Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2020

 

Cenacolo GDPR
Sv. omše - živé vysielanie

 

Chystá sa:


Modlitba ruženca pod Podbrdom
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
Finančná podpra Cenakolskému domu

Rodičovskí misionári
Sľubované putovanie do Guadalupe 2021
Pomoc Peru
Zmena rodičovského klubu na Východe

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky
 


Konalo sa:

Výzva a prosba českým a slovenským rodičom
VIANOČNÉ  ONLINE STRETNUTIE TÚTO NEDEĽU AJ SO SLOVENSKÝM PREKLADOM

Kluby a kolokvie od 05.10.2020 do 25.10.2020

Októbrový ruženec  za misie

Zmeny rodičovský klub 

BADÍN - plánované rodičovské stretnutie 17.10.2020
Stretnutie rodičov 5.9.2020 nebude
Oznam o programe našich stretnutí po prerušení jún 2020
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní

Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom

Aktualizácia darovania 2% z dane z príjmu 29.06.2020

Sviatok života - Saluzzo 2020
- NEKONÁ SA
Festa della vita Saluzzo 2020 - NEKONÁ SA

2% - Aktualizácia

Púť Poľsko Litva 2020 - ZRUŠENÉ
 
!!! Zmeny v programe - coronavírus !!!

Comunita Cenacolo- stanovisko Komunity ku situácii s coronarovirom
Májová modlitba ruženca Cenacola  celosvetová

Don Stefano - k súčastnej situácii vo svete

VEĽKONOČNÝ POZDRAV ZO SRDCA KOMUNITY PRE SLOVENSKÝCH AJ ČESKÝCH RODIČOV

 


Spoločná česko-slovenská modlitba Saluzzo
Čs. rodičovské stretnutie - PLES
Živé jasličky - 2019
Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2019

 

 


 
Cenacolo GDPR

Na základe rozhodnutia EÚ o ochrane osobných údajov musíme zmeniť formu databázy. Po prvom klube, keď sa rodičia rozhodnú pre túto formu pomoci (Cenacolo) svojmu dieťaťu, alebo inému príbuznému, prípadne priateľovi vytlačia si tento formulár i pridaný text, ktorý čitateľne a úplne vyplnia, podpíšu a odovzdajú na nasledujúcom klube.

Formulár stiahnete tu

 

 

 

Program plánovaných akcií na rok 2020


04.01.2020         Dievčenské kolokvie                            Piešťany
05.01.2020         Živé jasličky                                  Králová pri Senci
11.01.2020         Regionálne rodič. stretnutie                   Piešťany, Zvolen, Košice
15.01.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nitra, Prešov – Sekčov
18.01.2020         Dievčenské kolokvie                            Piešťany
25.01.2020         Regionálne rodič. stretnutie                   Piešťany, Zvolen, Košice

01.02.2020         Dievčenské kolokvie                            Piešťany
7.-9.02.2020       Celoštátne rodič. stretnutie,
                    - Katarínsky ples (bez alkoholu a nikotínu)   Hronský Beňadik
15.02.2020         Regionálne rodič. stretnutie                   Piešťany, Zvolen, Košice
15.02.2020         Dievčenské kolokvie                            Piešťany
19.02.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nové Mesto n/V, Poprad
29.02.2020         Regionálne rodič. stretnutie                   Piešťany, Zvolen, Košice
29.02.2020         Dievčenské kolokvie                            Piešťany


07.03.2020         Celoštátne rodič. stretnutie                   Piešťany
14.03.2020         Regionálne rodič. stretnutie                   Piešťany, Zvolen, Košice
14.03.2020         Dievčenské kolokvie                            Piešťany
18.03.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nitra, Prešov - Sekčov
28.03.2020         Celoštátne rodič. stretnutie                   Piešťany
28.03.2020         Dievčenské kolokvie                            Piešťany
              
04.04.2020         Regionálne rodič. stretnutie                   Piešťany, Zvolen, Košice
15.04.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nové mesto nad Váhom, Poprad
25.04.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

01.-03.05.2020     Celoštátne rodič. stretnutie (trojdnie)        Červený Kláštor
13.05.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nitra, Prešov - Sekčov
30.05.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

06.06.2020         Celoštátne rodič. stretnutie                   Piešťany
13.06.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.06.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nové Mesto n/V, Poprad
27.06.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

04.07.2020         Regionálne rodičovské stretnutie               Piešťany, Zvolen, Košice
14.–20.07.2020     Sviatok života  S a l u z z o                  viď osobitný program
15.07.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nitra, Prešov - Sekčov
25.07.2020         Regionálne rodičovské stretnutie               Piešťany, Zvolen, Košice

01.08.2020         Celoštátne rodič. stretnutie                   Piešťany
08.08.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
15.08.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
19.08.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nové Mesto n/V, Poprad

05.09.2020         Celoštátne rodič. stretnutie                   Piešťany
12.09.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
13.–19.09.2020     Rodičovské putovanie do Medjugoria  
16.09.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nitra, Prešov -Sekčov
18.–24.09.2020     Putovanie mladých do Medjugoria  
26.09.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

10.10.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
16.– 18.10.2020    Celoštátne rodič. stretnutie (trojdnie)        Badín
21.10.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nové Mesto n/V, Poprad
31.10.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

07.11.2020         Celoštátne rodič. stretnutie                   Piešťany
14.11.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
18.11.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nitra, Prešov -Sekčov  
28.11.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice


05.12.2020         Celoštátne rodič. stretnutie                   Piešťany
09.12.2020         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                    Nové Mesto n/V, Poprad
19.12.2020         Regionálne  rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
26.12.2020         Živé jasličky                                  Králová pri Senci
30.12.2020         Živé jasličky                                  Králová pri Senci
 
 

 

 


Regionálne rodičovské stretnutia


Náplňou týchto stretnutí je duchovno. čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.

Stretnutia sa budú konať o 14tej hodine:
pre  Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. ?. 0917993576,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. ?. 0918 422 979, koná sa  vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. ?. +421915939584

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú v?as vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

 

 

Adorácie

Upozorňujem, že z technických dôvodov sa mení od 17.10.2018 miesto konania adorácií. Miesto chrámu sv. Ducha v Levo?í sa budú adorácie konať v kaplnke rehoľného domu sestier františkánok v Poprade Veľkej, ul. Široká ?. 112. O 17.00 sv. omša, po nej adorácia.
Po adorácii agape  a rozchod.
Telefonický kontakt na organizátora: 0902 367 649

Navigácia:
Cestujúci, ktorí pôjdu po D1 buď z východu od Prešova, alebo od Ružomberka zídu z D1 na zjazde Vysoké Tatry a odbočia doprava na Poprad a nie na V. Tatry. Na prvej križovatke odbočia doprava. Po krátkom zjazde prídu k ceste na letisko, tu odbočia znovu doprava a prejdú popod most. Asi po 150 m v mierne ľavotočivej zákrute odbočia doprava a v rovnom smere asi po 50 m prídu na križovatku. Na druhej strane križovatky na rohu je žltý dom  s č. 112 a sme na mieste. Tam ich s radosťou počkajú a privítajú organizátori.

Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podľa letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Poprade a Prešove.


Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť  Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou Oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.

V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom?  V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad  oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci ?o toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.


Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Poprade sestry františkánky v časti Veľká, ul. Široká 112 vo svojom rehoľnom dome. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Kríža na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.
Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umožnili a pomohli všetkým záujemcom navštíviť významné miesta Božej existencie na Zemi.

                          Litva s o. Antonom        

                          Guadalupe - Mexiko        

 

Tento zámer uverejňujeme s dostatočným časovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvážiť náš záujem, možnosti, pokonzultovať s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta už pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok času nazbierať  dostatočné prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hneď po ich zistení vyvesené na tomto mieste

 

 

 

Sv. omše - živé vysielanie

Keďže budeme disciplinovaní a nebudeme chodiť do kostola na sv. omše i keď by sa napriek zákazu konali jestvuje riešenie.

kostol sv. Jakuba, Medjugorie www.marianskecentrum.sk je večer o 17.00 ruženec a o 18.00 sv.omša v priamom prenose. Je so simultánnym prekladom. Jazyk si zvolíte sami.

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sv. omše
ráno  pon - sob 07.00
         ned- 08.00
večer  prac. deň     18.00
          sob, ned      19.00
modlitby každý deň  20.00

Tieto časy platia nezávisle od kauzy koronavirus každý deň do konca októbra.

 


CHYSTÁ SA 

 

 

 

Milí rodičia a priatelia Komunity!

Komunita s láskou  na nás myslí, v tejto láske nachádza aj možnosti ako sa s nami spojiť, aj ako  sa môžeme navzájom povzbudiť v tomto čase pandemie. O tom  bolo stretnutie ako náhrada za Festa della vita,  aj online  Vianočné stretnutie v nedeľu 20.12.2020 sprostredkované cez internet.  Po Vianociach, kedy sme tí, ktorí sme sa dívali na ponúknuté stretnutia, nechali  vo  svojich srdciach doznieť odkaz týchto  stretnutí, mohli by sme si nájsť čas a v krátkom svedectve sa podeliť s týmto odkazom a našou reakciou naň v už dlhotrvajúcej napätej situácii  spôsobenej protipandemickými opatreniami. Chýbajú  nám osobné stretnutia na tejto našej neľahkej ceste a táto myšlienka z „Casa madre“ – stretnutie cez internet nám ich aspoň trochu umožnila.
Prosím tých, ktorí majú chuť a bunky na písanie, aby sa v záujme „pomoci blížnemu“ odhodlali spestriť naše vzťahy v Komunite a svedectvá poslali do 19.01.2021 na mailovú adresu This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Po preložení  do taliančiny  bude  časť našich svedectiev ako  vďaka odoslaná  do Saluzza, ďalšie budú zavesené do nášho pamätníka skúseností.
 
Rút, ivan

 

 

Kluby a kolokvie v súčasnosti
Od 05.10.2020 vstúpil do života komunity iný režim klubov a kolokvií ako dovtedy. Konajú sa po telefóne vzhľadom ku opatreniam proti corona viru.
Ak by sme podľa covidovej situácie tento systém zmenili uverejníme zmenu na tomto mieste.
 
Pretože spoločenstvo rodičov a pripravujúcich sa chlapcov a dievčat na kolokviách  je pre napredovanie  v ceste prípravy vstupu  veľmi  dôležité, zatiaľ budú v  súlade s platnými opatreniami prebiehať kolokvie naďalej. Ak počet prihlásených presiahne naše možnosti  v rámci protiepidemických opatrení, budú jednotliví rodičia pozývaní  na kolokviá obtýždeň. Po modlitbách a dlhom zvažovaní  sme pristúpili k  týmto  usmerneniam, jednak aby sme zamedzili  nákaze pri vzájomnom stretávaní, ale tiež, aby sme umožnili vstup  chlapcov a dievčat do  Komunity . Modlime sa za Komunitu v týchto časoch, ktoré  si  vyžadujú hľadanie nových možností v súlade s tým, čo už  bolo  napísané "Božou logikou je starosť o  druhých"- pápež František. Chráňme život pred pandémiou, ale súčasne hľadajme riešenia ako ísť napred- "Andiamo avanti!" Mama Elvíra.
 
Kluby a kolokvie v ČR v Zlíne: od 15.01.2021 sa konajú online v piatok o 19.00 hod. Je potrebné sa prihlásiť najneskoršie do piatku 12.00 SMS-kou na telefónne číslo +420777 864 893. Tam dostanete i všetky ďalšie informácie týkajúce sa Cenacola v Čechách a na Morave.
 
04.10.2020    Vaši
    Bratstvo sv. Cyrila a Metoda Králová a Rút, Rudo, Jana, Fredo, Zuzka, Ľuboš, Brigit, Miro, ivan        
       
 Možnosť komunikácie od 04.10.2020

Kluby Piešťany                             +421 903 523  861 ,  +421 903 523 862    

Kluby Košice                                 +421 907 197 990  ,  +421 911 630 893

Kolokvie chlapci rodičia              +421 905 694 551  ,   +421 915 895 891

Kolokvie dievčatá rodičia            +421 903 029 307 ,   +421 903 493 321

Kolokvie dievčatá komunita       +421 915 311 669

Kolokvie chlapci komunita          +421 918 805 910

Ivan                                          +421 905 416 011

Modlitba ruženca pod Podbrdom
Milí priatelia, chcete si vyskúšať ako sa človek cíti keď sa budí veľmi skoro ráno, aby sa poklonil Matke Božej modlitbou ruženca? Vaše, či naše deti počas celého pobytu v Komunite Cenacolo si zvykli na modlitbu ruženca tri krát denne, prvý krát skoro ráno.
Pred niekoľkými týždňami vznikla v Medjugorí príležitosť, ktorú môžeme využiť každý z nás - doma. V čase, keď mal v Medjugorí prebiehať  kňazský seminár proticoronové opatrenia túto možnosť zlikvidovali. Domáci ctitelia Panny Márie sa v  dohodnutých časoch začali modliť ruženec za uskutočnenie kňazského stretnutia na Podbrde. Stretnutie sa nakoniec neuskutočnilo, ale domáci sa spontánne rozhodli, že sa budú každý deň o 05.00 hod. na Podbrde modliť ruženec a k tomu čítať posolstvá Panny Márie zo starších zjavení. Cieľom týchto prosieb je podporovať u Pána modlitbové úmysly  Kráľovnej pokoja a to až do dňa budúcoročného štyridsiateho výročia prvého zjavenia (25.06.1981).
Organizátorom našej modlitby je tentokrát každý z nás, hodiny s budíkom máme, ruženec tiež, Podbrdo nám pripomína foto sochy Panny Márie z tohto kopca a staršie svedectvá nájdete na webe www.marianske.centrum.sk . V ľavom hornom rohu úvodnej stránky je priečinok – Posolstvá - tam si vyberieme.
V tomto úzkom kontakte, ničím nerušení, môžeme ďakovať a prosiť Matku ustavičnej Pomoci. Máme začo a o čo.
Našim deťom urobíme radosť, keď budú vedieť, že sa s nimi modlime skoro ráno.
    

 
 
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
 
Pane, Ježišu Kriste,
vyznávame svoju vieru, že si prítomný v tejto sviatosti, ako náš Boh a náš Pán. V tejto podobe chleba si prítomný tak reálne, ako sme tu prítomní my, v podobe žijúcich ľudí. Prijmi našu poklonu a našu oddanosť. Znova si ťa volíme za svojho Pána a celkom sa ti oddávame.
Dnes ti však chceme zvlášť vzdávať vďaky za to, že si nás našiel, keď sme my nenachádzali sami seba, keď sme si nevedeli rady s našim životom a so životom našich detí a našich rodín. Našiel si nás a spojil si nás, ako si kedysi svojim telom a krvou spojil do jednej cirkvi svojich učeníkov, vo Večeradle.
Ďakujeme ti za všetky tvoje milosti a dary, ktorými nás privádzaš k sebe a k svojmu Otcovi, v Duchu svätom.
Odovzdávame ti, a tvojej prozreteľnosti zverujeme všetky naše rozhodnutia a plány, naše hľadanie správnej cesty i naše pohľady do budúcnosti. Urobili sme, čo sme urobiť vedeli a vládali z našich nedokonalých a ľudských síl. Teraz ťa prosíme, ty vezmi do rúk kormidlo a bezpečne nás veď cestami záchrany a spásy. Svojou múdrosťou a všemohúcnosťou nahraď všetky nedokonalosti našich starostí, trápení, vízií a plánov. Požehnávaj všetko, pre čo sme sa rozhodli v zhode s tvojou vôľou a nedovoľ, aby sa rozmohlo to, čo sme v našej ľudskej nedokonalosti nedomysleli.
Odovzdávame ti aj svoje deti a svoje rodiny. Buď ich Pánom a vodcom. Inšpiruj svojim Duchom myslenie a životy našich detí, našich blízkych i našich priateľov.
Pane Ježišu, ty si zažal svetielko nádeje prostredníctvom Komunity Cenacolo, ktoré sa rozhorelo na živý oheň tvojho Ducha. Nech tento oheň, živený vierou, nádejou a láskou Matky Elvíry a jej spolupracovníkov je aj naďalej pre nás svetlom orientácie a zdrojom tepla ľudskej lásky, ktorá čerpá z tvojho prebodnutého, ale večne živého a milujúceho srdca.
Kriste, Bože, pozri na svoju i našu matku Máriu a na jej tak nežnú a sladkú lásku, na ktorú sa odvolávame a na jej prihovor a na prihovor toľkých patrónov Cenacola, neustále vládni a kraľuj nad nami, teraz i na veky vekov.
 Amen.
 
 
 
 
Finančná podpra Cenakolskému domu

Milí priatelia spoločenstva Cenacolo!
V čase, keď sú naše stretnutia obmedzené a kedy nemôžeme  finančne ani materiálne prispieť nášmu Cenakolskému domu v Královej pri Senci tak ako sme zvyknutí,  chceme Vás poprosiť  o jeho podporu.
Finančnú podporu môžeme realizovať podľa možností každého z nás napr. trvalým platobným príkazom,  resp. jednorazovým príspevkom  na číslo účtu
                            IBAN  SK94 1100 0000 0026 2314 6144
s akoukoľvek pre každého z nás prijateľnou sumou. Môžeme prispieť aj  poukázaním 2% našej dane (informácie o poukázaní aktualizujeme, nakoľko v dôsledku pandémie Covid-19 je stále možné 2% dane poukázať).
Podpora komunitného domu je nevyhnutná na fungovanie domu a úhradu nákladov za energie, PHM, telefóny  a ďalšie nevyhnutné náklady.
Vopred ďakujeme za podporu a hlavne Vaše modlitby.
„Nech každý robí tak, ako sa rozhodol v svojom srdci, nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo Boh miluje radostného darcu.“ Korinťanom 9:7
 
Komunita Cenacolo


Rodičovskí misionári

Drahí rodičia – misionári,
Nachádzame sa v mesiaci októbri. V mesiaci misii a Ružencovej Panny Márie. O tom svedčí aj spojenie sa v modlitbách svätého ruženca.  Každý deň sa môžeme spájať  on line v niektorom  misionárskom cenacolskom dome vo svete. Je to čas aj pre nás. Spoznávať tieto miesta, kde cenacolskí misionári darujú svoje životy.  V službe Nášho Pána Ježiša Krista cez Jeho Matku Máriu. Ich lásku odovzdávajú tam, kde ju nemali možnosť spoznať. Je krásne vidieť a  počuť  ich svedectvá . Je to aj pre nás veľkým povzbudením  otvoriť  sa  tomuto  pozvaniu a poslaniu. Myslieť viac na tých, ktorí tak veľmi potrebujú našu  modlitbu, materiálnu alebo aj osobnú prítomnosť v napĺňaní  pozvania Nášho Pána, pri budovaní Božieho Kráľovstva. Preto vás pozývam, aby sme sa zjednotili nie len v tomto mesiaci, ale aj v každom dni  ďalších mesiacov a mysleli viac na tých, ktorí  nás potrebujú . Dokážme zaprieť seba samých ( ako nás k tomu pozýva náš Pán) a darujme naše životy plné Kristovej lásky.                                                                                                                                                                    Nie každý z nás  sme pozvaní  k službe osobnej prítomnosti v týchto domoch. Napriek tomu môžeme sa stať misionármi v modlitbe, štedrosti, obetavosti a duchovnom zjednotení so všetkými misionármi sveta. Špeciálne s misionármi v komunite Cenacolo.

Boh vám žehnaj na misionárskej  ceste na ktorú, sme vstúpili práve v tomto mesiaci.

Mama Vlasta
 

 


Drahí  čenakolskí  rodičia,

Srdečne vás pozývame a s radosťou ponúkame žiť slová našej drahej mamy ELVÍRY ,(ktorá nám a našim deťom skrze Pána zachránila naše duše a premenila naše životy.)
AMARE, , AMARE, AMARE  SERVIRE
MILOVAŤ, MILOVAŤ, MILOVAŤ  SLÚŽIŤ

Misie sú darom nie len, pre našich  synov a dcéry, ale aj my čenakolskí  rodičia sme pozvaní do tejto lásky plnej služby podľa našich možnosti a schopnosti. Napĺňať slová Matky Elviry ako to robia naše deti.
Darovať naše srdcia plné Kristovej lásky  deťom, ktoré neboli počaté  v tejto láske a neprežívali Ju v lone svojej matky a po ich narodení  boli odhodené a neprijaté.                                                                                                                                                  Láska Nášho Pána nepozná hranice a zachraňuje tieto deti v misionárskych domoch. A nás si chce použiť ako Jeho  predlženú ruku darovať Jeho lásku v objatí a pozornosti , aby spoznali Kristovu lásku skrze nás, vedeli sa raz prijať a žiť svoj ďalší život v Jeho láske.

Bližšie informácie:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , tel.kontakt: 0915 668 216
Patrónom pre rodičovských misionárov na  rok 2019/2020 je Svätý Damian de Veuster

Tu je modlitba pre tých, ktorí majú otvorené srdcia pre túto misionársku službu:
Modlitba Sv. Damiana de Veuster
Ó Pane zapálil si srdce svojho
sluhu Svätého Damiana Molokaiho,
naplnil si ho horlivosťou pre Eucharistickú adoráciu
a pre službu malomocných medzi malomocnými.
Posledný z nich im dal sám seba a zomrel
medzi  malomocnými  z malomocných.
Tak ako On aj nás učí, aby sme žili veľkoryso,
slúžili ti s veľkou láskou dávali sme sa
bez rezerv, pracovali bez toho, aby sme sa unavili,
oznamovali Tvoju lásku všetkým ľuďom bez toho,
aby na oplátku očakávali čokoľvek.
Daj nám dar, vedieť, ako vidieť, ako uvažovať,
žiť a ohlasovať zázraky tvojej nekonečnej milosti.
Svätý Damian tvoja láska uzdravila toľko malomocných.
Modli sa a prihováraj sa za nás, lebo sme oslobodení
od malomocenstva hriechu, ktoré ničí našu dušu.
Urob nás schopnými prijať Božie odpustenie,
ktoré z nás robí nových ľudí, schopných ako ty milovať a slúžiť.
Svätý Damian de Veuster oroduj za nás!


 

Sľubované putovanie do Guadalupe 2021

Milí priatelia,
Ako sme už niekoľko krát oznamovali na našich komunitných stretnutiach- naša púť za
                             Pannou Máriou Guadalupskou v Mexiku
 je preložená na november 2021.
Sme rady, že už dnes sa môžeme tešiť a hlavne intenzívne šetriť na nové putovanie do Mexika, s cestovnou kanceláriou AWERTOUR BA s programom, ktorý sľúbili prispôsobiť našim predstavám a požiadavkám.
           termín :15.11.2021 - 26.11.2021

           Predbežná cena: 1800€

Samozrejme všetko je podmienené našou zodpovednosťou v prihlasovaní sa a v  dodr?aní termínov splátkového kalendára, ktorý nám bude oznámený v priebehu roka 2020. Podľa predbežného rozpočtu - 1800€ - by malo stačiť na zaplatenie všetkých náležitostí púte a pre mnohých z  nás to znamená - začať šetriť - cca 100 € mesačne.
PRIHLASOVANIE CENACOLSKÝCH RODIČOV A PRIATEĽOV  NA PÚŤ DO GUADALUPE -MEXIKO 2021 
- ZAČÍNA OD DNES NA DOLE UVEDENÝCH MOBILNÝCH ČÍSLACH A  MAILOCH, NA KLUBE V PIEŠŤANOCH AJ V KOŠICIACH, RODIČKÁCH A CENACOLSKÝCH STRETNUTIACH.

Prosím oboznámte s týmto oznamom komunitných rodi?ov, ktorí internet nemajú. Ďakujeme.
S podrobnosťami budete pravidelne oboznamovaní  na našej stránke v priehradke: 
Akcie - Guadalupe Mexiko 2021.
Tešíme sa.
Eva Hoblíková
mobil:   0948 843 986.
mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Elenka Olejníková
mobil:  0918 700 906
mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 

 

 

 

Zmena rodičovského klubu na Východe

Všetci kráčajúci po komunitnej ceste, ktorú nám s Božou pomocou a riadením svojimi obetami vydláždila naša drahá matka Elvíra, sme svedkami nekonečnej Božej lásky a zázrakov. Jedným z nich bolo aj otvorenie klubu na východe Slovenska pred tromi rokmi na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sme nesmierne vďační za tento Dar Božej Prozreteľnosti, ktorý nemôžeme nechať zapadnúť prachom len preto, že súčasná pandémia ukazuje svoju moc. Modlíme sa ďalej a príkladom mamy Elvíry, nielen ústne, v kaplnke, ale aj skutkami a hľadaním nových riešení. Kapacitné možnosti priestoru, v ktorých sa kluby v Košiciach uskutočňujú,  umožňujú v čase protiepidemiologických opatrení vstup 4-5 ľuďom, vrátane zodpovedných. Nehovoriac o tom, že starších komunitných rodičov a ich svedectvá z tohto dôvodu už nepočuť.
         Preto sme sa po modlitbách a po dohode s komunitou rozhodli premiestniť miesto klubov do Prešova, kde sme sa schádzali na cenacolské Adorácie v suteréne Chrámu Povýšenia svätého Kríža na Sekčove, ktoré nám poskytne väčší priestor. Čas ostáva nezmenený, tzn. začiatok klubov v piatok o 19.00. Prosíme, aby ste sa všetci, ktorí chcete prísť, ohlásili na telefónnych číslach: 0907197990, 0911630893. Veríme v silu modlitby, spoločenstva a služby v Pravde a Láske. Čakáme Vás.

„Sme vyzývaní, aby sme podali naše skromné svedectvo, dar pre tých, ktorí poslúchajú, ale aj pre nás samých, pretože nám pripomína dobro, ktoré sme dostali, pripomína nám, akí sme boli a akými sme dnes.“
(mama Elvíra)

 

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky


Milí priatelia,

s radosťou vám chceme oznámi? správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEDJUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysiela? od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medjugorie na Slovensku www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tiež v tento deň.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ostávame s vami spojení v modlitbe,

Svetlo Máriino

  


KONALO SA

 

 

 POMOC PERU

 Milí rodičia a priatelia komunity CENACOLO.
 

https://www.youtube.com/watch?v=mtUwKEUtxKs

 

         Hoci Peru nepatrí medzi obľúbené a dostupné destinácie pre bečného človeka, predsa sa komunita Cenacolo rozhodla po niekoľkoročných modlitbách aj tu otvori?  nový a ďalší komunitný dom pre chlapcov.   DESERTO- SEÑOR DE LOS MILAGROS VUARALICA-SUPE
Veľkú ?as? dnešného Peru tvorí pôvodná Ríša Inkov, zázrak, ktorý sa podarilo vybudovať hlboko v horách. Aj chlapci z komunity  sa pokúšajú o takýto malý zázrak.  Ich dom sa totiž nachádza na púšti, z ktorej chcú s Božou pomocou vybudovať oázu.  Projekt , ktorý komunita Cenacolo nazvala " PÚŠŤ  ROZKVITNE" sa začal budova? v septembri 2016. Podmienky na život v púšti sú naozaj ťažké. Je to prvý krát čo komunita a jej priatelia z Peru stavajú dom v takomto prostredí - na púšti.
         Na jeho realizácii sa podieľajú aj naši chlapci z Česka Vít a zo Slovenska Denis. V týchto ťažkých podmienkach sa každodenne stretávajú s Božou láskou a milosrdenstvom, s  pomocou chudobných ľudí  z Peru, ktorí im pomáhajú  z toho mála čo majú.
         Týmto krátkym príspevkom chcem upútať vašu pozornosť a poprosiť vás o pomoc  pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, aby dennodenne prežili v púštnych podmienkach.  Myslime aj na to, že zajtra tam môže slúžiť blížnym aj náš  syn, alebo dcéra, ktorí budú potrebovať našu pomoc. Nezabúdajme na lásku a vzájomnú pomoc  blížnemu, ktorú nám do srdca vštepuje naša mama Elvíra u? niekoľko  desaťročí a Pán Boh deň čo deň.
         Preto vás prosím o vašu pomoc pri realizovaní tohto odvá?neho projektu komunity Cenacolo "Púšť rozkvitne".  Nezabúdajme, že Božia Prozreteľnosť môže ísť i cez našu modlitbu a naše ruky. Keďže poznáme náplň činnosti komunity Cenacolo z vlastnej skúsenosti nehanbime sa poprosiť o pomoc, či už hlavne o modlitbu, alebo  finančný príspevok našich priateľov, známych a dobrodincov. Finančné príspevky možno poslať na náš účet, ktorý je uvedený na našej stránke v priečinku Kontakty. Do správy prijímateľovi napíšte prosím „Púšť rozkvitne“
 S vďakou a srdečným pozdravom
 váš Ivan

V minulých dňoch sme poslali do Cenacola 1000 € na projekt Púšť rozkvitne. V mene všetkých chlapcov, ktorí projekt realizujú  vďačné Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí na dar prispeli. Keďže Projekt sa ešte stále buduje možnosť pripojiť sa k modlitbám za realizáciu projektu i finančným darom, ako je hore uvedené, ďalej zostáva. Prosíme všetkých veľkodušných a ochotných  ľudí , ktorí chcú pomáhať , trpiacim blížnym o ich prispenie.

 

 

 

VIANOČNÉ  ONLINE STRETNUTIE TÚTO NEDEĽU AJ SO SLOVENSKÝM PREKLADOM


Najdrahší Ivan, milí kňazi, rodičia, priatelia a "figli della comunita",

mnohí ste určite už zachytili, ale ak by náhodou nie dovoľujeme si Vám s veľkou radosťou v srdci oznámiť, že túto nedeľu 20.12.2020 so začiatkom o 9.00 hodine je plánované ONLINE VIANOČNÉ STRETNUTIE aj so slovenským prekladom podobne ako sviatok života. Pripojiť sa je možné cez oficiálnu talianskú stránku a cenacolský YOUTUBE canale

https://www.comunitacenacolo.it/official/index.php?option=com_content&view=article&id=3757:incontro-di-natale-2020-online-2&catid=79:bignews

Eucharistická adorácia je zahrnutá v dopoludňajšom programe a naopak svätá omša je plánovaná popoludní o 17.00 hodine
Nebudú chýbať ani krátke pozdravy zo všetkých domov vo svete, kde by ste aspoň na 1 sekundu mali uzrieť aj vaše dieťa aspoň takýmto spôsobom v tejto dnešnej náročnej covid situácii
No a niekde medzi tým by mal byť aj príspevok chorvátskych, poľských, španielskych aj slovenských rodičov :o), ktorí boli komunitou vybraní a požiadaní tento rok z veľkej cenacolskej rodiny

Veríme, že aj v súčasnej nie tak ľahkej dobe môžeme spolu prežiť deň plný modlitby, spoločenstva a vzájomného zdieľania ONLINE a tak si pripraviť srdce na Ježiškovo narodenie

Prajeme Vám ešte požehnané adventné dni v tomto behu ku Vianociam a zahŕňame Vás do našich každodenných modlitieb

Janigovci a chalani z Kráľovej

PS: rozšírte túto informáciu medzi sebou, prosíme Vás. ďakujeme

 

 

 

Októbrový ruženec  za misie

V modlitbe s Máriou za misie ...“
 
Drahí priatelia veľkej rodiny komunity Cenacolo,
s radosťou Vás informujeme, že v mesiaci október, misijnom mesiaci a mesiaci, v ktorom slávime Ružencovú Pannu, sme sa rozhodli spojiť v modlitbe s našimi bratstvami a misiami prítomnými vo „vzdialených“ krajinách.
 
Každý večer o 21:00 sa môžete pripojiť „online“  k nášmu kanálu „Comunita Cenacolo“ na Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=30Ooj4nqeHo&feature=youtu.be
 bez toho, aby ste potrebovali heslo, aby sme sa spoločne modlili posvätný ruženec a prostredníctvom niekoľkých svedectiev spoznávali rôzne misie komunity.
 
Sme si istí, že do neba vystúpi veľa modlitieb za misie, aby sme podporili misionárov v darovaní ich života a prosili Boha o nové misionárske povolania. S radosťou Vás od štvrtka 1. októbra večer o 21.00 SEC privítame „online“ pri spoločnej modlitbe ...
 
Najsvätejšia Mária, Kráľovná misií, nech je s Vami a vždy Vás chráni!
 
Komunita Cenacolo

 

      

 

 

Klub rodičov, výzva k milosrdenstvu

Priatelia, cenacolskí  rodičia !

Vzhľadom na aktuálny vývoj  epidemiologickej situácie prosíme o  vašu trpezlivosť  pri konaní klubov a prípadne aj kolokvií. Tí, ktorí kráčame cestu  Komunity dlhšie- máme deti v Komunite, alebo  nám deti už  Komunitou prešli ,zostávame doma v modlitbe za rodičov, ktorí vedú kluby v Piešťanoch alebo  Košiciach, kolokvie v Piešťanoch.  Keď budeme  potrebovať Vašu konkrétnu pomoc telefonicky sa ozveme. V prípade, že potrebujete pomoc Vy neváhajte nás telefonicky kontaktovať k  dispozícii na telefone je aj Ivan  a chlapci v dome.

Všetkých  Vás, ktorí  sa chystáte na klub, prosím o  telefonické ohlásenie na telefone pre Východ Slovenska/klub Košice/ 0911 630 893. Pre Západ Slovenska /klub Piešťany/ 0903 523 862. 0905 416 011, aby sme sa vyhli  situácii, že klub sa nebude konať a Vy budete zbytočne cestovať, alebo  presiahneme kapacitné možnosti miestností, v  ktorých sa kluby konajú  a Vás, aj ked neradi, budeme musieť poslať  domov. To isté platí  aj pre kolokvie.

Č .telefónu Zuzka  0915 895 891,  Ľuboš  0905 694 551. Je nutné  sa nahlásiť na kolokvie vo štvrtok alebo najneskôr v piatok, sms alebo  telefonátom a následne rešpektovať pokyny rodičov, ktorí kolokvie  t. č. vedú.

Prosím  Vás, tam kde v mestách  stúpa počet nakazených- naša účasť na klube, kolokviách nasledujúcich  14  dní počká, zostaňme  doma-  je to prejav lásky a  milosrdenstva voči našim bratom a sestrám na klube. Nezabúdajme nosiť rúška, chránime tým nie seba, ale tých ostatných- tiež je to len a len prejav mojej lásky voči tým ostatným, že som ochotná  sa pod rúškom potiť, aby som ochránila Vás. Porozjimajme nad tým , že " Boh  ukryl  tieto tajomstvá, pred múdrymi a mocnými  tohto sveta a ukázal ich maličkým" po tom, čo sa vo svete deje počet nakazených, mŕtvych a pri pohľade na naše malé  Slovensko je to bijúce do očí, zostaňme v našich  srdciach pokorní a nemeditujme nad tým, čo je nutné a čo zbytočné, keď to zachráni  len jediný život je každé  naše nepohodlie a obmedzenie nutné.

Nosím Vás  vo  svojom srdci, zostaňme spolu v modlitbách
Rút            
 

 

 

Zmeny rodičovský klub 
Dňa 03.08.2020 oznamujem, že Rodičovský klub v Piešťanoch v piatok o 19.00 hod. nebude do 28.08.2020- kedy bude prvý po prestávke za doteraz  dohodnutých podmienok. Rodičovský klub v Košiciach pokračuje  tak ako doteraz bez zmeny. ( V prípade akútnej situácie záujemca z celého Slovenska môže zavolať vždy jeden deň pred konaním klubu na telefónne číslo  0911 630 893 a dohodnúť si účasť na klube v Košiciach.)
Kolokvie chlapcov i dievčat bežia tak, ako bolo avizované na inom mieste web-u.
ivan

 

BADÍN - plánované rodičovské stretnutie 17.10.2020
Milí priatelia,

tretí októbrový víkend- 16-18.10.2020, bolo  naplánované  trojdňové  stretnutie rodičov a priateľov Komunity Cenacolo v Badíne. Vzhľadom na pandemickú situáciu došlo zatiaľ  k určitým zmenám-  miesto stretnutia Badín zostáva. Stretnutie bude len SLOVENSKÉ, i to nie z červených slovenských okresov,  prosíme rodičov a priateľov z  Čiech a Moravy a zo slovenských červených okresov aby na toto  stretnutie nechodili. Stretnutie  bude JEDNODŇOVÉ- 17.10.2020, začíname o  9,00 hod a budeme  do večerných hodín, program je pripravovaný aj so sv. omšou a adoráciou. Obed a večera budú zabezpečené . Vzhľadom na to, že počet osôb na stretnutí je obmedzený, prihlasovanie  je do 30.9.2020.
Organizátormi tohto stretnutia sú
         Anka na telef. čísle  0907042753 a
         Maroš 0917592737
                                                
kontaktný mail  drugdova.anna @gmail.com,   

číslo účtu – IBAN SK10 5600 0000 0097 7019 9002.

Na tento účet prosím do 5.10.2020  zaplatiť sumu .......€ .(oznámime včas na tomto mieste). Do mailu prosím napíšte mená a údaje (dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telef. kontakt a číslo občianskeho preukazu) všetkých, za ktorých peniaze posielate.

        Prosíme  rodičov, aby  zvážili svoju účasť. Ak sú  chronicky chorí, v rizikových skupinách- vek 65+, prípadne cítia,  že majú  ochorenie dýchacích  ciest, boli  v kontakte s niekým, kto je chorý, posledných 5 dní,  n e p r í d u   - ODHLÁSENIE je možné aj v deň stretnutia.  
RÚŠKO je povinné, ak má  niekto  s tým problém- kožný, dychový, psychický- akýkoľvek- zostane doma v modlitbách a na stretnutie sa neprihlási.  Dezinfekcia rúk je zabezpečená.
Uvedomme si, že sme kresťanská  komunita, kresťanstvo chráni život, KAŽDÝ aj starý, aj chorý, aj slabý-  aj ten, ktorý nemá hlas v tejto spoločnosti  (nielen nenarodený) a tak v pokore prijmime to, čo môže tieto životy chrániť. Veľa sa diskutuje v médiách o strachu o tom, kto má právo  na výnimku, hľadáme dôvody ako porušovať  úplne dostupné  a jednoduché zásady. Prijmime hlas človeka, ktorý je veriaci, pracuje v rôznych epidémiách už viac ako 20  rokov, čo je dostatočné aj na vedecké  vyhodnotenie: "Boh dáva riešenie  rúško, odstup, dezinfekcia, stretávanie len v najnutnejších situáciách - jednoduché, záleží len od nás, či to v pokore srdca prijmeme."
Skúsme v situácii, v ktorej momentálne  žije celý svet pozorne čítať návod, ktorý nám odporúča  otec František. Na základe evanjelia Mt 14, 13-21 predstavuje zázračné rozmnoženie chlebov a vychádzajúc z tohto textu hovorí, že „Božou logikou je starosť o druhých.“  

S priateľským pozdravom vaši
                           
                               Rút, Maroš, ivan

 

 

Stretnutie 5.9.2020 nebude

Milí priatelia,
vzhľadom k situácii s vývojom druhej vlny pandémie, po  zvážení benefitu z osobného stretnutia, ale najmä  všetkých rizík, napriek veľkej túžbe nás všetkých, aby sme sa osobne stretli a vytvorili  na jeden deň cenacolské  spoločenstvo, sme sa rozhodli, že  5.9.2020 sa osobne nestretneme. Tento deň môžeme zasvätiť intenzívnym modlitbám za Komunitu Cenacolo a zvlášť za naše česko-slovenské rodičovské  spoločenstvo. Rodičovské  stretnutie 5.9.2020 nebude.
 

Rodičovský klub v Košiciach

Po zváženi situácie a konzultácii s komunitou s radosťou oznamujem všetkým priateľom komunity Cenacolo oficiálne

zahájenie piatkových  rodičovských klubov na Východnom Slovensku
dňa 26. mája 2017

Privítame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú o problematiku závislosti a Komunitu Cenacolo záujem a záujem získať informácie o uvedených témach od rodičov, ktorí cestu komunity už kráčajú. Tento cieľ by mali plni? Rodičovské kluby. Je to príležitosť pre rodičov a príbuzných, ktorí hľadajú najlepšiu cestu ako pomôcť svojim závislým deťom a blízkym.

Pozývame všetkých rodičov a priateľov, ktorí chcú pomôcť a všetkých, ktorí pomoc hľadajú.

Rodičovské kluby sa budú konať každý piatok /okrem Veľkého Piatku a Vianočných sviatočných dní ak pripadnú na piatok / o 19.00 hod. na adrese
Dominikánsky konvent Košice, Mäsiarska 6, 04001 Košice.

ivan

 

Oznam o programe našich stretnutí po prerušení jún 2020 

Milé sestry a bratia, milí priatelia!

V posledných hodinách nášho času vyzerá situácia tak, že coronavirus pomaly tíchne.  Vzhľadom k tomu, že na celom svete nikto nevie čo ešte vyparatí môžeme jednať vždy iba s pohľadom –„ ak sa nič nepredpokladané nestane“  môžeme sa stretnúť vtedy a vtedy.
Chýbajú nám už navyknuté spoločné stretnutia a rozhovory a preto, ak sa nič nepredvídané s coronavirusom nestane zídeme sa po prestávke prvý krát na Rodičovskom klube v Piešťanoch i v Košiciach  dňa 26.06.2020 o 19.00 hod. na obvyklých miestach a potom v rovnakom čase na oboch miestach každý piatok o 19.00 hod. Prípadné zmeny v čase a mieste ohlásime v dostatočnom predstihu na tomto mieste na našom webe.


Prosím  tých, ktorí sa chystajú na Klub,  akceptovať situáciu vo svete a prejaviť milosrdenstvo a lásku ku blížnemu.
Na Klub rodičov 26.06.2020, prípadne i na ďalšie podľa situácie pandémie, ak v mieste bydliska, alebo pracoviska (t. zn. v dedine, meste, činžiaku) sa vyskytlo ochorenie Covid 19 radšej nechoďte, aby ste neohrozili ostatných. Podľa situácie pandémie sa táto prosba týka i ďalších klubov, pokiaľ je termín konania Klubu do 14 dní od možného kontaktu s nakazeným.

Odporúčam sledovať našu stránku pozornejšie.

Prvé chlapčenské kolokvie sa  budú konať na obvyklom  mieste a v obvyklom čase v Piešťanoch 04.07.2020 a potom každý týždeň podľa situácie rovnako.

Prvé dievčenské kolokvie sa budú konať na obvyklom mieste a v obvyklom čase  v Piešťanoch  05.09.2020 a potom každý týždeň podľa situácie rovnako.

Prvé celoštátne (československé) rodičovské stretnutie bude v prípade normálnej situácie  05.09.2020 v obvyklom čase v miestnosti rodičovské klubu na ulici E.F.Scherera v Piešťanoch.

Poprosím všetkých účastníkov uvedených stretnutí, aby si z domu priniesli rúška, teplomery a dezinfekciu rúk zaistíme na mieste (netreba si ich  nosiť z domu) .


Všetky ďalšie informácie týkajúce sa pripravovaných stretnutí i prípadných zmien budú vždy s dostatočným predstihom uverejnené na našej web stránke.
 

 

 

 

Aktualizácia darovania 2% z dane z príjmu 29.06.2020


Aktualizácia 2% dane:

Upozorňujeme, že z dôvodu pandémie, darovať 2% dane je stále možné.

Lehota na poukázanie 2% dane, ak ste zamestnanec:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. septembra 2020 a zamestnanec tak môže darovať podiel zo zaplatenej dane podaním vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. septembra 2020 – čiže do konca druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Lehota na poukázanie 2% dane, ak ste FO, ktorá si podáva daň. priznanie sama resp. PO :

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 je možné podať a daň z príjmov zaplatiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Ak teda napríklad vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. augusta 2020, v tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť a zároveň v tejto lehote môže poukázať podiel zo zaplatenej dane.
Nakoľko obdobie pandémie stále trvá, o finálnych lehotách pre účely poukázania 2% dane Vás budeme informovať.

 

List skupinám rodičov pre pôstne obdobie 2020

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!  (2 Kor 6,2)

Drahí a milovaní rodičia, rodiny a priatelia rodičovských skupín, v tomto pôstnom období sa k vám prihovárame týmto listom, ktorý sa stal „špeciálnym“ kôli správam a zmätku ohľadom šírenia korona vírusu, čo nám v tomto okamihu bráni vidieť a stretávať sa.
V prvom rade vám chceme povedať, že sme Vám všetkým nablízku, chýbajú nám naše stretnutia a Vaše tváre a to hovorí všetko o tom ako Vás máme radi! Je to pôst, ktorý sa nás pýta na „vzdanie sa a odriekanie“ ktoré sme si nevybrali mi, ale kôli obmedzeniam zapríčineným korona vírusom sa v našom spoločenskom živote musíme vzdať: potriasania rúk, objatí, držať si odstup od  ľudí s ktorými sa stretneme  v minimálnej vzdialenosť jedného metra ... Potom máme pozastavené rodičovské skupinky, kolokvie...a  teraz sa tiež musíme „vzdať“ omší. Je to čas obetí a obmedzení, ale prosíme Pána, aby to dokázal premeniť v  „čas milosti“, v ktorom sa môžeme otvoriť modlitbe s väčšou vierou, aby sme znovu objavili hodnotu a krásu týchto jednoduchých gest a stretnutí, ktoré sme každodenne a týždenne žili v našich životoch. Modlíme sa, aby nám tento „pôst“ pomohol obnoviť zmysel všetkého toho čo sme žili ako normálnosť alebo zvyk, neuvedomujúc si dôležitosť takýchto gest a stretnutí ... Ako vždy, aby sme znovu objavili hodnotu vecí, bez ktorých musíme nachvíľku byť.
Pozývame vás, aby ste vymysleli ďalšie spôsoby pozdravu a stretnutia medzi vami ... ak si nemôžete potriasť rukami môžete sa usmievať, ak nemôžeme ísť rodičovské stretnutia, môžeme sa počuť cez telefón a potom v sobotu (alebo v deň, keď sa stretávate ako skupina rodičov) sa môžeme stretnúť v modlitbe ruženca ktorý budeme recitovať  vo svojich domovoch.
Pokiaľ ide o vaše deti, ubezpečujeme vás, že všetci sú v súčasnosti v poriadku, nie je žiaden prípad korona vírusu v našich komunitách. Minulý týždeň sme sa stretli kôli informáciám týkajúcich sa korona vírusu, ktorá sa týkala predošetkým všetkých talianskych domov: niektorí  priatelia lekári nám dobre vysvetlili, čo je tento vírus, príznaky a predovšetkým pravidlá hygieny ktoré umožňujú prevenciu pred nakazením. Vaše deti sú preto dobre informované, sami kládli veľa otázok.
Náš jednoduchý komunitný život trochu „ďaleko“ od sveta je určite už dobrou ochranou, máme „šťastie“, ale k tomu sme pridali rôzne hygienické normy a ochrany potrebné v tejto dobe (napríklad obmedzenie vychádzania z domu len na nevyhnutné, pozastavenie svedectiev, žiaľ aj prerušenie kolokvií a vstupy chlapcov / dievčat ...).
Žiadame vás, aby ste si boli nablízku priateľstvom, modlitbou a dobrom  najmä tým rodinám, ktorých deti teraz vstúpili do komunity alebo tým ktorý sa pripravujú na kolokviách aby sa v tomto období necítili sami alebo opustený.
Takisto aj Vaše deti myslia na Vás ako vy na nich, a preto vás prosíme aby ste prostredníctvom zodpovedných osôb dali vedieť ako sa máte (zvlášť ak ste boli infikovaný korona vírusom), aby sme mohli informovať s úprimnosťou a zodpovednosťou vaše deti ktoré sa nás na vás pýtaju a môžete sa zjednotiť v modlitbe.
Vážení priatelia, na komunitnej ceste sme sa dozvedeli, aké je dôležité a ešte viac vo chvíľach neistoty, ťažkostí a ľudského strachu sa zveriť  Bohu a Panne Márii. Takže keďže sme povolaní, dôsledne a zodpovedne dodržiavať všetky pravidlá ktoré sú určené na ochranu zdravia nášho a aj ostatných, Vás pozývame obnoviť s pokojom a pevnosťou naše zverenie sa  Panne Márii a žiť v Božej milosti.
„Pod tvoju ochranu sa utiekame Svätá Božia Rodička ...“: dajte sa pod plášť Panny Márie s dôverou v ochranu z Neba a poďme ďalej s vierou a vyrovnanosťou.

Je pekné že existujete! Máme Vás radi......a moc!
Peknú pôstnu cestu.

Za Komunitu Cenacolo
Otec Stefano a ostatní

 

 

Oznámenie biskupskej konferencie SR o prijímaní Eucharistie 20.06.2020 +
zrušenie dišpenzu  od povinnosti sv. omší v nedeľu a v prikázaných sviatkoch

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.
 
Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.) Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii). Je potrebné dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety.
 
Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom. Odporúča sa v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky).
 
Ako je už známe, z opatrení Úradu verejného zdravotníctva vyplýva povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Úrad odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách.
 
Úrad tiež odporúča vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.        

 


Dišpenz:

Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Kramara hovorca 

Podpora - Prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom

Drahí rodičia, priatelia a ostatní priaznivci komunity Cenacolo!
         V tomto,  pre nás i pre celý svet nevšednom období izolácie, sme pozvaní utužovať naše spoločenstvo duchovne modlitbou, a tak sa navzájom podporovať.  Mama Elvíra zverila komunitu do rúk Božej prozreteľnosti, ktorá ide aj cez ruky ochotných ľudí sa podeliť, a keďže sa nemôžeme stretávať osobne na našich pravidelných stretnutiach rodičov, môžeme podporiť náš dom v Kráľovej pri Senci v prvom rade modlitbou, ktorá je našou najsilnejšou zbraňou a finančným  príspevkom podľa našich možností na účet tak,  ako sme boli zvyknutí.        IBAN: Sk 94 1100 0000 0026 2314 6144   
         Skúsme si uvedomiť, že prevádzka domu nemá žiadne príspevky od štátu, ani samosprávy. Materiálnym zdrojom prevádzky je práca rúk chlapcov v komunite, niekedy prispejú podľa potreby a možnosti i ruky rodičov a priateľov komunity a milodary priaznivcov. Tento rok, vzhľadom ku situácii bude zrejme problém i s vyplácaním 2% z daní, pretože definitívne daňové priznanie má predĺžený termín o niekoľko mesiacov, a tým zrejme i výplata 2% bude o niekoľko mesiacov neskoršie.
Nech vám vašu chuť a odhodlanie pomôcť blížnemu Pán hojne odmení. V mene chlapcov zo slovenského domu sv. Cyrila a Metoda v Kráľovej  všetkým darcom ďakujem. Modlíme sa všetci  za vás.
 

 

Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní

Milí rodičia, priatelia komunity Cenacolo a ostatní priaznivci!
        Je práve obdobie, kedy sa všetci môžeme rozhodnúť, že 2% z našej dane poukážeme občianskemu združeniu "Priatelia spoločenstva Cenacolo."
Mnohí sú možno skeptickí z dôvodu, že nimi poukázaná čiastka sa im zdá taká malá, že nemôže nikomu pomôcť. Niektorí sú možno skeptickí, pretože ani nevedia, kde nimi poukázaná čiastka reálne skončí.  Možno sú aj iné dôvody, prečo  2% dane niektorí nikomu nevenujú.
Preto mi dovoľte uviesť skutočnosti a dôvody, prečo sa rozhodnúť a vyplniť potrebné formuláre, ktoré nájdete na našej stránke pod názvom 2%.
Občianske združenie "priatelia  spoločenstva Cenacolo" pomáha od svojho založenia jedinému cieľu, ktorý je predmetom jeho činnosti-  ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých a tých, ktorí majú pocit, že nevedia žiť, v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.
Za fungovaním tohto združenia stoja dobrovoľníci a ľudia, ktorí do fungovania komunity vložili jedno veľké "Áno" nasledujúc svoju zakladateľku sestru Elvíru. Sr. Elvíra nikdy od nikoho nechcela peniaze za pobyt v komunite Cenacolo.  Za jej rozhodnutím, že nebude brať peniaze od rodín, ktoré sú už aj tak zničené problémom závislosti stojí jediné poslanie - prijať zranených, osamelých, biednych a opustených ľudí a slúžiť im.
        Z komunity sa chlapci a dievčatá prichádzajúci často z okraja spoločnosti a zo sveta ulice  vracajú znovu do života a mnohí z nich zdieľajú svoje životy v darovaní sa druhým  ako misionári, resp. ostávajú aktívni v pomoci, ktorú sami kedysi prijali.
Vďaka snahe a podpore mnohých, máme dnes na Slovensku komunitný dom.
Chlapci, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú v komunitnom dome Cenacolo v Královej pri Senci, žijú predovšetkým vďaka prozreteľnosti, a z toho čo si sami vyprodukujú, bez akejkoľvek finančnej pomoci štátu, prípadne samosprávy.
        Všetky príjmy, ktoré občianske združenie získa z 2% asignácie dane sú použité na nevyhnutné fungovanie tohto domu, stavebné práce, energie, PHM, telefóny, zásoby. Bez týchto prostriedkov komunitný dom nie je schopný fungovať. Preto pomôže aj malá čiastka každého z nás. 
Milí rodičia, priatelia a ostatní, ktorým nie je ľahostajný slovenský komunitný dom a mladým v ňom prosím, aby ste ku skutku lásky k blížnemu priviedli i svojich priateľov, susedov, kolegov z pracoviska a známych v duchu hodnôt, na ktorých celá komunita Cenacolo stojí. Urobme správnu vec, venujme čas a energiu pre komunitu Cenacolo a venujme jej 2% dane.  Hlavne zo srdca.
Ďakujeme Vám všetkým.
 
Komunita Cenacolo

 

 

2% - Aktualizácia

Milí priatelia, rodičia a ostatní priaznivci,

Vzhľadom k situácii, ktorá vznikla v dôsledku situácie s koronavírusom, chceme Vás informovať, že Ministerstvo financií SR pripravilo návrhy úprav legislatívy, ako vyjsť daňovníkom v tejto neľahkej situácii čo najviac v ústrety pri plnení ich daňových povinností.
Finančná správa zverejnila, že neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt  na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020.
Nariadenie vlády upravuje odpustenie sankcie za oneskorené podanie a zaplatenie dane.
Ustanovenie § 50 zákona č. 595/2003 Z.z., ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, však zostávajú naďalej v platnosti.  Podľa § 50 ods. 1 môže fyzická či právnická osoba vyhlásiť poukázanie dane  v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, resp. do 30. apríla pri zamestnancovi, ktorému robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ.
Doporučujeme preto  , aby všetci, ktorí chcú poukázať 2% dane občianskemu združeniu “Priatelia spoločenstva Cenacolo” splnili svoju daňovú povinnosť v lehote do 31. 3. 2020, nakoľko termíny a  pravidlá poukazovania 2 % sa týmto opatrením zatiaľ nemenia.
Postupujte preto podľa pokynov a termínov uvedených na našej stránke v sekcii 2%.

V prípade zmeny Vás budeme informovať.
Ďakujeme.
Priatelia spoločenstva Cenacolo, o.z. 

 

 

 

Sviatok života - Saluzzo 2020 - NEKONÁ SA

Milí rodičia a priatelia „veľkej rodiny“ Komunity Cenacolo vo svete,

s veľkou radosťou potvrdzujeme, že sviatok života 2020 sa bude konať od štvrtka 16. do nedele 19. júla. Krásne a pútavé štyri dni na spolu prežívanie v plnosti.
Vzhľadom na súčasnú situáciu a z dôvodu bezpečnosti všetkých nás sa nebudeme môcť stretnúť a vidieť v Saluzze  „naživo“, ale žiadame vás, aby ste nás sledovali online prostredníctvom tohto nového spôsobu stretnutia sa. Kanál, na ktorom budeme vysielať počas týchto dní a cez ktorý sa budete môcť všetci zúčastniť tohtoročného sviatku života je: www.festadellavita.info.
Všetci pracujeme s veľkým nasadením a nadšením, aby boli tieto štyri dni, ktoré budeme spolu prežívať, mimoriadne.
Rozdiel bude v tom, že aj napriek tomu, keď nebudeme môcť byť fyzicky prítomní v Saluzze, vaša veľká online účasť pri tejto príležitosti bude spoločnou komunitou!
V najbližších dňoch nájdete online program a novinky.
Okrem toho nás nájdete online aj na oficiálnych sociálnych sieťach Komunity Cenacolo: od dnešného dňa nás môžete sledovať na Facebooku, Instagrame, YouTube a Vimeo, kde sa s vami podelíme o fotografie, videá, udalosti, novinky a takto najmä v tomto období sa spolu pripravíme na tohtoročný Sviatok života 2020.
Vďační za vašu blízkosť, prosíme Pannu Máriu, Matku Cenacola, aby vám priniesla všetko naše dobro a pokračovala v ochrane každého z vás pod jej plášť.
Komunita Cenacolo
 

 


Májová modlitba ruženca Cenacola  celosvetová


„Ruženec je modlitbou maličkých, ale mocných v Božích očiach“ (Matka Elvíra)

S veľkou radosťou v srdci túžime prijať pozvanie Svätého Otca Františka všetkým veriacim, aby sa počas mesiaca mája modlievali modlitbu svätého ruženca. Premýšľali sme o tom, že zjednotíme „Veľkú rodinu“ Komunity Cenacolo každý večer počas celého mesiaca mája v modlitbe svätého ruženca, ktorú tak veľmi miluje naša Mama Elvíra a s ňou aj my.
Od 2. do 31. mája, každý večer o 21,00 hodine sa budeme spoločne modliť svätý ruženec  animovaný z našich komunitných domov alebo misií z celého sveta.
Túžime tak všetci spolu priľnúť ešte viac k Panne Márii počas tohto výnimočného obdobia, ktoré prežívame, aby sme mohli „objať“ prostredníctvom modlitby Svätého ruženca celé ľudstvo. Tí, ktorí sa chcú spolu s nami modlievať môžu tak urobiť  prostredníctvom intranetu, ktorý v tomto čase používame na prenos svätých omší aj iných stretnutí.
Prajeme Vám požehnaný celý májový mesiac: kráčajme spolu s Pannou Máriou ... smerom ku Sviatku Zoslania Ducha Svätého ... a tiež aj k bratom a sestrám!!!
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.“
Vložme sa pod ochranný plášť Panny Márie , v dôvere sa odovzdajme do nebeskej ochrany a kráčajme spoločne dopredu s vierou a pokojom.
Ste v našich srdciach aj v našich modlitbách!
Komunita Cenacolo

Otvorte si oficiálnu taliansku stránku www.comunitacenacolo.it  (Ak sa Vám náhodou otvorí v slovenskom jazyku treba kliknúť v pravom hornom rohu na taliansku vlajku)
Kliknite na banner MESE DI MAGGIO – PREGA ROSARIO CON NOI (mesiac máj – modli sa spolu s nami svätý ruženec)
Kliknite na červené políčko collegamento intranet alebo úplne dole na intranet
Kliknite na červené políčko clicca qui per accedere INTRANET
Meno užívateľa: streaming
Heslo: SanGiuseppe (S a G musí byť napísané veľkými písmenami)

BUONA PREGHIERA A TUTTI   :o)

 

 

 

 

 

17.04.2020
 - rodičovské stretnutie Červený kláštor 01-03.05.2020 sa nebude konať
 
 - Sviatok života 14- 20.07.2020 sa v obvyklej forme konať nebude. T. zn. že do Saluzza nebudeme putovať. Dajakým spôsobom  sa však spojíme v hore uvedenom termíne. Formu na tomto mieste oznámime hneď ako nám to zo Saluzza dajú vedieť.

Oznam o konaní “Sviatku Života 2020”

Saluzzo (CN – Taliansko), 8. máj 2020

Najdrahší rodičia a priatelia „veľkej rodiny“ Komunity Cenacolo po celom svete. Vyzývaní mnohými vašimi žiadosťami týkajúcimi sa Sviatku života 2020, radi by sme vás v prvom rade informovali, že sme sa rozhodli potvrdiť dátumy konania sa tohtoročného sviatku od štvrtka 16. júla až do nedele 19. júla 2020.
Vzhľadom na všeobecnú neistotu spôsobenú koronavírusom covid-19 a nevediac, aká bude situácia v júli; vzhľadom na súčasné zákazy cestovania z jednej krajiny do druhej a zákazy konania verejných mnohopočetných stretnutí; vidiac, že všetky významné podujatia boli pozastavené alebo odložené, v tomto okamihu si myslíme, že Sviatok života na kopci v Saluzze bude možný tento rok len pre chlapcov, dievčatá a všetkých členov komunity, ktorí žijú v našich domoch a zúčastnia sa ho v rozsahu, ktorý budú dovoľovať predpisy.
Ak by v tomto čase, ktorý nám ostáva do konania sa Sviatku života, sa mali uskutočniť nejaké zmeny alebo ak by boli nejaké novinky alebo iné možnosti, budeme vás informovať ich čo najskôr.
Vieme, že pre mnohých z vás to bude veľká obeta, keď nebudete môcť „fyzicky“ prísť na Sviatok, ktorý je vždy dlho očakávaným a žiadaným momentom ... bude to aj veľká obeť pre nás, pretože vás nebudeme môcť vidieť a stretnúť sa s vami... ale nechceme sa zastaviť: Sviatok  Života príde k vám!
Pracujeme na tom, aby sme vám všetkým umožnili „zúčastniť sa“ zo svojich domovov  štyroch dní modlitby, chvály, svedectiev, katechéz, piesní, tancov ... aby ste sa cítili milovaní Bohom a nami. Budeme sa snažiť „ponúknuť vám“ to najlepšie možné, aby ste sa s nami dostali na kopec v Saluzze prostredníctvom vzájomného spoločenstva sŕdc a viery.
Čo najskôr nájdete online program Sviatku Života 2020 s vybranou témou.
Istí si vašim pochopením a vďační za vašu blízkosť počas tohto obdobia, prosíme Pannu Máriu, Matku Cenacola, aby vás zahŕňala potrebným dobrom a neustále vás ukrývala pod svoj materinský plášť.

Komunita Cenacolo
 

 - Poľsko- Litva 02.08.- 06.08.2020 sa konať nebude.
 
O konaní ostatných podujatí- stretnutí všetkého druhu (rodičovské stretnutia všetkého druhu), kluby, adorácie rozhodne epidemiologická situácia.
Čas a miesto včas n a tomto mieste oznámime.
 
V situácii, ktorú žijeme nám už iste chýba stretávať sa, vidieť sa, porozprávať sa. Kedy to bude možné sa nedá predpokladať. Iste máme dosť odvahy a zodpovednosti akceptovať všetky bezpečnostné opatrenia a tak nám zostáva pomerne jednoduchá forma komunikácie. Môžeme sa podeliť o svoje zážitky a dojmy, predstavy a zranenia,, keď napíšeme zdieľanie na adresu      
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it    

 

   

 

 

!!! Zmeny v programe - coronavírus !!! 

Milí priatelia!
        Je pravdepodobné, že väčšia časť z rodičovského spoločenstva Cenacola na Slovensku pozorne sleduje epidemiologickú situáciu coronaviru.  Preto iste viete, že je veľa nejasností v priebehu tej situácie. Veľký priestor na manipuláciu nemáme. Rozhodli sme sa preto po porade i s domom v Kráľovej nasledovne prispôsobiť program nášho spoločenstva, zatiaľ do konca marca ba i dlhšie.

Minimálne do konca apríla    r u š í m e     všetky akcie rodičov a priateľov komunity Cenacolo na Slovensku. (od klubov až po trojdňové čs. rodičovské stretnutia).
V prípade akýchkoľvek dôležitých zmien tieto uverejníme na tomto mieste tejto našej web stránky.
Ak ktokoľvek z vás má dajaký dôležitý oznam, alebo upozornenie pre nás ostatných, pošlite mi to  prosím na         This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   
Ak máte túžbu  v týchto nepríjemných chvíľach nášho života i života celého sveta spojiť sa duchovne s ostatnými členmi a priateľmi našej slovenskej filiálky Cenacola  odporúčam stretávať sa na internete – adresa je v upútavke na prvej stránke tohto webu, každodenne  pri sv. omšiach, ružencoch, korunkách a ďalších modlitbách  v bazilike Sedembolestnej  Panny Márie v Šaštíne.


Sme spoločenstvo, ktoré sa schádza z celého Slovenska a Čiech a Moravy, takže robiť dajaké manévre na zabránenie rozširovania infekcie je veľmi ťažké. Problém v tejto situácii je i ten, že človek môže byť infikovaný, do 14 dní nemusí mať príznaky, ale je schopný infikovať iných hoci nie veľmi agresívne.

Tieto akcie, ktoré vynecháme môžeme nahradiť intenzívnejšou modlitbou doma, v  kruhu najbližších, obetovať modlitby na úmysly uvedené v stanovisku Komunity Saluzzo a v modlitbových úmysloch na našej stránke..
Kolokvie dievčenské i chlapčenské možno nahradiť telefonickými konzultáciami. Na web stránke sú v šuflíku „ponuka pomoci rodičom“ čísla na dievčenské i chlapčenské kolokvie. K mužským si môžete pridať číslo na Michala. Tak ako je bežné môžete získavať potrebné informácie od zodpovedných za kluby, zodpovedných za kolokvie a zodpovedných z domu.
 

 

 

Comunita Cenacolo- stanovisko Komunity ku situácii s coronarovirom

Saluzzo (Cuneo - Taliansko), 28. februára 2020

Drahí a milovaní rodičia,
Píšeme Vám práve v tomto okamihu, keď vzhľadom na správy týkajúce sa šírenia koronavírusu, máte obavy o zdravie vašich detí, ktoré žijú v komunitných domoch v Taliansku. Niektorí z Vás nám telefonovali a požiadali o správy. Preto sa Vám prihovárame týmito niekoľkými riadkami, aby sme vás upokojili.
Vďaka Pánovi sme doteraz nemali v našej komunite žiadny prípad nákazy.
Naše každodenné dni pokračujú pokojne. Sú popretkávané rytmami modlitby a práce.
V tejto chvíli sú pozastavené v severnom Taliansku všetky predvstupové kolokviá, svedectvá, stretnutia rodičovských skupín ako aj prijímanie externých skupín v našich domoch, až kým neskončí núdzový stav.
Sme presvedčení, že tento čas, ktorý sa zhoduje so začiatkom pôstu, je dobrou príležitosťou modliť sa za tých, ktorí trpia touto epidémiou, a za zdravotníckych pracovníkov slúžiacich chorým. Sme tiež presvedčení, že je správny čas zamyslieť sa nad tým, čo sa deje s pohľadom viery, a tiež sa z tejto situácie poučiť, ako je ľudský život krehký (malý vírus stačí na vytvorenie celosvetovej paniky) a ako ľahko sa stáva dnešný človek žijúci v spoločnosti masmédií, ktoré ho neustále „bombardujú“,   korisťou strachu a obáv.
V tejto situácii by sme chceli byť pozorní a ostražití, ale obnovovať s pokojnou a silnou vierou našu dôveru v Boha a v ochranu Blahoslavenej Panny Márie.
Sme radi, že sa s Vami môžeme podeliť o túto správu a ďakujeme za Vaše modlitby.
Želáme Vám, aby toto pôstne obdobie bolo bohaté na Božie dary.

Comunita Cenacolo

 

Festa della vita Saluzzo 2020   


Ako od roku 1993 každoročne i v  tomto roku sa komunita Cenacolo stretne s rodičmi a priateľmi komunity z celého sveta na kopci v Saluzzo v rámci Sviatku života – Festa della vita.

V dňoch 16. – 19. júla 2020 oslávime spolu  narodeniny Cenacola.

Rozpisovať sa o tom, čo je „Sviatok života“   nemusíme. Možno ku zoznámeniu sa s náplňou Sviatku života jedna malá rada, (i keď v našej komunite sa rady nedávajú). Služobne starší  rodičia, ktorí už na Feste boli, všetci svorne odporúčajú ísť na toto stretnutie prvý krát vtedy, keď ešte vaša ratolesť, alebo ktokoľvek blízky v komunite nie je. V situácii, keď váš blízky „kocúrik“ v Komunite nie je môžete sa plne sústrediť na prežívanie atmosféry a nasávaniu ducha tohto stretnutia.        Ku organizačným  veciam: V tomto roku sú organizátormi tohto stretnutia na Slovensku Berty, tel. číslo +421905972456,
Vierka , tel. číslo+421907927586 
e-mailová adresa   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
IBAN: sk6409 0000 00005134511685


Podujatie  sa uskutoční v dňoch     14.07.2020   do  19.07.2020.

Náklady spojené s cestou,  ubytovaním, stravovaním sú  280€. Túto sumu pošlite do 04.04.2020  na účet s IBAN , variabilný symbol 1111 konštantný symbol 0308, správa doručiteľovi: Saluzzo+ Vaše meno. Do mailu (adresu viď hore) pošlite údaje ako sú uvedené dolu. V sume je zaplatené doprava, ubytovanie v hoteli Rinaldi  v Savigliane a strava (raňajky v hoteli a obed a večera v piatok, sobotu a nedeľu v  komunite) stravu na cestu tam si zaistí každý sám, vo štvrtok môžeme zaistiť stravu spoločne po dohovore. K administratívnym úkonom potrebujú organizátori od každého účastníka  meno,  priezvisko, dátum , bydlisko, číslo cest. dokladu s ktorým cestujete (pas alebo obč. preukaz), platnosť dokladu do..., chcem poistenie, alebo nie, č. tlf. a e-mailovú adresu každého prihláseného, celé meno človeka za ktorým idete do komunity a príbuzenský  vzťah ku nemu. K údajom treba uviesť i zastávku , na ktorej chcete do autobusu nastúpiť.

Rodičia, ktorí nejdú putovať do Saluzza autobusom s celou skupinou, t.zn. idú individuálne sa na web stránke www.festadellavita.info.it  zaregistrujú sami. Registrácia je bezplatná a povinná. Všetci, ktorí ideme autobusom spoločne, sa neregistrujeme sami. Je potrebné poslať požadované údaje a organizátori nás zaregistrujú ako skupinu.  Po príchode na kopec dostaneme menovku- PASS, ktorú budeme nosiť počas celého stretnutia na krku a sluchátka na počúvanie prekladu celého podujatia.

Upozorňujem účastníkov, ktorí pôjdu svojim autom, že auto treba zaparkovať na vyhradených parkoviskách dolu v meste a na kopec sa dopraviť autobusom – kyvadlovou dopravou z mesta. Svojim autom nie je dovolené sa na kopec vyviesť.

Všetci tí, ktorí sa  z akýchkoľvek  dôvodov nemôžu  zúčastniť Sviatku života môžu priebeh sledovať na internete i so slovenským prekladom.

Tento rok trochu reorganizujeme dopravu  do Saluzzo a späť. Preto prosím pozorne sledovať pokyny pre prihlásenie sa, ktoré budú uverejňované na tomto mieste.

Zastávky, na ktorých bude možné nastúpiť do autobusu firmy GOSPA TRAVEL  na slovenskom území 14.07.2020:

Prešov (ul. Levočská - odstavná plocha oproti predajni LIDL)                    13:45 hod.
Levoča (odpočívadlo Levoča v smere do Žiliny)                                        14:35 hod.
Poprad (motorest Sosna na diaľnici D1 v smere do Žiliny)                         14:55 hod.
Ružomberok (vlaková stanica)                                                                 16:15 hod.
Žilina (autobusová zastávka pred Tescom)                                               17:15 hod.
Piešťany (pri železničnej stanici)                                                             19:30 hod.
Trnava (pri železničnej stanici)                                                                20:45 hod.
Bratislava (MHD zastávka pre Istropolisom                                                21:30 hod.

Odchod
Nakladanie do autobusu v Piešťanoch  14.07.2020 o 19.30 hod. pri železničnej stanici, odchod autobusu o 20.00 hod., o 20.45 hod. nástup do autobusu pri železničnej stanici v Trnave a o 21.30 pri zastávkach miestnej dopravy pred Istropolisom v Bratislave. Príchod do Savigliana, kde budeme bývať v hoteli Rinaldi  bude 15.07.2020 po obede. Po ubytovaní  bude voľno, v prípade záujmu sa pokúsime zorganizovať v stredu i vo štvrtok večeru- spoločnú, typicky taliansku. V stredu večer zorganizujeme v Savigliane svätú omšu, ktorú vyslúži kňaz, ktorú poputuje s nami. Počas celých štyroch dní môžete pristúpiť ku sviatosti zmierenia, bude s nami kňaz. Sv. omša bude každý deň v rámci programu stretnutia.

Program štyroch dní Sviatku života, bude na tomto mieste vyvesený ešte pred odchodom zo Slovenska a na talianskej stránke komunity už skôr.. 
Stravovanie- raňajky v  piatok, sobota nedeľa v hoteli, obed piatok, sobota, nedeľa, večera piatok, sobota v mieste konania stretnutia na kopci.  Stravné lístky na jedlo v komunite si zaplatíte v autobuse po ceste do Saluzza a dostanete ich po príchode na miesto.
Odchod domov v nedeľu popoludní po ukončení programu, príjazd do Piešťan približne v pondelok okolo obeda.

Želám bohatý duchovný i ľudský zážitok.
 

 

Púť Poľsko Litva 2020

Ahojte 
A je to tu. Máme termín a oficiálny program pre ďalšie cenakolské putovanie Poľsko - Litva s cestovnou kanceláriou Awertravel, s duchovným sprevádzaním – s otcom Antonom.
Program je uvedený v druhej časti tohto oznamu.

Toto pekné a obohacujúce putovanie môžeš ponúknuť i svojim najbližším, priateľom, spolupracovníkom.

Púť organizuje Roman s manželkou Jankou, mob: 0903 228 162, mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,
č. účtu IBAN:  SK5765000000000096078119
v správe uviesť: meno priezvisko, Poľsko Litva 2020

Prihlásiť sa treba  najneskoršie do rodičovského stretnutia dňa 28.03.2020. Definitívne prihlásený je človek po zložení platby (295€ cestovka+ 15€ prevádzkový príplatok pre spoločenstvo= 310€)(
Niektoré podrobnosti budeme priebežne uverejňovať na tomto mieste tak ako sa ich budeme dozvedať.


Pri prihlasovaní  je nutné uviesť:
-meno priezvisko,
-rodné číslo,
-poštová adresa,
-mail. adresa (ak máš),
-číslo telefónu,
-číslo cestovného dokladu( môže byť aj občiansky preukaz alebo pas).
Pre urýchlené ubytovanie je možné nahlásiť organizátorom  s kým chcete bývať.
Izby sú dvoj posteľové(v ktorých majú prednosť manželské páry)- a troj posteľové.
PÚTNICKÉ POĽSKO A LITVA

po stopách sv. Faustíny a pápeža sv. Jána Pavla II.

TERMÍN:  02.08. – 06.08.2020           
CENA: 295,-- €                                                 

Program:

1.deň:Bratislava-Wadowice-Glogowiec-Swinice-Wrackie
odchod ráno do Wadowíc, prehliadka rodného domu a múzea pápeža sv. Jána Pavla II...  GŁogowiec – rodisko sestry Faustiny,  zachoval sa rodný dom , v ktorom je expozícia. Farský kostol  sv. Kazimíra Swinice Wrackie, kde bola sv. Faustina pokrstená, svätá omša. Odchod na ubytovanie do Plocku.

2.deň:Plock-Šiluva
Plock - sídlo biskupa. Kláštor v Plocku   bol prvým miestom zjavenia milosrdného Ježiša. Dňa 12. apríla 1931  sama sv. Faustína slávila prvýkrát sviatok Božieho milosrdenstva v Plocku. Ďalšou pozoruhodnosťou je Katedrála Panny Márie, spomína sa už v roku 1102 a zachovalý hrad. Ubytovanie v jednom z najdôležitejších pútnických miest Litvy v Siluve. Katedrála uchováva vzácnu ikonu Panny Márie Božej Matky.

3.deň:Šiluva-Siauliali-Vilnius
Šiluva, náboženský program. Po tragických udalostiach v roku 1532, keď sa pre ohrozenie kalvínmi musel obraz Božej Matky zakopať, o 76 rokov neskôr - v roku 1608 – sa Božia Matka v úplne nekatolíckom prostredí zjavila pastierikom. Panna Mária sa zjavila týmto deťom a plakala v starosti o svoje deti a obyvateľstvo reagovalo obrátením sa. Po vízii 100-ročného slepca aj obraz Božej Matky, ktorý skryl posledný katolícky farár Holubka v roku 1532, sa našiel. Čoskoro nasledovali prvé zázračné uzdravenia. Preto sa Šiluva stala miestom útechy, povzbudenia a orientácie pre jej ľud. Siauliai, kde je Hill of Crosses – Vrch Krížov. Tieto kríže ľudia postavili na počesť neúspešnej vzbury a na pamiatku obetí poľského povstania v rokoch 1831 a 1863  a následne pokračovali  stavať na protest proti Sovietom. Tento vrch navštívil aj Svätý Otec Ján Pavol II. v  roku 1993. Od roku 2001 tu sídli francúzsky kláštor. Vilniusu, návšteva katolíckej Katedrály sv. Stanislava a Vladislava s kaplnkou sv. Casimira, svätá omša. Prehliadka mesta, gotický Kostol sv. Anny,. kaplnka Panny Márie v Ostrej Brame, kde bol posvätený obraz Božieho milosrdenstva a Dominikánsky kostol, kde je originálna kresba obrazu Božieho milosrdenstva. Tu pôsobila sv. Faustína, ktorú pápež sv. Ján Pavol II. 30.4.2000 vyhlásil za svätú. Ubytovanie.

4.deň:Bialystok-Czestochowa
Bialystok – Sanktuárium Božieho milosrdenstva bolo postavené v roku 1984. V roku 1988 tu boli uložené telesné pozostatky
bl. Michala Sopočka, spovedníka sv. Faustíny /zomrel v Bialystoku v r. 1975/, ktorý sa veľmi zaslúžil o rozšírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. V 70. rokoch minulého storočia tu v kaplnke Ostrobramskej Matky Božieho milosrdenstva bola uložená kópia vzácneho vilniuského originálu. Ikonu  posvätil vtedajší kardinál Karol Wojtyla. Odchod do Czestochowej, ubytovanie.  Návšteva kaplnky s Milostivým obrazom Matky Božej – Kráľovnej Poľska, zakrývanie obrazu. Nocľah.

5.deň:Lagiewniki-Bratislava
Czestochowa - skoro ráno o 5.30 hod. možnosť účasti  na rannej modlitbe a odkrývaní obrazu.  Lagiewniki - centrum apoštolátu Božieho milosrdenstva. Tu v kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sv. Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Prehliadka areálu. Účasť na pobožnosti Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.  v kláštornej kaplnke, kde je milostivý obraz a hrob sv. Faustíny, alebo v Bazilike Božieho milosrdenstva, svätá omša. Návšteva Sanktuária sv. Jána Pavla II.  Odchod v poobedňajších hodinách   na Slovensko.
 V cene je zarátané: lux bus, 4 x ubytovanie s polpenziou, sprievodca, kňaz, poistenie insolventnosti
V cene nie je zarátané: komplexné cestovné poistenie 10,- €, vstupy

Intenzívny duchovný i ľudský zážitok praje všetkým účastníkom
EVA

 

 

 

 

Spoločná česko-slovenská modlitba Saluzzo

Milí rodičia. Vo štvrtok popoludní cca o 17.00 sa bude v priamom prenose z Materského domu v Saluzze organizovať spoločný moment modlitby a vzájomného zdieľania sa pre chlapcov, dievčatá, ex, rodičov zo Slovenska a Čiech.

Pre slovenských a českých rodičov bude prístup na priamy prenos prostredníctvom INTRANETU z Materského domu v Saluzze vo štvrtok o 17:00 hod. takýto:

- otvorte si na internete oficiálnu taliansku webovú stránku  www.comunitacenacolo.it (ak sa stránka otvorí v slovenčine, kliknite v pravom hornom rohu na taliansku vlajku)

- kliknite hneď na prvý banner NUOVO PROGRAMMA: UNITI NELLA PREGHIERA (zjednotení v modlitbe)

- kliknite na slovo intranet napísané červenou farbou

- kliknite na slová napísané červenou farbou Clicca qui per accedere alla INTRANET (kliknite sem, aby ste sa dostali k INTRANETU)

- zadajte USER NAME: streaming

- vložiť HESLO: SanGiuseppe (pozor, aby v hesle SanGiuseppe bolo S a G napísané veľkými písmenami)

Ďakujeme a tešíme sa na Vás

BUON INCONTRO

Komunita Cenacolo
 

 

 

Čs. rodičovské stretnutie - PLES - február 2020

Milí priatelia!
Mama Elvíra už vo svojich začiatkoch prosila rodičov aby kráčali komunitou spolu s deťmi. Pozývame Vás všetkých, aby ste kráčali  komunitou počas ďalšieho rodičovského stretnutia. Využime aj tento dar komunity a buďme prítomní na celom programe stretnutia a naplňme slová mamy Elvíry. Sme hrdí na naše deti keď kráčajú komunitou, nech sú aj deti hrdé na svojich rodičov, aby sa uzdravila celá rodina.
Súčasťou programu stretnutia bude KOMUNITNÝ PLES, tradične bez alkoholu a nikotínu.      
           

Celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo, sa uskutoční v  dňoch 7.-9. februára  2020 v Rekreačnom zariadení BRANKO na Novej Bani.
Adresa:
Rekreačná 390,
968 01 Nová Baňa
GPS 48°28´04.2"N 18°38´15.2"E

V sobotu sa presunieme do Baziliky minor v Hronskom Beňadiku, kde sa nachádza relikvia presvätej Kristovej krvi (jedna z troch, ktoré sú na celom svete). Tu bude slúžená sv. omša, poklona  presvätej Kristovej krvi a prehliadka starobylého kláštora. Prosím teplo sa oblečte, v bazilike býva veľká zima.


Relikvia Kristovej Krvi

Pri príležitosti posvätenia kostola v roku 1483 dostalo opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. vzácny dar: relikviu Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi). Kráľ Matej I. dostal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Od toho času sa úcta k Božej Krvi začala šíriť po celom okolí. Tým sa pozdvihovala aj autorita kláštora medzi duchovenstvom a svetskou vrchnosťou. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola vyhradia pre relikviu špeciálnu časť, kde bude uctievaná. Postavili pre ňu osobitnú kaplnku, ktorú 26.marca 1489 posvätil nitriansky biskup Gregor. Kaplnka dostala aj nový oltár (1510), ktorý je v súčasnosti v Ostrihome.
         V prvej polovici 19. storočia Beňadik navštívil kardinál Alexander Rudnay (1829), ktorý vzal relikviu so sebou, dal ju ozdobiť a potom označil svojou pečaťou. Postaral sa aj o monštranciu, v ktorej je relikvia uctievaná. Hovorí o tom nápis na zadnej strane monštrancie.

TRASA:

* z diaľnice R1 zjazd Nová Baňa, cesta z diaľnice cca 11 km. Keď zídeme z diaľnice stále ideme po hlavnej, neodbočujeme na vedľajšiu cestu, smer Hrabiny.
** ak prídete autobusom alebo vlakom zastávka je spoločná. Priamo tu stojí autobus smer Hrabiny. Zastávka Hrabiny je pri Rekreačnom zariadení BRANKO,

Pomoc pri blúdení:  Štefan  tel. +421 915 814  599


Program:


PIATOK – 7. 02. 2020

18:00 hod     pôstna večera z vlastných zdrojov –chlieb s masťou  a cibuľou

19:00 hod     rodičovský klub- kto sa chce dozvedieť niečo o závislosti a komunite Cenacolo je vítaný


SOBOTA - 8.02.2020 
Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.


10:00 -13:00hod     modlitba sv. ruženca,  katechéza,  diskusia  k danej téme


13:00 -14:00hod     obedňajšia prestávka (obed z vlastných zdrojov  pre seba i pre priateľov)

14:00- 16:00hod     privítanie hostí, svedectvá rodičov, diskusia

16:00 -16:30hod     presun do Baziliky minor v Hronskom Beňadiku

16:30 -18:30hod     svätá omša, poklona presvätej Kristovej krvi, prehliadka baziliky

18:30 – 19:00hod       presun späť na Novú Baňu

20:00hod               slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov komunity Cenacolo

NEDEĽA – 9.2.2020
Sv.omša  - upresníme na stretnutí

Ďalšie organizačné pokyny :

Tradičný ples  organizujú – 
Otka a Ivan s pomocníkmi, kontakt:  915 772 542, 0908 680 375

Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali na e-mail  :   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it áto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , s uvedením
údajov: priezvisko a meno, adresa, číslo OP, dátum narodenia
Prihlásiť sa  prosím najneskoršie do  15.12.2019 (z dôvodu ubytovacích kapacít).
 Peniaze môžete posielať aj v januári  na
účet číslo  SK56 0900 0000 0000 2854 5707
do správy uviesť meno a PLES 2020

Cena za osobu:

60 €  = 2x nocľah,1x slávnostná večera, hudba, prenájom sály, servis hostí, káva, čaj, minerálkaProgram plesu:


20:00hod. -   večera ,  po nej  -  voľná zábava – tombola – rozhovory  a  zábava do rána 3.00hod.
Do tanca nám bude vyhrávať živá hudba Dušana Tarišku.


Tombolu organizujú:
Barborka s pomocníkmi, č. mob: 0915 311 669,
Prosím prineste dary do tomboly v rámci svojich možností a aby potešila výhercov. Môže byť aj živé prasiatko. 

Šikovné gazdinky prosím upečte slané a sladké maškrty, ktoré bude koordinovať: Naďa mob:  0915 837 605 s pomocníkmi.


Ubytovanie:
Ubytovať sa môžete už v piatok 7.2.2020  doobeda, pomôžeme organizátorom s prípravou rodička a plesu. Do zahájenia klubu si môžeme pozrieť starobylé banské mestečko Nová Baňa, v prípade že bude napadnutý sneh môžete sa v okolí sánkovať (prineste si sánky).

Ubytovanie je  zabezpečené  v  izbách so soc. zariadením do nedele rána -10:00hod. Je to rekreačné zariadenie, kde sa nachádza veľká zrekonštruovaná sála, okolo sú 2 drevené chaty a ďalšie murované  vo vzdialenosti 50 – 300m. Všetky sú vykurované. Pred odchodom pomôžeme organizátorom upratať sálu.
S pozdravom    Ivan
 

 

 

 

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2019

       Taliansko                         14/15.XII.2019                      Envie
       Chorvatsko+ BiH               15.XII.2019                           Vrbovec
       Poľsko                              21.XII.2019                           Tarnow, Gieskowo
       Slovensko                         26.XII.2019                           Kráľová pri Senci
       Rakúsko                           14/15.XII 2019                      Kleinfrauenheid
       Írsko                                07/08.XII.2019                      Knock
       Spojené kráľovstvo           30.XI/01.XII.2019                  Kendall
       Portugalsko                      07/08.XII.2019                      Fatima
       Francúzsko                       14/15.XII.2019                      Lille/Ars
                                               21,22.XII.2019                      Lourdes
       Španielsko                        30.XI/01.XII.2019                  San Celoni

Koordinátormi pre jednotlivé zeme, kde predpokladáme väčší záujem sú:

Taliansko                      Ivetka MAGUTOVÁ           +421 903 780 975
Chorvátsko                   Sidka PAULINY                 +421 907 863 831

Pre bližšie informácie o stretnutí na Slovensku a ostatných zemiach volajte


                  MICHAL               +421 918 805 910
 

 

 

 

Živé jasličky - 2019

Pochválený buď Ježiš Kristus,

 

ako prvé Vám chceme všetkým poďakovať za všetko dobro, čo robíte pre komunitu, za lásku, priateľstvo, otvorené srdce v neposlednom rade za všetky obety, ktoré prinášate aj za trpezlivosť. A tu si spomíname aj na Vaše rodiny a modlíme sa, aby s nami všetkými mali aj oni trpezlivosť :o)

 

Posielame Vám v prílohe pohľadnicu s fotkou mamy Elvíry s betlehemským Jezuliatkom a jej pár slovami o dare, ktorý sme každý z nás dostali - o príležitosti robiť dobre. To je pre nás všetkých, keď budeme potrebovať povzbudenie :o) Ak máte v okolí ľudí, ktorí nám nejakým spôsobom pomáhajú a uznáte to za vhodné, pokojne môžete posunúť ďalej.

 

Pripájame aj plagátik - pozvánku na jasličky u nás v Kráľovej. Ak sa Vám to dá nejakým spôsobom vytlačiť a rozšíriť na miesta, kde sa modlíme, do kostolov a všade, kde to uznáte za vhodné.

 

Ďakujeme a v mene Mamy Elvíry, komunitných kňazov, všetkých rodín, chlapcov a dievčat z komunity Vám prajeme požehnané a milostiplné Vianoce

 

Janigovci a chalani z komunity 


 
 
 
 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.