Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2019


Cenacolo GDPR  

 

Chystá sa:

Živé jasličky - 2019
Rodičovskí misionári

Čs. rodičovské stretnutie - PLES

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2019
Sľubované putovanie do Guadalupe 2021
Pomoc Peru
Rodičovský klub v Košiciach

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky
 

Konalo sa:
Badín - 3dňové československé stretnutie rodičov 2019
Medjugorie mladých 2019
Medjugorje rodičia 2019
Sviatok života Saluzzo 2019
Československé rodičovské stretnutie Červený kláštor jar 2019
Vežkonočné stretnutie v Chorvátsku.

Rodičovské stretnutie -  február 2019
Pútnické Mexiko - Quadalupe november 2019 - ZRUŠENÉ
Predvianočné stretnutia v domoch Cenacola v Európe
Rodičovské stretnutie Orava jeseň 2018

Svätý Ignác z Loyoly
Medjugorie mladých 2018

 


 
Cenacolo GDPR

Na základe rozhodnutia EÚ o ochrane osobných údajov musíme zmeniť formu databázy. Po prvom klube, keď sa rodičia rozhodnú pre túto formu pomoci (Cenacolo) svojmu dieťaťu, alebo inému príbuznému, prípadne priateľovi vytlačia si tento formulár i pridaný text, ktorý čitateľne a úplne vyplnia, podpíšu a odovzdajú na nasledujúcom klube.

Formulár stiahnete tu

 

 

 

Program plánovaných akcií na rok 2019


Celoštátne rodičovské stretnutia 2019

 

05.01.2019         Živé jasličky                                 Kráľová pri Senci
12.01.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
16.01.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sek?ov
26.01.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

02.02.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
09.02.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
15-17.02.2019      Celoštátne rodič. stretnutie,- ples           Trenčín
20.02.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad

02.03.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
09.03.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
16.03.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
20.03.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sek?ov                 
30.03.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
              
06.04.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.04.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
20.04.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
24.04.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové mesto nad Váhom, Poprad

04.05.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.-12.05.2019     Celoštátne  rodič. stretnutie                 Červený Kláštor
15.05.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sek?ov
24.05.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

01.06.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
08.06.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
29.06.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

09.–15.07.2019     Sviatok Života  S a l u z z o                 vi? osobitný program
17.07.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sek?ov
27.07.2019         Regionálne rodi?ovské stretnutie              Piešťany, Zvolen, Košice

03.08.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.08.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.08.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
21.08.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad
31.08.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

07.09.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
14.09.- 21.09.2019 Plán Rodičovské putovanie                     Medjugorie
18.09.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sek?ov
20.09.2019         Plán Putovanie mladých                        Medjugorie
28.09.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

05.10.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
16.10.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad
25.10.- 27.10.2019 Celočeskoslovenské rodič. stretnutie          Badín
26.10.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

16.11.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen , Košice
20.11.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov -Sek?ov  
30.11.2019         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice


07.12.2019         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.12.2019         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad
28.12.2019         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

 

 

 


Regionálne rodičovské stretnutia


Náplňou týchto stretnutí je duchovno. čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.

Stretnutia sa budú konať :
pre  Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. ?. 0917993576,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. ?. 0918 422 979, koná sa  vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. ?. +421915939584

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú v?as vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

 

 

Adorácie 2018

Upozorňujem, že z technických dôvodov sa mení od 17.10.2018 miesto konania adorácií. Miesto chrámu sv. Ducha v Levo?í sa budú adorácie konať v kaplnke rehoľného domu sestier františkánok v Poprade Veľkej, ul. Široká ?. 112. O 17.00 sv. omša, po nej adorácia.
Po adorácii agape  a rozchod.
Telefonický kontakt na organizátora: 0902 367 649

Navigácia:
Cestujúci, ktorí pôjdu po D1 buď z východu od Prešova, alebo od Ružomberka zídu z D1 na zjazde Vysoké Tatry a odbočia doprava na Poprad a nie na V. Tatry. Na prvej križovatke odbočia doprava. Po krátkom zjazde prídu k ceste na letisko, tu odbočia znovu doprava a prejdú popod most. Asi po 150 m v mierne ľavotočivej zákrute odbočia doprava a v rovnom smere asi po 50 m prídu na križovatku. Na druhej strane križovatky na rohu je žltý dom  s č. 112 a sme na mieste. Tam ich s radosťou počkajú a privítajú organizátori.

Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podľa letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Poprade a Prešove.


Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť  Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou Oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.

V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom?  V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad  oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci ?o toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.


Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Poprade sestry františkánky v časti Veľká, ul. Široká 112 vo svojom rehoľnom dome. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Kríža na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.
Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umožnili a pomohli všetkým záujemcom navštíviť významné miesta Božej existencie na Zemi.

        2020                  Litva s o. Antonom        

        2021                  Guadalupe - Mexiko        

 

Tento zámer uverejňujeme s dostatočným časovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvážiť náš záujem, možnosti, pokonzultovať s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta už pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok času nazbierať  dostatočné prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hneď po ich zistení vyvesené na tomto mieste.


 

CHYSTÁ SA

 

Živé jasličky - 2019

Pochválený buď Ježiš Kristus,
 
ako prvé Vám chceme všetkým poďakovať za všetko dobro, čo robíte pre komunitu, za lásku, priateľstvo, otvorené srdce v neposlednom rade za všetky obety, ktoré prinášate aj za trpezlivosť. A tu si spomíname aj na Vaše rodiny a modlíme sa, aby s nami všetkými mali aj oni trpezlivosť :o)
 
Posielame Vám v prílohe pohľadnicu s fotkou mamy Elvíry s betlehemským Jezuliatkom a jej pár slovami o dare, ktorý sme každý z nás dostali - o príležitosti robiť dobre. To je pre nás všetkých, keď budeme potrebovať povzbudenie :o) Ak máte v okolí ľudí, ktorí nám nejakým spôsobom pomáhajú a uznáte to za vhodné, pokojne môžete posunúť ďalej.
 
Pripájame aj plagátik - pozvánku na jasličky u nás v Kráľovej. Ak sa Vám to dá nejakým spôsobom vytlačiť a rozšíriť na miesta, kde sa modlíme, do kostolov a všade, kde to uznáte za vhodné.
 
Ďakujeme a v mene Mamy Elvíry, komunitných kňazov, všetkých rodín, chlapcov a dievčat z komunity Vám prajeme požehnané a milostiplné Vianoce
 
Janigovci a chalani z komunity 

 

Rodičovskí misionári

Drahí  čenakolskí  rodičia,

Srdečne vás pozývame a s radosťou ponúkame žiť slová našej drahej mamy ELVÍRY ,(ktorá nám a našim deťom skrze Pána zachránila naše duše a premenila naše životy.)
AMARE, , AMARE, AMARE  SERVIRE
MILOVAŤ, MILOVAŤ, MILOVAŤ  SLÚŽIŤ

Misie sú darom nie len, pre našich  synov a dcéry, ale aj my čenakolskí  rodičia sme pozvaní do tejto lásky plnej služby podľa našich možnosti a schopnosti. Napĺňať slová Matky Elviry ako to robia naše deti.
Darovať naše srdcia plné Kristovej lásky  deťom, ktoré neboli počaté  v tejto láske a neprežívali Ju v lone svojej matky a po ich narodení  boli odhodené a neprijaté.                                                                                                                                                  Láska Nášho Pána nepozná hranice a zachraňuje tieto deti v misionárskych domoch. A nás si chce použiť ako Jeho  predlženú ruku darovať Jeho lásku v objatí a pozornosti , aby spoznali Kristovu lásku skrze nás, vedeli sa raz prijať a žiť svoj ďalší život v Jeho láske.

Bližšie informácie:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , tel.kontakt: 0915 668 216
Patrónom pre rodičovských misionárov na  rok 2019/2020 je Svätý Damian de Veuster

Tu je modlitba pre tých, ktorí majú otvorené srdcia pre túto misionársku službu:
Modlitba Sv. Damiana de Veuster
Ó Pane zapálil si srdce svojho
sluhu Svätého Damiana Molokaiho,
naplnil si ho horlivosťou pre Eucharistickú adoráciu
a pre službu malomocných medzi malomocnými.
Posledný z nich im dal sám seba a zomrel
medzi  malomocnými  z malomocných.
Tak ako On aj nás učí, aby sme žili veľkoryso,
slúžili ti s veľkou láskou dávali sme sa
bez rezerv, pracovali bez toho, aby sme sa unavili,
oznamovali Tvoju lásku všetkým ľuďom bez toho,
aby na oplátku očakávali čokoľvek.
Daj nám dar, vedieť, ako vidieť, ako uvažovať,
žiť a ohlasovať zázraky tvojej nekonečnej milosti.
Svätý Damian tvoja láska uzdravila toľko malomocných.
Modli sa a prihováraj sa za nás, lebo sme oslobodení
od malomocenstva hriechu, ktoré ničí našu dušu.
Urob nás schopnými prijať Božie odpustenie,
ktoré z nás robí nových ľudí, schopných ako ty milovať a slúžiť.
Svätý Damian de Veuster oroduj za nás!

 

 

Čs. rodičovské stretnutie - PLES - február 2020

Milí priatelia!
Mama Elvíra už vo svojich začiatkoch prosila rodičov aby kráčali komunitou spolu s deťmi. Pozývame Vás všetkých, aby ste kráčali  komunitou počas ďalšieho rodičovského stretnutia. Využime aj tento dar komunity a buďme prítomní na celom programe stretnutia a naplňme slová mamy Elvíry. Sme hrdí na naše deti keď kráčajú komunitou, nech sú aj deti hrdé na svojich rodičov, aby sa uzdravila celá rodina.
Súčasťou programu stretnutia bude KOMUNITNÝ PLES, tradične bez alkoholu a nikotínu.      
           

Celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo, sa uskutoční v  dňoch 7.-9. februára  2020 v Rekreačnom zariadení BRANKO na Novej Bani.
Adresa:
Rekreačná 390,
968 01 Nová Baňa
GPS 48°28´04.2"N 18°38´15.2"E

V sobotu sa presunieme do Baziliky minor v Hronskom Beňadiku, kde sa nachádza relikvia presvätej Kristovej krvi (jedna z troch, ktoré sú na celom svete). Tu bude slúžená sv. omša, poklona  presvätej Kristovej krvi a prehliadka starobylého kláštora. Prosím teplo sa oblečte, v bazilike býva veľká zima.


Relikvia Kristovej Krvi

Pri príležitosti posvätenia kostola v roku 1483 dostalo opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. vzácny dar: relikviu Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi). Kráľ Matej I. dostal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Od toho času sa úcta k Božej Krvi začala šíriť po celom okolí. Tým sa pozdvihovala aj autorita kláštora medzi duchovenstvom a svetskou vrchnosťou. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola vyhradia pre relikviu špeciálnu časť, kde bude uctievaná. Postavili pre ňu osobitnú kaplnku, ktorú 26.marca 1489 posvätil nitriansky biskup Gregor. Kaplnka dostala aj nový oltár (1510), ktorý je v súčasnosti v Ostrihome.
         V prvej polovici 19. storočia Beňadik navštívil kardinál Alexander Rudnay (1829), ktorý vzal relikviu so sebou, dal ju ozdobiť a potom označil svojou pečaťou. Postaral sa aj o monštranciu, v ktorej je relikvia uctievaná. Hovorí o tom nápis na zadnej strane monštrancie.

TRASA:

* z diaľnice R1 zjazd Nová Baňa, cesta z diaľnice cca 11 km. Keď zídeme z diaľnice stále ideme po hlavnej, neodbočujeme na vedľajšiu cestu, smer Hrabiny.
** ak prídete autobusom alebo vlakom zastávka je spoločná. Priamo tu stojí autobus smer Hrabiny. Zastávka Hrabiny je pri Rekreačnom zariadení BRANKO,

Pomoc pri blúdení:  Štefan  tel. +421 915 814  599


Program:


PIATOK – 7. 02. 2020

18:00 hod     pôstna večera z vlastných zdrojov –chlieb s masťou  a cibuľou

19:00 hod     rodičovský klub- kto sa chce dozvedieť niečo o závislosti a komunite Cenacolo je vítaný


SOBOTA - 8.02.2020 
Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.


10:00 -13:00hod     modlitba sv. ruženca,  katechéza,  diskusia  k danej téme


13:00 -14:00hod     obedňajšia prestávka (obed z vlastných zdrojov  pre seba i pre priateľov)

14:00- 16:00hod     privítanie hostí, svedectvá rodičov, diskusia

16:00 -16:30hod     presun do Baziliky minor v Hronskom Beňadiku

16:30 -18:30hod     svätá omša, poklona presvätej Kristovej krvi, prehliadka baziliky

18:30 – 19:00hod       presun späť na Novú Baňu

20:00hod               slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov komunity Cenacolo

NEDEĽA – 9.2.2020
Sv.omša  - upresníme na stretnutí

Ďalšie organizačné pokyny :

Tradičný ples  organizujú – 
Otka a Ivan s pomocníkmi, kontakt:  915 772 542, 0908 680 375

Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali na e-mail  :   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it áto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , s uvedením
údajov: priezvisko a meno, adresa, číslo OP, dátum narodenia
Prihlásiť sa  prosím najneskoršie do  15.12.2019 (z dôvodu ubytovacích kapacít).
 Peniaze môžete posielať aj v januári  na
účet číslo  SK56 0900 0000 0000 2854 5707
do správy uviesť meno a PLES 2020

Cena za osobu:

60 €  = 2x nocľah,1x slávnostná večera, hudba, prenájom sály, servis hostí, káva, čaj, minerálkaProgram plesu:


20:00hod. -   večera ,  po nej  -  voľná zábava – tombola – rozhovory  a  zábava do rána 3.00hod.
Do tanca nám bude vyhrávať živá hudba Dušana Tarišku.


Tombolu organizujú:
Barborka s pomocníkmi, č. mob: 0915 311 669,
Prosím prineste dary do tomboly v rámci svojich možností a aby potešila výhercov. Môže byť aj živé prasiatko. 

Šikovné gazdinky prosím upečte slané a sladké maškrty, ktoré bude koordinovať: Naďa mob:  0915 837 605 s pomocníkmi.


Ubytovanie:
Ubytovať sa môžete už v piatok 7.2.2020  doobeda, pomôžeme organizátorom s prípravou rodička a plesu. Do zahájenia klubu si môžeme pozrieť starobylé banské mestečko Nová Baňa, v prípade že bude napadnutý sneh môžete sa v okolí sánkovať (prineste si sánky).

Ubytovanie je  zabezpečené  v  izbách so soc. zariadením do nedele rána -10:00hod. Je to rekreačné zariadenie, kde sa nachádza veľká zrekonštruovaná sála, okolo sú 2 drevené chaty a ďalšie murované  vo vzdialenosti 50 – 300m. Všetky sú vykurované. Pred odchodom pomôžeme organizátorom upratať sálu.
S pozdravom    Ivan
 

 

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2019

       Taliansko                         14/15.XII.2019                      Envie
       Chorvatsko+ BiH               15.XII.2019                           Vrbovec
       Poľsko                              21.XII.2019                           Tarnow, Gieskowo
       Slovensko                         26.XII.2019                           Kráľová pri Senci
       Rakúsko                           14/15.XII 2019                      Kleinfrauenheid
       Írsko                                07/08.XII.2019                      Knock
       Spojené kráľovstvo           30.XI/01.XII.2019                  Kendall
       Portugalsko                      07/08.XII.2019                      Fatima
       Francúzsko                       14/15.XII.2019                      Lille/Ars
                                               21,22.XII.2019                      Lourdes
       Španielsko                        30.XI/01.XII.2019                  San Celoni

Koordinátormi pre jednotlivé zeme, kde predpokladáme väčší záujem sú:

Taliansko                      Ivetka MAGUTOVÁ           +421 903 780 975
Chorvátsko                   Sidka PAULINY                 +421 907 863 831

Pre bližšie informácie o stretnutí na Slovensku a ostatných zemiach volajte


                  MICHAL               +421 918 805 910
 

 

 

Sľubované putovanie do Guadalupe 2021

Milí priatelia,
Ako sme už niekoľko krát oznamovali na našich komunitných stretnutiach- naša púť za
                             Pannou Máriou Guadalupskou v Mexiku
 je preložená na november 2021.
Sme rady, že už dnes sa môžeme tešiť a hlavne intenzívne šetriť na nové putovanie do Mexika, s cestovnou kanceláriou AWERTOUR BA s programom, ktorý sľúbili prispôsobiť našim predstavám a požiadavkám.
           termín :15.11.2021 - 26.11.2021

           Predbežná cena: 1800€

Samozrejme všetko je podmienené našou zodpovednosťou v prihlasovaní sa a v  dodr?aní termínov splátkového kalendára, ktorý nám bude oznámený v priebehu roka 2020. Podľa predbežného rozpočtu - 1800€ - by malo stačiť na zaplatenie všetkých náležitostí púte a pre mnohých z  nás to znamená - začať šetriť - cca 100 € mesačne.
PRIHLASOVANIE CENACOLSKÝCH RODIČOV A PRIATEĽOV  NA PÚŤ DO GUADALUPE -MEXIKO 2021 
- ZAČÍNA OD DNES NA DOLE UVEDENÝCH MOBILNÝCH ČÍSLACH A  MAILOCH, NA KLUBE V PIEŠŤANOCH AJ V KOŠICIACH, RODIČKÁCH A CENACOLSKÝCH STRETNUTIACH.

Prosím oboznámte s týmto oznamom komunitných rodi?ov, ktorí internet nemajú. Ďakujeme.
S podrobnosťami budete pravidelne oboznamovaní  na našej stránke v priehradke: 
Akcie - Guadalupe Mexiko 2021.
Tešíme sa.
Eva Hoblíková
mobil:   0948 843 986.
mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Elenka Olejníková
mobil:  0918 700 906
mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 

 

 

 

 POMOC PERU

 Milí rodičia a priatelia komunity CENACOLO.
 

https://www.youtube.com/watch?v=mtUwKEUtxKs

 

         Hoci Peru nepatrí medzi obľúbené a dostupné destinácie pre bečného človeka, predsa sa komunita Cenacolo rozhodla po niekoľkoročných modlitbách aj tu otvori?  nový a ďalší komunitný dom pre chlapcov.   DESERTO- SEÑOR DE LOS MILAGROS VUARALICA-SUPE
Veľkú ?as? dnešného Peru tvorí pôvodná Ríša Inkov, zázrak, ktorý sa podarilo vybudovať hlboko v horách. Aj chlapci z komunity  sa pokúšajú o takýto malý zázrak.  Ich dom sa totiž nachádza na púšti, z ktorej chcú s Božou pomocou vybudovať oázu.  Projekt , ktorý komunita Cenacolo nazvala " PÚŠŤ  ROZKVITNE" sa začal budova? v septembri 2016. Podmienky na život v púšti sú naozaj ťažké. Je to prvý krát čo komunita a jej priatelia z Peru stavajú dom v takomto prostredí - na púšti.
         Na jeho realizácii sa podieľajú aj naši chlapci z Česka Vít a zo Slovenska Denis. V týchto ťažkých podmienkach sa každodenne stretávajú s Božou láskou a milosrdenstvom, s  pomocou chudobných ľudí  z Peru, ktorí im pomáhajú  z toho mála čo majú.
         Týmto krátkym príspevkom chcem upútať vašu pozornosť a poprosiť vás o pomoc  pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, aby dennodenne prežili v púštnych podmienkach.  Myslime aj na to, že zajtra tam môže slúžiť blížnym aj náš  syn, alebo dcéra, ktorí budú potrebovať našu pomoc. Nezabúdajme na lásku a vzájomnú pomoc  blížnemu, ktorú nám do srdca vštepuje naša mama Elvíra u? niekoľko  desaťročí a Pán Boh deň čo deň.
         Preto vás prosím o vašu pomoc pri realizovaní tohto odvá?neho projektu komunity Cenacolo "Púšť rozkvitne".  Nezabúdajme, že Božia Prozreteľnosť môže ísť i cez našu modlitbu a naše ruky. Keďže poznáme náplň činnosti komunity Cenacolo z vlastnej skúsenosti nehanbime sa poprosiť o pomoc, či už hlavne o modlitbu, alebo  finančný príspevok našich priateľov, známych a dobrodincov. Finančné príspevky možno poslať na náš účet, ktorý je uvedený na našej stránke v priečinku Kontakty. Do správy prijímateľovi napíšte prosím „Púšť rozkvitne“
 S vďakou a srdečným pozdravom
 váš Ivan

V minulých dňoch sme poslali do Cenacola 1000 € na projekt Púšť rozkvitne. V mene všetkých chlapcov, ktorí projekt realizujú  vďačné Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí na dar prispeli. Keďže Projekt sa ešte stále buduje možnosť pripojiť sa k modlitbám za realizáciu projektu i finančným darom, ako je hore uvedené, ďalej zostáva. Prosíme všetkých veľkodušných a ochotných  ľudí , ktorí chcú pomáhať , trpiacim blížnym o ich prispenie.

 


RODIČOVSKÝ KLUB V KOŠICIACH


Po zváženi situácie a konzultácii s komunitou s radosťou oznamujem všetkým priateľom komunity Cenacolo oficiálne

zahájenie piatkových  rodičovských klubov na Východnom Slovensku
dňa 26. mája 2017

Privítame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú o problematiku závislosti a Komunitu Cenacolo záujem a záujem získať informácie o uvedených témach od rodičov, ktorí cestu komunity už kráčajú. Tento cieľ by mali plni? Rodičovské kluby. Je to príležitosť pre rodičov a príbuzných, ktorí hľadajú najlepšiu cestu ako pomôcť svojim závislým deťom a blízkym.

Pozývame všetkých rodičov a priateľov, ktorí chcú pomôcť a všetkých, ktorí pomoc hľadajú.

Rodičovské kluby sa budú konať každý piatok /okrem Veľkého Piatku a Vianočných sviatočných dní ak pripadnú na piatok / o 19.00 hod. na adrese
Dominikánsky konvent Košice, Mäsiarska 6, 04001 Košice.

ivan

 

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky


Milí priatelia,

s radosťou vám chceme oznámi? správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEDJUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysiela? od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medjugorie na Slovensku www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tiež v tento deň.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ostávame s vami spojení v modlitbe,

Svetlo Máriino

  


KONALO SA

 

 

3dňové československé stretnutie rodičov - Badín 2019

Milí priatelia, sestry a bratia!

       
        V?aka Pánu Bohu sa na Slovensku uskuto?ní ?alšie trojd?ové ?eskoslovenské stretnutie rodi?ov i priateľov komunity Cenacolo. Po?as tejto slávnosti si pripomenieme veľký Bo?í dar pre Slovensko a to dom sv. Cyrila a Metoda komunity Cenacolo na Slovensku. Celý ?as trvania stretnutia budeme myslie?, modli? sa a prosi? Pána za mamu Elvíru.
    Tento krát sa bude kona? v d?och

25.10.2019, 26.10.2019 a 27.10.2019

v objekte bývalého  k?azského seminára v Badíne pri Banskej Bystrici. (spojenie autobusom z Banskej Bystrice smerom Hronsek, zastávka  Badín – Danko. 
GPS 48.668795, 19.122412.

Po?as tohto stretnutia udelí o. biskup Mons. František Rábek sviatosti krstu, prvého sv. prijímania a birmovania niektorým ?lenom nášho spolo?enstva.

Organizátormi tohtoro?ného druhého trojdnia ?eskoslovenského Cenacola sú Anka na telef. ?ísle  0907042753 a Maroš 0917592737, kontaktný mail  drugdova.anna @gmail.com, a ?.ú?tu – IBAN SK10 5600 0000 0097 7019 9002. Na tento ú?et prosím do 13.10.2019  zaplati? sumu 65€ za dospelého a 55€ za die?a do 12 rokov. Do mailu prosím napíšte mená a údaje (dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telef. kontakt a ?íslo ob?ianskeho preukazu) všetkých, za ktorých peniaze posielate.


Pripomínam, ?e definitívne je ?lovek prihlásený zaplatením oznámeného poplatku.

Pri blúdení pri hľadaní miesta konania pomô?e  Maroš jr. na ?ísle telefónu +421940 372 732

Skúsme si nacvi?ova? pocit súnale?itosti so  spolo?enstvom komunity Cenacolo napr. tým, ?e sa zú?astníme celého programu a nielen 3-4 hodín z troch dní. Bu?me vzorom našim de?om v budovaní normálnych medziľudských vz?ahov v duchu Bo?ích doporu?ení.

Program  stretnutia   Badín

Piatok:
18:00    Ru?enec
19:00    Ve?era
20:00    Rodi?ovský klub
Sobota:
07:30    Ra?ajky
08:30    Ru?enec
09:00    Katechézy- otec Irenej
11:30    Sv. omša slávená otcom  biskupom Mons. Františkom Rábekom
13:00    Obed
15:00    Korunka Bo?ieha Milosrdenstva
15:30    Katechézy-  komunitních k?azov
16:30    Prestávka
17:00    Predstavenie chalanov z komunity
18:30    Ve?era
20:00    Komunitná adorácia
Nedeľa:
07:30    Ra?ajky
08:30    Ru?enec
09:00    Katechézy-  komunitných k?azov
11:00    Sv. omša
12:30     Obed
13"30   Korunku Bo?ieho milosrdenstva obetujeme za mamu Elvíru
Po Korunke sa rozídeme do svojich domovov

?aľšie prípadné obohatenia programu oznámime ešte pred jeho konaním na tomto mieste.


S prianím bohatého duchovného a ľudského zá?itku po?as uvedených troch dní

ivan

P.S.   Na komunitné víkendové stretnutie v Badíne sa bude da? vyu?i? príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. Podmienkou pre poskytnutie príspevku zo strany zamestnanca sú min dva nocľahy, ?o sp??ame.  Zamestnávateľ prepláca 55%. 

 

 

 

Medjugorie mladých 2019

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

Všetci mladí, ktorým sa pá?i putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo mô?u vyu?i? našu ponuku na tohtoro?né jesenné putovanie do Medjugoria v d?och

20.09. 2019   -   26.09.2019

Kontakt  na organizátora  Róbert  +421 903 285 130,

IBAN  ú?tu, na ktorý treba  posiela? peniaze je SK79 7500 0000 0040  2263 7318,
e-mail :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

uvies? v?dy, v správe pre prijímateľa, meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do 07.09.2019 

Program:

Autá (9 miestne VW) budú  pristavené k nakladaniu bato?iny  20.09.2019 o 18.30 hod. na autobusovej stanici v Pieš?anoch pri ?elezni?nej stanici odchod 19.00 hod., (Trnava - ?elezni?ná stanica o 19.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 20.00 hod.). Príchod do Medjugoria  20.09.2019  v ranných hodinách.

Po?as pobytu:
Návšteva diev?enského i chlap?enského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami ?lenov komunity

Svedectvo mladého mu?a - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je u? okolo 20 rokov vonku) a jeho man?elky, matky šiestich detí.

Duchovný program - modlitba sv. ru?enca, ú?as? na sv. omši ka?dý ve?er vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmo?ený do sloven?iny

Pokúsime sa zaisti? k?aza na naše sprevádzanie.  Podľa po?asia krí?ová cesta na vrch Kri?evac, modlitba sv. ru?enca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, hlavného mesta republiky Hercegoviny (Me?ugorie je vo federáciii  Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Mno?stvo  ?asového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., mo?nos? sviatosti  zmierenia a bilancie.
Ráno 24.09.2017 odchod z Medjugoria do Maruši?i na mori, kde bude sv. omša  a ra?ajky. De? 24.09.2017 a 25.09.2017 strávime pri mori (starší ako 18 ro?ní si nezabudnú vzia? plavky).  26.09.2017 ráno sv. omša, ra?ajky, po nich odchod domov.  Príchod do Pieš?an okolo polnoci toho d?a.

Podmienky:

          cena:  zlo?i? na ú?et uvedený hore  je potrebné 255 € ako zálohu, doú?tovanie dodato?ne. Cena je za  dopravu  z Pieš?an do Medju a spä?,  za stravu (polpenziu) + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Maruši?i, , tlmo?enie sv. omše). Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu spä? je v cene putovania.  Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba.
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
         modlitby a prosby za k?aza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        vzhľadom k tomu, ?e v aute je malý bato?inový priestor ber si bato?iny ?o najmenej.
        Odporú?am vzia? si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vzia? slúchadlá ) s mo?nos?ou po?úvania rádia. Ve?erný duchovný program bude tlmo?ený do sloven?iny
Teším sa, ?e budete ma? obohacujúci duchovný i ľudský zá?itok

ivan
 

 

 

 

 

 

Medjugorje rodi?ia 2019
   
Milí priatelia!

Opä? sa priblí?il ?as, kedy ľudia, znalí veci, zo slovenského Cenacola o?akávajú tento oznam na našej web stránke.
Hovorí o putovaní do známeho pútnického miesta v Bosne a Hercegovine – M e d j u g o r j e
Tohtoro?ný dátum tohto putovania je

September   14.09.2019 – 21.09.2019

PRIHLÁSTE SA PROSÍM  ?O NAJSKÔR, NAJNESKORŠIE
  07.09.2019
NA RODI?OVSKOM STRETNUTÍ – TAM MÔ®ETE I ZAPLATI«.

Upozor?ujem, ?e prihlásenie POSLEDNÝ DE? VÁM NEZARU?UJE, ?e bude ešte voľné miesto v autobuse.
Pripomínam, ?e definitívne je ?lovek prihlásený, ke? zaplatí cenu putovania. Rezervovanie miesta v autobuse nejestvuje.

Tento rok organizujú naše putovanie:
Pavol tel.: 00421 903 419 074
Mária tel.: 00421 903 570 241
e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
IBAN: SK08 0900 0000 0000 6356 7936
VS:    20190914

Cestovanie:
Odjazd autobusu v tomto roku bude 14.09.2019 o 17.00 hod., ke? o 16.30 bude autobus pristavený na parkovisku pred ?elezni?nou stanicou v Pieš?anoch na nakladanie bato?iny. Nástup v Trnave pred ?elezni?nou stanicou bude o 17.45 hod. a v Bratislave pred Istropolisom pri zastávkach MHD o 18.30 hod. Do Medjugoria dorazíme 15.09.2019 ráno.

?o za 280€ dostaneme?
Dopravu, ubytovanie v Med?u i v Maruši?i, polpenziu na oboch miestach, poplatok za rozhlas pri ve?erných farských programoch, balí?ek a minerálku na spiato?nú cestu.

Nápl? tohto putovania bude klasická. Ka?dý ve?er sa zú?astníme duchovného programu vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí. Liturgia je simultánne prekladaná do sloven?iny. Po?úvame ju cez prinesené rádijko, alebo mobilný telefón, ku ktorému si však nezabudnime  vzia? so sebou sluchátka. Tento rok, hne? v nedeľu po príchode,  sa zú?astníme sv. omše, ktorá sa bude kona? pri príle?itosti sviatku Povýšenia sv. Krí?a na kopci Kri?evac. (tam sa sv. omša slú?i iba dvakrát za rok.
 V rámci programu sa pomodlíme krí?ovú cestu, ktorá je postavená       na  svahu kopca Kri?evac, vyšliapneme si na kopec Podbrdo, kde sa pomodlíme ru?enec. Na tomto kopci sa prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária v r. 1981 a odvtedy sa zjavuje ka?dý de?.
Hlavným mestom republiky Hercegovina je mesto Mostar, ktorého aspo? historické centrum si pozrieme. V rámci turistiky si ešte pozrieme oblas? Kravických vodopádov ne?aleko od Medjugoria. Sú?as?ou med?ugorského programu budú i svedectvá v diev?enskom i chlap?enskom dome Cenacola, ktoré sú priamo v Medjugorí. Budeme tak ma?   mo?nos? pozrie? sa do „kuchyne Cenacola“ a presved?i? sa na vlastné o?i, ?o doká?u mladí ľudia, ke? objavia tú správnu cestu ?ivotom.
?alším  cieľom po?as nášho putovania bude malá chorvátska prímorská dedinka Maruši?i ne?aleko Omišu. Ráno19.09.2019 sa pres?ahujeme tam, ke? sa cestou zastavíme ešte v chorvátskom vnútrozemí v dedine Kobilja?a, kde nakúpime na slnku sušené figy. V Maruši?i na mori strávime 19. a 20.09.2019. Jeden i druhý de? bude ráno sv. omša, po nej ra?ajky a po nich voľný program na mori, nad ktorým stojí penzión- naše sídlo v Maruši?i. Pred ve?erom obedo- ve?era. Po oba dni, tak ako i celý ?as v Medjugorí bude ve?er bilancia. Ku duchovnému programu nášho putovania patrí i skuto?nos?, ?e nás bude sprevádza? k?az, tak?e máme mo?nos? po?as celého putovania pristupova? ku sviatosti zmierenia, prípadne absolvova? duchovný rozhovor. Ráno 21.09.2019 po sv. omši a ra?ajkách odíde náš Mercedes smer Záhreb, Bratislava, Piešťany, kam by sme mali podľa predpokladu dorazi? v neskorších ve?erných hodinách.

S prianím intenzívneho zá?itku               
                                                                                                   IvanP.S.1  Dovoľujem si v rámci milosrdenstva po?iada?? všetkých, ktorí majú prístup na internet, majú príbuzných, priateľov, známych, ktorých by táto problematika mohla zaujíma?,  alebo iných rodi?ov z Cenacola, vedia o nich, ža nemajú prístup na internet, aby im sprostredkovali túto informáciu (napr. vytla?ením tohto  textu, a tým, ktorí to potrebujú ho akýmkoľvek spôsobom i poštovým holubom  dopravi?).

P.S.2 Pripomínam ?alšiu peknú akciu nášho spolo?enstva. Od 20.09.2019 do Medju organizujeme putovanie pre mladých . Pôvodne, pred x rokmi, bolo vymyslené pre zdravých- ?istých súrodencov mladých, ktorí sú závislí,  prípadne sú v komunite. Neskoršie sa pridali i iní mladí ľudia, ktorí o komunite po?uli a chceli by skuto?nos?? vidie?? na vlastné o?i,. Ide o to, aby sa i súrodenci, i ?alší mladí ľudia,  aspo? rámcove, zoznámili s komunitou.   


 
 

 

 SVIATOK ®IVOTA  Saluzzo 2019


         36 výro?ie otvorenia komunity Cenacolo,
        príle?itos? stretnutia sa rodi?ov s komunitou.


Od roku 1993 sa ka?doro?ne  stretáva  komunita Cenacolo s rodi?mi a priateľmi komunity Cenacolo na slávnosti „Sviatku ?ivota“ na kopci v Saluzze. Tohtoro?né stretnutie bude v d?och
                                  
          11.07. – 14. 07. 2019
 
Spolu  s komunitou  oslávime  narodeniny Cenacola. Rozpisova? sa o tom, ?o je „Sviatok ?ivota“ u? nemusíme. Kto nevie, nech sa príde presved?i? na vlastné o?i.


        Technické údaje:
Odchod z Pieš?an 09.07.2019 -  príchod  do Pieš?an 15.07.2019 okolo obeda.

V tomto roku sú organizátormi tohto stretnutia  pre Slovensko :  Janka, ?.telef. +421911664249, Miro  ?.telef. 0908977618, email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , ?íslo ú?tu IBAN  sk3402000000000182547612


Tento rok odchádzame  09.07.2019  z Pieš?an, spred ?elezni?nej stanice.
Nakladanie o 20.30 hod., odchod o 21.00 hod., o 21.45 hod odchod z Trnavy spred ?elezni?nej stanice, o 22.30 odchod zo zastávky miestnej hromadnej dopravy pred Istropolisom v Bratislave. Odchod zo Saluzza je v nedeľu po sv. omši, ktorou kon?í program, príchod do Pieš?an pribli?ne pred obedom v pondelok.

Predpokladané  náklady spojené s cestou a  ubytovaním sú  vo výške   cca 280 €.

Prosíme tých, ktorí sa prihlásia, aby do 28.06.2019 poslali uvedenú  sumu za 1 osobu  cestu tam i spä? a za ubytovanie v hoteli Rinaldi v Savigliane.  Túto sumu pošlite  na hore uvedený IBAN do správy doru?iteľovi: napíšte  meno, za ktoré platíte.

Do mailu (adresu vi? hore) pošlite údaje :  meno, priezvisko, dátum narodenia,  ?íslo pasu alebo ob?ianskeho preukazu ( ?. dokladu, s ktorým budete cestova?),  bydlisko,  ?íslo telefónu a e-mail,    koho idete v komunite navštívi?  -  meno  i príbuzenský vz?ah  a miesto nástupu ( Piešťany, Trnava, Bratislava )

Prosím, aby ste si zaistili stravu na cestu. Stredu a štvrtok pomô?u v prípade záujmu zorganizova? stravu organizátori. Ra?ajky sú v štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu v  hoteli Rinaldi v Savigliane, kde budeme ubytovaní, v mieste konania stretnutia máme obed a ve?eru v piatok, sobotu a obed v nedeľu.

?alšie podrobnosti a spresnenia (zápis do registra stretnutia, zakúpenie stravy v mieste konania na kopci v Saluzze,  po?i?anie sluchátok na po?úvanie programu a ?alšie) uverejním hne? ako ich budem ma?,  na tomto mieste. Podotýkam, ?e definitívne prihlásený je ten, kto zaplatil uvedenú sumu.


Záujemcov, ktorí chcú ís? vlastnými autami upozor?ujem, ?e o registráciu, ubytovanie, stravovanie, sa musia postara? vo vlastnej ré?ii. Treba po?íta? s tým, ?e náš autobus pôjde a  bude parkova? priamo na mieste konania,. Osobné autá nebudú ma? prístup na kopec. Vlastné autá treba necha?  na vyzna?ených zberných parkoviskách a na cestu hore treba vyu?i? kyvadlovú dopravu z nich.  
 


 


 

 

 

?eskoslovenské rodi?ovské stretnutie ?ervený kláštor jar 2019

    Týmto rokom u? je rozbehnuté  druhé desa?ro?ie existencie  slovenského domu komunity Cenacolo na Slovensku. Podľa dnes u? tradície,  sa 2 x ro?ne stretávame na trojd?ových stretnutiach, aby sme si pripomenuli  veľký Bo?í dar, ktorým je slovenský dom  sv. Cyrila a Metoda v Kráľovej a po?akovali za? Pánovi.  Tohtoro?né  jarné ?eskoslovenské rodi?ovské stretnutie sa uskuto?ní

v rekrea?nom zariadení Dunajec v ?ervenom Kláštore  v d?och 10, 11,  a 12.mája  2019

Organizátormi tohto stretnutia sú Vierka na telef. ?ísle  0911380134 a Majka 0902367639, kontaktný mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it a ?.ú?tu – IBAN SK1309000000005063396180
 
    Peniaze ( zálohu  (70€ ) treba posla? na hore uvedený ú?et s vyzna?ením mien za koho platba je, preto?e musíme zaplati? zálohu. Pripomínam, ?e prihlásený je ten, kto zaplatil. Ak bude podľa skuto?ných výdavkov potrebné doplati? ( ?o je podľa skúseností doteraz málo pravdepodobné), vyberieme na mieste.

    Prosím, aby ste si urobili plán tak, aby sme mohli za?a? v piatok 10. mája 2019 v podve?er, aby sme mohli za?a? „pochodovým  ru?encom“  a ve?erou, a aby sme sa zú?astnili celého programu, v?ítane piatkového klubu a? do ukon?enia stretnutia v nedeľu po 14.00 hod.

    Prihlási? sa treba do 23.04.2019 a do rovnakého termínu treba i zaplati?. Prosím o disciplínu pri prihlasovaní, aby sme zbyto?ne nerobili problémy podniku, v ktorého priestoroch budeme naše stretnutie pre?íva? a ktorý nám, ako dobre vieme, všestranne vychádza v ústrety.  Prosím, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa mienia stretnutia zú?astni?.  Treba toti?  pripravi? i po?et stoli?iek  na sedenie.  Stravovanie na  všetky tri dni je mo?no kúpi? iba v rozsahu celého konania stretnutia.  Stravu objednávajte pri prihlasovaní u hore uvedených organizátorov.  Na ú?et uvedený hore treba zlo?i? ?o najskôr, najlepšie hne? po uverejnení tejto informácie,  Suma 70 €  je na  ubytovanie 2 noci a strava- piatok ve?era, v sobotu R,O,V a v nede?u R, O,

    Pokiaľ ide o cestu do miesta konania odporú?am, aby ste sa navzájom dohodli a absolvovali cestu spolu autom. Cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy je komplikované.  Uká?me si navzájom našu ochotu obetova? sa a posádku svojho auta zaisti? pomocou vlastnej iniciatívy.  Nebojme sa a nehanbime sa tie? oslovi?  priateľov z nášho ob?ianskeho zdru?enia a poprosme ich o pomoc pri doprave. Korunka nám z hlavy nespadne.  Upozor?ujem i tých, ktorí bývajú relatívne blízko, ?e cesta je komplikovaná a ve?erné programy v piatok i sobotu sú dlhé, preto asi bude výhodnejšie (i ekonomicky) strávi? na mieste celý ?as.

 
Sobota:
07.3o Ra?ajky
08.3o Krá?ajúci ru?enec
09.oo Katechéza o. Irenej
11.3o  sv. omša  slávená o .Irenejom v spolo?enskej miestnosti lie?ebného domu
13.oo  obed
15.oo Korunka Bo?ieho Milosrdenstva v spolo?enskej miestnosti
15.3o Katechéza-  komunitní k?azi
17.3o Chlapci z komunity - predstavenie
18.3o  Ve?era
20.oo Komunitná Adorácia s o. Bra?om

NEDE?A:
07.3o Ra?ajky
08.3o Svedectvá rodi?ov a exovcov
09.3o  Katechéza-  komunitní k?azi
11.45  Sv. omša, ktorú celebruje o. biskup Mons. František Rábek v kláštornom kostole
13.oo Obed
14.oo Ru?enec za Matku Elvíru podľa po?asia v spolo?enskej  miestnosti alebo pochodový, po ?om sa rozídeme do svojich domovov                  


Upozornenie: Prosíme všetkých, ktorí sa prihlásia na toto podujatie a posielajú peniaze, aby zárobe? poslali emailom identifika?né údaje všetkých, za ktorých posielajú (aspo? meno a ?íslo mobilného telefónu).

 

 

Veľkono?né stretnutie v Chorvátsku.


I tento rok, u? tradi?ne sa koná komunitné Veľkono?né stretnutie  vo Vrbovci, priamo v komunitnom dome.
Dátum konania je  27.04.2019 a 28.04.2019.

Za?iatok je 27.04.2019 o 09.00 a koniec 28.04.2019 okolo 16.00 hod.


Organizátorom je tento rok mama ?udmila (Milka), telef. ?íslo 0911773312, email This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Prosím záujemcov o návštevu tohto komunitného podujatia aby sa ?o najskôr spojili s ?udkou (Milkou) a dohodli sa na podrobnostiach. Treba si zaisti? ubytovanie (to urobí spolo?ne organizátor). Strava sa bude objednáva? i plati? na mieste.
Toto stretnutie je pre domy v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. Ak neviete ?i je vaše die?a v týchto dvoch krajinách informujte sa prosím na ?ísle 00421 944 463 725 v slovenskom dome.


S prianím krásneho a pokojného zá?itku váš ivan

 

 

Rodi?ovské stretnutie -  február 2019Milí priatelia!Všetci, ktorí máte blízko ku komunite Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne, ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodi?ov a priateľov komunity Cenacolo, ktoré sa uskuto?ní
v  d?och 15.-17.februára  2019 na Dopravnej akadémii ul. Školská 945/66, 911 05 Tren?ín-Zlatovce


Sú?as?ou programu stretnutia bude KOMUNITNÝ PLES, tradi?ne bez alkoholu a nikotínu.       

          
TRASA:                                                                                                                                                    
** z diaľnice zjazd Tren?ín ZAPAD, smer CENTRUM ZLATOVCE ,
* prvá odbo?ka  vpravo smer Nové Mesto nad Váhom
–* dr?te sa v pravom pruhu na smer VÝSTAVISKO,
-* okolo Merkury Marketu,
-* na kruhá?i rovno smer VYSTAVISKO,
-* pri ?el. stanici Zlatovce vpravo smer POLICIA,
-* asi po 150m za Políciou odbo?i? vpravo
-* po 100 m DOPRAVNA AKADEMIA s bezplatným parkoviskom.

** ak pôjdete cez Tren?ín- * smer Bratislava,
orienta?ný bod – ?elezni?ná stanica Zlatovce ,
odbo?ka oproti stanici smer POLÍCIA  ZA MOSTAMI  

Pomoc pri blúdení  :  Miroslav  tel. +421 904 475 136


Program:
PIATOK – 15. 02. 2019
18:00 hod     pôstna ve?era z vlastných zdrojov –chlieb s mas?ou  a cibuľou
19:00 hod     rodi?ovský klub- kto sa chce dozvedie? nie?o o závislosti a komunite Cenacolo je vítanýSOBOTA-- 16.02.2019
Za?íname presne o 10,00 hod., prosím o ?asovú disciplínu.

10:00 -13:00hod     modlitba sv. ru?enca,  katechéza,  diskusia  k danej téme

13:00 -14:00hod     obed?ajšia prestávka /obed z vlastných zdrojov  pre seba i pre priateľov/
14:00- 16:30hod     privítanie hostí, svedectvá rodi?ov, diskusia
16:30 -17:30hod     presun na pútnické miesto Skalka

17:30 -18:30hod     svätá omša

20:00hod                slávnostná ve?era a zahájenie plesu rodi?ov komunity Cenacolo


 

?alšie organiza?né pokyny :

Tradi?ný ples  organizujú – 
Eva a Miroslav J a n i š o v c i s pomocníkmi,
mail:   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Cena za osobu:

55 €  = 2x nocľah,1x ve?era, hudba, prenájom sály ,káva, ?aj , minerálka

40 €  = 1x nocľah,1x ve?era, hudba, prenájom sály, káva, ?aj , minerálka

25 € =  1x ve?era, hudba, prenájom sály ,káva, ?aj , minerálka
15 € =  len  ples bez ve?ere  - hudba, prenájom sály ,káva, ?aj , minerálka
 Program plesu:

20:00hod. -   ve?era ,  po nej  -  voľná zábava – tombola – rozhovory a  zábava do rána 3.00hod.
Do tanca nám bude vyhráva? hudba Jozefa K n a j b e l a  z Tren?ína.Prosím rodi?ov a priateľov, aby sa prihlasovali e-mailom Eve -  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , telefonicky mob: 0915 178 336, alebo Evke Hoblíkovej na piatkových kluboch mob:  0948 843 986. Prihlási? sa  a zaplati? prosím najneskoršie do  15.01.2019.  Peniaze je potrebné  posla? následne  na ú?et ?íslo  SK37 0900 0000 0000 4124 6162  - do správy uvies? meno a Rodi?ko Tren?ín 2019


Naši ?eskí cenacolci mô?u zaplati?  v hotovosti na stretnutí ?eskej skupinky v Prahe - Martinke Lazarovej. 

Ubytovanie po klube a  plese:

Je mo?né ubytova? sa u? v piatok 15.02.2019  doobeda, pomô?eme organizátorom s prípravou rodi?ka a plesu. Do zahájenia klubu si mô?eme pozrie? historické centrum Tren?ína s hradom a námestím , prípadne zorganizujeme kúpanie v kúpeľoch Tren?ianske Teplice . Kto má záujem, nahlási to organizátorom, u? pri nahlasovaní sa na ples a rodi?ovské stretnutie. Ubytovanie je  zabezpe?ené  v internátnych  izbách so sprchami do nedele rána -10:00hod. Pred odchodom pomô?eme organizátorom uprata? sálu.

Pre rýchlejšie ubytovanie prosíme posla? mailom nasledujúce údaje: priezvisko a meno, adresa, ?íslo OP, dátum a miesto narodenia na mail:   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  

Tombolu organizujú:
Brigitka a Mirko  Slúkovci s pomocníkmi, ?. mob: 0903 493 321, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Prosím donies? kto ?o mô?e, vrátane ?ivého prasiatka


Upe?ené slané a sladké maškrty – mno?stvo a druhy koordinuje: Jarka Zajacová   mob:  0904 909 609 s pomocníkmi.Varenie kávy a ?ajíkov organizujú: rodina Homolová –Janko, mob:0944 425 599, Lenka, mob:0902 836 067 s pomocníkmi.

S pozdravom    Ivan

 

 

 

 

 

Pútnické Mexiko - Quadalupe november 2019 - ZRUŠENÉ

Prihlasova? sa mô?ete priebe?ne  zatiaľ do konca októbra 2018 na putovanie do

Mexika - Quadalupe, podľa po?tu záujemcov sa dohodne program a spôsob platenia  s cestovnou kanceláriou Awertravel a našim duchovným sprievodcom.

Cena putovania je  spolu 1715 € + 90 USD, záloha 500 eur sa bude plati?  do konca marca r. 2019 a doplatok do konca septembra r. 2019 .

Kontaktná osoba: Martina Grígerová , tel.: 0915979226

Prihlášky s menom, priezviskom, adresou, ?íslom pasu a ?íslom mobilného telefónu napíšte do správy na email:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it


Podrobnosti v?ítane programu, spôsobu a presných dátumov platenia, budeme vyvesova? na tomto mieste postupne tak ako ich dohovoríme s cestovnou kanceláriou.


 
Obsah viano?ného balí?ka pre chlapcov:

        Tradi?ným problémom predviano?ných stretnutí sú viano?né dar?eky. Komunita odporú?a posiela? iba veci, ktorých zoznam si mô?ete  pozrie? ni?šie. Sú to u? roky rovnaké, praktické veci. Nie všetci rodi?ia chcú, alebo mô?u ís? na stretnutie s komunitou, ale balí?ek by chceli posla?. Prosím preto, aby ste riadne zabalené balíky ozna?ené menom die?a?a, domu a prípadne krajiny, prinesli na rodi?ovské stretnutie prvú sobotu v mesiaci december. Odtiaľ budú transportované ?alej.
Pono?ky 3 páry, trenírky alebo boxerky  3 ks, ?apica, rukavice, šál á 1 ks, ?iletky (pre chlapcov ), dezodorant, zimné pracovné topánky 1 pár. Veci treba zabali? do balí?ka a ozna?i? menom potomka a ak viete i menom domu, v ktorom váš potomok  je. Prosím vás nekupujte si svoje deti za cukríky, klobásy a pod.  Ak mô?ete posla?  takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je, je to v poriadku. Sólo dar?ek, iba pre vaše die?a nie.
 

 

 

 

 

Predviano?né stretnutia v domoch Cenacola v Európe

Taliansko                 16.12.2018    Saluzzo Foro Boario               Eva Bukvová     0905166277

Chorvátsko a BiH    16.12.2018     Vrbovec chlap?enský dom    Otília Švecová  0915 772542

Slovensko                26.12.2018      Králová pri Senci                  Jozef Samuhel  0918805910

Poľsko                     29.12.2018       Tarnów kom.dom            Katka Melichá?ová 0907880877

Rakúsko                  15/16.12.2018  Kleinfrauenheid               Anka Drob?áková  0918822410  
        Mená rodi?ov uvedené v jednotlivých riadkoch, sú mená organizátorov jednotlivých ciest. Centrálnym informátorom je Jo?ko Samuhel, ktorý vám povie , ak to neviete, v ktorom dome je vaša dcéra, váš syn. Prihláste sa ?o najskôr u jednotlivých organizátorov,  aby sa dali zorganizova? najvyhovujúcejšie skupiny.
Organizátorov prosím, aby ke? vznikne potreba vä?šieho auta (7 alebo 9 miestneho) mi zavolali. Máme mo?nos? po?i?a? za výhodných podmienok jeden, alebo druhý typ auta. Je však nutné ma? k nemu vlastného šoféra. Autá sú s automatickou prevodovkou.
        Ako obhospodári? viano?né dar?eky. Ak smerujú do slovenského domu prineste ich na rodi?ko  01.12.2018, alebo pošlite poštou na adresu slovenského domu.  Do Poľska pre chlapcov ich pošlite poštou do domov v ktorých sú. Do ostatných štátov berú balíky rodi?ia , ktorí tam pôjdu, alebo ich pošlite poštou.

S pozdravom ivan

 

 

Rodi?ovské stretnutie Orava jese? 2018


Milí priatelia!
      Opä? je pred nami trojd?ové rodi?ovské stretnutie  komunity Cenacolo Slovensko a ?echy s otcom biskupom Rábekom a chlapcami zo slovenského domu sv. Cyrila a Metoda a ?alšími hos?ami..Tento krát sa bude kona? na ORAVE


v d?och   16.11. – 18.11.2018 v  +Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada  -   NÁMESTOVO

GPS súradnice: N49°24'0.33" E19°30'50.12"

Organizovaním tohto nášho ?alšieho podujatia v tomto roku sú povereni:
Ján a Gabriela This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it     tel: 0902 121 381 ,0905 963143
IBAN:  SK76 0900 0000 0003 2249 0655


Cena pobytu  a prihlasovanie: Cena ubytovania a stravovania na celý ?as je 60 € .Do správy pre prijímateľa je potrebné uvies??  meno + ORAVA
Pre rýchlejšie ubytovanie posla? e-mailom: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, ?íslo o.p., ?íslo telefonuPOZOR!!!
Všetky informácie, telefony , e-maily a prihlasovanie   
do 10.11.2018
Do 10.11.2018 je potrebné aj zaplati?.
Prihlási?? sa  je mo?né mailom, kde uvediete po?et dospelých a detí, a kto chce by? s kým na izbe. (Nie je záruka, ž?e to technicky bude mo?no realizova??- sme v komunite). Tak, ako je obvyklé, prihlásený je ten, kto zlo?í uvedenú sumu. Prosím, aby ste toto trojdnie absolvovali celé a nielen sólo dni resp. poldni. So za?iatkom stretnutia po?ítame v piatok 16.11.medzi 18.00 a 19.00 hod., ukon?enie  v nedeľu18.11.  hod po 14.00 hod. 
Programom  stretnutia budú pochodové ru?ence v prípade priaznivého po?asia, inak v hoteli,  klub, svedectvá rodi?ov i mladých, katechézy o. Ireneja, katechézy komunitných k?azov, adorácia,  zú?astníme sa   sv. omší v sobotu a nedeľu . Presný rozpis programu vyvesíme na tomto mieste, ke? bude upresnený.
Bu?me, prosím vás,  disciplinovaní  pri prihlasovaní sa na celé stretnutie- neodkladajte ho, prihláste sa ?o najskôr do10.11.2018 , pri dodr?iavaní po?adovaných termínov, pri nástupoch na jednotlivé ?asti stretnutia. Uľah?í to prácu všetkým, ktorí sa starajú o zaistenie stretnutia a nám to spríjemní celý pobyt. Ak si chceme atmosféru ešte spríjemni?  prinesme  si, po dohovore s organizátormi, primerané mno?stvo rôznych m?amiek, sladkých i slaných, prípadne  sezónne ovocie, minerálnu vodu.
Srde?ne vás zdravím a teším sa na stretnutie, ktoré nás, verím, opä? veľmi obohatí i našou vlastnou zásluhouOrganizovanie a koordinácia m?amiek                        DANKA     0948 181 156


Organizácia pri poblúdení a doprava od autobusu       ROBO       0903 285 130


S pozdravom    tento krát
  O R A V A

PROGRAM STRETNUTIA


PIATOK
18:00    - Krá?ajúci ru?enec

19:00    - Ve?era

20:00    - Rodi?ovský klub


SOBOTA

7:00    - Ra?ajky

8:00    - Krá?ajúci ru?enec

9:00    - Irenej – Exhortácia

11:30    - Svätá omša
13:00    - Obed

15:00    - Korunka k Bo?iemu Milosrdenstvu

15:15    - Katechézy

16:30    - Olovrant

17:00    - Predstavenie

18:30    - Ve?era

20:00    - AdoráciaNEDE?A

7:30    - Ra?ajky

8:30    - Ru?enec

9:00    - Katechézy

11:30   - Svätá omša

13:00   - Obed

14:30   - Chodiaci ru?enec + rozlú?ka

 

 

 

 

 

 

MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÔN Svätý Ignác z Loyoly

Drahí rodi?ia a priatelia Komunity Cenacolo, na Sviatok všetkých svätých sa v komunite vyberajú (?rebujú) patróni na ?alší rok, tak sme aj my ?rebovali patróna pre naše spolo?enstvo. Komunita rodi?ov a priateľov Cenacolo dostala na  rok  od 01.11.2017 do 31.10.2018  mocného patróna
                                        sv. Ignáca z Loyoly.

Modlitba:
Svätý Ignác, ty, ktorý si úplne odovzdal svoj ?ivot Bo?ej láske a
stal si sa neúnavným ohlasovateľom evanjelia,
modlíme sa Tvojimi slovami, aby aj naše ?ivoty
mohli by? darom Bo?ím pre bratov:
Vezmi Pane a prijmi,
celú moju slobodu, celú moju pamä?,
celýôľu.
Ve? všetko, ?o mám, si mi dal Ty.
Tebe, Pane, to vraciam.
Všetko je to Tvoje.
Nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle.
Daj mi len svoju lásku a milos?,
lebo tá mi sta?í.
Svätý Ignác z Loyoly, oroduj za nás!

 
®ivotopis sv. Ignáca z Loyoly
Ignác z Loyoly, k?az, zakladateľ rádu jezuitov
Svätý
Sviatok: 31. júl
* 24. december (?) 1491 zámok Loyola, dnes kláštor sv. Ignáca Loyola, ?as? mesta Azpeitia, Španielsko
† 31. júl 1556 Rím
Význam mena: ohnivý, ?iariaci, zapálený (z lat.)
Atribúty: IHS (Kristov monogram), tri klince, horiace srdce, glóbus
Patrón exercitátorov, vojakov, tehotných ?ien, detí
Sv. Ignác z Loyoly


Sv. Ignác z Loyoly
Sv. Ignác sa narodil na zámku Loyola v baskickej provincii Giupuzcoa v severnom Španielsku. Jeho otec sa volal Beltran de O?az a matka Marina Sanchezová de Licon. Spolu mali trinás? detí, Ignác bol najmladším. Pri krste dostal meno I?igo Lopez. A? ako študent parí?skej univerzity sa za?al podpisova? Ignatius de Loyola. Bol malého vzrastu, ako najmladší bol ur?ený na k?azský stav, no on na to nemal chu?. V mladosti ho poslali do mesta Arévalo ku vzdialenému príbuznému, aby si tam osvojil rytierske spôsoby. Zú?ast?oval sa na rytierskych hrách, poľova?kách, turnajoch, skvelých hostinách. Stretával sa s vysokopostavenými ľu?mi. Veľa ?ítal. Zamiloval sa do niektorej vznešenej dámy, no nikdy neprezradil, ktorá to bola. Zú?astnil sa aj na no?ných šarvátkach a dobrodru?stvách. Viedol svetácky ?ivot. Po smrti svojho príbuzného v roku 1517 odišiel k inému príbuznému, don Antoniovi Manrique, ktorý bol miestokráľom v Navarre. V jeho slu?bách stato?ne bojoval proti Francúzom pri pevnosti Pamplona. 20. mája 1521 mu guľa z kanóna poranila obe nohy. Francúzi ho síce zajali, no správali sa k nemu ohľaduplne. Po dvoch tý?d?och ho dokonca odniesli na rodný zámok do Loyoly. Jeho stav sa však tak zhoršil, ?e u? mu dali sviatosti zomierajúcich. No predsa sa mu choroba po?as noci radikálne zmiernila. Le?a? však musel ?alej. ?as mu bol dlhý, zatú?il ?íta? rytierske romány. No na rodnom zámku ni? také nemali. Jeho švagriná mu dala dve knihy – ®ivot Krista a Zlatú legendu (Legenda aurea), ?o boli vlastne ?ivotopisy svätých. S nechu?ou to zobral do rúk, no postupne ho to za?alo zaujíma? a zistil, ?e svätí boli tie? hrdinovia. Najviac sa mu pá?ilo sebazapieranie a pokánie pustovníkov. Nie?o sa v ?om pohlo a vtedy za?il vlastné obrátenie. Bolo to na jese? roku 1521. Rozhodol sa sta? mníchom kartuziánom, ?o bola najprísnejšia rehoľa. No najprv si chcel vykona? pú? do Svätej zeme. Ke? sa uzdravil, vydal sa na cestu. Jeho prvé kroky viedli do Montserratu, pri Barcelone, ?o bolo slávne pútnické miesto, tam sa vzdal svojich rytierskych šiat, obliekol si dlhé drsné šaty pútnika, dôkladne sa vyspovedal a spravil rozhodnutie slú?i? iba Bohu. Za svoje ?ivotné heslo si zvolil „Všetko na vä?šiu slávu Bo?iu!“ Svoju cestu do Svätej zeme však musel odlo?i?, ke??e práve vtedy vypukol v Barcelone mor. Odobral sa teda do meste?ka Manresa (severne od Barcelony), kde viedol veľmi prísny ?ivot. Modlieval sa sedem hodín denne na kolenách, nejedol mäso, nepil víno, bi?oval sa. Neskoršie túto prísnos? zmiernil a za?al sa venova? katechéze. Vyu?oval ľudí, ošetroval chorých v nemocniciach. V tých ?asoch napísal svoje prvé skúsenosti o duchovnom ?ivote, pravidlá a rozjímania, ktoré sa stali neskôr základom pre jeho slávnu knihu Duchovné cvi?enia. Šes? mesiacov trpel veľkými pokušeniami. Poci?oval nechu? k modlitbe, k ú?asti na sv. omši, k pobo?nostiam, zdalo sa mu, ?e všetko, ?o robí, je hriešne, ?e sa dobre pri generálnej spovedi nevyspovedal. Ke? útrapy dosiahli vrchol, vtedy za?iarilo v jeho duši svetlo a pokušenie prestalo. Pevne sa rozhodol nikdy viac sa nespoveda? z hriechov minulého ?ivota. To mu potom neskôr pomohlo pri upokojovaní škrupulóznych ľudí. No prílišná kajúcnos? mu podryla zdravie. Raz ho okoloidúci našli polom?tveho le?a? pred jasky?ou. Zdvihli ho a odniesli do kláštora dominikánov, kde vyzdravel.


V roku 1523 sa rozhodol kone?ne uskuto?ni? svoju pú? do Svätej zeme. Išiel úplne bez pe?azí, ?o potreboval, si vy?obral, a ?o dostal, to rozdal. Vo Svätej zemi by bol najradšej ostal. Viackrát navštívil sväté miesta. Potom mu však provinciál františkánov v mene poslušnosti kázal odís?, ke??e Svätá zem bola vtedy pod tureckou nadvládou. Ignác sa teda vrátil a ako tridsa?triro?ný sa za?al u?i? latin?inu, filozofiu a teológiu v Alkale, Salamanke a v Parí?i. Študoval devä? rokov, dosiahol titul magister umení (dnes pribli?ne doktorát filozofie). U? roku 1534 sa zdru?ili okolo neho šiesti mladíci, odhodlaní pracova? na spáse duší. Vtedy však ešte nemali úmysel zalo?i? nábo?enský spolok. V roku 1537 bol Ignác spolu s ?alšími vysvätený za k?aza. Táto chvíľa bola pre neho veľmi vzácna. Pripravoval sa na to štyridsa? dní v samote, pôste a modlitbách. Prvú sv. omšu chcel slávi? vo Svätej zemi, no tam sa kvôli nepokojom nedostal. Prvú sv. omšu teda slú?il v Ríme v bazilike Santa Maria Maggiore v roku 1538. V Ríme sa potom venoval spolu so svojimi spolo?níkmi apoštolátu a dobro?innosti. Ke? ich prijal pápe? Pavol III. a po?ul, ?omu sa venujú, spoznal, ?e to je to, ?o potrebuje sú?asná doba. Ústne ich apoštolát schválil roku 1539 a písomne o rok neskôr. Vtedy vznikla rehoľa Spolo?nos? Je?išova, dnes známa pod menom jezuiti. Jej ?lenovia okrem tradi?ných troch sľubov ?istoty chudoby a poslušnosti slávnostne zlo?ili aj štvrtý sľub poslušnosti vo?i pápe?ovi.

Prvé kolégium zalo?il Ignác v Ríme, odkiaľ spravoval celú spolo?nos?, prijímajúc rozkazy od pápe?a. Popritom však neprestal káza? a dáva? duchovné cvi?enia. Kázaval na námestiach, uliciach, kostoloch, rád vyu?oval deti katechizmus. Jeho rád sa veľmi rýchlo šíril do všetkých kon?ín Európy, ale aj do portugalských kolónií, napr. do Indie a ázijských krajín. Tam odišli prví dvaja jezuiti – sv. František Xaverský a Šimon Rodriguez. Aj samotný pápe? ?iadal, aby sa na Tridentskom sneme zú?astnili jezuiti, ke??e boli známi svojou u?enos?ou a pravovernos?ou. Na sklonku Ignácovho ?ivota mala rehoľa sedemdesiatšes? domov a tisíc ?lenov. Ignác sa chcel vzda? svojho úradu, no jeho spolubratia to zamietli. Posledné dva roky bol viac chorý ako zdravý, tak dostal pomocníka – koadjútora. Za?iatkom leta 1556 ochorel na zimnicu. Ke? cítil, ?e slabne, po?iadal o zaopatrenie sviatos?ami. Neprestajne sa modlil. D?a 31. júla 1556 skoro ráno naposledy vydýchol, v samote, bez rozlú?ky so spolubratmi. Mal šes?desiatpä? rokov. Jeho telo pochovali v hlavnom jezuitskom chráme v Ríme „Il Gesú“, kde sa stalo mnoho zázrakov. Pápe? Gregor XV. ho v roku 1622 spolu s Františkom Xaverským vyhlásil za svätého.

 

 

Medjugorie mladých 2018

Milí priatelia.

Aj tento rok pozývame mladých  na pú? do Med?ugoria, ktorá sa uskuto?ní v októbri, termín sa ešte upresní. Obraciame sa hlavne na vás komunitní rodi?ia, ktorí máte deti, ktoré za?ili ?ivot so zavislým súrodencom. A na mladých, ktorí chcú uvidie? miesta kde sa dejú zázraky. D??ka pobytu je 5-6 dní. Tri dni v Med?ugorii a dva dni pri mori.
Záujemcovia sa mô?u prihlási? na

telefónne ?íslo +421 903 285 130,

Stri?enec  Robo,alebo mail ; This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Termín konania tohto putovania je 12.10. ve?er odchod z Pieš?an, 13, 14, 15.10.2018 pobyt v Medjugorí, ráno 16.10.2018 odjazd do Maruši?i, kde zostaneme 16.10 a 17.10 a 18.10.2018 ráno po sv. omši a ra?ajkách odjazd na Slovensko.
V predbe?nej správe, ktorá u? na tejto stránke visí je kontakt na R. Strí?enca, ktorý je organizátorom tohto putovania. On vám povie, alebo prihláseným pošle IBAN svojho ú?tu, na ktorý pošlete 200€ zálohu.
V cene putovania Sú doprava, ubytovanie, stravovanie a balí?ek na spiato?nú cestu.
Ostatné doplnky ku tejto správe zverejníme hne?, ako budú známe.

 

 

Zámer putovaní slovenskej ?asti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umo?nili a pomohli všetkým záujemcom navštívi? významné miesta Bo?ej existencie na Zemi.

        2017                 Svätá Zem-  prístupné ?asti Svätej Zeme, le?iace na území štátu Izrael

        2018                 Poľsko

 

Tento zámer uverej?ujeme s dostato?ným ?asovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvá?i? náš záujem, mo?nosti, pokonzultova? s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta u? pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok ?asu nazbiera?  dostato?né prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hne? po ich zistení vyvesené na tomto mieste.

 

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.