby sa na Tridentskom sneme zúčastnili jezuiti, keďže boli známi svojou učenosťou a pravovernosťou. Na sklonku Ignácovho života mala rehoľa sedemdesiatšesť domov a tisíc členov. Ignác sa chcel vzdať svojho úradu, no jeho spolubratia to zamietli. Posledné dva roky bol viac chorý ako zdravý, tak dostal pomocníka – koadjútora. Začiatkom leta 1556 ochorel na zimnicu. Keď cítil, že slabne, požiadal o zaopatrenie sviatosťami. Neprestajne sa modlil. Dňa 31. júla 1556 skoro ráno naposledy vydýchol, v samote, bez rozlúčky so spolubratmi. Mal šesťdesiatpäť rokov. Jeho telo pochovali v hlavnom jezuitskom chráme v Ríme „Il Gesú“, kde sa stalo mnoho zázrakov. Pápež Gregor XV. ho v roku 1622 spolu s Františkom Xaverským vyhlásil za svätého.

 

 

Medjugorie mladých 2018

Milí priatelia.

Aj tento rok pozývame mladých  na púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v októbri, termín sa ešte upresní. Obraciame sa hlavne na vás komunitní rodičia, ktorí máte deti, ktoré zažili život so zavislým súrodencom. A na mladých, ktorí chcú uvidieť miesta kde sa dejú zázraky. Dĺžka pobytu je 5-6 dní. Tri dni v Medžugorii a dva dni pri mori.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na

telefónne číslo +421 903 285 130,

Striženec  Robo,alebo mail ; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Termín konania tohto putovania je 12.10. večer odchod z Piešťan, 13, 14, 15.10.2018 pobyt v Medjugorí, ráno 16.10.2018 odjazd do Marušiči, kde zostaneme 16.10 a 17.10 a 18.10.2018 ráno po sv. omši a raňajkách odjazd na Slovensko.
V predbežnej správe, ktorá už na tejto stránke visí je kontakt na R. Stríženca, ktorý je organizátorom tohto putovania. On vám povie, alebo prihláseným pošle IBAN svojho účtu, na ktorý pošlete 200€ zálohu.
V cene putovania Sú doprava, ubytovanie, stravovanie a balíček na spiatočnú cestu.
Ostatné doplnky ku tejto správe zverejníme hneď, ako budú známe.

 

 

Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umožnili a pomohli všetkým záujemcom navštíviť významné miesta Božej existencie na Zemi.

        2017                 Svätá Zem-  prístupné časti Svätej Zeme, ležiace na území štátu Izrael

        2018                 Poľsko

 

Tento zámer uverejňujeme s dostatočným časovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvážiť náš záujem, možnosti, pokonzultovať s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta už pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok času nazbierať  dostatočné prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hneď po ich zistení vyvesené na tomto mieste.

 

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2019 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.