Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2017

 

 

Chystá sa:

 

Konalo sa:

Živé jasličky v komunite Cenacolo
Rodičovské stretnutie – voľba
Termíny

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2017
Pozvanie na rodičovské stretnutie a ples v kláštore Želiv

Pomoc Peru

Rodičovský klub v Košiciach

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky
Medjugorie mladých - zima 2017

Putovanie do Izraela 11/2017
Medjugorie mladých 2017
Medjugorie rodičia

10 rokov komunity Cenacolo na Slovensku

10 rokov slovenského domu Komunity Cenacolo
Sviatok života Saluzzo 2017
Ďalšie stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo
ORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVO – jarné stretnutie mladých 2017

Medjugorie mladých máj 2017 (nekonalo sa pre nedostatok prihlásených)

Veľkonočné stretnutie komunity Cenacolo v  Chorvátsku

Rodičovské stretnutie Červený kláštor jar 2017

Rodičovské stretnutie -  február 2017

Obsah vianočného balíčka pre chlapcov

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2016

Zámer putovaní rodičov a priateľov komunity Cenacolo

Rodičovské stretnutie Červený kláštor 11.11- 13.11.2016 

 

Program plánovaných akcií na rok 2017

Upozornenie!  - Doprava na rodičovský klub

Každý druhý a štvrtý  týždeň v mesiaci počínajúc septembrom  bude  chodiť   8-miestné auto po  trase Námestovo, Oravská Lesná, Krásno nad Kysucou, Žilina  do Piešťan na piatkový rodičovský klub. Je potrebné sa nahlásiť do stredy večera, aby toto auto v piatok šlo do Piešťan, na tel. č.  0903/285 131 alebo  0903/285 130 .
Na cestu sa skladá 10eur/osoba.

 

 

Celoštátne rodičovské stretnutia 2017

sa konajú vždy v prvú sobotu v mesiaci (pretože na záver každého stretnutia slávime Fatimskú sobotu), s výnimkami, ktoré sú nutné z technických dôvodov, a  na ktoré budete včas upozornení pri ozname jednotlivých podujatí. Rodičovské stretnutia sú československé spoločné, uskutočňujú sa v Piešťanoch, v našej klubovni na ul. F. E. Scherrera 40 so začiatkom o 10.00 hod. Začíname ich modlitbou ruženca, vzývaním Svätého Ducha a prosbou ku sv. Michaelovi archanjelovi. Hodinová  prestávka na obed, ktorý si vždy zaistíme spoločne sami. Večer o 18.00 sv. omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda  v Piešťanoch.
Dvakrát  za rok organizujeme trojdňové rodičovské stretnutia, v r. 2017 to bude  na jar opäť Červený Kláštor (toto stretnutie bude časťou oslavy  pripomenutia si 10 výročia otvorenia domu Cenacola na Slovensku. Druhá časť bude v dome sv.Cyrila a Metoda v Kráľovej pri Senci. Oba termíny sú už uvedené v celoročnom programe, bude k ním osobitný program.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami. Výpočet akcií na rok 2017 je zatiaľ predbežný, preto odporúčam si ho častejšie cez rok pozrieť, aby sme prípadné zmeny či doplnenia o ďalšie akcie neprehliadli. A  keďže naše spoločenstvo je dobrovoľné a svojpomocné samozrejme absolvovanie celého programu nie je povinné. Škoda však nezaregistrovať kvôli pohodliu dajakú akciu, ktorú by sme chceli absolvovať.

06.01.2017         Živé jasličky                                 Králová pri Senci
07.01.2017         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany,Zvolen,Košice
14.01.2017         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
18.01.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
28.01.2017         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice


3-4.02.2017        Celoštátne rodič. stretnutie,- ples           Banská Štiavnica
11.02.2017         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
15.02.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
25.02.2017         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

04.03.2017         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.03.2017         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
15.03.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Levoča
25.03.2017         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

              
01.04.2017         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
08.04.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
15.04.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
19.04.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
28-30.04.2017      Celoštátne. rodič. Stretnutie                 Červený Kláštor
                                                                  -viď osobitný program06.05.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
6-12.05. 2017      Putovanie mladých do Medjugoria               odchod  večer.
                                                                 Pobyt 7, 8, 9. 5. 2017
                                                                 Dňa  10.5. ráno odchod
                                                                 Marušiči a pobyt do 12.5.
                                                                 kedy odídeme domov
13.05.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.05.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
27.05.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

03.06.2017         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.06.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.06.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
21.06.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov

01.07.2017         Celoštátne  rodič. stretnutie                 Piešťany,
08.07.2017         Regionálne. Rodič. Stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
11.–17.07.2017     Sviatok života  S a l u z z o                 viď osobitný program
19.07.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
29.07.2017         Regionálne rodičovské stretnutie              Piešťany, Zvolen, Košice

12.08.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.08.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Prešov - Sekčov
26.08.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

02.09.2017         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
09.09.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
13.09.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Levoča
17.-23.09.2017     Putovanie mladých do Medjugoria               odchod  večer.
                                                                 Pobyt  18, 19, 20. 09. 2017
                                                                 21.9. ráno odchod do
                                                                 Marušiči a pobyt do 23.9.
                                                                 kedy odídeme domov
23.09.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
27.09-04.10.2017   Rodičovské putovanie do Medjugoria            pobyt 28.09,29.09.,30.09.,
                                                                 01.10. odchod do Marušiči
                                                                 pobyt tam 02.10., 03.10. 
                                                                 a odchod domov 04.10.2017
 

07.10.2017         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
14.10.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
18.10.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Prešov - Sekčov
28.10.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice


04.11.2017         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.11.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
15.11.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Levoča 
25.11.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

02.12.2017         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
09.12.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.12.2017         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
20.12.2017         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Prešov - Sekčov

 

 

Regionálne rodičovské stretnutia


Náplňou týchto stretnutí je duchovno. Čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.

Stretnutia sa budú konať :
pre  Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. č. 0918 422 979, koná sa  vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č. +421915939584

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

 

 

Adorácie 2017

Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.

 

U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podľa letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Levoči a Prešove.


Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť  Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná pobožnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou Oltárnou požehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vždy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.

V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom?  V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad  oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.


Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť  občerstvenia, toaliet  a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Levoči pátri Minoriti v útulku sv. Františka v minoritskom kostole Ducha svätého a kláštore. V Prešove sa našim hostiteľom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Krí?a na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.
Zámer putovaní slovenskej časti Cenacola v nasledujúcich rokoch


Radi by sme umožnili a pomohli všetkým záujemcom navštíviť významné miesta Božej existencie na Zemi.

        2017                 Svätá Zem-  prístupné časti Svätej Zeme, ležiace na území štátu Izrael

        2018                 Poľsko

        2019                  Guadalupe - Mexiko        

 

Tento zámer uverejňujeme s dostatočným časovým predstihom, aby sme mohli triezvo zvážiť náš záujem, možnosti, pokonzultovať s bratmi a sestrami, ktorí si uvedené miesta už pozreli a po pozitívnom rozhodnutí mali dostatok času nazbierať  dostatočné prostriedky na realizáciu týchto putovaní.

Všetky informácie, pokyny budú hneď po ich zistení vyvesené na tomto mieste.


 
Obsah vianočného balíčka pre chlapcov:

        Tradičným problémom predvianočných stretnutí sú vianočné darčeky. Komunita odporúča posielať iba veci, ktorých zoznam si môžete  pozrieť nižšie. Sú to už roky rovnaké, praktické veci. Nie všetci rodičia chcú, alebo môžu ísť na stretnutie s komunitou, ale balíček by chceli poslať. Prosím preto, aby ste riadne zabalené balíky označené menom dieťaťa, domu a prípadne krajiny, prinesli na rodičovské stretnutie prvú sobotu v mesiaci december. Odtiaľ budú transportované ďalej.
Ponožky 3 páry, trenírky alebo boxerky  3 ks, čapica, rukavice, šál á 1 ks, žiletky (pre chlapcov ), dezodorant, zimné pracovné topánky 1 pár. Veci treba zabaliť do balíčka a označiť menom potomka a ak viete i menom domu, v ktorom váš potomok  je. Prosím vás nekupujte si svoje deti za cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete poslať  takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je, je to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie.
 

 


CHYSTÁ SA

 

 

 


 


KONALO SA

 

 

Ž®ivé jasličky v komunite Cenacolo


Skutočný a najkrajší príbeh všetkých čias! Áno! To je narodenie malého Ježiška. Prišiel aby potešil zarmútených, vytiahol nás z temnoty nášho života a daroval nám svoju nekonečnú lásku.
O túto radosť sa chceme podeliť s celým svetom. A preto aj vás pozývame na Živé jasličky ku nám do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v troch termínoch 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 1700
bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09


Na všetkých sa veľmi tešíme.
chlapci z Komunity Cenacolo

 

 

Rodičovské stretnutie – voľba

Vážení priatelia spoločenstva Cenacolo,

dňa 2.12.2017 o 13:00 na F. E. Scherrera 40, Piešťany sa cez prestávku rodičovského stretnutia uskutoční valné zhromaždenie občianskeho združenia Priatelia spoločenstva Cenacolo.
Program zhromaždenia:
1. voľba predsedu a predstavenstva
2. rôzne

Predstavenstvo o.z.
V Piešťanoch 16.11.2017

 

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2017

         Taliansko                           17.12.2017                    Saluzzo
        Chorvatsko + BiH              17.12.2017                     Vrbovec       
        Poľsko                                 31.12.2017                     TARNOW
         Slovensko                         26.12.2017                     KRÁĽOVÁ p/S
         Rakúsko                            16/17.12.2017               KLEINFRAUENHEID
        
Pre bližšie informácie   o  chlapčenských stretnutiach  kontaktuje Igora  0918805910 a dievčenských Barborku     0915311669

                                                 

Koordinátormi pre jednotlivé zeme, kde predpokladáme záujem sú

  Taliansko                          Janka Matíková                               +421 911 630 893
  Chorvatsko a BiH             Otília Švecová                                +421 915 772 542
  Poľsko                               Katka Melicháčová                         +421 907 880 877
  Rakúsko                             Evka Bukvová                                   +421 905166277

 

 

 


 
Pozvanie na rodičovské stretnutie a ples v kláštore Želiv

Milí přátelé,
všichni, kteří máte co dočinění s komunitou Cenacolo a cítíte se v jejím kruhu příjemně, jste  srdečně zváni na celočeskoslovenské setkání rodičů a přátel komunity Cenacolo, které se uskuteční tentokrát v Čechách,
 9.-11. 2. 2018,  v premonstrátském klášteře v Želivě.
Součástí programu setkání je komunitní ples, tradičně bez alkoholu a nikotinu.
Místo konání : Želivský klášter (z dálnice sjezd na Humpolec a odtud přibl. 15 km) Pomoc při bloudění  :  František  tel. +420 606 554 252.

Program setkání :

Pátek – 9. 2. 2018
18,00 h     pátek postní večeře z vlastních zdrojů – tradiční chléb se sádlem a cibulí    
19,00 h     Rodičovský klub  -  jsou vítáni  všichni, kteří se chtějí něco dozvědět o závislosti a komunitě Cenacolo

Sobota  - 10. 2. 2018  
10,00-13,00 h - modlitba  sv. růžence, katecheze , diskuse k danému tématu
13,00-14,00 h – přestávka na oběd – z vlastních zdrojů – jak jsme zvyklí
14,00-16,00 h –  přivítání hostů,  svědectví
17,00  h          – mše svatá v kostele Narození Panny Marie
19,30  h          - slavnostní večeře v hotelové restauraci
20,30  h          - slavnostní zahájení plesu  v sále pod Českým nebem

Program plesu : K tanci i poslechu nám zahraje kapela  Grooveharmony z Ostravy.                                                            
Tombolu zajišťují : Oliver, Alena, Adéla Božíků a Danka Havlová                                                           
Občerstvení – veškeré kulinářské skvosty z vaší kuchyně, slané a sladké mňamky na náš společný  stůl  předávat :  Jana Doležalová , Ivana Caisová  ( tel. + 420 728 848 170 )

Neděle – 11. 2. 2018
Snídaně v hotelové restauraci,  pomoc při úklidu sálů, …                                   
10,30 h pontifikální mše svatá - v kostele Narození Panny Marie se  svědectvími chlapců z komunity a rodičů
Přihlášky  Jarka Chvatíková + 420 777 864 893, lépe  rovnou do e-mailu   vč. zaslání požadovaných údajů.

E-mail :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
uvést :    Jméno, příjmení, adresa, číslo OP, datum a místo narození.

Přihlásit a uhradit pokud možno  do konce listopadu , uzávěrka  15. 12. 2017.  Úhradu možno provést v hotovosti na setkáních české skupinky v Praze v říjnu, listopadu,  Slováci v Piešťanech  Evě Hoblíkové a na slovenský účet : SK 5702000000002655062551.
Nezapomeňte uvést Želiv 2018.


Ubytování je zajištěno v nově zrekonstruovaném hotelovém komplexu želivského kláštera, přímo v místě konání plesu,  pro prvních 72 přihlášených. Sociální zařízení na pokojích nebo na patře.  Ostatní v hotelu cca 200 m od kláštera.   
Cena :  na osobu   45 EUR  (v ceně je zahrnuto ubytování se snídaní ze soboty  na neděli, sobotní večere, hudba, pronájem sálů  a úhrada nákladů pro hosty).   Kdo bude požadovat ubytování již od pátku,  připlácí 20 EUR  za  noc se snídaní.

Doporučujeme páteční příjezd s tím, že je možné prohlédnout klášter, klášterní areál, event. místní pivovar,  užívat si klidu a překrásné přírody. K dispozici je klášterní restaurace.  Klášter premonstrátů v Želivě je národní kulturní památkou, vyhledávaným poutním místem, tradiční destinací domácích i zahraničních turistů.
Parkování je přímo v klášterním areálu.  

Na setkání s vámi všemi se těší Ivan, opat Jáchym a organizační tým.                                                                       


 

 


POMOC PERU

 Milí rodičia a priatelia komunity CENACOLO.
 

https://www.youtube.com/watch?v=mtUwKEUtxKs

 

         Hoci Peru nepatrí medzi obľúbené a dostupné destinácie pre bežného človeka, predsa sa komunita Cenacolo rozhodla po niekoľkoročných modlitbách aj tu otvoriť  nový a ďalší komunitný dom pre chlapcov.   DESERTO- SEÑOR DE LOS MILAGROS VUARALICA-SUPE
Veľkú časť dnešného Peru tvorí pôvodná Ríša Inkov, zázrak, ktorý sa podarilo vybudovať hlboko v horách. Aj chlapci z komunity  sa pokúšajú o takýto malý zázrak.  Ich dom sa totiž nachádza na púšti, z ktorej chcú s Božou pomocou vybudovať oázu.  Projekt , ktorý komunita Cenacolo nazvala " PÚŠŤ  ROZKVITNE" sa začal budovať v septembri 2016. Podmienky na život v púšti sú naozaj ťažké. Je to prvý krát čo komunita a jej priatelia z Peru stavajú dom v takomto prostredí - na púšti.
         Na jeho realizácii sa podieľajú aj naši chlapci z Česka Vít a zo Slovenska Denis. V týchto ťažkých podmienkach sa každodenne stretávajú s Božou láskou a milosrdenstvom, s  pomocou chudobných ľudí  z Peru, ktorí im pomáhajú  z toho mála čo majú.
         Týmto krátkym príspevkom chcem upútať vašu pozornosť a poprosiť vás o pomoc  pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, aby dennodenne prežili v púštnych podmienkach.  Myslime aj na to, že zajtra tam môže slúžiť blížnym aj náš  syn, alebo dcéra, ktorí budú potrebovať našu pomoc. Nezabúdajme na lásku a vzájomnú pomoc  blížnemu, ktorú nám do srdca vštepuje naša mama Elvíra už niekoľko  desaťročí a Pán Boh deň čo deň.
         Preto vás prosím o vašu pomoc pri realizovaní tohto odvážneho projektu komunity Cenacolo "Púšť rozkvitne".  Nezabúdajme, že Božia Prozreteľnosť môže ísť i cez našu modlitbu a naše ruky. Keďže poznáme náplň činnosti komunity Cenacolo z vlastnej skúsenosti nehanbime sa poprosiť o pomoc, či už hlavne o modlitbu, alebo  finančný príspevok našich priateľov, známych a dobrodincov. Finančné príspevky možno poslať na náš účet, ktorý je uvedený na našej stránke v priečinku Kontakty. Do správy prijímateľovi napíšte prosím „Púšť rozkvitne“
 S vďakou a srdečným pozdravom
 váš Ivan

 


RODIČOVSKÝ KLUB V KOŠICIACH


Po zváženi situácie a konzultácii s komunitou s radosťou oznamujem všetkým priateľom komunity Cenacolo oficiálne

zahájenie piatkových  rodičovských klubov na Východnom Slovensku
dňa 26. mája 2017

Privítame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú o problematiku závislosti a Komunitu Cenacolo záujem a záujem získať informácie o uvedených témach od rodičov, ktorí cestu komunity už kráčajú. Tento cieľ by mali plniť Rodičovské kluby. Je to príležitosť pre rodičov a príbuzných, ktorí hľadajú najlepšiu cestu ako pomôcť svojim závislým deťom a blízkym.

Pozývame všetkých rodičov a priateľov, ktorí chcú pomôcť a všetkých, ktorí pomoc hľadajú.

Rodičovské kluby sa budú konať každý piatok /okrem Veľkého Piatku a Vianočných sviatočných dní ak pripadnú na piatok / o 19.00 hod. na adrese
Dominikánsky konvent Košice, Mäsiarska 6, 04001 Košice.

ivan


P.S.
Parkovanie,  možné pre účastníkov, je za kláštorom a dá sa k nemu dostať z Hradbovej ulice. Číslo neviem, len to, že je to jednosmerka z Poštovej a parkovisko je na ľavej strane ulice a má aj tabuľu s označením vlastníka, t.j. Dominikáni. Parkovanie bude bezplatné.

 

 

 

 

 


Zámer putovaní rodičov a priateľov komunity Cenacolo

2017      Svätá Zem
2018      Poľsko
2019      Quadeloupe

 


Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky


Milí priatelia,

s radosťou vám chceme oznámiť správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tiež v tento deň.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ostávame s vami spojení v modlitbe,

Svetlo Máriino

 

 

 

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
!!! Silvestrovské putovanie mladých do Medjugoria sa pre nedostatok záujemcov ruší !!!

        pozývame vás na putovanie na miesto ziavení Panny Márie. Pre tých, ktorí sa na toto miesto radi vracajú aj pre tých, ktorí na toto miesto chcú isť prvý raz, pre všetkých, ktorí majú v uplynulom roku za čo ďakovať  alebo si chcú vyprosiť výnimočné milosti do nasledujúceho roku sme pripravili

silvestrovské putovanie mladých do Medjugoria v dňoch 28.12.2017 až 02.01.2018.

Spojenie na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655,
e-mail :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do  12.12.2017


Program:
Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  28.12.2017 o 17.30 hod.na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici (odchod 18.00 hod., Trnava - železničná stanica o 18.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19.15 hod.). Príchod do Medjugoria  29.12.2017  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity
Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval  5 rokov v komunite a je už 16. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.

Duchovný program:
modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde,  návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno  01.01.2018 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky.  Tento deň  strávime v Marušiči, program podľa počasia. Dňa 02.01.2018 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

cena:
zložiť na účet je potrebné 180€, za stravu + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Marušiči, doprava, tlmočenie sv. omše. Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu späť je v cene putovania.  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore. Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba

modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Želám vám  obohacujúci duchovný i ľudský zážitok.


Váš ivan
 

Medjugorie mladých 2017

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

        Všetci mladí, ktorým sa páči putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo môžu využiť našu ponuku na tohtoročné jesenné putovanie do Medjugoria v dňoch

                                      17.09. 2017   -   23.09.2017

        Spojenie na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655,
e-mail :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,

uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do 02.09.2017  

Program:    Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  17.09.2017 o 17.30 hod.na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici (odchod 18.00 hod., Trnava - železničná stanica o 18.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19.15 hod.). Príchod do Medjugoria  18.09.2017  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity

Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 14. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.

Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno 21.09.2017 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky. Deň 21.09.2017 a 22.09.2017 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  23.09.2017 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

          cena:  zložiť na účet je potrebné 240€ ako zálohu, doúčtovanie pred nástupom do autobusu v Piešťanoch  za stravu + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Marušiči, doprava, tlmočenie sv. omše). Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu späť je v cene putovania.  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore. Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
         modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
        Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami


Váš ivan
 


 

 

Putovanie do Izraela - 11/2017

Milí priatelia komunity Cenacolo,

s radosťou Vás pozývam na naše tohtoročné putovanie po významných miestach Božej existencie ,ktoré sa uskutoční v termíne

10.11.-17.11.2017  - SVÄTÁ ZEM  s podtitulom : „Blahoslavení...“ ,

kde strávime spoločne v rámci programu aj 2 noci v Galilei .
Program bol vypracovaný našim  sprievodcom a kňazom - otcom Antonom, ktorého sme mohli  poznať a zažiť  na putovaní v Poľsku minulý rok 2016.
Prosím Vás o záväzné prihlasovanie od vyvesenia tohto oznamu na našej stránke na doluuvedený kontakt, zatiaľ od  1. 2. – do 31.3. 2017  ,s uhradením zálohy 100 eur do 31.3.2017  pre cestovnú kanceláriu  Awertravel, ktorá zájazd pre nás organizuje, doplatok po dohode s cestovkou  budeme uhrádzať zatiaľ do konca septembra 2017 . Podrobnejšie informácie budeme postupne dopĺňať v oznamoch, potrebné je najskôr vedieť počet záujemcov o naše putovanie a aby sme už teraz mohli šetriť.  
 
Kontakt pre prihlasovanie Martina z Martina :
Telefón : 0915 979 226
e-mail :  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
zálohu 100 EUR prosím odoslať / do 31.3. 2017 / na účet Tatra banka  - 
IBAN :    SK5711000000002615057301

doplatok 490 EUR  odoslať  do 1.10.2017  na účet Tatra banka  - 
IBAN :    SK5711000000002615057301

do správy pre prijímateľa zadajte: meno a priezvisko prihláseného + SVZ 2017 , prihlasovanie na email- meno a priezvisko , adresa , dátum narodenia , tel. kontakt a číslo pasu ( s platnosťou minim. 6 mesiacov teda do 5/2018!) Kto si bude robiť nový pas, číslo dopíšeme priebežne

 
V cene nie je zahrnuté :
- vstupy do N.P. a v Jeruzaleme 21 USD 
  / platí sa otcovi Antonovi priamo pri vstupoch , treba mať pri sebe/
 

Cena:  590,- €


V cene je zahrnuté:
- letenka Viedeň  – Tel Aviv  – Viedeň
- 7 x ubytovanie s raňajkami, 6 x večera v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- doprava vo Svätej zemi   klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz
- letiskové poplatky
V cene nie je zahrnuté:
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 60,- € (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
- transfer  na letisko do Viedne 15,- €
- komplexné cestovné poistenie 16,-€ / kto má záujem - v cene je poistenie pre prípad  stornovania  zájazdu /
- vstupy do N.P. a v Jeruzaleme zatiaľ 15  USD  / platí sa otcovi Antonovi priamo pri vstupoch , treba mať pri sebe, cena sa bude upravovať podľa počtu prihlásených
    
Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. ,  presun do Betlehema, ubytovanie.

2.deň: presun do Deir Rafat,(národná Mariánska svätyňa, zverenie púte Panne Márii Kráľovnej), Bet Shemeš  Betlehem - Bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.

3.deň: Jeruzalem, Olivová hora Getsemanská záhrada a  Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota. Účasť na tradičnej latinskej liturgii Františkánov v bazilike Božieho hrobu.

4.deň:  Galilea, hora Karmel – Muhraqa – miesto Eliášovej obety (Kniha kráľov 18), výstup na horu Tábor /taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Kána Galilejská -  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby. Nazaret - Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa, účasť na sobotňajšej procesii a modlitbe sv. ruženca.

5.deň: Galilea,  Cézarea Filipova (Banias); Genezaretské jazero: Magdala kostol Duc in altum, Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra, Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Hora Blahoslavenstiev, návrat na ubytovanie do Nazaretu.

6.deň:   Domus Galilae- centrum Neokatechumenálnej cesty, Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna  synagóga.

7.deň
:  Betánia – dedina Marty, Márie a Lazára, monastier Wadi Kelt, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, výhľad na horu pokušenia návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania.

8.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, Abu Gosh- križiacke Emaus, kostol Panny Márie Archy zmluvy, Latrun Neopolis, Emaus podľa videní sv. Miriam od Ukrižovaného, dnes v správe Komunity Blahoslavenstiev) odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

       Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu .  Program v ponukovom letáku je  orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
 

 

 

 

 

Medjugorie rodičia 2017


Milí priatelia!

Za roky, počas ktorých realizujeme putovanie ku Panne Márii do Medjugoria, sme si zvykli na túto tradíciu. Stretávanie sa s Božou Matkou nám  „nabíja baterky“ na celý nasledujúci rok.  Slovenských cenakolských rodičov čaká i tento rok otvorená náruč Kráľovnej pokoja.

Termín 27.09.2017 – 04.10.2017

PRIHLÁSTE SA PROSÍM NAJNESKORŠIE 02.09.2017 NA CELOŠTÁTNOM RODIČOVSKOM STRETNUTÍ - TAM MÔŽETE AJ ZAPLATIŤ. (zaplatiť možno do 10.09.2017 i na účet, ktorého IBAN je o 4 riadky nižšie.)
Tento rok organizujú naše putovanie:
Danka  0948181156,
Daniel    0918910852,
e mail adresa :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it        
účet: IBAN SK1609000000000054157628

Pripomínam, že definitívne je záujemca o putovanie  prihlásený, keď zaplatí cenu zájazdu. Do správy pre prijímateľa peňazí napíšte prosím mená, za koho peniaze sú a meno mesta, kde chcete nastúpiť do autobusu (PN,TT,BA).
Rezervovanie miesta v autobuse nejestvuje.


Odjazd autobusu  v tomto roku bude  27.09.2017 o 18.00 hod.
O 17.30hod.  bude autobus pristavený  na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici na Staničnej ulici na nakladanie batožiny.
Nástup v Trnave pred železničnou  stanicou  bude o 18.45 hod a v Bratislave pred Istropolisom  pri zastávkach MHD o 19.30 hod.
Do Medjugoria dorazíme 28.09.2017 ráno.

                Čo za 280 € dostaneme?

Dopravu, ubytovanie v Medju i v Marušiči, polpenziu na oboch miestach, poplatok za rozhlas pri tlmočení večerných farských programov, ako bonus jeden fajnový obed z jahňacinky, balíček a minerálku na spiatočnú cestu.


Náplň tohto putovania bude klasická. Každý večer sa zúčastníme duchovného programu  vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí.  Liturgia je prekladaná simultánne do slovenčiny. Počúvame ju cez prinesené rádijko s VKV, alebo mobilný telefón, ku ktorému si však nezabudnime zobrať so sebou sluchátka.  V rámci programu sa pomodlíme krížovú cestu, ktorá je postavená na svahu kopca Križevac, vyšliapneme si na kopec Podbrdo, na ktorom sa prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária v r. 1981 a odvtedy sa zjavuje každý deň, kde sa pomodlíme ruženec.    

Hlavným mestom republiky Hercegovina je mesto Mostar, ktorého aspoň historické centrum si pozrieme.  V rámci turistiky si ešte pozrieme oblasť Kravických vodopádov, neďaleko Medjugoria.  Súčasťou Cenakolského programu budú svedectvá v mužskom a ženskom dome komunity, ktoré sú priamo v Medjugorí.   Budeme  tak mať šancu pozrieť sa do „kuchyne Cenacolo“ a presvedčiť sa na vlastné oči, čo dokážu mladí ľudia, keď objavia tú správnu cestu životom.

  
Ďalším cieľom počas nášho putovania bude malá prímorská dedinka Marušiči neďaleko Omišu.  02.10.2017  ráno sa presťahujeme tam,  keď sa cestou zastavíme ešte v chorvátskom vnútrozemí v dedine Kobiljača, kde nakúpime na slnku sušené figy. V Marušiči na mori strávime 02.10. a 03.10. 2017. Jeden i druhý deň bude ráno sv. omša, po nej raňajky a potom voľný program na mori, nad ktorým stojí penzión – naše sídlo v Marušiči.  Pred večerom  obedo-večera.  Po oba večery, tak ako i štyri večery v Medjugorí bude naša milovaná   bilancia. K duchovnému programu nášho putovania patrí  i skutočnosť, že nás bude sprevádzať kňaz, takže máme možnosť počas celého putovania pristúpiť  ku sviatosti zmierenia, alebo absolvovať duchovný rozhovor.  Ráno 04.10.2017  po sv. omši a raňajkách odíde náš Mercedes smer  Záhreb, Bratislava, Piešťany, kam by sme mali podľa predpokladu doraziť pred polnocou.                                                        
                 S prianím intenzívneho duchovného i ľudského zážitku váš  ivan      

                                                                                                                                      

P.S.1  Dovoľujem si v rámci milosrdenstva požiadať všetkých, ktorí majú prístup na internet, majú príbuzných, priateľov, známych, ktorých by táto problematika mohla zaujímať,  alebo iných rodičov z Cenacola vedia o nich, že nemajú prístup na internet, aby im sprostredkovali túto informáciu (napr. vytlačením tohto  textu, a tým, ktorí to potrebujú ho akýmkoľvek spôsobom i poštovým holubom :) dopraviť).
 P.S.2 Pripomínam ďalšiu peknú akciu nášho spoločenstva. Ešte pred rodičovským putovaním do Medju organizujeme putovanie pre mladých do Medjugoria, termín  je  v prehľade akcií na tejto stránke.. Pôvodne bolo vymyslené pre zdravých- čistých súrodencov mladých, ktorí sú závislí,  prípadne sú v komunite. Neskoršie sa pridali i iní mladí ľudia, ktorí o komunite počuli a chceli by skutočnosť vidieť na vlastné oči,. Ide o to, aby sa i súrodenci, i ďalší mladí ľudia,  aspoň rámcove, zoznámili s komunitou.  


 

 

 

 

 

10 rokov slovenského domu Komunity Cenacolo

S radosťou nás všetkých pozývame poďakovať Pánu Bohu spolu s nami za 10 rokov existencie  domu sv. Cyrila a Metoda Komunity Cenacolo na Slovensku.

V sobotu 12.8.2017 sa stretneme na celodennom programe v Nitre s jeho vyvrcholením - svätou omšou celebrovanou miestnym biskupom Mons. Viliamom Judákom v katedrále na Hrade.

V nedeľu 13.8. 2017 vás všetkých pozývame do komunitného domu v Kráľovej pri Senci na svätú omšu celebrovanú arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Bližšie informácie s podrobnejším programom zverejníme čoskoro na tomto mieste.

                                                                                                                               
Komunita CENACOLO Slovakia

 

 

10 rokov komunity Cenacolo na Slovensku

S radosťou nás všetkých pozývame poďakovať Pánu Bohu spolu s nami za 10 rokov existencie  domu sv. Cyrila a Metoda Komunity Cenacolo na Slovensku. Záujemci o účasť na tomto poďakovaní sa stretneme v dňoch 11.08., 12.08,13.08.2017 podľa nasledujúceho programu.

Ako sa pomaly stáva tradíciou  pri našich trojdňových stretnutiach i tento krát bude rodičovský klub nie v Piešťanoch, ale v mieste konania stretnutia a to v kňazskom seminári sv. Gorazda, Samova ul. 14 v hradnom areáli v Nitre v piatok 11.08.2017 večer o 19.00 i prístupný  i pre  prípadných domácich záujemcov. Z kapacitných dôvodov platí pozvanie na rodičovský klub pre komunitných rodičov a záujemcov z radov rodičov, ktorí by službu našej komunity potrebovali

Z tých istých dôvodov platí pozvanie i na sobotňajší  program pre členov komunity Cenacolo z radov mladých, ktorí boli , alebo sú t.č. v Komunite,  ich rodičov a príbuzných, priateľov komunity, rovnako i pre všetky duchovné osoby – kňazov, rehoľnice, rehoľníkov, exovcov  i  s rodinami.

Pozvanie bez obmedzenia platí k účasti na sv. omši v sobotu o 11.30  v katedrále sv. Emeráma, ktorej bude predsedať  J.E. Mons Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup a ku celodennému programu  oslavy v Královej pri Senci, v našom komunitnom dome sv.Cyrila a Metoda  (Deň otvorených dverí),  ktorej ústredným bodom bude o 10.30 sv. omša. Celebrovať ju bude   J.E.Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.
        -  Dopoludňajší a popoludňajší program sa uskutoční v budove  Župného domu na Župnom námestí
        - Adorácia v priestoroch nitrianskeho seminára,  Samova 14, Nitra (v hradnom areáli)
        Organizáciou stretnutia v Nitre sú poverení  Eugen 0903708110 a Aška  0903324833 e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it 911001, číslo účtu IBAN  SK64 5600 0000 0051 2491 1001.

Ubytovanie je možné od štvrtka  10.08. 2017  po 14.oo, 11.08.; 12.08.; 13.08.  za 12,70 €/noc a lôžko.

Strava v priestoroch seminára od 10.08. do 13.08. za 2€ raňajky, 4€ obed, 3.€ večera.

Termín prihlasovania do 04.08.2017.

Platbu za stravu i ubytovanie možno posielať naraz, do správy pre prijímateľa napíš meno a rozpis stravy za koho je platba. Pri prihlasovaní ubytovania napíš napr. do e-mailu meno, priezvisko, dátum narodenia , adresu a číslo občianskeho preukazu.
Parkovanie vozidiel je možné na Župnom námestí (za úhradu), pri zimnom štadióne zozadu hradu (bez úhrady).
Informácie o trase, prípadne dovoz od vlaku, alebo autobusu  poskytnú Miro 0905253582 a Ondrej 0915044285.

Mňamky, ako pri tejto príležitosti je obvyklé, majú na starosti po oba dni Hela (0907516525), Anka a Betka.

Tešíme sa na vašu hojnú účasť
Chalani z domu sv.Cyrila a Metoda komunity Cenacolo Slovakia

 

 

Ďalšie stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo

Ďalšie stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo
je plánované na víkend 30.júna – 2. júla 2017
v Dome prijatia pre rodiny, Rodinkovo.


Organizáciou je poverený Pavol Reisel,
čís.tel: +421 948 549 511 This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Prihlasujte sa prosím čo najskôr, najneskoršie do 31. 5. 2017

TÉMA stretnutia:
"Bože, buď milostivý mne hriešnemu." (Lk 18, 13)
Ubytovanie je zabezpečené v:
Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo,
Belušské Slatiny 1941
018 61 Beluša
Viac tu: http://rodinkovo.webnode.sk/

orientačná cena 30€/na víkend (ubytovanie + strava),
cena bez ubytovania, iba strava, je 15€.

Prosím šírte túto info medzi ex-ovcami ďalej.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm7_oaVlF0dRgo58pLol4vjPK6-IcD5oaZz4VjmNRcOiz7yA/viewform?usp=sf_link

 

 

 

 

 

Sviatok života Saluzzo 2017


Nedlho po otvorení  Cenacola si  začala komunita každoročne pripomínať svoje narodeniny. Vždy cez najbližší víkend ku 16.07. si po štyri dni pripomíname deň kedy nám Pán venoval obrovský dar- spoločenstvo i s mamou Elvírou na čele, ktoré náš všetkých učí žiť. I tento rok nám sviatok Panny Márie Karmelskej  pripomenie,  že máme za čo Matke Božej ďakovať.
Tento rok sa vydáme na cestu 11.07.2017 vo večerných hodinách, do Saluzza dorazíme okolo obeda 12.07.2017, program Sviatku života začne 13.07.2017  popoludní a skončí  navečer 16.07.2017. Predpokladaný návrat do Piešťan  bude 17.07.2017 okolo obeda.

    Vzhľadom ku avízovanému veľkému záujmu rodičov a priateľov komunity zúčastniť sa tohtoročného Sviatku života odporúčam všetkým záujemcom prihlásiť sa čo najskôr po vyvesení tohto oznamu a zaplatiť zverejnenú cenu, najneskoršie však 01.07.2017,  aby ste si tak definitívne zaistili svoju účasť na tomto putovaní.   Počas prípravy na cestu do Saluzza prosím o modlitbu za úspešný priebeh tohoročného Sviatku života,  zdravie mamy Elvíry a všetkých chorých komunitných rodičov.


        Organizovanie tohoročného putovania a pobytu v Saluzze:

       Tento rok sú organizáciou poverení:
       Janka    č.tlf  +421 903 285 131,            Róbert  +421 903 285130,
       e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,                      IBAN: SK 94 1100 0000 0026 1923 4328,
      do odkazu prijímateľovi napíšte meno  resp. mená – za koho je ten poplatok.

Do  01.07.2017 prosím poslať na uvedený účet 375 €

V sume je zaplatené doprava, ubytovanie v hoteli Rinaldi  v Savigliane a strava (raňajky v hoteli a obed a večera v piatok, sobotu a nedeľu v  komunite) stravu na cestu tam si zaistí každý sám, vo štvrtok môžeme zaistiť stravu na spiatočnú cestu spoločne po dohovore.
        K administratívnym úkonom potrebujú organizátori od každého účastníka  meno,  priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, č. tlf. a e-mailovú adresu, celé meno človeka za ktorým idete do komunity a vzťah ku nemu (matka, otec, syn, nevesta atď.)
        Rodičia, ktorí nejdú putovať do Saluzza autobusom s celou skupinou, t. zn. idú individuálne sa na web stránke www.festadellavita.info zaregistrujú sami. Registrácia je bezplatná a povinná. Všetci, ktorí ideme autobusom spoločne, sa neregistrujeme sami. Je potrebné poslať požadované údaje a organizátori nás zaregistrujú ako skupinu.  Po príchode na kopec dostaneme menovku- PASS, ktorú budeme nosiť počas celého stretnutia na krku.
Odchod autobusu bude .11.07.2017 z Piešťan –
autobusovej stanice vedľa železničného nádražia
 O 19.30 hod začne nakladanie, o 20.00 hod odchod.
Trnava,železničná stanica- odchod o 20.45 hod.
Bratislava,  zastávky MHD pred  Istropolisom- odchod o 21.30 hod.,
Príchod do Savigliana, kde budeme bývať v hoteli Rinaldi bude 12.07.2017  po 13.00 hod.
Po ubytovaní  bude voľno, v prípade záujmu sa pokúsime zorganizovať v stredu i vo štvrtok večeru- spoločnú, typicky taliansku. V stredu večer zorganizujeme v Savigliane sv. omšu, ktorú odslúži kňaz, ktorý ide s nami.
Vo štvrtok začína program v komunite o 15.00 hod. Raňajky budú v hoteli,  sú v cene, ktorú sme zaplatili, potom bude voľno. Odchod autobusov z hotela bude oznámený na výveske vo vestibule hotela. Program nasledujúcich troch dní sa dozvieme priebežne na tom istom mieste
V nedeľu po popoludňajšom programe  bude odjazd domov.
Počas celých štyroch dní môžete pristúpiť ku sviatosti zmierenia, budú s nami traja  kňazi. Sv. omša bude každý deň v rámci programu stretnutia.

Ďalšie technické pokyny si môžete prečítať na talianskom webe Komunity Cenacolo v priečinku Festa della vita. Všetky technické veci pre skupinu, ktorá ide autobusom zaisťujú hore uvedení organizátori.
Tí, ktorí idú individuálne si vybavujú všetko sami.
Prípadné ďalšie informácie vyvesíme podľa potreby po ich obdržaní na tomto mieste

 

 

 

ORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVO – jarné stretnutie mladých 2017

Pozývame mladých, ktorí majú radi dobrodružstvo, modlitbu, zábavu a chcú niečo vedieť o komunite „Cenacolo“, na víkend strávený v peknom oravskom prostredí v dňoch:
02-04 júna 2017.
> -Čaká vás krásny program:
> - veľa športu a zábavy,
> - Pekné svedectvá ľudí, ktorí si prešli závislosťou.
>- Ozdobou tohto víkendu bude stretnutie so živým Ježišom prostredníctvom adorácie.
> -Tešíme sa na veľkú účasť! :)
   Tento rok je organizáciou dobrodružstva poverený:
Jano  0905 963 143,   č. účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655
 e-mail :  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.
Podmienky:
Prihlásiť sa treba do 24.05.2017 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť.
cena: vložiť na účet je potrebné 30€ za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava je individuálna- Sumu prosím poslať na číslo účtu uvedené hore, čo najskôr, prihlásený je ten, kto zaplatil
modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
modlitby a prosby za kňaza, ktorý bude s nami ako duchovný sprievodca časť programu.
Pokiaľ ide o cestu do miesta konania ORAVSKÉHO dobrodružstva adresa je: Ústie nad Priehradou 028 01 Trstená    Rekreačné stredisko DANICA
Pre tých čo budú cestovať spojmi Autobusová zastávka na priehradný múr alebo Tvrdošín  alebo Námestovo, odtiaľ vás dovezú naši pomocnici na miesto.
Telefonovať po príchode na tel. čísla

Námestovo                                    0905 963 143
Tvrdošín                                        0905 963 143
Ústie nad priehradou                      0905 963 143


Želám vám obohacujúci duchovný i ľudský zážitok

Váš Ivan
Medjugorie mladých máj 2017


Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

        Všetci mladí, ktorým sa páči putovanie do Medjugoria, do miesta zjavení Panny Márie, do miesta, v ktorom sú dva domy komunity Cenacolo môžu využiť našu ponuku na tohtoročné jarné putovanie do Medjugoria v dňoch

                                      06.05. 2017   -   12.05.2017

        Spojenie na organizátora  Jano  00421 905 963 143,
IBAN  účtu, na ktorý možno posielať peniaze je SK7609000000000322490655,
e-mail :    This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,

uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

Prihláste sa prosím do 22.04.2017   

Program:    Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny  06.05.2017 o 17.30 hod.na autobusovej stanici v Piešťanoch pri železničnej stanici (odchod 18.00 hod., Trnava - železničná stanica o 18.30 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19.15 hod.). Príchod do Medjugoria  07.05.2017  v ranných hodinách.

Počas pobytu:
Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medjugorí so svedectvami členov komunity

Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 14. rok vonku) a jeho manželky, matky šiestich detí.

Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Pokúsime sa zaistiť kňaza na naše sprevádzanie.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

Množstvo  časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie.
Ráno 10.05.2017 odchod z Medjugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky. Deň 10.05.2017 a 11.05.2017 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  12.05.2017 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

          cena:  zložiť na účet je potrebné 250€ ako zálohu, doučtovanie pred nástupom do autobusu v Piešťanoch  za stravu + nocľah na celý pobyt v Medjugorí i Marušiči, doprava, tlmočenie sv. omše). Stravu na cestu tam si vezmite z vlastných zásob, na cestu späť je v cene putovania.  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore. Prihlásený je ten, kto zaplatil. Do správy prijímateľovi napíš meno za koho je platba
         modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
         energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
         modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
        vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.
        Odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami


Váš ivan

 

 

 

 

Rodičovské stretnutie Červený kláštor jar 2017

V tomto roku si pripomíname a ďakujeme Pánovi za 10 rokov cenakolského domu sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Jednou z akcií, ktorou si toto výročie pripomenieme je i jarné československé rodičovské stretnutie v dňoch 28., 29 a 30.04 2017 v rekreačnom zariadení Dunajec v Červenom Kláštore 12 .

Organizátormi tohto stretnutia sú Vierka na telef. čísle 0911380134Majka 0902367639,
kontaktný mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it a č.účtu – IBAN SK1309000000005063396180

Peniaze ( zálohu 60€ ) treba poslať na hore uvedený účet s vyznačením mien za koho platba je, pretože musíme zaplatiť zálohu. Pripomínam, že prihlásený je ten, kto zaplatil. Ak bude podľa skutočných výdavkov potrebné doplatiť ( čo je podľa skúseností doteraz málo pravdepodobné), vyberieme na mieste.
Prosím, aby ste si urobili plán tak, aby sme mohli začať v piatok 28.04.2017 v podvečer, aby sme mohli začať „pochodovým  ružencom“  a večerou a aby sme sa zúčastnili celého programu, včítane piatkového klubu , ktorého programom bude výnimočná katechéza prednesená výnimočným kazateľom z dôvodu pripomienky 10 výročia vzniku cenakolského domu na Slovensku.


Prihlásiť sa treba do 13.04.2017 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť. Prosím o disciplínu pri prihlasovaní, aby sme zbytočne nerobili problémy podniku, v ktorého priestoroch budeme naše stretnutie prežívať a ktorý nám, ako dobre vieme, všestranne vychádza v ústrety.  Prosím, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa mienia stretnutia zúčastniť.  Treba totiž pripraviť počet stoličiek  na sedenia.  Stravovanie na  všetky tri dni je možno kúpiť iba v rozsahu celého konania stretnutia.  Stravu objednávajte pri prihlasovaní u hore uvedených organizátorov.  Na účet uvedený hore treba zložiť čo najskôr, najlepšie hneď po uverejnení tejto informácie,   60 € ( v poplatku je ubytovanie 2 noci a strava- piatok večera, v sobotu R,O,V a v nedeľu R, O,
Pokiaľ ide o cestu do miesta konania odporúčam, aby ste sa navzájom dohodli a absolvovali cestu spolu autom. Cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy je komplikované.  Ukážme si navzájom našu ochotu obetovať sa a posádku svojho auta zaistiť pomocou vlastnej iniciatívy.  Nebojme sa a nehanbime sa tiež osloviť  priateľov z nášho občianskeho združenia a poprosme ich o pomoc pri doprave. Korunka nám z hlavy nespadne.  Upozorňujem i tých, ktorí bývajú relatívne blízko, že cesta je komplikovaná a večerné programy v piatok i sobotu sú dlhé, preto asi bude výhodnejšie (i ekonomicky) stráviť v mieste celý čas.                                                      


PROGRAM STRETNUTIA
Červený Kláštor 2017
PIATOK:   
1800    Ruženec
1900    Večera
2000    Rodičovský klub pri príležitosti 10 výročia vysviacky  domu sv.  Cyrila   a Metoda v    Kráľovej pri Senci. Výnimočná katechéza - výnimočný kazateľ.

SOBOTA:   
730    Raňajky
830    Ruženec
900    Katechézy - Otec Irenej
1100    Sv. Omša
1230    Obed
1500    Korunka Božieho Milosrdenstva
1530    Katechézy - naši kňazi
1630    Prestávka
1700    Predstavenie
1830    Večera
2000    Adorácia

NEDEĽA:   
730    Raňajky
900    Sv. Omša
1030    Svedectvá rodičov,  Technické kolečko,
1230    Obed
1330    Ruženec za Matku Elvíru a rozchod domov

 

 

 

Veľkonočné stretnutie komunity Cenacolo v  Chorvátsku


Chorvatskí priatelia nás pozvali na Veľkonočné stretnutie komunity Cenacolo  v  Chorvatsku, ktoré sa  uskutoční
22.04.- 23.04.2017  vo Vrbovci.


Organizátorom z našej strany je Otka, telef. číslo 0915 772 542, mailová adresa je This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Ona organizuje i dopravu i  ubytovanie v hoteli, ako obvykle.


Vzhľadom ku krátkosti termínu prosím, aby ste sa prihlásili čo najskôr.

 

 

 

 

Rodičovské stretnutie -  február 2017


Milí priatelia!

Všetci, ktorí máte čo dočinenia s komunitou Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne, ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo , ktoré sa uskutoční dňa

                                            
4.februára 2017 v Banskej Štiavnici.

Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou živou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.

Kde: Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej Banská Štiavnica, Mládežnícka 4  

Program  rodička:

PIATOK: 03.2.2017
Večera sa podáva pôstna- tradičný chlieb s masťou a cibuľou.

Klub sa začína o  19.00 hod- kto sa chce dozvedieť niečo o závislosti a komunite Cenacolo je vítaný

SOBOTA: 04.2.2017
 Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.


09.00                modlitba sv. ruženca, 
10.00 – 13.00-  katechéza otca Ireneja, diskusia  k danej téme

13.00 – 14.00 - obedňajšia prestávka /obed prinesieme pre seba i pre priateľov/

14.00 - 14.30 – technické kolečko
15.00 – 16.30 – svätá omša  
17.00 – 19.00 – privítanie hostí a svedectvá rodičov
20.00 – 03.00 – slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov a priateľov komunity Cenacolo
Ďalšie organizačné pokyny :
Tradičný ples  organizujú –
Iveta a Martin s pomocníkmi,  mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Počet vstupeniek  na ples  - 100 kusov

Cena za osobu na ples
 
- 2x večera  - 15,00- € /káva, čaj, minerálka/
 
- 1x nocľah  - 10,00- € /po plese zo soboty na nedeľu/

- hudba       -   5,00- €

  SPOLU:        30,00-€

Program plesu:
20.00 -  prvá večera-  /výborná sviečková z diviny,  po nej  -  voľná zábava - tombola
Podľa hladu  - druhá večera- /výborná kapustnica-   zábava do rána – 3.00hod. a do tanca nám bude vyhrávať živá hudba  MIBA z Banskej Štiavnice
Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali telefonicky  Ivetke- mob: 0905 615 538  prípadne Evke Hoblíkovej  mob:  0918 685 735.  Prihlásiť sa  a zaplatiť prosím najneskoršie do  15.01.2017. Vstupenky treba zaplatiť na rodičkách a kluboch, alebo môžete peniaze posielať na účet číslo SK1409000000000412064190  - do správy uviesť meno a Ples Štiavnica 2017.
Parkovanie je priamo pri školskom internáte a je bezplatné.(budú smerové tabule)

Pomoc pri blúdení : Martin  - mob.: 0905 526 512 a Lukáš mob: 0904 335 083
Ubytovanie po klube a  plese:
Je možnosť ubytovať sa už v piatok 03.02.2017 ( +10,-€ na osobu), pomôžeme organizátorom s prípravou rodička a plesu. Do zahájenia klubu si užijeme krásu miestneho bazéna a sauny, prípadne prechádzky s dobrou kávičkou v historickom centre mesta. Kto má chuť, nahlási to organizátorom, už pri nahlasovaní sa na ples a rodičovské stretnutie. Ubytovanie je  zabezpečené  v internátnych  izbách so sprchami  aj s posteľnou bielizňou.
Pre rýchlejšie ubytovanie prosíme poslať mailom nasledujúce údaje: priezvisko a meno, adresa, číslo OP, dátum a miesto narodenia na mail:   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Prosíme tých, ktorí už zaplatili, aby hore uvedené údaje čím skôr nahlásili!
Tombolu organizujú: Brigitka a Mirko  Slúkovci s pomocníkmi, č. mob. 0903-493321. Prosím doniesť kto čo môže, vrátane exotických vecí, napr. živé prasiatko.

Upečené slané a sladké mňamky – množstvo a druhy koordinuje:  Otilka Švecová a Lydka Sepová  mob:  0915-722542, 0905-871572 s pomocníkmi.

Varenie kávy a čajíkov organizujú: Tonka a Peťo  Štrohnerovci   mob.: 0905450474 s pomocníkmi

                                                                                                        S pozdravom    Ivan

 

 

 

Milosrdenstvo Libéria

Milí  priatelia!

Sv. Ján Pavol II, stanovil prvú nedeľu po Zmŕtvychvstaní Krista za nedeľu Božieho milosrdenstva.
Všetci z nás, členov a priateľov komunity Cenacolo, sme od prvého stretnutia sa s Cenacolom  pochopili , čo slovo milosrdenstvo znamená, pretože sme to pocítili na vlastnej koži. A to nielen byť príjemcom tohto daru, ale  byť aj  jeho poskytovateľom v pravom slova zmysle.
Chcem týmto príspevkom upútať vašu pozornosť ku myšlienke prejaviť svoje milosrdenstvo  trpiacim a to pomocou modlitieb i materiálnou pomocou.  Za cieľ našej pomoci  si vezmime núdznych, ktorých máme duchovne  a srdcom veľmi blízko – domorodé deti aj naše  deti, ktoré sa o nich starajú. Ide o dom sv. Jozefíny Bakhity našej komunity vo Virginii, v Libérii v Južnej Afrike.

 Svoje dary môžeme posielať na bankový účet našej komunity na Slovensku, číslo je uvedené dolu, do 05.07.2016, aby sme mohli náš príspevok odovzdať už 07.07.2016 donovi Stefanovi v Saluzze pri zahájení  Sviatku života. Do správy prijímateľovi uveďte prosím  “Milosrdenstvo“

Ďakujem vám, že budete nad týmto návrhom premýšľať  a srdečne vás pozdravujem

Bankové spojenie:
Tatra banka Slovensko    kód: 1100
IBAN:  SK 94 1100 0000 0026 2314 6144
BIC (SWIFT):  TATR SK BX
 

 

 

 

 

Predvianočné stretnutia v komunite Cenacolo v Európe 2016


        Taliansko           18.12.2016             ENVIE (spolu D a CH)
        Chorvatsko + BiH    11.12.2016             VRBOVEC
        Poľsko              17.12.2016             TARNOW
                            17.12.2016             GIESKOVO
        Slovensko           26.12.2016             KRÁĽOVÁ p/S
        Rakúsko             17/18.12.2016          KLEINFRAUENHEID
        Francúzsko          10/11.12.2016          LILLE    
                            17/18.12.2016          ARS
                            17/18.12.2016          LOURDES
        Španielsko          10/11.12.2016          SAN CELONI
        Portugalsko         3/4.,12.2016           FATIMA
        Spojené kráľovstvo  3/4.12.2016            KENDAL 


Ohľadom chlapčenských stretnutí kontaktuje Igora  0918805910 a dievčenských Barborku 0915311669

                                                 

Koordinátormi pre jednotlivé zeme, kde predpokladáme záujem sú

  Taliansko                     Martina Grígerová  0915979226,

  Chorvatsko a BiH          Zdenko Vlkovič     0904578161

  Poľsko                         Ján Bohunický      0944116637

Rodičovské stretnutie Červený kláštor 11.11- 13.11.2016            V dňoch 11. až 13. novembra  2016  sa v kúpeľoch Červený kláštor uskutoční československé rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať v kongresovej hale kúpeľov. Na stretnutí privítame hostí zo Saluzza, o. biskupa M. Ľacha z Prešova a samozrejme veľmi radi privítame všetkých kňazov v Čechách i na Slovensku, ktorí s nami spolupracujú. (Prihláste sa prosím u organizátorov).

Organizátormi tohto stretnutia sú   Hela na telef. čísle 0904 157178  a Štefan,  ktorý sa zdržuje v cudzine,

      mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

      číslo účtu SK3965000000000092008420

Lokalita nášho stretnutia je síce ďaleko na východe krajiny, ale autobus organizovať nebudeme.

Peniaze ( zálohu 60€ ) treba poslať na hore uvedený účet s vyznačením mien za koho platba je, pretože musíme zaplatiť zálohu. Pripomínam, že prihlásený je ten, kto zaplatil. Ak bude podľa skutočných výdavkov potrebné doplatiť ( čo je podľa skúseností doteraz málo pravdepodobné), vyberieme na mieste.
Prosím, aby ste si urobili plán tak, aby sme mohli začať v piatok 11.11.2016 v podvečer, aby sme mohli začať „pochodovým ružencom“  a večerou a aby sme sa zúčastnili celého programu stretnutia a nielen dajakého poldňa , prípadne iba obeda.
Prihlásiť sa treba do 31.10.2016 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť. Prosím o disciplínu pri prihlasovaní, aby sme zbytočne nerobili problémy podniku, v ktorého priestoroch budeme naše stretnutie prežívať a ktorý nám všestranne vychádza v ústrety.  Prosím, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa mienia stretnutia zúčastniť.  Treba totiž pripraviť počet stoličiek  na sedenia.  Stravovanie na  všetky tri dni je možno kúpiť iba v rozsahu celého konania stretnutia.  Stravu objednávajte pri prihlasovaní u hore uvedených organizátorov.  Na účet uvedený hore treba zložiť čo najskôr, najlepšie hneď po uverejnení tejto informácie,   60 € ( v poplatku je ubytovanie 2 noci a strava- piatok večera, v sobotu R,O,V a v nedeľu R a O.       
Pokiaľ ide o cestu do miesta konania odporúčam, aby ste sa navzájom dohodli a absolvovali cestu spolu autom. Cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy je komplikované.  Ukážme si navzájom našu ochotu obetovať sa a posádku svojho auta zaistiť pomocou vlastnej iniciatívy.  Nebojme sa a nehanbime sa tiež osloviť  priateľov z nášho občianskeho združenia a poprosme ich o pomoc pri doprave. Korunka nám z hlavy nespadne.  Upozorňujem i tých, ktorí bývajú relatívne blízko, že cesta je komplikovaná a večerné programy v piatok i sobotu sú dlhé, preto asi bude výhodnejšie (i ekonomicky) stráviť v mieste konania celý čas od piatku do nedele obeda.
Naše stretnutie bude mať nasledujúci program:
Rodičovské stretnutie        11.11. – 13.11.2016     Červený kláštor


                           Piatok       11.11.2016
18.00     večera
19.00     ruženec – v prípade priaznivého počasia pochodový
20.00     rodičovský klub


                           Sobota     12.10.2016
08.00       raňajky
09.00      ruženec – v prípade priaznivého počasia pochodový po ňom katechéza o. Ireneja
12.00       obed
14.00       Korunka božieho Milosrdenstva
15.00       katechézy komunitných kňazov
18.00       sv. omša
19.00       večera
20.00       predstavenie mladých zo slovenského  komunitného domu


                  Nedeľa     13.10.2016
07.30       raňajky
08.30       sv. omša
09.30- 10.30      katechéza komunitných kňazov
10.30- 12.30      rodičovský klub, svedectvo slovenských rodičov,
12.30 obed, po ňom spoločná modlitba a rozchod do našich domovov

 

Ubytovanie: REKREAČNÉ ZARIADENIE DUNAJEC, Červený Kláštor 12.
 

 


 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.