Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2015

 

Chystá sa:Konalo sa:

Zmena programu celočeskoslovenského rodička 05.11.2015
Predvianočné stretnutia 2015

Rodičovské stretnutie -  február 2016
 
Rodičovské stretnutie v Osrblí

Oravské dobrodružstvo - jesenné stretnutie mladých 2015

Stretnutie slovenských exovcov 
Medjugorie mladých jeseň 2015 
Medjugorie rodičia 2015 
Stretnutie s komunitou Cenacolo St.Margarethen 4.-6.9.2015 
 
Sviatok života Saluzzo 14.07. - 20.07.2015
Medjugorie mladých jún 2015

Rodičovské stretnutie Červený Kláštor
Stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo máj 2015
Rodičovské stretnutie/ples Námestovo - február 2015

Jarné stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku 9.5.2015

 

Program plánovaných akcií na rok 2015

Upozornenie!  - Doprava na rodičovský klub

Každý druhý a štvrtý  týždeň v mesiaci počínajúc septembrom  bude  chodiť   8-miestné auto po  trase Námestovo, Oravská Lesná, Krásno nad Kysucou, Žilina  do Piešťan na piatkový rodičovský klub. Je potrebné sa nahlásiť do stredy večera, aby toto auto v piatok šlo do Piešťan, na tel. č.  0903/285 131 alebo  0903/285 130 .
Na cestu sa skladá 10eur/osoba.

 

Milosrdenstvo Libéria

 Milí  priatelia!

Sv. Ján Pavol II, stanovil prvú nedeľu po Zmŕtvychvstaní Krista za nedeľu Božieho milosrdenstva. V tomto roku sme ju oslávili pred pár dňami.

Všetci z nás, členov a priateľov komunity Cenacolo, sme od prvého stretnutia sa s Cenacolom  pochopili , čo slovo milosrdenstvo znamená, pretože sme to pocítili na vlastnej koži. A to nielen byť príjemcom tohto daru, ale  byť aj  jeho poskytovateľom v pravom slova zmysle.

Chcem týmto príspevkom upútať vašu pozornosť ku myšlienke prejaviť svoje milosrdenstvo  trpiacim a to pomocou modlitieb i materiálnou pomocou.  Za cieľ našej pomoci  si vezmime núdznych, ktorých máme duchovne  a srdcom veľmi blízko – domorodé deti aj naše  deti, ktoré sa o nich starajú. Ide o dom sv. Jozefíny Bakhity našej komunity vo Virginii, v Libérii v Južnej Afrike.

Na rodičku v Červenom kláštore si premietneme asi 25 minútové video, ktoré natočili  naše decká priamo na mieste. Svoje dary môžeme posielať na bankový účet našej komunity na Slovensku, číslo je uvedené dolu, do 10.07.2015, aby sme mohli náš príspevok odovzdať už 15.07.2015 donovi Stefanovi v Saluzze pri zahájení  Sviatku života. Do správy prijímateľovi uveďte prosím  “Milosrdenstvo“

Ďakujem vám, že budete nad týmto návrhom premýšľať  a srdečne vás pozdravujem

Bankové spojenie:
Tatra banka Slovensko    kód: 1100
IBAN:  SK 94 1100 0000 0026 2314 6144
BIC (SWIFT):  TATR SK BX
 


Celoštátne rodičovské stretnutia

Celoštátne rodičovské stretnutia
sa konajú vždy v prvú sobotu v mesiaci (pretože na záver každého stretnutia slávime Fatimskú sobotu), s výnimkami, ktoré sú nutné z technických dôvodov, a  na ktoré budete včas upozornení pri ozname jednotlivých podujatí. Rodičovské stretnutia sú spoločné, uskutočňujú sa v Piešťanoch, v našej klubovni na ul. F. E. Scherrera 40 so začiatkom o 10.00 hod. Začíname ich modlitbou ruženca, vzývaním Svätého Ducha a prosbou ku sv. Michaelovi archanjelovi. Hodinová  prestávka na obed, ktorý si vždy zaistíme spoločne sami. Večer o 18.00 sv. omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda  v Piešťanoch.
Dvakrát  za rok organizujeme trojdňové rodičovské stretnutia, v r.2015 to bude opäť na jar Červený kláštor, na jeseň miesto zverejníme po dojednaní podmienok. Oba termíny sú už uvedené v celoročnom programe.  

 

pre Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene– organizátor má tel. č. 0903523862, koná sa  v kláštore dominikánov, Novozámocká ulica, sídlisko  Zvolen západ,
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č. +421915939584

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Náplňou týchto stretnutí je duchovno. Čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď.

Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

03.01.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
10.01.2015         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
17.01.2015         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
21.01.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča 
31.01.2015         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice 


07.02.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Prešov – viď osobitný oznam 
14.02.2015         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
18.02.2015         Popolcová streda - adorácia sa nebude konať
28.02.2015         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice

07.03.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
14.03.2015         Regionálne rodič. stretnutie                  Piešťany, Zvolen, Košice
18.03.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
28.03.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

04.04.2015         Biela Sobota - rodičovské stretnutie nebude
11.04.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
15.04.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
25.04.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

01.-03.05.2015     Celoštátne rodič. stretnutie                  Červený Kláštor
     Cieľ putovania:            československé rodičovské stretnutie,Červený kláštor
     Čistý čas pobytu:          01.05.2015- 03.05.2015

     Čas odchodu:               individuálny 01.05.2015
     Čas návratu:               individuálny  03.05.2015
     čísla telefónov:           Ivan 0908680375, Otília 0915772542                                                   
     emailová adresa:           This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
     Číslo účtu:                0223537470/0900
    
     Prihlásiť sa a zaplatiť 65€ najneskoršie do 19.04.2015

Program rodičovského stretnutia Červený kláštor
01.05. – 03.05.2015

Piatok 01.05.
18.00 hod.       Chodiaci ruženec
19.00 hod.       Večera
20.00 hod.       Rodičovský klub

Sobota 02.05.
07.30 hod.       Raňajky
08.30 hod.       Chodiaci ruženec
09.15 hod.       Katechéza o. Irenej + diskuzia
11.30 hod.       Obed  
14.00 hod.       Sv. omša v kostole, celebruje o. biskup Mons. F. Rábek
15.30 hod.       Katechéza    komunitní kňazi
17.30 hod.       Predstavenie     chlapci z komunity
18.30 hod.       Večera
20.00 hod.       Adorácia v kostole

Nedeľa 03.05.

07.00 hod.       Chodiaci ruženec
07.30 hod.       Raňajky
08.45 hod.       Sv. omša v kostole
10.15 hod.       Katechézy, zdieľania, svedectvá
12.00 hod.       Ruženec za mamu Elvíru
12.30 hod.       Obed , po ňom rozlúčenie, odchod domov

     Technické poznámky:
     Ak by ste chceli prísť skôr, alebo zostať dlhšie
     prihláste sa čo najskôr a nahláste to pri prihlasovaní

06.05.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
08.-10.05.2015     Stretnutie exovcov                            Bojničky
09.05- 10.05.2015  stretnutie cenacolských rodín s komunitou vo Vrbovci
09.05.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
20.05.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
30.05.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

04.-10.06.2015     Medjugorie mladých
   Odchod z Piešťan 04.06.2015 večer, pobyt v Medju 5,6,7,8 06.2015, Marušiči 9,10.06.,
   odchod z Marušiči  10.06 , príchod Piešťany 10.06.2015 okolo 23.00 hod.

06.06.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.06.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
17.06.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
27.06.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
                   Deň otvorených dverí                          Kráľová pri Senci

16.-19.07.2015     Sviatok života  S a l u z z o
15.07.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča
25.07.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

01.08.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
08.08.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.08.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
19.08.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
29.08.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

12.09.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
13.09.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.-23.09.2015     Rodičovské  putovanie do Medjugoria
16.09.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča   
24.09.-01.10.2015  Medjugorie mladých
26.09.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

03.10.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
11.10.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
21.10.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
31.10.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

07.-09.11.2015     Celoštátne rodič. stretnutie                  miesto uverejníme neskôr
14.11.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
18.11.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nové Mesto n/V, Levoča   
28.11.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice

05.12.2015         Celoštátne rodič. stretnutie                  Piešťany
12.12.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
16.12.2015         Adorácia Najsv. Spasiteľovi                   Nitra, Prešov- Sekčov
19.12.2015         Regionálne  rodič. stretnutie                 Piešťany, Zvolen, Košice
 
 

 

 
 

   Stretnutie s Pánom bude vrcholom našej snahy zblížiť sa čo najviac s Ježišom Kristom,  našim Spasiteľom a Vykupiteľom počas celého roka 2015

Od roku 2014 organizujeme, tak ako celá cenakolská rodina po svete, jeden krát v mesiaci  adoráciu  Najsvätejšiemu Spasiteľovi      

    U nás na Slovensku je to v  tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre a na východnom Slovensku - striedavo v Levoči a Prešove.

V Nitre v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov, (pre navigáciu Misionárska ul.) v Prešove- Sekčov, kostol Povýšenia sv. Kríža (pre navigáciu ul. M.Benku 7). Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Levoči pátri Minoriti v útulku sv. Františka v minoritskom kostole Svätého Ducha a kláštore

Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a "exovci". Pre túto príležitosť sme sa snažili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná možnosť občerstvenia, toaliet a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov.

        V Prešove je  adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podľa tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku žije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby prežívania katolíckej viery, účasti na živote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priateľov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boží dar. Katolícki veriaci môžu ísť na sv. omšu v ktoromkoľvek katolíckom obrade, môžu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa pobožností podľa tradícií jednotlivých obradov.


    Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôležité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný život aj o tento prvok.

    Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na živé telo a krv Ježiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, živý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Božie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môže byť vhodnejšia a lepšia príležitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Ježišom? V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom.  Sv.  Ján Pavol II. hovoril, že v adorácii spočívame na Ježišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíľa s Kristom, ktorá akoby predlžovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Ježišovho srdca pramení.


    Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, že všetci, čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťažené životnými krížmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Ježiša a v Pánovi Ježišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, že nás počuje, vidí, miluje. Kľačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môžeme hovoriť o sebe, o blížnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.

 

 

 Regionálne rodičovské stretnutia


Obsah stretnutí bude podriadený rozvoju nášho  duchovného rozhľadu  a upevňovaniu spolupatričnosti  slovenskej skupiny Cenacolo i Komunity ako celku a nie technickým problémom. Tzv. regionálne rodičovské stretnutia, ktoré sa podľa starých krajov konajú na troch miestach vždy  v sobotu, ak nie je dňom celoštátneho rodičovského stretnutia, a v sobotu týždňa  v ktorom nie je celoštátna adorácia vždy o 14.00 hod.
Stretnutia sa konajú:
pre Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107,
pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene–     z m e n a    -     organizátor má tel. č. 0918 422 979, koná sa  vo farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25,,
pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č. +421915939584

        Od mesiaca februára budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá bude obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechéz z komunity preložených chlapcami zo slovenského komunitného domu. Metodickým vedením sú poverení  rodičia, ktorých telef. čísla sú  +421903029307 a +421903493321 v spolupráci so Saluzzom.
        Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom celoročného rozpisu akcií  (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami.

 

 

 


CHYSTÁ SA

 Príspevok Slovenska do programu Sviatku života 2016


Príprava programu rodičov na oslavu života v Saluzze 2016

Komunita Cenacolo si každý rok pripomína svoje narodeniny na kopci v Saluzze. Pán nám dal veľký dar spoločenstva cez mamu Elvíru. Keď má niekto narodeniny snažíme sa ho obdarovať. Prispejme aj my rodičia a priatelia komunity darčekom a pripravme program na oslavu nášho Pána a Jeho Matky. Radujme sa a ďakujeme spevom i tancom. Naše deti nás pozorujú očami a uvidíte tú radosť v ich očiach keď nás uvidia.
Tešia sa na Vás a podrobnejšie info o programe: Ivan Š 0908 608 375 a Otka 0915 772 542


Prvé stretnutie bude v nedeľu 15.11.2015 o 15,00 hod.  Čajkov okr. Levice. Ďalšie miesto nácvikov môžeme meniť podľa miesta bydliska prihlásených a vzájomnej dohode.

 

 
 

 


Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky


Milí priatelia,

s radosťou vám chceme oznámiť správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tiež v tento deň.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ostávame s vami spojení v modlitbe,

Svetlo Máriino

 


Adorácie 2015

Od roku 2014 sa pripájame k mesačným adoráciám, ktoré koná cenacolská rodina po celom svete, raz v mesiaci.


 U nás na Slovensku, budú bývať adorácie spravidla v tretiu stredu v mesiaci, večer o 17.00 hodine, a to na západnom Slovensku - striedavo v Novom Meste n/V a v Nitre ( tam o 18.00 podža letného času) a na východnom Slovensku - striedavo v Levoči a Prešove.
(V januári 2014 bude spoločná adoráciu v stredu 22.01.2014 o 17.00 hod. v chráme Ducha svätého v Levoči a v kaplnke Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, Nové Mesto n/V  v rovnakom čase
Vo februári 19.02. o 17.00 hod., v Nitre z rozhodnutia diecézneho biskupa mons. Viliama Judáka , v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov, (pre navigáciu Misionárska ul.)
v Prešove- Sekčov, v rovnakom čase ako v Nitre, kostol Povýšenia sv. Kríľa (pre navigáciu ul. M.Benku 7)

Adorácia sa začne slávením Eucharistie a po sv. prijímaní zostane na oltári vystavená Sviatosť Oltárna, ako plod eucharistickej obety. Bezprostredne bude nasledovať adoračná poboľnosť, vedená kňazom, ktorý na konci udelí so Sviatosťou oltárnou poľehnanie. Okrem liturgických pravidiel, bude vľdy priestor na tiché klaňanie, na adorovanie spevom i spontánne modlitby, ako sme zvyknutí na adoráciách v cenacolskom prostredí.
V Prešove bude bývať adorácia v gréckokatolíckom chráme a bude konaná podža tradícií byzantského obradu a vedená kňazmi tohto rítu. Katolícka cirkev na Slovensku ľije západným latinským a východným byzantským spôsobom. Tieto spôsoby preľívania katolíckej viery, účasti na ľivote cirkvi a slávenia Eucharistie nazývame ríty, alebo obrady. Všetky obrady Katolíckej Cirkvi sú  rovnocenné a predstavujú nesmierne a pestré bohatstvo tej istej viery a tej istej Cirkvi. V našom cenacolskom spoločenstve je viacero priatežov práve byzantského rítu, dokonca medzi nás chodia aj gréckokatolícki kňazi. To by sme mali vnímať ako zvláštny Boľí dar. Katolícki veriaci môľu ísť na sv. omšu v ktoromkožvek katolíckom obrade, môľu prijímať sviatosti a zúčastňovať sa poboľností podža tradícií jednotlivých obradov.

Okrem týchto praktických informácií, je pre nás dôleľité vedieť čo to adorácia vlastne je, na čo je dobrá a prečo sa cenacolská rodina rozhodla obohatiť svoj spoločný ľivot aj o tento prvok.
Adorácia vychádza z viery v premenenie chleba a vína na ľivé telo a krv Jeľiša Krista. Takto je Pán medzi nami, vzkriesený, ľivý, skutočný. Vchádza do podôb chleba a vína v prvom rade preto, aby sme ho mohli prijímať. No aj po prijímaní je v podobe chleba vo svätostánkoch, čakajúci na našu prítomnosť. Adorácia je dôsledkom viery v jeho trvalú a reálnu prítomnosť  v spôsobe chleba po premenení. Prvé Boľie prikázanie nám prikazuje klaňanie, po latinsky adoratio, jedinému pravému Bohu a tento Boh - Syn je prítomný vo Sviatosti Oltárnej v konkrétnej, materiálnej podobe. Môľe byť vhodnejšia a lepšia príleľitosť, samozrejme okrem prijímania, stretnúť sa s Jeľišom? V adorácii prichádzame k nemu, aby sme ho počúvali, pozerali sa na neho, rozprávali sa s ním, tešili sa spolu s ním i plakali pri ňom. Ján Pavol II. hovoril, ľe v adorácii spočívame na Jeľišovej hrudi, ako spočíval Ján pri poslednej večeri. A Benedikt XVI. zasa pripomína etymologický pôvod slova adorácia z latinského ad oram, k ústam, čo vyvoláva predstavu bozku.  Adorácia je skutočne intímna chvíža s Kristom, ktorá akoby predlľovala omšu o čas pre zmyslové vnímanie Pána, ktorého v podobe chleba vidíme. Ak sa adorácia koná spoločne a slávnostne, stáva sa zároveň aj upevnením spoločenstva v láske, ktorá z Jeľišovho srdca pramení.

Tí, ktorí aspoň raz prišli do spoločenstva Cenacolo vedia, ľe všetci čo toto spoločenstvo tvoria, majú ramená obťaľené ľivotnými kríľmi a v mysli nejeden otáznik smerom k budúcnosti. Kde nájsť silu a istotu? Jedine u Pána Jeľiša a v Pánovi Jeľišovi, jedine v našom Bohu. Eucharistická prítomnosť Krista nám dáva sviatostnú istotu, ľe nás počuje, vidí, miluje. Kžačiac pred Kristom v monštrancii, sme s ním tvárou v tvár. Rovno do jeho tváre môľeme hovoriť o sebe, o blíľnych a otvárať svoje vnútro. Teda preto adorácia.

Na cenacolské adorácie sú pozvaní všetci priatelia spoločenstva, ale celkom zvlášť rodičia a „exovci“. Pre túto príleľitosť sme sa snaľili nájsť také miesta, kde by okrem liturgického priestoru bola aspoň základná moľnosť občerstvenia, toaliet a  v zimných mesiacoch i zohriatia skrehnutých údov. Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové, v Levoči pátri Minoriti v útulku sv. Františka v minoritskom kostole Ducha svätého a kláštore. V Prešove sa našim hostitežom stal vladyka, arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,  ktorý na mesačné adorácie určil v Prešove chrám Povýšenia sv. Kríľa na ul.M. Benku č. 7 v časti Sekčov.  Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.

 

 


KONALO SA

 

Upozorňujem na zmenu programu celočeskoslovenského rodičovského stretnutia  05.12.2015.

Z technických dôvodov   bude začiatok rodička 05.12.2015 o 09.00 a sv. omša začne o 17.00 v dekanskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Po nej nás všetkých  pán dekan pozýva na pásmo vianočnej hudby, ktorá zaznie v tom istom kostole v podaní známych sólistov i súborov. 

 

PREDVIANOČNÉ STRETNUTIA 2015


    Milí priatelia!
        Tradičné, veľké predvianočné stretnutia, ktoré  bývali v Cuneu komunita v minulom roku zmenila na stretnutia podľa krajín a domov, kde naše deti sú. Naše slovenské spoločenstvo nebude na tieto stretnutia organizovať zájazdy s výnimkou dievčenského a chlapčenského stretnutia v Taliansku, kde je zrejme najviacej našich detí. Tí, ktorých deti sú v Taliansku a rodičia sa chcú zúčastniť stretnutia, sa telefonicky prihlásia Ľubošovi na tel,. čís. +421903405882  (keď máte Viber môžete mu volať cez Viber, on ho má) najlepšie v deň, keď bude tento oznam vyvesený, najneskoršie na druhý deň. Priamo s Ľubošom si dohodnete potrebné technické podrobnosti.

        Ak sa  chcete zúčastniť stretnutia v iných, v priloženom zozname uvedených krajinách, urobte tak cez sms, kde uvediete meno otca, alebo matky s telefónnym číslom a meno dieťaťa spolu s krajinou kam chcete ísť. Poslať to treba mne na telef. čís. +421905416011.

        Rovnaké prihlásenie urobia všetci, i tí, ktorí pôjdu na stretnutie po vlastnej ose, nezabudnú uviesť meno dieťaťa a krajinu, aby sme organizátorovi v tej- ktorej krajine mohli ohlásiť, čí rodičia prídu.

        Tradičným problémom predvianočných stretnutí sú vianočné darčeky. Komunite odporúča posielať iba veci, ktorých zoznam si môžete  pozrieť  v oznamoch pred minuloročnými Vianocami. Sú to už roky rovnaké, praktické veci. Riadne zabalené balíky označené menom dieťaťa, domu a prípadne krajiny prineste prosím na decembrové rodičovské stretnutie prvú sobotu v mesiaci.
K nim odporúčame pribaliť našim slovenským deťom do balíčka slovenské vydanie knižky mamy Elvíry Objatie . Dostanete ju kúpiť i na našich kluboch,   ( i na tom, na ktorý máte priniesť vianočné balíčky ako je hore uvedené)  rodičkách, kolokviach.


        TALIANSKO          chlapci        13.12.2015         ENVIE
        TALIANSKO          dievčatá       20.12.2015         ENVIE
        CHORVATSKO                        13.12.2015         VRBOVEC
        POĽSKO                            19.12.2015         TARNOW
        FRANCÚZSKO                        12/13.12.2015      LILLE
                                          12/13.12.2015      ARS
                                          19/20.12.2015      LOURDES
        ŠPANIELSKO                        5/6. 12.2015       SAN CELONI
        PORTUGALSKO                       6/7.12.2015        FATIMA
        VEĽKÁ BRITANIA                    5/6.12.2015        KENDAL
        ÍRSKO                             12/13.12.2015      KNOCK


                                Srdečne  zdravím ivan 

 

Rodičovské stretnutie -  február 2016

Milí priatelia!


Všetci, ktorí máte čo dočinenia s komunitou Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne, ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo , ktoré sa uskutoční dňa

                                              6.februára 2016 v OSTRIHOME.


Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou živou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.

Kde: Duchovné centrum sv. Adalberta v maďarskom Ostrihome /zo Štúrova cez Dunaj mostom Márie Valérie/. Adresa pre navigáciu: HUNGARY, ESZTERGOM, SZENT ISTVÁN TÉR 10.

Program  rodička:


PIATOK: 5.2.2016
Večera sa podáva pôstna- tradičný chlieb s masťou a cibuľou.

Klub sa začína o  19.00 hod- kto sa chce dozvedieť niečo o závislosti a komunite Cenacolo je vítaný


SOBOTA: 6.2.2016
 Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.

10.00 – 13.00 - modlitba sv. ruženca, katechéza otca Ireneja, diskusia  k danej téme

13.00 – 14.00 - obedňajšia prestávka /obed prinesieme pre seba i pre priateľov/

14.00 - 14.30 – technické kolečko
15.00 – 16.30 – svätá omša v bazilike
17.00 – 19.00 – privítanie hostí a svedectvá rodičov

20.00 – 03.00 – slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov a priateľov komunity Cenacolo

Ďalšie organizačné pokyny :
Tradičný ples  organizujú – 
Viola a Robo Venchichovci s pomocníkmi,  mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Počet vstupeniek  na ples  - 90 kusov

Cena za osobu na ples
 
- 2x večera  - 15,00- € /káva, čaj, minerálka/

- 1x nocľah  -   7,00- € /po plese zo soboty na nedeľu/

- hudba       -   6,00- €

        spolu:     28,-EUR
Program plesu:


20.00 -  prvá večera po nej  -  voľná zábava - tombola

Podľa hladu  - druhá večera -  zábava do rána – 3.00hod. a do tanca nám bude vyhrávať živá hudba  ECHO-DUO zo Štúrova.

Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali telefonicky Violke mob: 0905 155 126  a Robovi mob: 0905 612 839, prípadne Evke Hoblíkovej  mob:  0918 685 735.  Prihlásiť sa  a zaplatiť prosím najneskoršie do  2.01.2016. Vstupenky treba zaplatiť na rodičkách a kluboch, alebo môžete peniaze posielať na účet číslo  0019155184/0900 - do správy uviesť meno a OSTRIHOM 2016.
Parkovanie je priamo pri pútnickom dome a je bezplatné.(budú smerové tabule)


Pomoc pri blúdení : Robo Venchich ml. - mob.: 0908 745 358.

Ubytovanie po klube a  plese:
Je možnosť ubytovať sa už v piatok 05.02.2016 ( + 7,- EUR), pomôžeme organizátorom s prípravou rodička a plesu. Do zahájenia klubu si užijeme krásu miestnych termálnych bazénov. Kto má chuť, nahlási to už pri prihlasovaní sa  na stretnutie. Ubytovanie je  zabezpečené  v pútnických izbách pre dámy a pre pánov aj s posteľnou bielizňou.


Pre rýchlejšie ubytovanie prosíme poslať mailom nasledujúce údaje: priezvisko a meno, adresa, číslo OP, dátum a miesto narodenia na mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Prosíme tých, ktorí už zaplatili, aby hore uvedené údaje čím skôr nahlásili!


Tombolu organizujú: Betka a Ondrej Hegedűsovci s pomocníkmi, č. mob. 0907-795373. Prosím doniesť kto čo môže, vrátane exotických vecí, napr. živé prasiatko.


Upečené slané a sladké mňamky – množstvo a druhy koordinuje: 
Beatka Matovičová a Otilka Švecová, mob: 0917-544229, 0915-722542. s pomocníkmi.


Varenie kávy a čajíkov organizujú: Danka Olasová a Vlasta Vítková, mob.: 0918-623665


                                                                                                        S pozdravom    Ivan

 

 

Rodičovské stretnutie v Osrblí


Milí priatelia!
     
Opäť je pred nami trojdňové rodičovské stretnutie s komunitou Cenacolo a jej súčasťou, chlapcami zo slovenského domu sv. Cyrila a Metoda a ďalšími hosťami..
Tento krát sa bude konať
 v dňoch   06. 11. 2015- 08.11. 2015 v hoteli  BIATLON, s.r.o., Nová 253, sídlo Anderlová 224, Osrblie, okr. Brezno

Organizovaním tohto nášho ďalšieho podujatia v tomto roku je poverený Rudo, e-mail This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č. telef. 0903523861, č.účtu IBAN - SK7675000000000326610773, BIC (SWIFT) CEKOSKBX

Cena zájazdu a prihlasovanie: Cena ubytovania a stravovania na celý čas je 75 € .Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť  meno+ OSRBLIE

Prihlásiť  sa je možné do 23.10.2015. Do tohto termínu je potrebné aj zaplatiť.
Prihlásiť sa  je možné mailom, kde uvediete počet dospelých a detí, a kto chce byť s kým na izbe. (Nie je záruka, že to technicky bude možno realizovať- sme v komunite). Tak, ako je obvyklé, prihlásený je ten, kto zloží uvedenú sumu. Prosím, aby ste toto trojdnie absolvovali celé a nielen sólo dni resp. poldni. So začiatkom stretnutia počítame v piatok  06.11.2015 medzi 18.00 a 19.00 hod., ukončenie  v nedeľu  08.11.2015 hod po 14.00 hod.
Programom  stretnutia budú pochodové ružence v prípade priaznivého počasia, inak v hoteli,  klub, svedectvá rodičov i mladých, katechézy o. Ireneja, katechézy komunitných kňazov, adorácia,  zúčastníme sa   sv. omší v sobotu a nedeľu v Osrblí. Presný rozpis programu vyvesíme na tomto mieste, keď bude upresnený, rovnako ako navigáciu ku hotelu, kde budeme bývať.
Buďme, prosím vás,  disciplinovaní  pri prihlasovaní sa na celé stretnutie- neodkladajte ho, prihláste sa čo najskôr do 23.10.2015, pri dodržiavaní požadovaných termínov, pri nástupoch na jednotlivé časti stretnutia. Uľahčí to prácu všetkým, ktorí sa starajú o zaistenie stretnutia a nám to spríjemní celý pobyt. Ak si chceme atmosféru ešte spríjemniť  prinesme  si, po dohovore s organizátormi, primerané množstvo rôznych mňamiek, sladkých i slaných, prípadne  sezónne ovocie, minerálnu vodu.
Srdečne vás zdravím a teším sa na stretnutie, ktoré nás, verím, opäť veľmi obohatí i našou vlastnou zásluhou

 

                                                            P r o g r a m: 

Piatok 06.11.2015    18.00      Ruženec
                               19.00      Večera
                               20.00       Rodičovský klub

Sobota 07.11.2015    07.30 Raňajky
                                08.30 Pochodový ruženec
                                09.30 Katechéza o. Irenej
                                12.00  Sv. omša o.Irenej
                                13.30 Obed
                                15.00 Korunka
                                15.30 Katechézy z Komunity 
                                17.30 Predstavenie chalanov zo slovenského domu
                                18.30 Večera
                                20.00 Adorácia Najsv. Spasiteľovi o. Braňo

Nedeľa 08.11.2015    07.30 Raňajky 
                                08.30 Chodiaci ruženec
                                09.30 Katechézy, svedectvá, zdieľania
                                11.45 Sv. omša Otec Jáchym, O.Praem. opát želivského kláštora
                                13.00  Obed
                                14.30 Ruženec za Mamu Elvíru
                                15.00 Rozchod do našich domovov 

 

 

 


ORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVO – jesenné stretnutie mladých 2015

Pozývame mladých, (vekové rozpätie 10-20 rokov, pričom s Janom možno dohodnúť i výnimku z veku), ktorí majú radi dobrodružstvo, modlitbu, zábavu a chcú niečo vedieť o komunite „Cenacolo“,
 
na víkend strávený v peknom oravskom prostredí v dňoch 23-25.októbra 2015.

Čaká vás krásny program:
> - Ranná omša s otcom Braňom Kožuchom.

> - Veľa športu a zábavy, / lanové centrum, futbal , cykloturistika /

> - Pekné svedectvá ľudí, ktorí si prešli závislosťou, ale i tých, ktorí žili na opačnom, pozitívnom póle života

>- Ozdobou tohto víkendu bude stretnutie so živým Ježišom prostredníctvom adorácie.
> -Tešíme sa na veľkú účasť! :)

Tento rok je organizáciou dobrodružstva poverený: Jano  00421 905 963 143,
č. účtu, na ktorý možno posielať peniaze je 0322490655/0900
e-mail :  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.


Podmienky:
Prihlásiť sa treba do 19.10.2015 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť.
cena: vložiť na účet je potrebné 30€ za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava je individuálna- Sumu prosím poslať na číslo účtu uvedené hore, čo najskôr, prihlásený je ten, kto zaplatil
modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
modlitby a prosby za kňaza, ktorý bude s nami ako duchovný sprievodca časť programu.
Pokiaľ ide o cestu do miesta konania ORAVSKÉHO dobrodružstva adresa je: Ústie nad Priehradou 028 01 Trstená Rekreačné stredisko DANICA
Pre tých čo budú cestovať spojmi Autobusová zastávka na priehradný múr alebo Tvrdošín  alebo Námestovo, odtiaľ vás dovezú naši spolupracovníci na miesto.
Telefonovať po príchode na tel. čísla:
Námestovo                                   0905 963 143

Tvrdošín                                      0907 806 484
Ústie nad priehradou                    0903 285 130
                                                                                                                                                                       
                                                                                                    
Pre vysvetlenie: Tento projekt už fungoval a bol spustený pre inšpiráciu pre mladých, čistých súrodencov závislých. Cieľom tohto stretávania, ( od 1x po 12 x ročne, pričom počet stretnutí si budú regulovať účastníci), bolo a i zostáva možnosť vyskúšať si  žitie života iným spôsobom, ako žili závislí súrodenci. Podmienkou účasti je záujem o vyskúšanie si iného štýlu žitia, záujem o spoznanie komunity Cenacolo. Nie je podmienkou mať závislého súrodenca, ktorý je, alebo bol v komunite. O náplni týchto víkendových stretnutí sa účastníci dozvedia už na tomto obnovenom prvom stretnutí a zároveň budú autormi náplne nasledujúcich stretnutí.


Tešíme  sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami
Vaši Jano, Fero, ivan 

 

Stretnutie slovenských exovcov

Ďalšie stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo je plánované

na víkend 09. – 11. 10.2015  v Diecéznom Centre Mládeže BOJNIČKY (pri Hlohovci)

Organizáciou je poverený Dominik Kucirka,
čís.tel: +421 905 664 249
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Prihlasujte sa prosím čo najskôr, najneskoršie do 03.10.2015

 

TÉMA stretnutia: Rany minulosti / vnútorne uzdravenie 

Ubytovanie je zabezpečené v centre:  Diecézne Centrum Mládeže ARCHA, Bojničky 27, Bojničky 920 55, pri Hlohovci, orientačná cena 22€/na víkend (ubytovanie + strava), cena bez ubytovania, iba strava, je 12€. Čo sa týka det,i budeme sa snažiť nájsť počas katechéz „BABYSITTING“, tak aby sa na programe mohli zúčastniť všetci. . Prosím šírte túto info medzi exovcami ďalej.

 

P R O G R A M

09. 10.2015    Piatok:

                              19.00 večera + momenty na spoznávanie sa

                                         - osobná Adoracia

10. 10.2015    Sobota:

                              07.30 ranné chvály

                              08.00 raňajky

                              08.45 Katechéza +    Diskusia

                              11.00 sv. omša

                              12.30 obed

                             Katechéza+ svedectvá

                               18.30 večera

                               20.00 adorácia Najsvätejšiemu Spasiteľovi (adorazione continua – celonočná adorácia)

 

11. 10.2015  Nedeľa:

                    07.15 ranné chvály

                    07.30 raňajky

                    08.45 sv. omša (Farský kostol)

                    10.00 zdieľanie v skupinkách + spätná väzba

                    12.00 obed po ňom upratovanie, rozlúčenie sa a rozchod do našich domovov

                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                      S pozdravom   

Pavol 

E bello che tu esisti

 

 

 

 

                      P.S.  Prosím, aby ste poslali spolu s prihlásením sa  i svoju e-mailovú adresu

 

 

 

 

 

 


Medjugorie mladých jeseň 2015

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
    Vám všetkým, ktorí ste ešte v Medjugorí neboli, i tí, ktorí ste tam boli možno i opakovane,  ponúkame ďalšie  putovanie do tohto malého, dnes už mestečka,  v Hercegovine, vo federácii Bosna a Hercegovina na Balkáne. Možno sa pýtate prečo tam ísť. Medjugorie je miestom zjavení Panny Márie od r. 1981 každý deň, pôvodne šiestim vizionárom, dnes už iba trom. V Medjugorí sú dva domy komunity Cenacolo, ktorú aspoň z počutia poznáte, ďalšie ciele sú historické, turistické a nie v poslednej rade si môžete vyskúšať  päť až šesť dní putovania a komunikácie s možno dovtedy neznámymi mladými  ľuďmi, vašimi vrstovníkmi  o všetkých možných témach. Ako takéto putovanie vplýva na mladých ľudí si môžete, ešte predtým ako sa prihlásite, prečítať v priečinku „Pamätník skúseností“ na tejto stránke. Z ostatných dvoch putovaní sú tam dva, z vlaňajška podpísaný „účastník putovania“ a pred vlaňajška podpísaný „Ferko“. Toto putovanie má už dlhšiu tradíciu. Pôvodne vzniklo pre čistých súrodencov dievčat a chlapcov, ktorí sú v komunite Cenacolo. Do dnes sa účel vykryštalizoval na putovanie všetkých mladých  ľudí, ktorí o danú problematiku majú záujem. Komunita Cenacolo nie je „školu života“  iba pre závislých, ale i pre mladých ľudí, ktorí majú pocit, že nevedia žiť, že nemajú v živote cieľ  a pod. Pri tejto ceste je možnosť  konfrontovať  svoje názory s ostatnými, i s mladými, ktorí nám budú hovoriť  svoje svedectvo v komunitných domoch .


    Tento rok je organizáciou putovania poverený:
Jano  00421 905 963 143,
č. účtu, na ktorý možno posielať peniaze je 0322490655/0900
e-mail :  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť  vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.

   Autobus bude pristavený  ku nakladaniu batožiny 24.09.2015 o 17.00 hod. pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch na Poštovej ulici  (odchod 17.30 hod., Trnava - železničná stanica o 18,15 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 19,00 hod.). Príchod do Medžugoria  25.09.2015 . v ranných hodinách.

Program počas pobytu:

Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity. Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 16. rok vonku) a jeho manželky. Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny.
Sprevádzať nás bude kňaz. Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medjugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie...
Ráno 29.09.2015 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša a raňajky. Deň strávime na mori resp. v mori rovnako ako nasledujúci.  Ďalší  deň     01.10.2015    ráno- po sv. omši a raňajkách  odídeme domov. Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.


Podmienky:
cena: zložiť na účet je potrebné  270€ za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše Sumu prosím poslať na číslo účtu uvedené hore, čo najskôr, prihlásený je ten, kto zaplati  do 13.09.2015 !!!
modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor, ber si batožiny čo najmenej.
odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať sluchátka ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Teším sa na váš  obohacujúci duchovný i ľudský zážitok 
váš ivan
  

 

 

 Medjugorie rodičia 2015

Milí priatelia!
        Za roky, počas ktorých realizujeme putovanie ku Panne Márii do Medjugoria, sme si zvykli na túto tradíciu. Stretávanie sa s Božou Matkou nám  „nabíja baterky“ na celý nasledujúci rok.  Slovenských cenakolských rodičov čaká i tento rok otvorená náruč Krážovnej pokoja.   
                                              Termín 16.09.2015 – 23.09.2015

PRIHLÁSTE SA PROSÍM NAJNESKORŠIE 12.09.2015 NA RODIČOVSKOM STRETNUTÍ - TAM MÔŽETE AJ ZAPLATIŤ.

Tento rok organizujú naše putovanie:
Zdenka      0903421744
Tomáš       0944044890

č.účtu   IBAN :       SK4511000000008018012516

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Pripomínam, že definitívne je človek prihlásený, keď zaplatí cenu zájazdu. Rezervovanie miesta v autobuse nejestvuje.

Odjazd autobusu  v tomto roku bude 16.09.2015 o 17.00 hod., keď o 16.30 bude autobus pristavený na parkovisku pri jezuitskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch na nakladanie batožiny.  Nástup v Trnave pred železničnou  stanicou  bude o 17.45 hod a v Bratislave pred Istropolisom  pri zastávkach MHD o 18.30 hod.  Do Medjugoria dorazíme 17.09.2014 ráno.
                Čo za 270 € dostaneme?
Dopravu, ubytovanie v Medju i v Marušiči, polpenziu na oboch miestach, poplatok za rozhlas pri večerných farských programoch, ako bonus jeden fajnový obed z jahňaciny, balíček a minerálku na spiatočnú cestu.

Náplň tohto putovania bude klasická. Každý večer sa zúčastníme duchovného programu  vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí.  Liturgia je prekladaná simultánne do slovenčiny. Počúvame ju cez prinesené rádijko, alebo mobilný telefón, ku ktorému si však nezabudnime zobraž so sebou sluchátka.  V rámci programu sa pomodlíme krížovú cestu, ktorá je postavená na svahu kopca Križevac, vyšliapneme si na kopec Podbrdo, na ktorom sa prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária v r. 1981 a odvtedy sa zjavuje každý deň, kde sa pomodlíme ruženec.
                                                                                                                                                     Hlavným mestom republiky Hercegovina je mesto Mostar, ktorého aspoň historické centrum si pozrieme.  V rámci turistiky si ešte pozrieme oblasť Kravických vodopádov, neďaleko Medjugoria.  Súčasťou Cenakolského programu budú svedectvá v mužskom a ženskom dome komunity, ktoré sú priamo v Medjugorí.    Budeme tak mať šancu pozrieť sa do „kuchyne Cenacolo“ a presvedčiť sa na vlastné oči, čo dokážu mladí ľudia, keď objavia tú správnu cestu životom.                Ďalším cieľom počas nášho putovania bude malá prímorská dedinka Marušiči neďaleko Omišu.  21.09.201 ráno sa presťahujeme tam,  keď sa cestou zastavíme ešte v chorvátskom vnútrozemí v dedine Kobiljača, kde nakúpime na slnku sušené figy. V Marušiči na mori strávime 21.9. a 22.09. 2015. Jeden i druhý deň bude ráno sv. omša, po nej raňajky a potom voľný program na mori, nad ktorým stojí penzión – naše sídlo v Marušiči.  Pred večerom  obedo-večera.  Po oba dni , tak ako i štyri dni v Medjugorí bude večer   bilancia. K duchovnému programu nášho putovania patrí  i skutočnosť, že nás bude sprevádzať kňaz, takže máme možnosť počas celého putovania pristúpiť  ku sviatosti zmierenia. Ráno 23.09.2015  po sv. omši a raňajkách odíde náš Mercedes smer  Záhreb, Bratislava, Piešťany, kam by sme mali podľa predpokladu doraziť pred polnocou.                                                         
                                S prianím intenzívneho zážitku
                                                                                                                                        ivan 

 P.S. Pripomínam ďalšiu peknú akciu nášho spoločenstva. Krátko po našom návrate organizujeme putovanie pre mladých, termín je v prehľade akcií. Pôvodne bolo vymyslené pre zdravých- čistých súrodencov mladých, ktorí sú závislí,  prípadne sú v komunite. Neskoršie sa pridali i iní mladí ľudia, ktorí o komunite počuli a chceli by skutočnosť vidieť na vlastné oči,. Ide o to, aby sa i súrodenci, i ďalší mladí ľudia,  aspoň rámcove, zoznámili s komunitou.   

 

 

Stretnutie s komunitou Cenacolo St.Margarethen 4.-6.9.2015

      Stretnutie s komunitou Cenacolo
        Dňa 05.09.2015 sa uskutoční v rakúskom Sankt Margarethen, v rímskom kameňolome
                                       stretnutie s talianskou komunitou      C e n a c o l o
Program

        10.00 hod. privítanie
        10.30 hod. katechéza
        12.30 hod. obedná prestávka
        15.00 hod. prezentácia novej knihy sr. Elvíry „OBJATIE“                                                          
            (kniha vyjde v krátkej dobe i po slovensky)
        15.30 hod. svedectvá, hudba, tanec
        17.00 hod. sv. omša, predsedať je bude   arcibiskup Dr. Christoph kardinal Schönborn
        20.00 hod. Recital CREDO NELLA MISERICORDIA ( verím v milosrdenstvo) v úplne
                novom prevedení a podaní mladých z komunity Cenacolo. Motív vychádza zo
                sv. písma a kompletné spracovanie technické, kostýmové, tanečné, hudobné,
                počítačové  efekty sú dielom detí, ktoré nám ešte prednedávnom kazili náladu,
                pripravovali nás o pokoj a peniaze, zamestnávali našu nervovú sústavu, políciu
                a súdy. Jednoducho ničili si život a my sme sa viac menej bez efektu prizerali.
                Naše deti, ktoré kráčajú cestou vytýčenou komunitou smerom z tmy do svetla,
                nám v tomto muzikáli  a nielen v ňom predvádzajú ako sa im úspešne darí.
                Stojí za to si to pozrieť.


        Vstupné: dobrovoľný  príspevok


Slovenské  o.z. Priatelia spoločenstva Cenacolo organizuje  autobusový zájazd na toto podujatie. Organizáciou sú poverení:  EVA - 00421 905166277, MARTIN - 00421 905605822, e-mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č.účtu 2618872854/1100


    Pri dostatočnom počte prihlásených budú vypravené autobusy z Piešťan i z východu, prípadne z iných slovenských miest, kde bude dostatok záujemcov. Prihlásiť sa treba u organizátorov, uvedených hore  a im treba povedať , že v prípade dostatočného počtu skadiaľ chcete ísť Prihlásiť sa treba do 14.08.2015 a zároveň zaplatiť poplatok 15€ na uvedený účet. Táto suma platí z Piešťan, zo vzdialenejších miest to bude viacej a povedia vám to organizátori. Prosím o dodržanie termínu prihlásenia sa. Počítajte s tým, že prihlásený je záujemca vtedy, keď zaplatil poplatok.

    Odchod autobusu bude o 07.00 hod z Piešťan od jezuitského kostola Sedembolestnej. Zastávky podľa potreby budú v Trnave na železničnej stanici a v Bratislave pri Istropolise, kde budete môcť nastúpiť. Dedinka Sankt Margarethen je v Burgenlande, neďaleko Eisenstadtu.


Predpokladaný návrat domov do Piešťan bude okolo 23.30 hod.

Prosím všetkých, aby na toto stretnutie s komunitou pozvali svojich blízkych, prípadne cez farnosti i ľudí, ktorí by mohli mať záujem o činnosť komunity Cenacolo a miestnych kňazov.  Prípadne dať oznam do miestnych médií. Organizátori majú k dispozícii originálne rakúske plagátiky a tento preklad programu. Môžete si ich vypýtať a použiť na vývesky napr. v kostoloch svojich farností. 

stiahni plagát 

Medjugorie mladých jún 2015


Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

Vám všetkým, ktorí máte radi Pannu Máriu, ktorí máte radi komunitu Cenacolo a Medjugorie,  ponúkame ďalšie putovanie do Medjugoria  v dňoch
                                      04.06. 2015  až 10.06.2015

Prihlásiť sa možno u: Róberta, č.telef.  +421 903 285 130, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č- účtu: 0743924001/5600

Program:
Autobus bude pristavený k nakladaniu batožiny 04.06.2015 o 16.00 hod. pred kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (odchod 16.30 hod., Trnava - železničná stanica o 17,15 hod., Bratislava - zastávka MHD pred Istropolisom o 18,00 hod.). Príchod do Medžugoria  05.06.2015  v ranných hodinách.
    
Počas pobytu:
    Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity
    Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 12. rok vonku) a jeho manželky
    Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
      Sprevádzať nás bude kňaz.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
    Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie

    Ráno 08.06.2015 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky. Deň 08.06.2015 a 09.06.2015 strávime pri mori (starší ako 18 roční si nezabudnú vziať plavky).  10.06.2015 ráno sv. omša, raňajky, po nich odchod domov.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.

Podmienky:

    cena:  zložiť na účet je potrebné 225€ za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše).  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore  prihlásený je ten, kto zaplatil.

    modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie

    energia na zbieranie sponzoringu na dopravu

    modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca

    stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.

    odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať slúchadlá ) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami
Váš ivan 

 

  

Sviatok života Saluzzo 14.07. - 20.07.2015


    Nedlho po otvorení  Cenacola si  začala komunita každoročne pripomínať svoje narodeniny. Vždy cez najbližší víkend ku 16.07. si po štyri dni pripomíname deň kedy nám Pán venoval obrovský dar- spoločenstvo i s mamou Elvírou na čele, ktoré náš všetkých učí žiť. I tento rok nám sviatok Panny Márie Karmelskej  pripomenie,  že máme za čo Matke Božej ďakovať.
Tento rok sa vydáme na cestu 14.07.2015 vo večerných hodinách,
do Saluzza dorazíme okolo obeda 15.07.2015,
program Sviatku života začne 16.07.2015  popoludní
a skončí  navečer 19.07.2015.
Predpokladaný návrat do Piešťan  bude 20.07.2015 okolo obeda.

    Vzhľadom k avízovanému veľkému záujmu rodičov a priateľov komunity zúčastniť sa tohtoročného Sviatku života odporúčam všetkým záujemcom prihlásiť sa čo najskôr po vyvesení tohto oznamu a zaplatiť zverejnenú cenu, najneskoršie však 19.06.2015,  aby ste si tak definitívne zaistili svoju účasť na tomto putovaní.   Počas prípravy na cestu do Saluzza prosím o modlitbu za  naplnenie loga tohtoročného Sviatku    „Dnes prišla spása do tohto domu „  (Lk 19,9)  a za zdravie mamy Elvíry a všetkých chorých komunitných rodičov.
        Organizovanie tohoročného putovania a pobytu v Saluzze:

Prosím, aby ste všetku telefonickú agendu vybavovali výlučne po 16.00 hod.

    Ivetka    č.tlf  +421 903 780 975,
    Ľuboš +421 903 405 882,
    e-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,

    č.účtu 0699003001/5600 Prima Banka, do odkazu prijímateľovi napíšte meno  resp. mená – za koho je ten poplatok.

Do 19.06.2015 prosím poslať na uvedený účet 380 .-€.  V sume je zaplatené doprava, ubytovanie v hoteli GranBaita v Savigliane a strava (raňajky v hoteli a obed a večera v piatok, sobotu a nedeľu z komunity) stravu na cestu tam si zaistí každý sám, vo štvrtok môžeme zaistiť stravu spoločne po dohovore.
        K administratívnym úkonom potrebujú organizátori od každého účastníka  meno,  priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, č.tlf. a e-mailovú adresu, celé meno človeka za ktorým idete do komunity a vzťah ku nemu (matka, otec, syn, nevesta atď.)
        Rodičia, ktorí nejdú putovať do Saluzza autobusom s celou skupinou, t.zn. idú individuálne sa na web stránke www.festadellavita.info zaregistrujú. Registrácia je bezplatná a povinná. Všetci, ktorí ideme autobusom spoločne, sa neregistrujeme sami. Je potrebné poslať požadované údaje a organizátori nás zaregistrujú ako skupinu.  Po príchode na kopec dostaneme menovku- PASS, ktorú budeme nosiť počas celého stretnutia na krku.

Odchod autobusu bude 14.07.2015 z Piešťan od kostola Sedembolestnej Panny Márie z Poštovej ulice. O 22.30 hod začne nakladanie, o 23.00 hod odchod.
Trnava, železničná stanica- odchod o 23.45 hod.
Bratislava,  zastávky MHD pred  Istropolisom- odchod o 00.30 hod.,
Príchod do Savigliana, kde budeme bývať v hoteli Gran Baita bude 15.07.2015  po 13.00 hod.
Po ubytovaní  bude voľno, v prípade záujmu sa pokúsime zorganizovať v stredu i vo štvrtok večeru- spoločnú, typicky taliansku. V stredu večer zorganizujeme v Savigliane sv. omšu, ktorú odslúži kňaz, ktorý ide s nami.

Vo štvrtok začína program v komunite o 15.00 hod. Raňajky budú v hoteli,  sú v cene, ktorú sme zaplatili, potom bude voľno, alebo môžeme využiť bazény a saunu, ktoré sú v hoteli, pre hostí hotela zdarma. Odchod autobusov z hotela bude o 13.30 hod.

Program nasledujúcich troch dní sa dozvieme priebežne.

V nedeľu po popoludňajšom programe  bude odjazd domov.

Počas celých štyroch dní môžete pristúpiť ku sviatosti zmierenia, ide s nami  kňaz. Sv. omša bude každý deň v rámci programu stretnutia.

Ďalšie technické pokyny:


Na základe upozornenia z komunity oznamujem, že autobusy môžu ísť až na parkovisko na kopci. Pri príchode na kopec si všimnite na pravej strane areálu stánok so sluchátkami na počúvanie prekladu programu po celé štyri dni. Dostanete ich za poplatok a po predložení cestovného dokladu.
Inštrukcie pre účastníkov Sviatku života, ktorí idú individuálne (nie s nami autobusom)  sú k nahliadnutiu na web stránke komunity.
Prípadné ďalšie informácie vyvesíme podľa potreby po ich obdržaní.

 

 

Jarné stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku


Priatelia z Chorvátska nás pozývajú na pravidelné  okoloveľkonočné stretnutie rodičov s komunitou  Cenacolo v Chorvátsku, vo V r b o v c i ,
ktoré sa bude konať v dňoch

                                               09.05.2015 a 10.05.2015

Z našej strany sú organizátormi Štefan  č.t.  0903017705 a  Hela 0904 157178. Mailová adresa  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  
Číslo účtu, na ktoré možno posielať platbu za cestu a ubytovanie je: 0092008420/6500.
Cena za  stravu je 14€ a bude sa vyberať v autobuse na ceste tam. Ubytovanie a cestovné je 70 €/os
Čas   a miesto odchodu autobusu  08.05.2015 o 23.00 hod. od kostola Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici v Piešťanoch, o 23:45 z Trnavy spred železničnej stanice, a z Bratislavy od autobusových zastávok MHD  pred Istropolisom o 00:30 hod. Príchod  späť do Piešťan v noci zo 10.5.2015 na 11.5.2015.
Na všetky vaše otázky vám odpovedia telefonicky organizátori.
Upozorňujem, že prihlásiť sa treba do 21.04.2015. Prihlásený je ten, kto má zaplatené. Do správy pre prijímateľa na zloženke resp. v internetbankingu napíšte prosím meno a číslo telefónu s poznámkou Vrbovec.
Všetkých vás  prosím, aby ste sa navzájom informovali o tomto oznámení, pretože nie všetci máme možnosť  prístupu k internetu.
Srdečne váš ivan
 

 

Stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo máj 2015

Ďalšie stretnutie slovenských exovcov komunity Cenacolo je plánované
na víkend 08. – 10.5  2015 v Diecéznom Centre Mládeže BOJNIČKY (pri Hlohovci)
Organizáciou je poverený Peter Taranda, čís.tel: 0948 772 937 This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Prihlasujte sa prosím čo najskôr, najneskoršie do 15.04.2015

TÉMA stretnutia: Spravovanie materiálnych veci vo svetle Božích princípov / Božia Prozreteľnosť
Ubytovanie je zabezpečené v centre:  Diecézne Centrum Mládeže ARCHA, Bojničky 27, Bojničky 920 55, pri Hlohovci, orientačná cena 22€/na víkend (ubytovanie + strava), cena bez ubytovania, iba strava, je 12€. Čo sa týka det,i budeme sa snažiť nájsť počas katechéz „BABYSITTING“, tak aby sa na programe mohli zúčastniť všetci. . Prosím šírte túto info medzi exovcami ďalej.

P R O G R A M
08.05.2015    Piatok:
                              19.00 večera + momenty na spoznávanie sa
                                         - osobná Adoracia
09.05.2015    Sobota:
                              07.30 ranné chvály
                              08.00 raňajky
                              08.45 Katechéza otec Maroš Lovič +    Diskusia
                              11.00 sv. omša
                              12.30 obed
                              15.00 katechéza brat Jose OFM
                              Ekonóm Martin Marcinčin
                              + svedectvá
                               18.30 večera
                               20.00 adorácia Najsvätejšiemu Spasiteľovi (adorazione continua – celonočná adorácia)

10.05.2015  Nedeľa:
                    07.15 ranné chvály
                    07.30 raňajky
                    08.45 sv. omša (Farský kostol)
                    10.00 zdieľanie v skupinkách + spätná väzba
                    12.00 obed

po ňom upratovanie, rozlúčenie sa a rozchod do našich domovov
    Paľo

P.S.  Prosím, aby ste poslali spolu s prihlásením sa  i svoju e-mailovú adresu
 

 

 

 

Rodičovské stretnutie -  február 2015

Milí priatelia!
Všetci, ktorí máte čo dočinenia s komunitou Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne, ste pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo , ktoré sa uskutoční dňa
7.februára 2015
Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou živou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.
1.    Kde:
  Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada  -   NÁMESTOVO
2.    Kedy:
  7. februára 2015
3.    Program  rodička:
Piatok 6.2.2015
Klub začiatok 19:00 (kto sa chce dozvedieť niečo o závislosti a komunite Cenacolo je vítaný)

Sobota 7.2.2015
Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.
10.00 – 13.00 - modlitba sv. ruženca, katechéza otca Ireneja, diskusia  k danej téme
13.00 – 14.00 - obedňajšia prestávka /obed prinesieme pre seba i pre priateľov/
14.00 --15.00 – technické kolečko
15.00 – 17.30 – privítanie hostí a svedectvá rodičov
17.30 –  ------- – odchod do Námestova na sv. omšu
18.00 – 19.45 – sv. omša vo farskom kostole v Námestove
20.00 – 03.00 – slávnostná večera a zahájenie plesu rodičov a priateľov komunity Cenacolo

4. Ďalšie organizačné pokyny :
Tradičný ples  organizujú –
Gabika a Jano Hrkľovci s pomocníkmi, mob.:  0903 404 580 a 0905 963 143   mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Počet vstupeniek  na ples  - 100 kusov
Cena za osobu na ples
  - 2x večera  - 17,- € /káva, čaj, minerálka/
  - 1x nocľah  -   7,- € /po plese zo soboty na nedeľu/
  - hudba       -   4- €
          spolu:     28,-EUR


Program plesu:
20.00 -  prvá večera po nej  -  voľná zábava - tombola
Podľa hladu  - druhá večera -  zábava do rána – 3.00hod.  –do tanca nám bude vyhrávať živá hudba  TROPEKOVCI  z Rabčíc  
Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali od 27.12.2014- telefonicky Gabike a Janovi mob: 0903 404 580 a 0905 963 143 , na jasličkách 6.1.2015 a na rodičku 3.1.2015  Evke Hoblíkovej  na kluboch.


Prihlásiť sa  a zaplatiť prosím najneskoršie do    24.01.2015
Vstupenky treba zaplatiť na januárovom rodičku, na kluboch, prípadne môžete peniaze posielať na účet číslo  0322490655/0900
(do správy uviesť meno, priezvisko a ORAVA 2015
Orientácia – Areál sa nachádza 2km za Námestovom smer Tvrdošín (prvá autobusová zastávka) Parkovanie je priamo pri internáte a je bezplatné.(budú smerové tabule)
Pomoc pri blúdení a dovoz z autobusovej  stanice organizuje: Alojz Gazdík mob.: 0911 994 251.
Ubytovanie po klube a  plese:
Je možnosť ubytovať sa už v piatok 06.02.2015  večer, kto chce, nahlási to už pri prihlasovaní sa  na stretnutie. Ubytovanie je  zabezpečené na internáte   v dvoj a  štvorlôžkových izbách aj s posteľnou bielizňou.
(pre rýchlejšie ubytovanie prosíme poslať mailom nasledujúce údaje : adresa, číslo op., dátum narodenia )na mail:  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Tombolu organizujú:
Danka a Karol Chovančákovci , s pomocníkmi č. mob. 0915 809 768. Prosím doniesť kto čo môže, vrátane exotických vecí, napr. živé prasiatko.

Upečené slané a sladké mňamky – množstvo a druhy koordinuje:
Gazdíková Janka, mob: 0903 922 013. s pomocníkmi.

Varenie kávy a čajíkov organizujú: Robert Striženec tel.: 0903 285 130  a Janka Strižencová, tel.: 0903 285 131.                                                                                  

 S pozdravom    Ivan

 

 

 

 

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.