BADÍN – plánované rodičovské stretnutie 17.10.2020

BADÍN – plánované rodičovské stretnutie 17.10.2020

Milí priatelia,

tretí októbrový víkend- 16-18.10.2020, bolo  naplánované  trojdňové  stretnutie rodičov a priateľov Komunity Cenacolo v Badíne. Vzhľadom na pandemickú situáciu došlo zatiaľ  k určitým zmenám-  miesto stretnutia Badín zostáva. Stretnutie bude len SLOVENSKÉ, i to nie z červených slovenských okresov,  prosíme rodičov a priateľov z  Čiech a Moravy a zo slovenských červených okresov aby na toto  stretnutie nechodili. Stretnutie  bude JEDNODŇOVÉ- 17.10.2020, začíname o  9,00 hod a budeme  do večerných hodín, program je pripravovaný aj so sv. omšou a adoráciou. Obed a večera budú zabezpečené . Vzhľadom na to, že počet osôb na stretnutí je obmedzený, prihlasovanie  je do 30.9.2020.
Organizátormi tohto stretnutia sú
         Anka na telef. čísle  0907042753 a
         Maroš 0917592737

kontaktný mail  drugdova.anna @gmail.com,   

číslo účtu – IBAN SK10 5600 0000 0097 7019 9002.

Na tento účet prosím do 5.10.2020  zaplatiť sumu …….€ .(oznámime včas na tomto mieste). Do mailu prosím napíšte mená a údaje (dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telef. kontakt a číslo občianskeho preukazu) všetkých, za ktorých peniaze posielate.

        Prosíme  rodičov, aby  zvážili svoju účasť. Ak sú  chronicky chorí, v rizikových skupinách- vek 65+, prípadne cítia,  že majú  ochorenie dýchacích  ciest, boli  v kontakte s niekým, kto je chorý, posledných 5 dní,  n e p r í d u   – ODHLÁSENIE je možné aj v deň stretnutia.  
RÚŠKO je povinné, ak má  niekto  s tým problém- kožný, dychový, psychický- akýkoľvek- zostane doma v modlitbách a na stretnutie sa neprihlási.  Dezinfekcia rúk je zabezpečená.
Uvedomme si, že sme kresťanská  komunita, kresťanstvo chráni život, KAŽDÝ aj starý, aj chorý, aj slabý-  aj ten, ktorý nemá hlas v tejto spoločnosti  (nielen nenarodený) a tak v pokore prijmime to, čo môže tieto životy chrániť. Veľa sa diskutuje v médiách o strachu o tom, kto má právo  na výnimku, hľadáme dôvody ako porušovať  úplne dostupné  a jednoduché zásady. Prijmime hlas človeka, ktorý je veriaci, pracuje v rôznych epidémiách už viac ako 20  rokov, čo je dostatočné aj na vedecké  vyhodnotenie: “Boh dáva riešenie  rúško, odstup, dezinfekcia, stretávanie len v najnutnejších situáciách – jednoduché, záleží len od nás, či to v pokore srdca prijmeme.”
Skúsme v situácii, v ktorej momentálne  žije celý svet pozorne čítať návod, ktorý nám odporúča  otec František. Na základe evanjelia Mt 14, 13-21 predstavuje zázračné rozmnoženie chlebov a vychádzajúc z tohto textu hovorí, že „Božou logikou je starosť o druhých.“  

S priateľským pozdravom vaši

                               Rút, Maroš, ivan