Aktuálne
IDEME ĎALEJ S ŽIVÝMI KLUBMI, RODIČKAMI, KOLOKVIAMI
Poďakovanie za 2% dane
Medjugorje rodičia 2021 ........... >viac
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Sviatok života-Festa della vita 2021 .. >viac
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
Rôzne
 
 
 
Archív akcií 2018

Konalo sa:
Predvianočné stretnutia v domoch Cenacola v Európe
Rodičovské stretnutie Orava jeseň 2018
Svätý Ignác z Loyoly
Medjugorie mladých 2018
Rodičovské stretnutie Medjugorie 2018
Poľsko 2018

Opekačka cez rodičko 04.08.2018
Zmena termínov konaní kolokvií a rodičovkých klubov

Deň otvorených dverí
Sviatok života Saluzzo 2018

Velehrad - dni dobrej vôle

Veľkonočné stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku

Rodičovské stretnutie Červený kláštor jar 2018

Cenacolo na TV Lux
Pozvanie na rodičovské stretnutie a ples v kláštore Želiv

Živé jasličky v komunite Cenacolo

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2017
Rodičovské stretnutie – voľba
Termíny

Medjugorie mladých - zima 2017
Putovanie do Izraela 11/2017

Adorácie 2018

 


 

 

Program plánovaných akcií na rok 2018


Celoštátne rodičovské stretnutia 2018


06.01.2018         Živé jasličky                                 Králová pri Senci
13.01.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.01.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
27.01.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany

03.02.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
09.-11.02.2018     Celoštátne rodič. stretnutie,- ples           Želiv
11.02.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.02.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
21.02.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča

03.03.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.03.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.03.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
21.03.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
31.03.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
              
07.04.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
14.04.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
18.04.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové mesto n.V., Levoča
28.04.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

4,5,6.05.2018      Celočeskoslovenské rodičovské stretnutie      Červený Kláštor
12.05.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.05.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
26.05.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

02.06.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
09.06.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.06.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
20.06.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
30.06.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

07.07.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
10.–16.07.2018     Sviatok života  S a l u z z o                 viď osobitný program
18.07.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov - Sekčov
28.07.2018         Regionálne rodičovské stretnutie              Piešťany, Zvolen, Košice

04.08.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.08.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
15.08.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
25.08.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

08.09.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
15.09.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice   
19.09.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov -Sekčov
23.–29. 09. 2018   Rodičovské putovanie do Medjugoria  
29.09.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

06.10.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.10.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.10.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Porad
27.10.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice


03.11.2018         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.11.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.-18.11.2018     Celoštátne  rodič. stretnutie                 Námestovo
21.11.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov -Sekčov  

01.12.2018         Celoštátne rodič. stretnutie                    Piešťany
08.12.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
15.12.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
19.12.2018         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Poprad
29.12.2018         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

 

 


Regionálne rodičovské stretnutia


Náplňou týchto stretnutí je duchovno. Čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.

Stretnutia sa budú konať :
pre  Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. č. 0918 422 979, koná sa  vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č. +421915939584

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

 

 

Adorácie 2018

Upozorňujem, že z technických dôvodov sa mení od 17.10.2018 miesto konania adorácií. Miesto chrámu sv. Ducha v Levočí sa budú adorácie konať v kaplnke rehoľného domu sestier františkánok v Poprade Veľkej, ul. Široká č. 112. O 17.00 sv. omša, po nej adorácia.
Po adorácii agape  a rozchod.
Telefonický kontakt na organizátora: 0902 367 649

Navigácia:
Cestujúci, ktorí pôjdu po D1 buď z východu od Prešova, alebo od Ružomberka zídu z D1 na zjazde Vysoké Tatry a odbočia doprava na Poprad a nie na V. Tatry. Na prvej križovatke odbočia doprava. Po krátkom zjazde prídu k ceste na letisko, tu odbočia znovu doprava a prejdú popod most. Asi po 150 m v mierne ľavotočivej zákrute odbočia doprava a v rovnom smere asi po 50 m prídu na križovatku. Na druhej strane križovatky na rohu je žltý dom  s č. 112 a sme na mieste. Tam ich s radosťou počkajú a privítajú organizátori.

Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podľa letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Poprade a Prešove.


Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť  Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou Oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.

V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom?  V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad  oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.


Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Poprade sestry františkánky v časti Veľká, ul. Široká 112 vo svojom rehoľnom dome. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Krí?a na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.
Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umožnili a pomohli všetkým záujemcom navštíviť významné miesta Božej existencie na Zemi.

        2017                 Svätá Zem-  prístupné časti Svätej Zeme, ležiace na území štátu Izrael

        2018                 Poľsko

        2019                  Guadalupe - Mexiko        

 

Tento zámer uverejňujeme s dostatočným časovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvážiť náš záujem, možnosti, pokonzultovať s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta už pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok času nazbierať  dostatočné prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hneď po ich zistení vyvesené na tomto mieste.


 
Obsah vianočného balíčka pre chlapcov:

        Tradičným problémom predvianočných stretnutí sú vianočné darčeky. Komunita odporúča posielať iba veci, ktorých zoznam si môžete  pozrieť nižšie. Sú to už roky rovnaké, praktické veci. Nie všetci rodičia chcú, alebo môžu ísť na stretnutie s komunitou, ale balíček by chceli poslať. Prosím preto, aby ste riadne zabalené balíky označené menom dieťaťa, domu a prípadne krajiny, prinesli na rodičovské stretnutie prvú sobotu v mesiaci december. Odtiaľ budú transportované ďalej.
Ponožky 3 páry, trenírky alebo boxerky  3 ks, čapica, rukavice, šál á 1 ks, žiletky (pre chlapcov ), dezodorant, zimné pracovné topánky 1 pár. Veci treba zabaliť do balíčka a označiť menom potomka a ak viete i menom domu, v ktorom váš potomok  je. Prosím vás nekupujte si svoje deti za cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete poslať  takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je, je to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie.
 

 

 


KONALO SA

 

 

Predvianočné stretnutia v domoch Cenacola v Európe

Taliansko                 16.12.2018    Saluzzo Foro Boario               Eva Bukvová     0905166277

Chorvátsko a BiH    16.12.2018     Vrbovec chlapčenský dom    Otília Švecová  0915 772542

Slovensko                26.12.2018      Králová pri Senci                  Jozef Samuhel  0918805910

Poľsko                     29.12.2018       Tarnów kom.dom            Katka Melicháčová 0907880877

Rakúsko                  15/16.12.2018  Kleinfrauenheid               Anka Drobňáková  0918822410  
        Mená rodičov uvedené v jednotlivých riadkoch, sú mená organizátorov jednotlivých ciest. Centrálnym informátorom je Jožko Samuhel, ktorý vám povie , ak to neviete, v ktorom dome je vaša dcéra, váš syn. Prihláste sa čo najskôr u jednotlivých organizátorov,  aby sa dali zorganizovať najvyhovujúcejšie skupiny.
Organizátorov prosím, aby keď vznikne potreba väčšieho auta (7 alebo 9 miestneho) mi zavolali. Máme možnosť požičať za výhodných podmienok jeden, alebo druhý typ auta. Je však nutné mať k nemu vlastného šoféra. Autá sú s automatickou prevodovkou.
        Ako obhospodáriť vianočné darčeky. Ak smerujú do slovenského domu prineste ich na rodičko  01.12.2018, alebo pošlite poštou na adresu slovenského domu.  Do Poľska pre chlapcov ich pošlite poštou do domov v ktorých sú. Do ostatných štátov berú balíky rodičia , ktorí tam pôjdu, alebo ich pošlite poštou.

S pozdravom ivan

 

 

 

Rodičovské stretnutie Orava jeseň 2018


Milí priatelia!
      Opäť je pred nami trojdňové rodičovské stretnutie  komunity Cenacolo Slovensko a Čechy s otcom biskupom Rábekom a chlapcami zo slovenského domu sv. Cyrila a Metoda a ďalšími hosťami..Tento krát sa bude konať na ORAVE


v dňoch   16.11. – 18.11.2018 v  +Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada  -   NÁMESTOVO

GPS súradnice: N49°24'0.33" E19°30'50.12"

Organizovaním tohto nášho ďalšieho podujatia v tomto roku sú povereni:
Ján a Gabriela This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it     tel: 0902 121 381 ,0905 963143
IBAN:  SK76 0900 0000 0003 2249 0655


Cena pobytu  a prihlasovanie: Cena ubytovania a stravovania na celý čas je 60 € .Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesťť  meno + ORAVA
Pre rýchlejšie ubytovanie poslať e-mailom: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo o.p., číslo telefonuPOZOR!!!
Všetky informácie, telefony , e-maily a prihlasovanie   
do 10.11.2018
Do 10.11.2018 je potrebné aj zaplatiť.
Prihlásiťť sa  je možné mailom, kde uvediete počet dospelých a detí, a kto chce byť s kým na izbe. (Nie je záruka, ľže to technicky bude možno realizovaťť- sme v komunite). Tak, ako je obvyklé, prihlásený je ten, kto zloží uvedenú sumu. Prosím, aby ste toto trojdnie absolvovali celé a nielen sólo dni resp. poldni. So začiatkom stretnutia počítame v piatok 16.11.medzi 18.00 a 19.00 hod., ukončenie  v nedeľu18.11.  hod po 14.00 hod. 
Programom  stretnutia budú pochodové ružence v prípade priaznivého počasia, inak v hoteli,  klub, svedectvá rodičov i mladých, katechézy o. Ireneja, katechézy komunitných kňazov, adorácia,  zúčastníme sa   sv. omší v sobotu a nedeľu . Presný rozpis programu vyvesíme na tomto mieste, keď bude upresnený.
Buďme, prosím vás,  disciplinovaní  pri prihlasovaní sa na celé stretnutie- neodkladajte ho, prihláste sa čo najskôr do10.11.2018 , pri dodržiavaní požadovaných termínov, pri nástupoch na jednotlivé časti stretnutia. Uľahčí to prácu všetkým, ktorí sa starajú o zaistenie stretnutia a nám to spríjemní celý pobyt. Ak si chceme atmosféru ešte spríjemniť  prinesme  si, po dohovore s organizátormi, primerané množstvo rôznych mňamiek, sladkých i slaných, prípadne  sezónne ovocie, minerálnu vodu.
Srdečne vás zdravím a teším sa na stretnutie, ktoré nás, verím, opäť veľmi obohatí i našou vlastnou zásluhouOrganizovanie a koordinácia mňamiek                        DANKA     0948 181 156


Organizácia pri poblúdení a doprava od autobusu       ROBO       0903 285 130


S pozdravom    tento krát
  O R A V A

PROGRAM STRETNUTIA


PIATOK
18:00    - Kráčajúci ruženec

19:00    - Večera

20:00    - Rodičovský klub


SOBOTA

7:00    - Raňajky

8:00    - Kráčajúci ruženec

9:00    - Irenej – Exhortácia

11:30    - Svätá omša
13:00    - Obed

15:00    - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

15:15    - Katechézy

16:30    - Olovrant

17:00    - Predstavenie

18:30    - Večera

20:00    - AdoráciaNEDEĽA

7:30    - Raňajky

8:30    - Ruženec

9:00    - Katechézy

11:30   - Svätá omša

13:00   - Obed

14:30   - Chodiaci ruženec + rozlúčka

 

 

 

 

 

 

MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÔN Svätý Ignác z Loyoly

Drahí rodičia a priatelia Komunity Cenacolo, na Sviatok všetkých svätých sa v komunite vyberajú (žrebujú) patróni na ďalší rok, tak sme aj my žrebovali patróna pre naše spoločenstvo. Komunita rodičov a priateľov Cenacolo dostala na  rok  od 01.11.2017 do 31.10.2018  mocného patróna
                                        sv. Ignáca z Loyoly.

Modlitba:
Svätý Ignác, ty, ktorý si úplne odovzdal svoj život Božej láske a
stal si sa neúnavným ohlasovateľom evanjelia,
modlíme sa Tvojimi slovami, aby aj naše životy
mohli byť darom Božím pre bratov:
Vezmi Pane a prijmi,
celú moju slobodu, celú moju pamäť,
celýôľu.
Veď všetko, čo mám, si mi dal Ty.
Tebe, Pane, to vraciam.
Všetko je to Tvoje.
Nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle.
Daj mi len svoju lásku a milosť,
lebo tá mi stačí.
Svätý Ignác z Loyoly, oroduj za nás!

 
Životopis sv. Ignáca z Loyoly
Ignác z Loyoly, kňaz, zakladateľ rádu jezuitov
Svätý
Sviatok: 31. júl
* 24. december (?) 1491 zámok Loyola, dnes kláštor sv. Ignáca Loyola, časť mesta Azpeitia, Španielsko
† 31. júl 1556 Rím
Význam mena: ohnivý, žiariaci, zapálený (z lat.)
Atribúty: IHS (Kristov monogram), tri klince, horiace srdce, glóbus
Patrón exercitátorov, vojakov, tehotných žien, detí
Sv. Ignác z Loyoly


Sv. Ignác z Loyoly
Sv. Ignác sa narodil na zámku Loyola v baskickej provincii Giupuzcoa v severnom Španielsku. Jeho otec sa volal Beltran de Oňaz a matka Marina Sanchezová de Licon. Spolu mali trinásť detí, Ignác bol najmladším. Pri krste dostal meno Iňigo Lopez. Až ako študent parížskej univerzity sa začal podpisovať Ignatius de Loyola. Bol malého vzrastu, ako najmladší bol určený na kňazský stav, no on na to nemal chuť. V mladosti ho poslali do mesta Arévalo ku vzdialenému príbuznému, aby si tam osvojil rytierske spôsoby. Zúčastňoval sa na rytierskych hrách, poľovačkách, turnajoch, skvelých hostinách. Stretával sa s vysokopostavenými ľuďmi. Veľa čítal. Zamiloval sa do niektorej vznešenej dámy, no nikdy neprezradil, ktorá to bola. Zúčastnil sa aj na nočných šarvátkach a dobrodružstvách. Viedol svetácky život. Po smrti svojho príbuzného v roku 1517 odišiel k inému príbuznému, don Antoniovi Manrique, ktorý bol miestokráľom v Navarre. V jeho službách statočne bojoval proti Francúzom pri pevnosti Pamplona. 20. mája 1521 mu guľa z kanóna poranila obe nohy. Francúzi ho síce zajali, no správali sa k nemu ohľaduplne. Po dvoch týždňoch ho dokonca odniesli na rodný zámok do Loyoly. Jeho stav sa však tak zhoršil, že už mu dali sviatosti zomierajúcich. No predsa sa mu choroba počas noci radikálne zmiernila. Ležať však musel ďalej. Čas mu bol dlhý, zatúžil čítať rytierske romány. No na rodnom zámku nič také nemali. Jeho švagriná mu dala dve knihy – Život Krista a Zlatú legendu (Legenda aurea), čo boli vlastne životopisy svätých. S nechuťou to zobral do rúk, no postupne ho to začalo zaujímať a zistil, že svätí boli tiež hrdinovia. Najviac sa mu páčilo sebazapieranie a pokánie pustovníkov. Niečo sa v ňom pohlo a vtedy zažil vlastné obrátenie. Bolo to na jeseň roku 1521. Rozhodol sa stať mníchom kartuziánom, čo bola najprísnejšia rehoľa. No najprv si chcel vykonať púť do Svätej zeme. Keď sa uzdravil, vydal sa na cestu. Jeho prvé kroky viedli do Montserratu, pri Barcelone, čo bolo slávne pútnické miesto, tam sa vzdal svojich rytierskych šiat, obliekol si dlhé drsné šaty pútnika, dôkladne sa vyspovedal a spravil rozhodnutie slúžiť iba Bohu. Za svoje životné heslo si zvolil „Všetko na väčšiu slávu Božiu!“ Svoju cestu do Svätej zeme však musel odložiť, keďže práve vtedy vypukol v Barcelone mor. Odobral sa teda do mestečka Manresa (severne od Barcelony), kde viedol veľmi prísny život. Modlieval sa sedem hodín denne na kolenách, nejedol mäso, nepil víno, bičoval sa. Neskoršie túto prísnosť zmiernil a začal sa venovať katechéze. Vyučoval ľudí, ošetroval chorých v nemocniciach. V tých časoch napísal svoje prvé skúsenosti o duchovnom živote, pravidlá a rozjímania, ktoré sa stali neskôr základom pre jeho slávnu knihu Duchovné cvičenia. Šesť mesiacov trpel veľkými pokušeniami. Pociťoval nechuť k modlitbe, k účasti na sv. omši, k pobožnostiam, zdalo sa mu, že všetko, čo robí, je hriešne, že sa dobre pri generálnej spovedi nevyspovedal. Keď útrapy dosiahli vrchol, vtedy zažiarilo v jeho duši svetlo a pokušenie prestalo. Pevne sa rozhodol nikdy viac sa nespovedať z hriechov minulého života. To mu potom neskôr pomohlo pri upokojovaní škrupulóznych ľudí. No prílišná kajúcnosť mu podryla zdravie. Raz ho okoloidúci našli polomŕtveho ležať pred jaskyňou. Zdvihli ho a odniesli do kláštora dominikánov, kde vyzdravel.


V roku 1523 sa rozhodol konečne uskutočniť svoju púť do Svätej zeme. Išiel úplne bez peňazí, čo potreboval, si vyžobral, a čo dostal, to rozdal. Vo Svätej zemi by bol najradšej ostal. Viackrát navštívil sväté miesta. Potom mu však provinciál františkánov v mene poslušnosti kázal odísť, keďže Svätá zem bola vtedy pod tureckou nadvládou. Ignác sa teda vrátil a ako tridsaťtriročný sa začal učiť latinčinu, filozofiu a teológiu v Alkale, Salamanke a v Paríži. Študoval deväť rokov, dosiahol titul magister umení (dnes približne doktorát filozofie). Už roku 1534 sa združili okolo neho šiesti mladíci, odhodlaní pracovať na spáse duší. Vtedy však ešte nemali úmysel založiť náboženský spolok. V roku 1537 bol Ignác spolu s ďalšími vysvätený za kňaza. Táto chvíľa bola pre neho veľmi vzácna. Pripravoval sa na to štyridsať dní v samote, pôste a modlitbách. Prvú sv. omšu chcel sláviť vo Svätej zemi, no tam sa kvôli nepokojom nedostal. Prvú sv. omšu teda slúžil v Ríme v bazilike Santa Maria Maggiore v roku 1538. V Ríme sa potom venoval spolu so svojimi spoločníkmi apoštolátu a dobročinnosti. Keď ich prijal pápež Pavol III. a počul, čomu sa venujú, spoznal, že to je to, čo potrebuje súčasná doba. Ústne ich apoštolát schválil roku 1539 a písomne o rok neskôr. Vtedy vznikla rehoľa Spoločnosť Ježišova, dnes známa pod menom jezuiti. Jej členovia okrem tradičných troch sľubov čistoty chudoby a poslušnosti slávnostne zložili aj štvrtý sľub poslušnosti voči pápežovi.

Prvé kolégium založil Ignác v Ríme, odkiaľ spravoval celú spoločnosť, prijímajúc rozkazy od pápeža. Popritom však neprestal kázať a dávať duchovné cvičenia. Kázaval na námestiach, uliciach, kostoloch, rád vyučoval deti katechizmus. Jeho rád sa veľmi rýchlo šíril do všetkých končín Európy, ale aj do portugalských kolónií, napr. do Indie a ázijských krajín. Tam odišli prví dvaja jezuiti – sv. František Xaverský a Šimon Rodriguez. Aj samotný pápež žiadal, aby sa na Tridentskom sneme zúčastnili jezuiti, keďže boli známi svojou učenosťou a pravovernosťou. Na sklonku Ignácovho života mala rehoľa sedemdesiatšesť domov a tisíc členov. Ignác sa chcel vzdať svojho úradu, no jeho spolubratia to zamietli. Posledné dva roky bol viac chorý ako zdravý, tak dostal pomocníka – koadjútora. Začiatkom leta 1556 ochorel na zimnicu. Keď cítil, že slabne, požiadal o zaopatrenie sviatosťami. Neprestajne sa modlil. Dňa 31. júla 1556 skoro ráno naposledy vydýchol, v samote, bez rozlúčky so spolubratmi. Mal šesťdesiatpäť rokov. Jeho telo pochovali v hlavnom jezuitskom chráme v Ríme „Il Gesú“, kde sa stalo mnoho zázrakov. Pápež Gregor XV. ho v roku 1622 spolu s Františkom Xaverským vyhlásil za svätého.

 

 

Medjugorie mladých 2018

Milí priatelia.

Aj tento rok pozývame mladých  na púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v októbri, termín sa ešte upresní. Obraciame sa hlavne na vás komunitní rodičia, ktorí máte deti, ktoré zažili život so zavislým súrodencom. A na mladých, ktorí chcú uvidieť miesta kde sa dejú zázraky. Dĺžka pobytu je 5-6 dní. Tri dni v Medžugorii a dva dni pri mori.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na

telefónne číslo +421 903 285 130,

Striženec  Robo,alebo mail ; This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Termín konania tohto putovania je 12.10. večer odchod z Piešťan, 13, 14, 15.10.2018 pobyt v Medjugorí, ráno 16.10.2018 odjazd do Marušiči, kde zostaneme 16.10 a 17.10 a 18.10.2018 ráno po sv. omši a raňajkách odjazd na Slovensko.
V predbežnej správe, ktorá už na tejto stránke visí je kontakt na R. Stríženca, ktorý je organizátorom tohto putovania. On vám povie, alebo prihláseným pošle IBAN svojho účtu, na ktorý pošlete 200€ zálohu.
V cene putovania Sú doprava, ubytovanie, stravovanie a balíček na spiatočnú cestu.
Ostatné doplnky ku tejto správe zverejníme hneď, ako budú známe.

 

 

Rodičovské stretnutie Medjugorie 2018

 

Milí priatelia!

    V rámci už dlhodobej tradície  uskutoční sa i tento rok putovanie rodičov slovenského spoločenstva Cenacolo za  Pannou Máriou do Medjugoria.  Otvorená náruč Kráľovnej pokoja a Matky Cenacola nás čaká v termíne

                                           23.09.2018 – 29.09.2018


PRIHLÁSTE SA PROSÍM ČO NAJSKôR,  NAJNESKORŠIE 08.09.2018 NA CELOŠTÁTNOM RODIČOVSKOM STRETNUTÍ - TAM MÔŽETE AJ ZAPLATIŤ.

Tento rok organizujú naše putovanie:
Alenka  0948525695
Peter     0948525696
e mail adresa :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it       
účet: IBAN   sk8711110000001470008036

Pripomínam, že definitívne je záujemca o putovanie  prihlásený, keď zaplatí cenu zájazdu. Do správy pre prijímateľa  peňazí napíšte prosím mená, za koho peniaze sú a meno mesta, kde chcete nastúpi? do autobusu (PN,TT,BA).
Rezervovanie miesta v autobuse nejestvuje.


Odjazd autobusu  v tomto roku bude  23.09.2018 o 18.00 hod.
O 17.30hod.  bude autobus pristavený  na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici na Staničnej ulici na nakladanie batožiny.
Nástup v Trnave pred železničnou  stanicou  bude o 18.45 hod a v Bratislave pred Istropolisom  pri zastávkach MHD o 19.30 hod.
Do Medjugoria dorazíme 24.09.2018 ráno.

                Čo za 260 € (ktoré pošleme na horeuvedený účet) dostaneme?

Dopravu, ubytovanie v Medju i v Marušiči, polpenziu na oboch miestach, poplatok za rozhlas pri tlmočení večerných farských programov, svedectvo o histórii Medjugoria, balíček a minerálku na spiatočnú cestu.


Náplň tohto putovania bude klasická. Každý večer sa zúčastníme duchovného programu  vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí.  Liturgia je prekladaná simultánne do slovenčiny. Počúvame ju cez prinesené rádijko s VKV, alebo mobilný telefón, ku ktorému si však nezabudnime zobrať so sebou sluchátka. Aparát na sledovanie prekladu liturgie možno zakúpiť i na mieste. V rámci programu sa pomodlíme krížovú cestu, ktorá je postavená na svahu kopca Križevac, vyšliapneme si na kopec Podbrdo, na ktorom sa prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária v r. 1981 a odvtedy sa im zjavuje každý deň, kde sa pomodlíme ruženec.   

Hlavným mestom republiky Hercegovina je mesto Mostar, ktorého aspoň historické centrum si pozrieme.  V rámci turistiky si ešte pozrieme oblasť Kravických vodopádov, neďaleko Medjugoria.  Súčasťou Cenakolského programu budú svedectvá v mužskom a ženskom dome komunity, ktoré sú priamo v Medjugorí.   Budeme  tak mať šancu pozrieť sa do „kuchyne Cenacolo“ a presvedčiť sa na vlastné oči, čo dokážu mladí ľudia, keď objavia tú správnu cestu životom.

 
Ďalším cieľom počas nášho putovania bude malá prímorská dedinka Marušiči neďaleko Omišu.  27.09.2018  ráno sa presťahujeme tam,  keď sa cestou zastavíme ešte v chorvátskom vnútrozemí v dedine Kobiljača, kde nakúpime na slnku sušené figy. V Marušiči na mori strávime 27.09. a 28.09. 2018. Jeden i druhý deň bude ráno sv. omša, po nej raňajky a potom voľný program na mori, nad ktorým stojí penzión – naše sídlo v Marušiči.  Pred večerom  obedo-večera.  Po oba večery, tak ako i večery v Medjugorí bude naša milovaná   bilancia. K duchovnému programu nášho putovania patrí  i skutočnosť, že nás bude sprevádzať kňaz, takže máme možnosť počas celého putovania pristúpiť  ku sviatosti zmierenia, alebo absolvovať duchovný rozhovor.  Ráno 29.09.2018  po sv. omši a raňajkách odíde náš Mercedes smer  Záhreb, Bratislava, Piešťany, kam by sme mali podľa predpokladu doraziť pred polnocou.                                                       
                 S prianím intenzívneho duchovného i ľudského zážitku váš  ivan     

                                                                                                                                     

P.S.1  Dovoľujem si v rámci milosrdenstva požiadať všetkých, ktorí majú prístup na internet, majú príbuzných, priateľov, známych, ktorých by táto problematika mohla zaujímať,  alebo iných rodičov z Cenacola o ktorých  vedia , že nemajú prístup na internet, aby im sprostredkovali túto informáciu (napr. vytlačením tohto  textu, a tým, ktorí to potrebujú ho akýmkoľvek spôsobom i poštovým holubom :) dopraviť.

 

 

 

 

Putovanie Poľsko 2018
Pôjde o víkendové putovanie

Licheń Stary - Wadowice

v dňoch  17.-19. augusta 2018


Pútnické miesto Stará Licheń leží v strednom Poľsku medzi hlavným mestom

Varšavou a Poznaňou v malebnom jazernom kraji , patrí k najvýznamnejším pútnym miestam Poľska so svetoznámym mariánskym Sanktuáriom , ktoré v r. 1999 navštívil aj sv. Ján Pavol II.

Nachádza sa tu maličký obraz s podobizňou Matky Božej, nazývanej Bolestná Kráľovná Poľska.

Kult obrazu a úcta preukazovaná Božej Matke má  svoju históriu siahajúcu do XIX.storočia, kedy sa Panna Mária zjavila na bojovom poli ranenému vojakovi.


Duchovným sprievodcom putovania je definitívne o.Anton Solčiansky.


Môžete sa záväzne prihlasovať do 1.7.2018.

Informácie o cene, program, nástupné miesta zverejníme priebežne po dohode s duchovným sprievodcom a cestovnou kanceláriou Awertravel.

        Kontakt: Martina Grígerová , tel.: +421915979226

prihlášky poslať na email : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Prosím uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, číslo mobilného telefónu.


Peniaze odoslať na účet do konca júna 2018.

Číslo účtu :  IBAN :   SK5711000000002615057301 Tatra banka

Cena : 115 EUR


V cene je zahrnuté : autokarová doprava, duchovný doprovod, sprievodca, 1x ubytovanie s polpenziou ( raňajky a večera) v pútnickom dome ARKA Starý Licheň.

V cene nie je zahrnuté  :

vstupenka do rodného domu Jána Pavla II. a komplexné cestovné poistenie 6 EUR.

 

Program zájazdu:

1.deň:

Odchod večer z Trnavy, Piešťan a Žiliny

2.deň:

Pútnické miesto Stará Licheň patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od roku 1836 , kedy bol vo farskom kostole svätej Doroty inštalovaný zázračný obraz Panny Márie. Obec leží v strednom Poľsku, medzi hlavným mestom Waršawou a Poznaňou, v malebnom jazernom kraji. Sv. omša, prehliadka, kríž. cesta Golgota, po 12.00 hod. účasť na miestnej euchar. procesii,  v kaplnke Ježišovho srdca 15.00 miestna korunka Božiemu Milosrdenstvu ,14.00-.16.00 možná adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.


Zázračný obraz Božej Matky a zjavenia v Lichni

Prvé zjavenie sa viaže k obrazu Božej Matky, pred ktorým ranený žoldnier, pôvodom kováč z Lichňa Tomáš Klosowský, po bitke pri Lipsku v roku 1813, prosil Pannu Máriu o svoju záchranu. Povedala mu, že vyzdravie, vráti sa domov a má vyhľadať jej obraz, na ktorom je taká ako ju vidí, s bielou orlicou pritisnutou k hrudi. Až v roku 1836 našiel Tomáš dlho hľadaný obrázok a pred smrťou roku 1837 ho pribil na borovicu v lese pri Grabline a tam sa modlieval. Po jeho smrti sa k obrazu chodieval modliť pastier Mikolaj Sikatka z Izabelina a tam sa mu v rokoch 1850-1852 viac ráz zjavila Matka Božia. Prostredníctvom Sikatku vyzývala ľud na modlitbu, zvlášť Ruženca, predpovedala vojny a epidémie. Prosila kňazov o slúženie svätých omší za hriešnikov. Tím, ktorí sa budú modliť pred jej obrazom a zmenia svoj život sľúbila záchranu a pútnikom veľa milostí. Púte začali roku 1852, keď v celej Európe vypukla epidémia cholery. Davy pútnikov prichádzali modliť sa k obrázku Matky Božej v Grablinskom lese. Ešte v tom roku rozhodnutím biskupa bol obraz prenesený do kaplnky v Lichni. Od roku 1858 až do roku 2006 bol Zázračný obraz vystavený vo farskom kostole svätej Doroty. V roku 1967 bol obraz korunovaný podľa dekrétu pápeža Pavla VI.. Korunoval ho poľský primas kardinál Wyszynski, ktorý bol po prosbách k Matke Božej v Lichni zázračne uzdravený z rakoviny. Do novej baziliky bol Zázračný obraz prenesený 2. júla 2006.


Bazilika Matky Božej Bolestnej, Kráľovnej Poľska

Panna Mária pri zjaveniach Sikatkovi povedala, že raz tu bude vybudovaný spanilý chrám ku jej cti, ak ho nepostavia ľudia, tak prídu anjeli a postavia ho. Tiež povedala, že bude vybudovaný kláštor, kde jej budú slúžiť jej synovia. Čas na výstavbu dozrel, keď licheňská cirkev dostala do daru 92 ha priľahlých pozemkov. Iniciátorom stavby bol kňaz Eugeniusz Makulski, MIC, stal sa aj prvým kustódom vznikajúceho chrámu. Projekt chrámu bol schválený roku 1993, pozemok posvätený v roku 1994 a nový chrám bol posvätený v roku 2004. Celá výstavba bola financovaná len zo zbierok a darov veriaceho ľudu a s pomocou Božou. Pápež Ján Pavol II. udelil v roku 2005 chrámu titul Bazilika minor. Všetko, čo sa dalo, je v bazilike naj... Šírka priečelia 162 m, dĺžka 139 m,výška veže s krížom 141,5 m, výška kupoly s krížom 103,5 m, najväčší zvon v Poľsku 15 tonový zvon Maryja Bogurodzica, najväčší organ v Poľsku so 7000 píšťalami na piatich miestach v chráme a šesťmanuálovým hlavným pultom. Chrám má pôdorys kríža, kupola je podľa kupoly katedrály svätého Petra v Ríme a veža podľa veže Čenstochovského chrámu. Na budove je 365 okien, 52 dverí a do baziliky vedie 33 schodov. Do lavíc môže sadnúť okolo 3000 osôb, stojacich môže byť až 7000. Veža má 2 vyhliadkové terasy vo výške 98 m a 120 m, Výťah ide na 27. poschodie, schody vedú na 31. poschodie. Vnútorná výzdoba je zameraná na históriu kresťanstva v Poľsku, na poľských svätých a mučeníkov. Následne bol za bazilikou vybudovaný aj kláštor kňazov Mariánov. Pápež, dnes už svätý Ján Pavol, navštívil Licheň počas výstavby v roku 1999. Býval tu 2 dni a 2 noci. Po jeho návšteve vzniklo v Lichni centrum pre liečbu drogovo závislých. V parku blízko farského kostola sa dvíha čudesná stavba z kameňov - Golgota. Má výšku 25 m, na vrchole kríž a sochy Panny Márie a Svätého Jána. Je to odškodnenie za svätokrádežné skutky Nemcov počas 2. svetovej vojny a Poliakov počas komunizmu. V spleti chodníkov a kaplniek sú zastavenia Krížovej cesty a miesta na rozjímanie. Tradičným miestom pre Krížovú cestu sú cestičky v borovicovom Grablinskom lese. Má 15 zastavení, končí Ježišovým zmŕtvychvstaním. V závere cesty je kaplnka posledného zjavenia Panny Márie s pamätným kameňom so stopami.

 

3.deň:

Po raňajkách presun do rodného mestečka pápeža Jána Pavla II WADOVÍC, návšteva  rodného domu - múzea a Baziliky obetovania najsvätejšej Panny Márie, kde sa  nachádza aj krstiteľnica, kde bol J.P. II pokrstený. Sv. omša, prípadne ochutnanie vynikajúcich miestnych krémešových zákuskov. Odchod na Slovensko.


Teším sa na spoločné stretnutie a putovanie. 

 

 

 

 

Opekačka cez rodičko 04.08.2018

Drahí priatelia!


Srdečne pozývame vaše deti (nad 6 rokov), ktoré majú brata, sestru, či blízku osobu v komunite na jeden pekne prežitý deň v radosti pri ohníku. Dňa 4.8.2018 počas rodičovského stretnutia v PN nám odovzdáte vašich potomkov o 9:15 pred školou a my vám ich vrátime pred alebo po svätej omši.
Deti môžete prihlásiť do 26.7.2018. Na mieste sa vyzbierame po 5€. Peniažky, ktoré ostanú, darujeme slovenskému domu.
Deťom, prosím, zabaľte: 1,5l vody, deku, pršiplášť.
Pokiaľ bude počasie veľmi nepriaznivé, akcia sa ruší. Preto vás prosíme o modlitby, aby nám Pán požehnal slnečné počasie a pekne prežitý čas v jeho prítomnosti.
 

Mgr. Monika SlúkováP.S. kontakty:

tlf: Brigita       0903493321
Mail: Brigita   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Zmena termínov konaní kolokvií a rodičovkých klubov

Rodičovský klub 22.06.2018 sa bude konať v obvyklom čase na obvyklých miestach. Cez prázdniny sa budú Rodičovské kluby konať bez prestávky.
Kolokvie dievčenské i chlapčenské sa 23.06.2018 nekonajú z dôvodu Dňa otvorených dverí v dome sv. Cyrila a Metoda, na  ktorý sú  pozvaní i rodičia i mladí ľudia z kolokvií.
Nasledujúce dievčenské kolokvie budú 30.06.2018, cez prázdniny sa konať nebudú. Chlapčenské kolokvie sa  budú konať 30.06.2018 a cez celé prázdniny  v obvyklom čase a na obvyklom mieste. Prípadné zmeny včas ohlásime na tomto mieste.

 

Deň otvorených dverí 2018

Chalani z Komunity Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, spevom a biblickým predstavením, ktoré si pre Vás pripravili chlapci z komunitného domu.

 

 

Sviatok života Saluzzo 2018

        Aj 35 rokov po založení spoločenstva Večeradlo v Saluzze,  neďaleko Turína, sa bude konať  Sviatok života, ktorým si komunita pripomína svoje narodeniny spolu so širokým okruhom exovcov, ich rodičov, pamätníkov, priateľov a priaznivcov,  súčasných členov komunity a ich rodičov, kňazov, rehoľníkov, rehoľných  sestier i pozvaných hostí.
Tohtoročné stretnutie vrátene cesty do miesta konania a späť bude v dňoch


                                           10.07.2018- 16.07.2018.Hovoriť o tom,  čo je „Sviatok Života“  by bolo  zbytočné. Ak sú  medzi nami ľudia. ktorí to nevedia, srdečne ich pozývam, aby sa pridali k nám a sami, na vlastné oči, sa  presvedčili.

P o d r o b n o s t i:

        Autobus bude pristavený na nakladanie 10.07.2018 pred Železničnou stanicou v Piešťanoch o 19.30 hod. Odchod autobusu bude o 20.00 hod. Návrat do Piešťan-  16.07.2018 okolo obeda.
V tomto roku sú organizátormi tohto stretnutia  pre Slovensko Anka a Marian
Kontaktné údaje na nich:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   
IBAN:   sk1975000000004003183787

Predpokladané náklady spojené s cestou a ubytovaním   budú okolo 250€    Spresnenú sumu zverejním na tomto mieste hneď ako ju budeme vedieť. Prosím tých, ktorí sa prihlásia, aby do 16.06.2018 poslali zálohu 150€ za 1 osobu za ubytovanie v hoteli GranBaita v Savigliane  Túto sumu pošlite na hore uvedený účet, variabilný symbol: vaše rodné číslo, konštantný symbol: 0308, správa prijímateľovi: mená jednotlivo, za ktoré platíte zálohu.

Do mailu (adresu viď hore) pošlite údaje :  meno, priezvisko, dátum narodenia,  číslo pasu alebo občianskeho preukazu ( č. dokladu, s ktorým budete cestovať),  bydlisko,  číslo telefónu a e-mail,    koho máte v komunite  - celé meno vaše i jeho, alebo jej, príbuzenský vzťah  a miesto nástupu ( Piešťany, Trnava, Bratislava )
Všetky ostatné podrobnosti i program stretnutia uverejním na tomto mieste hneď po jeho spresnení.

Tento rok odchádzame  10.07.2018  z Piešťan. Autobus bude pristavený o 19.30 hod. pred nádražím.  Nakladanie do 20.00 hod., odchod o 20.00 hod., o 21.45 hod odchod z Trnavy spred železničnej stanice, o 22.30 hod. odchod zo zastávky miestnej hromadnej dopravy pred Istropolisom v Bratislave.

   Prosím, aby ste si zaistili stravu na cestu. Stravu na stredu si zaistíme pre záujemcov spoločne v Savigliane.. Raňajky sú v štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu v  hoteli GranBaita v Savigliane, kde budeme ubytovaní. V mieste konania stretnutia máme obed a večeru v piatok, sobotu a obed v nedeľu. Peniaze na stravné lístky  v komunite bude vyberať organizátor v autobuse. Sumu oznámim na tomto mieste hneď ako mi ju oznámia. Balíček na cestu domov, vieme podľa záujmu zabezpečiť v komunite.

Ďalšie podrobnosti a spresnenia uverejním hneď ako ich budem mať na tomto mieste. Podotýkam, že definitívne prihlásený je ten, kto zaplatil uvedenú sumu.
Rodičia, ktorí nejdú putovať do Saluzza autobusom s celou skupinou, t. zn. idú individuálne sa na web stránke www.festadellavita.info zaregistrujú. Registrácia je bezplatná a povinná.
Upozorňujem, že autom sa nedá ísť na kopec. Treba ho zaparkovať na zberných parkoviskách pod kopcom. Budú zakreslená na  talianskom webe komunity.
Všetci, ktorí ideme autobusom spoločne, sa neregistrujeme sami. Je potrebné poslať požadované údaje a organizátori nás zaregistrujú ako skupinu.  Po príchode na kopec dostaneme menovku- PASS, ktorú budeme nosiť počas celého stretnutia na krku.

Príchod do Savigliana, kde budeme bývať v hoteli  GranBaita bude 11.07.2018  po 13.00 hod.
Po ubytovaní  bude voľno, v prípade záujmu sa pokúsime zorganizovať v stredu i vo štvrtok večeru- spoločnú, typicky taliansku. V stredu večer zorganizujeme v Savigliane sv. omšu, ktorú odslúži kňaz, ktorý ide s nami.
Vo štvrtok začína program v komunite o 15.00 hod. Raňajky budú v hoteli,  sú v cene, ktorú sme zaplatili, potom bude voľno. Odchod autobusov z hotela bude oznámený na výveske vo vestibule hotela. Program nasledujúcich troch dní sa dozvieme priebežne na tom istom mieste
V nedeľu po popoludňajšom programe  bude odjazd domov.
Počas celých štyroch dní môžete pristúpiť ku sviatosti zmierenia, ide s nami  kňaz. Sv. omša bude každý deň v rámci programu stretnutia.

Ďalšie technické pokyny:


Na základe upozornenia z komunity oznamujem, že autobusy môžu ísť až na parkovisko na kopci. Pri príchode na kopec si vyhľadajte v areáli stánok so sluchátkami na počúvanie prekladu programu po celé štyri dni. Dostanete ich za poplatok a po predložení cestovného dokladu.
Inštrukcie pre účastníkov Sviatku života, ktorí idú individuálne (nie s nami autobusom)  sú k nahliadnutiu na web stránke komunity.
Prípadné ďalšie informácie vyvesíme podľa potreby po ich obdržaní.
 

 

 

 

 

 

Cenacolo na TV Lux

Vysielacie časy dvojdielneho filmu o Slovenskom dome Cenacola sv. Cyrila a Metoda v TV LUX v nasledujúcich dňoch


2.4.2018    21:35    CENACOLO: Deň za dňom (1/2)
3.4.2018    11:00    CENACOLO: Deň za dňom (1/2)
4.4.2018    00:25    CENACOLO: Deň za dňom (1/2)
        O živote mladých ľudí v komunitnom dome Cenacolo na Slovensku.

13.4.2018    17:30    CENACOLO: Náš som (2/2)
16.4.2018    21:55    CENACOLO: Náš som (2/2)
19.4.2018    01:20    CENACOLO: Náš som (2/2)
19.4.2018    12:55    CENACOLO: Náš som (2/2)
20.4.2018    08:55    CENACOLO: Náš som (2/2)
        O vzniku komunitného domu Cenacolo na Slovensku.

 

 

 

 

Velehrad 2018 - dni dobrej vôle


VELEHRAD 2018- Dny lidí dobré vůle, spojené se setkáním rodičů a přátel komunity Cenacolo


http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/informace

Večer lidí dobré vůle je plný dobrých skutků

Ve středu 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré vůle, kterým provede duo Barbora Černošková a Filip Tomsa. Divákům a posluchačům se představí dva charitativní projekty, na které může každý přispět formou DMS VELEHRAD. „Během večera zazní také příběh a smutný osud politického vězně nacismu i komunismu, velkého vlastence, který poslední roky svého života strávil jako vyhnanec v Římě. Kardinál Josef Beran se až dlouho po své smrti vrátil letos na jaře zpět do své vlasti,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle.
Hudební hostitel velehradského Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem pozval  zpěvačku Hanu Zagorovou s Boombandem, kapelu Mirai, zpěváka Vašo Patejdla, zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů a velehradský sbor gymnázia Stojanov.
Nocleh jako vždy ve stanovém městečku na kraji Velehradu.

Dny lidí dobré vůle 2018 vyvrcholí ve čtvrtek 5. července v 10.30 na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude  Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský,   Kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.  Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové.

Cenacolo ve čtvrtek 5. července 2018

Sejdeme se  5. 7. 2018 v 9,30h, před slavnostní poutní mší svatou,  u velkého bílého kříže na nádvoří před vchodem do baziliky.                            Vezměte si komunitní trička  !!!   Budeme společně, jako společenství  přátel komunity Cenacolo,  prožívat mši svatou v 10,30 hodin.                          Po ní se sejdeme opět u kříže a bude následovat komunitní program (růženec, sdílení).   Ukončení  přibl. do 16h. Těšíme se na Tebe. 
Technické  :  přímo až na Velehrad není možno ve středu odpoledne  dojet osobním autem, proto je potřeba počítat s časovou rezervou. Parkování bezplatně ve Starém Městě na hlavní cestě   do 17h - kyvadlová autobusová doprava na Velehrad.
DÍKY, DÍKY – GLORIA

Jinak připomínám všem urychlení přihlášek do Saluzza – do konce týdne – uzávěrka.
S pozdravem a přáním požehnaných dní se těší na setkání

Ivana a Franta Chvatík
 

 

 

 

Veľkonočné stretnutie komunity Cenacolo v  Chorvátsku


Chorvátski priatelia nás pozvali na Veľkonočné stretnutie komunity Cenacolo  v  Chorvátsku, ktoré sa
uskutoční 07.04.- 08.04.2018 vo Vrbovci
a začína 07.04.2018 o 09.00 hod. vo Vrbovci a tentokrát sa koná priamo v komunitnom dome v časti Kučari.


Organizátorom z našej strany je Otka, telef. číslo 0915 772 542, mailová adresa je This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Ona organizuje i dopravu i  ubytovanie v hoteli, ako obvykle.

Vzhľadom ku krátkosti termínu prosím, aby ste sa prihlásili čo najskôr.

 

 

Rodičovské stretnutie Červený kláštor jar 2018

 
Týmto rokom začína druhé desaťročie exístencie  slovenského domu komunity Cenacolo. Podľa dnes už tradície,  sa 2 x ročne stretávame na trojdňových stretnutiach, aby sme si pripomenuli  veľký Boží dar, ktorým je slovenský domom  sv. Cyrila a Metoda na Slovensku a poďakovali zaň Pánovi.  Tohtoročné  jarné československé rodičovské stretnutie sa uskutoční

v rekreačnom zariadení Dunajec v Červenom Kláštore 12 v dňoch 04., 05.,  a 06.mája  2018

Organizátormi tohto stretnutia sú Vierka na telef. čísle 0911380134 a Majka 0902367639, kontaktný mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it a č.účtu – IBAN SK1309000000005063396180
 
Peniaze ( zálohu 60€ ) treba poslať na hore uvedený účet s vyznačením mien za koho platba je, pretože musíme zaplatiť zálohu. Pripomínam, že prihlásený je ten, kto zaplatil. Ak bude podľa skutočných výdavkov potrebné doplatiť ( čo je podľa skúseností doteraz málo pravdepodobné), vyberieme na mieste.

Prosím, aby ste si urobili plán tak, aby sme mohli začať v piatok 04.mája 2018 v podvečer, aby sme mohli začať „pochodovým  ružencom“  a večerou, a aby sme sa zúčastnili celého programu, včítane piatkového klubu.

Prihlásiť sa treba do 27.04.2018 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť. Prosím o disciplínu pri prihlasovaní, aby sme zbytočne nerobili problémy podniku, v ktorého priestoroch budeme naše stretnutie prežívať a ktorý nám, ako dobre vieme, všestranne vychádza v ústrety.  Prosím, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa mienia stretnutia zúčastniť.  Treba totiž  pripraviť počet stoličiek  na sedenia.  Stravovanie na  všetky tri dni je možno kúpiť iba v rozsahu celého konania stretnutia.  Stravu objednávajte pri prihlasovaní u hore uvedených organizátorov.  Na účet uvedený hore treba zložiť čo najskôr, najlepšie hneď po uverejnení tejto informácie,   60 € ( v poplatku je ubytovanie 2 noci a strava- piatok večera, v sobotu R,O,V a v nedeľu R, O,

Pokiaľ ide o cestu do miesta konania odporúčam, aby ste sa navzájom dohodli a absolvovali cestu spolu autom. Cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy je komplikované.  Ukážme si navzájom našu ochotu obetovať sa a posádku svojho auta zaistiť pomocou vlastnej iniciatívy.  Nebojme sa a nehanbime sa tiež osloviť  priateľov z nášho občianskeho združenia a poprosme ich o pomoc pri doprave. Korunka nám z hlavy nespadne.  Upozorňujem i tých, ktorí bývajú relatívne blízko, že cesta je komplikovaná a večerné programy v piatok i sobotu sú dlhé, preto asi bude výhodnejšie (i ekonomicky) stráviť v mieste celý čas.

 

PROGRAM STRETNUTIA
Červený Kláštor 4-5-6. Máj 201
8

Piatok:
18.oo Ruženec v spoločenskej miestnosti
19.oo Večera
20.oo Rodičovský klub


Sobota:
07.3o Raňajky
08.3o Kráčajúci ruženec
09.oo Katechéza o. Irenej
11.oo  sv. Omša  slávená o .Irenejom v kláštornom kostole
13.oo  obed
15.oo Korunka Božieho Milosrdenstva v spoločenskej miestnosti
15.3o Katechéza-  komunitní kňazi
17.3o Chlapci z komunity – predstavenie
18.3o  Večera
20.oo Komunitná Adorácia s o. Braňom

NEDEĽA:

07.3o Raňajky
08.3o Svedectvá rodičov a exovcov
09.3o  Katechéza-  komunitní kňazi
11.45  Sv. Omša , ktorú celebruje o. biskup Mons. František Rábek
13.oo Obed
14.oo Ruženec za Matku Elvíru podľa počasia v spoloč. miestnosti alebo pochodový, po ňom sa rozídeme do svojich domovov                   

 

 

 

Pozvanie na rodičovské stretnutie a ples v kláštore Želiv

Milí přátelé,
všichni, kteří máte co dočinění s komunitou Cenacolo a cítíte se v jejím kruhu příjemně, jste  srdečně zváni na celočeskoslovenské setkání rodičů a přátel komunity Cenacolo, které se uskuteční tentokrát v Čechách,
 9.-11. 2. 2018,  v premonstrátském klášteře v Želivě.
Součástí programu setkání je komunitní ples, tradičně bez alkoholu a nikotinu.
Místo konání : Želivský klášter (z dálnice sjezd na Humpolec a odtud přibl. 15 km) Pomoc při bloudění  :  František  tel. +420 606 554 252.

Program setkání :

Pátek – 9. 2. 2018
18,00 h     pátek postní večeře z vlastních zdrojů – tradiční chléb se sádlem a cibulí    
19,00 h     Rodičovský klub  -  jsou vítáni  všichni, kteří se chtějí něco dozvědět o závislosti a komunitě Cenacolo

Sobota  - 10. 2. 2018  
10,00-13,00 h - modlitba  sv. růžence, katecheze , diskuse k danému tématu
13,00-14,00 h – přestávka na oběd – z vlastních zdrojů – jak jsme zvyklí
14,00-16,00 h –  přivítání hostů,  svědectví
17,00  h          – mše svatá v kostele Narození Panny Marie
19,30  h          - slavnostní večeře v hotelové restauraci
20,30  h          - slavnostní zahájení plesu  v sále pod Českým nebem

Program plesu : K tanci i poslechu nám zahraje kapela  Grooveharmony z Ostravy.                                                            
Tombolu zajišťují : Oliver, Alena, Adéla Božíků a Danka Havlová                                                           
Občerstvení – veškeré kulinářské skvosty z vaší kuchyně, slané a sladké mňamky na náš společný  stůl  předávat :  Jana Doležalová , Ivana Caisová  ( tel. + 420 728 848 170 )

Neděle – 11. 2. 2018
Snídaně v hotelové restauraci,  pomoc při úklidu sálů, …                                   
10,30 h pontifikální mše svatá - v kostele Narození Panny Marie se  svědectvími chlapců z komunity a rodičů
Přihlášky  Jarka Chvatíková + 420 777 864 893, lépe  rovnou do e-mailu   vč. zaslání požadovaných údajů.

E-mail :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
uvést :    Jméno, příjmení, adresa, číslo OP, datum a místo narození.

Přihlásit a uhradit pokud možno  do konce listopadu , uzávěrka  15. 12. 2017.  Úhradu možno provést v hotovosti na setkáních české skupinky v Praze v říjnu, listopadu,  Slováci v Piešťanech  Evě Hoblíkové a na slovenský účet : SK 5702000000002655062551.
Nezapomeňte uvést Želiv 2018.


Ubytování je zajištěno v nově zrekonstruovaném hotelovém komplexu želivského kláštera, přímo v místě konání plesu,  pro prvních 72 přihlášených. Sociální zařízení na pokojích nebo na patře.  Ostatní v hotelu cca 200 m od kláštera.   
Cena :  na osobu   45 EUR  (v ceně je zahrnuto ubytování se snídaní ze soboty  na neděli, sobotní večere, hudba, pronájem sálů  a úhrada nákladů pro hosty).   Kdo bude požadovat ubytování již od pátku,  připlácí 20 EUR  za  noc se snídaní.

Doporučujeme páteční příjezd s tím, že je možné prohlédnout klášter, klášterní areál, event. místní pivovar,  užívat si klidu a překrásné přírody. K dispozici je klášterní restaurace.  Klášter premonstrátů v Želivě je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem, tradiční destinací domácích i zahraničních turistů.
Parkování je přímo v klášterním areálu.  

Na setkání s vámi všemi se těší Ivan, opat Jáchym a organizační tým.                                                                       


 

 

 

 

Upozornenie!  - Doprava na rodičovský klub

Každý druhý a štvrtý  týždeň v mesiaci počínajúc septembrom  bude  chodiť   8-miestné auto po  trase Námestovo, Oravská Lesná, Krásno nad Kysucou, Žilina  do Piešťan na piatkový rodičovský klub. Je potrebné sa nahlásiť do stredy večera, aby toto auto v piatok šlo do Piešťan, na tel. č.  0903/285 131 alebo  0903/285 130 .
Na cestu sa skladá 10eur/osoba.

 

 

 

Živé jasličky v komunite Cenacolo


Skutočný a najkrajší príbeh všetkých čias! Áno! To je narodenie malého Ježiška. Prišiel aby potešil zarmútených, vytiahol nás z temnoty nášho života a daroval nám svoju nekonečnú lásku.
O túto radosť sa chceme podeliť s celým svetom. A preto aj vás pozývame na Živé jasličky ku nám do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v troch termínoch 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 1700
bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09


Na všetkých sa veľmi tešíme.
chlapci z Komunity Cenacolo

 

 

Rodičovské stretnutie – voľba

Vážení priatelia spoločenstva Cenacolo,

dňa 2.12.2017 o 13:00 na F. E. Scherrera 40, Piešťany sa cez prestávku rodičovského stretnutia uskutoční valné zhromaždenie občianskeho združenia Priatelia spoločenstva Cenacolo.
Program zhromaždenia:
1. voľba predsedu a predstavenstva
2. rôzne

Predstavenstvo o.z.
V Piešťanoch 16.11.2017

 

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2017

         Taliansko                           17.12.2017                    Saluzzo
        Chorvatsko + BiH              17.12.2017                     Vrbovec       
        Poľsko                                 31.12.2017                     TARNOW
         Slovensko                         26.12.2017                     KRÁĽOVÁ p/S
         Rakúsko                            16/17.12.2017               KLEINFRAUENHEID
        
Pre bližšie informácie   o  chlapčenských stretnutiach  kontaktuje Igora  0918805910 a dievčenských Barborku     0915311669

                                                 

Koordinátormi pre jednotlivé zeme, kde predpokladáme záujem sú

  Taliansko                          Janka Matíková                               +421 911 630 893
  Chorvatsko a BiH             Otília Švecová                                +421 915 772 542
  Poľsko                               Katka Melicháčová                         +421 907 880 877
  Rakúsko                             Evka Bukvová                                   +421 905166277

 

 

 

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
!!! Silvestrovské putovanie mladých do Medjugoria sa pre nedostatok záujemcov ruší !!!

        pozývame vás na putovanie na miesto ziavení Panny Márie. Pre tých, ktorí sa na toto miesto radi vracajú aj pre tých, ktorí na toto miesto chcú isť prvý raz, pre všetkých, ktorí majú v uplynulom roku za čo ďakovať  alebo si chcú vyprosiť výnimočné milosti do nasledujúceho roku sme pripravili

silvestrovské putovanie mladých do Medjugoria v dňoch 28.12.2017 až 02.01.2018.

Spojenie na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655,
e-mail :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do  12.12.2017


Program:
Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  28.12.2017 o 17.30 hod.na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici (odchod 18.00 hod., Trnava - železničná stanica o 18.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19.15 hod.). Príchod do Medjugoria  29.12.2017  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity
Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval  5 rokov v komunite a je už 16. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.

Duchovný program:
modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde,  návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno  01.01.2018 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky.  Tento deň  strávime v Marušiči, program podľa počasia. Dňa 02.01.2018 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

cena:
zložiť na účet je potrebné 180€, za stravu + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Marušiči, doprava, tlmočenie sv. omše. Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu späť je v cene putovania.  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore. Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba

modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Želám vám  obohacujúci duchovný i ľudský zážitok.


Váš ivan
 

Medjugorie mladých 2017

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

        Všetci mladí, ktorým sa páči putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo môžu využiť našu ponuku na tohtoročné jesenné putovanie do Medjugoria v dňoch

                                      17.09. 2017   -   23.09.2017

        Spojenie na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655,
e-mail :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,

uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do 02.09.2017  

Program:    Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  17.09.2017 o 17.30 hod.na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici (odchod 18.00 hod., Trnava - železničná stanica o 18.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19.15 hod.). Príchod do Medjugoria  18.09.2017  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity

Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 14. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.

Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno 21.09.2017 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky. Deň 21.09.2017 a 22.09.2017 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  23.09.2017 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

          cena:  zložiť na účet je potrebné 240€ ako zálohu, doúčtovanie pred nástupom do autobusu v Piešťanoch  za stravu + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Marušiči, doprava, tlmočenie sv. omše). Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu späť je v cene putovania.  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore. Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
         modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
        Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami


Váš ivan
 


 

 

Putovanie do Izraela - 11/2017

Milí priatelia komunity Cenacolo,

s radosťou Vás pozývam na naše tohtoročné putovanie po významných miestach Božej existencie ,ktoré sa uskutoční v termíne

10.11.-17.11.2017  - SVÄTÁ ZEM  s podtitulom : „Blahoslavení...“ ,

kde strávime spoločne v rámci programu aj 2 noci v Galilei .
Program bol vypracovaný našim  sprievodcom a kňazom - otcom Antonom, ktorého sme mohli  poznať a zažiť  na putovaní v Poľsku minulý rok 2016.
Prosím Vás o záväzné prihlasovanie od vyvesenia tohto oznamu na našej stránke na doluuvedený kontakt, zatiaľ od  1. 2. – do 31.3. 2017  ,s uhradením zálohy 100 eur do 31.3.2017  pre cestovnú kanceláriu  Awertravel, ktorá zájazd pre nás organizuje, doplatok po dohode s cestovkou  budeme uhrádzať zatiaľ do konca septembra 2017 . Podrobnejšie informácie budeme postupne dopĺňať v oznamoch, potrebné je najskôr vedieť počet záujemcov o naše putovanie a aby sme už teraz mohli šetriť.  
 
Kontakt pre prihlasovanie Martina z Martina :
Telefón : 0915 979 226
e-mail :  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
zálohu 100 EUR prosím odoslať / do 31.3. 2017 / na účet Tatra banka  - 
IBAN :    SK5711000000002615057301

doplatok 490 EUR  odoslať  do 1.10.2017  na účet Tatra banka  - 
IBAN :    SK5711000000002615057301

do správy pre prijímateľa zadajte: meno a priezvisko prihláseného + SVZ 2017 , prihlasovanie na email- meno a priezvisko , adresa , dátum narodenia , tel. kontakt a číslo pasu ( s platnosťou minim. 6 mesiacov teda do 5/2018!) Kto si bude robiť nový pas, číslo dopíšeme priebežne

 
V cene nie je zahrnuté :
- vstupy do N.P. a v Jeruzaleme 21 USD 
  / platí sa otcovi Antonovi priamo pri vstupoch , treba mať pri sebe/
 

Cena:  590,- €


V cene je zahrnuté:
- letenka Viedeň  – Tel Aviv  – Viedeň
- 7 x ubytovanie s raňajkami, 6 x večera v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- doprava vo Svätej zemi   klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz
- letiskové poplatky
V cene nie je zahrnuté:
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 60,- € (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
- transfer  na letisko do Viedne 15,- €
- komplexné cestovné poistenie 16,-€ / kto má záujem - v cene je poistenie pre prípad  stornovania  zájazdu /
- vstupy do N.P. a v Jeruzaleme zatiaľ 15  USD  / platí sa otcovi Antonovi priamo pri vstupoch , treba mať pri sebe, cena sa bude upravovať podľa počtu prihlásených
    
Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. ,  presun do Betlehema, ubytovanie.

2.deň: presun do Deir Rafat,(národná Mariánska svätyňa, zverenie púte Panne Márii Kráľovnej), Bet Shemeš  Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.

3.deň: Jeruzalem, Olivová hora Getsemanská záhrada a  Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota. Účasť na tradičnej latinskej liturgii Františkánov v bazilike Božieho hrobu.

4.deň:  Galilea, hora Karmel – Muhraqa – miesto Eliášovej obety (Kniha kráľov 18), výstup na horu Tábor /taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Kána Galilejská -  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby. Nazaret - Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa, účasť na sobotňajšej procesii a modlitbe sv. ruženca.

5.deň: Galilea,  Cézarea Filipova (Banias); Genezaretské jazero: Magdala kostol Duc in altum, Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra, Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Hora Blahoslavenstiev, návrat na ubytovanie do Nazaretu.

6.deň:   Domus Galilae- centrum Neokatechumenálnej cesty, Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna  synagóga.

7.deň
:  Betánia – dedina Marty, Márie a Lazára, monastier Wadi Kelt, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, výhľad na horu pokušenia návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania.

8.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, Abu Gosh- križiacke Emaus, kostol Panny Márie Archy zmluvy, Latrun Neopolis, Emaus podľa videní sv. Miriam od Ukrižovaného, dnes v správe Komunity Blahoslavenstiev) odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

       Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu .  Program v ponukovom letáku je  orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
 

 

 

 

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.