Ako pokračovať s našimi osobnými stretnutiami


Covid ešte stále zasahuje do našich stretnutí. Keďže sa situácia zhoršuje platia znovu od 23.09.2021 pokyny pre zodpovedných za stretnutia – kolokvie pre chlapcov i dievčatá v jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch.


Chlapčenské kolokvie sa uskutočnia 25.09.202102.10.2021 a dievčenské kolokvie 02.10.2021.

V súvislosti s týmto programom prosím, aby najmä na chlapčenské kolokvie, chodili iba rodičia, ktorých syn je už rozhodnutý vstúpiť do Komunity.

Pre tých rodičov, ktorých zatiaľ vstup syna do Komunity je iba ich zbožným prianím budeme zvolávať stretnutia a poučenia v inom termíne.

Prosím rešpektovať pokyny správcu pastoračného centra pri prevádzke miestností.

Kluby, rodičovské stretnutia a regionálne stretnutia budú prebiehať cez internet, prípadne telefón.

Telefonické čísla sú uvedené v tomto ozname.

Kluby Piešťany +421 903 523 861 +421 903 523 862  
Kluby Prešov +421 907 197 990  +421 911 630 893
Kolokvie chlapci rodičia +421 905 833 050 +421 907 863 831
Kolokvie dievčatá rodičia   +421 903 029 307  +421 903 493 321
Kolokvie dievčatá komunita +421 915 311 669
Kolokvie chlapci komunita +421 918 805 910
Ivan +421 905 416 011

Tento web pri meniacej sa situácii prosím sledovať každý deň.

Prihláste sa prosím k Odberu noviniek.

S pozdravom ivan