Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2013

 

Chystá sa:

Pomoc našim deťom v slovinskom dome
Termíny konania Klubov rodičov a kolokvií od 20.12.2013 do 05.01.2014


 Konalo sa:

Vianočné stretnutie v Cuneu 2013
Rodičovské stretnutie 08.11.2013-10.11.2013 Demänovská dolina

Medjugorie mladých oktober 2013
Zájazd Guadaloupe 2013
Medjugorie - rodičia september 2013
Sviatok života – Saluzzo 11.07.-14.07.2013

Deň otvorených dverí Kráľová pri Senci

Divadelné predstavenie "Márnotratný syn"

Rodičovské stretnutie Červený kláštor 2013

Medjugorie mladých marec 2013

Jarné  stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku
Prvé celoštátne rodičko v r. 2013
Celočeskoslovenské stretnutie Velehrad

 Program plánovaných akcií na rok 2013

Upozornenie!  - Doprava na rodičovský klub

Každý druhý a štvrtý  týždeň v mesiaci počínajúc septembrom  bude  chodiť   8-miestné auto po  trase Námestovo, Oravská Lesná, Krásno nad Kysucou, ®ilina  do Piešťan na piatkový rodičovský klub. Je potrebné sa nahlásiť do stredy večera, aby toto auto v piatok šlo do Piešťan, na tel. č.  0903/285 131 alebo  0903/285 130 .
Na cestu sa skladá 10eur/osoba.

 


 Akcie
Program našich plánovaných stretnutí na rok 2013
 
      O skutočnosti, aké je dôležité a nutné byť jednotnými,  zrejme nie je potrebné diskutovať. Súdržnosť celého spoločenstva na Slovensku i pocit jednoty s „ materským domom“ v Saluzze, t.j.  so sestrou Elvírou, ktorá zosobňuje komunitu a v prvom rade s Pánom, zaručuje úspech cesty, na ktorú sme sa dobrovoľne vydali. Naše, dnes už možno povedať dlhodobé,  skúsenosti s rozdrobením sa spoločenstva, zavádzaním vlastných postupov, nerešpektovaním komunity vedú  k  nepríjemným prekážkam na ceste k úspechu. Prosím vás všetkých, aby sme sa na začiatku cesty intenzívne venovali sami sebe, počúvali pozitívne  skúsenosti starších (služobne) rodičov, poučili sa z ich negatívnych skúseností a v ďalšom priebehu boli dobrými sprievodcami a „anjelmi strážnymi“ mladším rodičom pri vstupe a existencii v komunite. Buďme si  celý čas navzájom nápomocní, nezištne šírme ducha komunity- vieru v Boha, úctu, pokoru a  lásku  vzájomne medzi sebou i všetkými, ktorí k nám prídu. Nezabudnime sa, prosím, za tento úmysel intenzívne modliť a prosiť.
Program našich pravidelných stretnutí
Celoštátne rodičovské stretnutia sa konajú vždy v prvú sobotu v mesiaci (pretože na záver každého stretnutia slávime Fatimskú sobotu), s výnimkami, ktoré sú nutné z technických dôvodov, a  na ktoré budete včas upozornení pri ozname jednotlivých podujatí. Rodičovské stretnutia sú spoločné, uskutočňujú sa v Piešťanoch, v našej klubovni na ul. F. E. Scherera 40 so začiatkom o 10.00 hod. s hodinovou prestávkou na obed, ktorý si vždy zaistíme spoločne sami. Večer o 17.00 hod. modlitba sv. ruženca a o 18.00 sv. omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda  v Piešťanoch.
Sobotné regionálne rodičovské stretnutia sa konajú pre Západoslovenský kraj v klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch – organizátor má tel. č. 0902231107, pre Stredoslovenský kraj v Dolnom Kubíne – organizátor má tel. č. 0907403216, pre Východoslovenský kraj  v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15 – organizátor má tel. č.  0915950806 .
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

05. 01. 2013         celoštátne rodičovské stretnutie        Piešťany
12. 01. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
19. 01. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
26. 01. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

02. 02. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
09. 02. 2013        Rodičovské stretnutie február 2013
16. 02. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
23. 02. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

02. 03. 2013        celoštátne rodičovské stretnutie        Piešťany
09. 03. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
16. 03. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
21.03.2013- 26.03.2013     Medjugorie mladých  - podrobnosti v priehradke chystá sa
23. 03. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
30. 03. 2013        Biela sobota stretnutie nebude


05.04.- 07.04.2013 Rodičovské stretnutie v Chorvátsku- Vrbovci- podrobnosti v priehradke Chystá sa
06. 04. 2013        celoštátne rodičovské stretnutie        Piešťany
13. 04. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
20. 04. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
27. 04. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košicee

04. 05. 2013        celoštátne rodičovské združenie        Piešťany
11. 05. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
18. 05. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
25. 05. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

08. 06. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
15. 06. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
21.-23. 06. 2013  celoštátne rodičovské stretnutie        Červený Kláštor
29. 06. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

06. 07. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
10.-15.07.2013    pravdepodobný termín stretnutia Festa della vita     Saluzzo
13. 07. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
20. 07. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
27. 07. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

03. 08. 2013        celoštátne rodičovské stretnutie        Piešťany
10. 08. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
17. 08. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
24. 08. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
31. 08. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

07. 09. 2013        celoštátne rodičovské stretnutie        Piešťany
14. 09. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
19.09.- 26.09.2013         Medjugorie rodičov
21. 09. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
28. 09. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

05. 10. 2013        celoštátne rodičovské stretnutie        Piešťany
12. 10. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
19. 10. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
17.10.- 24,.10.2013        Medjugorie mladých
26. 10. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

02. 11. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
8.,9.,10. 11. 2013        celoštátne rodičovské stretnutie        Demänovská dolina
16. 11. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
23. 11. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
30. 11. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

07. 12. 2013        celoštátne rodičovské stretnutie        Piešťany
12.12.- 15.12.2013        pravdepodobne stretnutie komunity v Cuneu
14. 12. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
21. 12. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice
28. 12. 2013        regionálne rodičovské stretnutie        Piešťany, Dolný Kubín, Košice

 

 

 

 

 

 


CHYSTÁ SA

 

Pomoc našim deťom v slovinskom dome

Počas ostatného rodičovského stretnutia sme hovorili o možnej našej pomoci slovinskému domu v Škocjane, na ktorom je strecha v dezolátnom stave. V dome je skoro polovina chlapcov Slovákov, čo síce nie je hlavný argument, ale naša pomoc blížnemu, bez ohľadu na to ako hovorí, akú má farbu kože atď je znakom nášho kresťanského presvedčenia.
Ak ste sa rozhodli pomôcť, alebo nie prosím, aby ste sa za pomoc tomuto domu modlili. To je naša najmocnejšia zbraň. Ak ste sa rozhodli pomôcť, číslo účtu je
                   SK21 5600 0000 0023 4492 0002/ 5600
Do odkazu prijímateľovi prosím napísať meno a „Sokcjan“, kto sa rozhodol byť anonymným darcom napíše iba Skocjan.
Bližšie informácie vám podá Miro na telef. čísle +421905253582

 

Termíny konania Klubov rodičov a kolokvií od 20.12.2013 do 05.01.2014

Všetky uvedené akcie sa konajú v obvyklých časoch a na obvyklom mieste

20.12.2013                    Klub rodičov         áno
21.12.2013                    Kolokvie  dievčatá áno   chlapci  áno
26.12.2013                    o 17.00 je Jasličková slávnosť v Královej
27.12.2013                    Klub rodičov     nie
28.12.2013                    Kolokvie nie
03.01.2014                    Klub rodičov áno
04.01.2014                    Kolokvie dievčatá   áno    chlapci áno
04.01.2014                    celoštátne rodičovské stretnutie v Piešťanoch               

 Témou rodičovského stretnutia 04.01.2014 bude:
“Čo môže Komunita Cenacolo dať rodičom a rodinám mladých, ktorí do Komunity vstúpili”


 

 


KONALO SA

 

 

 

Vianočné stretnutie v Cuneu

Milí priatelia!


        Vianočné stretnutie komunity Cenacolo v Cuneu bude v tomto roku 15.12.2013. Začína o 09.00 v športovej hale v Cuneu. Deň predtým, t.j. 14.12.2013 sme pozvaní na stretnutie detí a rodičov v dome v Envie a na komunitný obed. Obed v nedeľu treba zaplatiť. Máme ho už započítaný v cene (ubytovanie+ obed) . Treba si vziať jedlo na cestu. Raňajky v sobotu a nedeľu sú v hoteli započítané do ceny hotela.  Osvedčila sa nám večera v piatok a v sobotu v hoteli. Sú započítané v cene celého zájazdu. Za organizáciu tohto zájazdu sú zodpovední:
    Jano  0905 963 143
    Gabika  0903 404 580


Č. účtu na ktorý možno posielať peniaze je 0322490655/0900. e-mail : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , uviesť vždy v správe pre prijímateľa meno za koho platíte, príp. za koľko osôb.
Cena  dopravy, ubytovania a uvedených jedál je 190 €.

    Dňa 12.12.2013 o 23.45 bude pristavený autobus pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie na nakladanie. Odchod autobusu bude  o 24.00 hod. Odchod z Trnavy spred železničnej stanice bude o 00.45 hod a z Bratislavy, spred zastávky MHD pred  Istropolisom o 01.45 hod.  Príchod do Cunea do hotela Draconerium predpokladáme okolo 18.00 hod.


Veľmi sa nám osvedčil systém, že definitívne  prihlásený je človek ak zaplatí cenu putovania ,  preto prosím, aby ste  sa prihlásili ihneď, keď sa rozhodnete a zaplatili na uvedený účet do 04.12.2013.  Rezervácia miest a pod. nejestvuje. V prípade odvolania účasti je potrebné zohnať si náhradu, alebo oželieť zálohu. Posledná možnosť sa prihlásiť i to iba výnimočne je na decembrovom rodičku v Piešťanoch. Táto možnosť je však sprevádzaná rizikom, že vtedy už nebude miesto .Platí, ako už v predchádzajúcich zájazdoch, že zúčastniť sa môžu najbližší príbuzní- t.zn. rodičia, prípadne starí rodičia, súrodenci, manželia a deti. Iné osoby iba po dohode. Keďže ide o vianočné podujatie, je možné priniesť darčeky. Ako obvykle iba praktické- komunita  odporučila: Obsah vianočného balíčka:
Ponožky 3 páry, trenýrky alebo boxerky  3 ks, čapica, rukavice, šál á 1 ks., žiletky (pre chlapcov  :-) )
Dezodorant, zimné pracovné topánky 1 pár. Veci treba zabaliť do balíčka a označiť menom potomka a ak vieme i menom domu, v ktorom váš je. Prosím vás nekupujte si svoje deti za  cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete vziať takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syne je to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie. Tieto darčeky prosím vezmeme iba pre deti, ktoré sú v Európe mimo Poľska. Balíčky do Poľska treba priniesť na decembrové rodičko.  Pre deti v iných krajinách musíme spôsob dopravy rovnakých darčekov najskôr dohodnúť.

Uvažujme prosím i nad tým, ako potešiť deti- naše i tie, o ktoré sa oni starajú, v misiách. Oni tam najlepšie vedia, čo potrebujú. Preto  najvhodnejšie i najjednoduchšie je pozbierať peniaze, ktoré vezmú zo Saluzza, keď dakto pôjde do J. Ameriky. Tieto by sme mali pozbierať čo najskôr. (Doporučená suma 10€- každý však môže dať podľa svojej vôle a možností, viacej, menej, alebo nič) . Prosím vás, aby ste sa dohovorili s pi.  Gabikou,  č.telef.  je hore tak, aby €  boli vyzbierané najlepšie na decembrovom  stretku v Piešťanoch.
Na záver opäť prosím všetkých, ktorí máte prístup k internetu, aby ste vo svojom okolí našli ľudí z radov  cenakolských rodičov, ktorí tú možnosť nemajú, tento list okopírovali a dopravili im ho. Týka sa to najmä rodín v strede a na východe republiky. Buďme  prosím k sebe ohľaduplní a pomáhajme si.

V prípade otázok na mňa som k dispozícii na telef. čísle +421905277500

PROSÍM O MODLITBU bez uvedenia, alebo vypovedania úmyslu. Náš Pán vie, kde ich je  najviacej treba a  rozhoduje kde ich použije?

                                                                                         S pozdravom ivan

!! Poistenie si vybaví každý individuálne u Eugena. Európsku kartu zdravotného poistenia brať so sebou. !!

Ubytovanie v Taliansku:
Draconerium Hotel
Via  Cuneo 38?
12025 Dronero CN
Tel.+390171 904006
Fax. +390171 > 909268
mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ?
internet: > www.draconeriumhotel.it

 

Rodičovské stretnutie 08.11.2013-10.11.2013 Demänovská dolina

Milí priatelia!
       
    Opäť je pred nami trojdňové rodičovské stretnutie s komunitou Cenacolo. Tento krát sa bude konať v dňoch   08. 11. 2013- 10.11. 2013 v hoteli Junior na severnej strane Chopku v Nízkych Tatrách, ktorý nájdete na konci Demänovskej doliny. I tento krát sa zúčastnia hostia zo Saluzza Organizovaním tohto nášho ďalšieho podujatia v tomto roku sú Jaro, tel. číslo  0905711510 a Beata tel číslo 0905741503. Mailová adresa na organizátorov je  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it   , číslo účtu 56447207/0900.
    Cena zájazdu a prihlasovanie: Do 20.10.2013 je potrebné zložiť na účet uvedený hore 25 € ako zálohu. Na mieste doplatíme podľa skutočných nákladov cca 25 € . Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno+ Demänovská dolina. Prihlásiť sa  je možné mailom, kde uvediete počet dospelých a detí, a kto chce byť s kým na izbe. Tak, ako je obvyklé, prihlásený je ten, kto zloží zálohu do 20.10.2013. Zvyšnú časť sumy zaplatíme na mieste. Prosím, aby ste toto trojdnie absolvovali celé a nielen sólo dni resp. poldne. So začiatkom stretnutia počítame v piatok  08.11.2013 medzi 18.00 a 19.00 hod., ukončenie v nedeľu 10.11.2013 hod po 14.00 hod. Ak prídete svojim autom dopravíte sa ku hotelu Junior tak, že vojdete do Demänovskej doliny, ako pri predchádzajúcich stretnutiach v doline a pôjdete stále do Jasnej, kde sú už smerové tabule. Tí, ktorí prídu do Mikuláša autobusom, či vlakom, zavolajú Jarovi, ktorého číslo je 0905711510 a on zorganizuje odvoz z nádražia do hotela, okrem toho možno ku preprave použiť autobusy MHD, ktoré idú podľa vyveseného cestovného poriadku.
    Programom  stretnutia budú pochodové ružence v prípade priaznivého počasia, inak v hoteli,  klub, katechézy o. Ireneja, katechézy, komunitných kňazov, adorácia,  zúčastníme sa   sv. omší- v sobotu  v Lipt. Mikuláši, v nedeľu v Bodiciach spolu s otcom biskupom mons. Františkom Rábekom, pozrieme si predstavenie, ktoré pripravili mladí zo slovenského domu. Presný rozpis programu vyvesíme na tomto mieste, keď bude upresnený.
    Buďme, prosím vás,  disciplinovaní  pri prihlasovaní sa na celé stretnutie, pri dodržiavaní požadovaných termínov, pri nástupoch na jednotlivé časti stretnutia. Uľahčí to prácu všetkým, ktorí sa starajú o zaistenie stretnutia a nám to spríjemní celý pobyt.
        Srdečne vás zdravím a teším sa na stretnutie, ktoré nás, verím, opäť veľmi obohatí

 P r o g r a m   rodičovského stretnutia v Junior hoteli na Chopku v dňoch 08., 09. 10. november 2013

P I A T O K
18.00  prechádzkový ruženec
19.00  večera
20.00  klub
S O B O T A
07.30  raňajky
08.00  meditačný ruženec
09.00  katechéza o. Ireneja+ diskusia
12.00  obed
13.00  katechéza komunitných kňazov
15.00  korunka k Božiemu milosrdenstvu, svedectvá, diskusia
17.00  sv. omša vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši
18.30 večera
19.30 predstavenie, svedectvá, diskusia
N E D E Ą A
07.00  raňajky
08.00  sv. omša v Bodiciach
10.30  katechézy, diskusia
13.00  obed
13.30 prechádzkový ruženec a po ňom rozchod do našich domovov
__________________________________________________________________________________

V mene organizátorov prosím  pre hladký priebeh nášho stretnutia, aby tí, ktorí ešte nezaplatili zálohu ju zaplatili do 26.10.2013, prípadne hneď zaplatili celú sumu a tí, ktorí zaplatili zálohu doplaťte prosím do definitívnej sumy, ktorá bola dnes stanovená na  50€ (t.zn. doplatok 25€)  do 03.11.2013
Pripomínam, že definitívne prihlásený je ten, kto zaplatil do stanoveného termínu


Medjugorie mladých oktober  2013

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
Vám všetkým, ktorí máte radi Pannu Máriu, ktorí máte radi komunitu Cenacolo a Medjugorie, ponúkame ďalší zájazd do Medjugoria v dňoch 17.10 2013 až 23.10.2013
Prihlásiť sa možno u Róberta, č.telef. +421 903 285 130, č. účtu: 0743924001/5600
Autobus bude pristaveny k nakladaniu batoziny 17.10.2013 o 16.00 hod. pred kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (odchod 16.30 hod., Trnava - železničná stanica o 17,15 hod., Bratislava - zastavka MHD pred Istropolisom o 18,00 hod.). Príchod do Medžugoria  18.10. v rannych hodinach.

Program počas pobytu:

Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity.
Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 15. rok vonku) a jeho manželky.
Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny.
Sprevádzať nás bude kňaz. Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie...
Ráno 21.10.2013 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša a raňajky. Den stravime na mori. V pripade dobreho pocasia zostaneme i dalsi den a 23.10. rano odideme domov. Prichod do Piešťan okolo polnoci toho dňa.


Podmienky:
cena: zložiť na účet je potrebné 220€ za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše. Sumu prosím poslať na číslo účtu uvedené hore, co najskor, prihlásený je ten, kto zaplatil.
modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor, ber si batožiny čo najmenej.
odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať sluchátka) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami
Váš ivanZájazd Guadaloupe 25.06.2013.

25.06.2013.
Milí priatelia  –a je to tu :

Naša púť za Pannou Máriou Guadaloupskou do Mexika  začína mať má po dohode s cestovnou kanceláriou "Awertravel" Senica konkretne obrysy:
Reálny program, termín aj cenu.
S programom, ktorý sľúbili prisposobiť našim predstavám a požiadavkám má uvedená cestovka bohaté skúsenosti
Na jeseň v roku 2014 sa bude konať aj pre nás- pre rodičov a priateľov  z  Cenacola.
Cestovná kancelária "Awertravel"  urobí maximum pre našu spokojnosť, nakoľko  pútnici do Medžugoria a Lurdov z tejto cestovky, navštevujú vždy aj naše  dievčenké a chlapčenské domy v Bosne a Hercegovine a vo Francúzsku.
Samozrejme -je to podmienené našou zodpovednosťou v prihlasovaní sa a v  dodržaní termínov splátkového kalendára,ktorý bude dohodnutý do 15.AUGUSTA 2013, t.zn. po augustovom rodičku v Piešťanoch. Podľa predbežného rozpočtu by malo stačiť na zaplatenie všetkých náležitostí k zájazdu šetriť jednosto € mesačne.

Prosím oboznámte s týmto oznamom komunitných rodičov, ktorí internet nemajú.ďakujem.
S podrobnosťami budete pravidelne oboznamovaní  na našej stránke v priehradke  Akcie - Guadeloupe

Eva Hoblíková
mobil:   +421918/685735


PÚTNICKÉ MEXIKO – Guadeloupe, Dom CENACOLO v Mexiku a ostatne podľa návrhu nižšie uvedeného programu


Lietadlo
Termín:     2.novembrový týždeň 2014 (12 dní)
Cena: cca 1 750,- EUR

V cene je zahrnuté:
- 11 x ubytovanie s polpenziou, dvoj a trojlôžkové izby so sociálnym zariadením
- medzinárodná letenka Viedeň-Mexico City-Viedeň
- doprava lux bus počas programu
- poistenie insolventnosti
- miestny sprievodca, sprievodca- kňaz
- vstupy
- transfer z Bratislavy na letisko a z letiska Schwechat

V cene sú zahrnuté aj:
- letiskové poplatky 295,- EUR
- obslužné   50,- USD

Možný príplatok:  komplexné cestovné poistenie 26,- EUR


PROGRAM:

1.deň:  transfer z Bratislavy na letisko do Viedne, následne odlet do Mexico City. Nachádza sa v nadmorskej výške 2 240 m n.m. Po prílete transfer do hotela,  aklimatizácia, ubytovanie, večera. 
2.deň: po raňajkách odchod do Guadalupe -  najslávnejšie pútnické miesto Latinskej Ameriky. Prehliadka starej a novej baziliky  Panny  Márie Guadalupskej,  kde sa uchováva zázračný obraz Panny Márie. Náboženský program. Popoludní prehliadka Mexiko City, hlavné námestie Zocalo, Katedrála, Národný palác s prekrásnymi freskami od Diego Rivera, ktoré znázorňujú históriu Mexika.  Večera, ubytovanie 
3. deň: po raňajkách návšteva Tlatelolco, kde sa nachádza  kostol apoštola  sv. Jakuba. Tu bol pokrstený sv. Juan Diego v roku 1529. Odtiaľto chodil často peši do Cuautitlan, kde býval. Na tomto mieste dnes stojí kostol. Pokračovanie cez  Tulpetlac, dnes predmestie Mexico City, návšteva najznánejšej  mexickej  archeologickej lokality Teotihuacan. Je  vzdialená od Mexico City 50 km. Prezriete si pyramídu Slnka, pyramídu Mesiaca, zvyšky pôvodných palácov a Triedu mŕtvych. Návrat do Mexico City, večera, ubytovanie
4.deň:  Po raňajkách odchod do Puebly,  ktorá sa nachádza na úpätí pohoria Sierra Madre del Sur a je obklopená sopkami Popocatepetl, Iztaccihuati, Pico de Orizaba a La Malinche. Puebla leží vo výške 2.200 m, je štvrtým najväčším mexickým mestom. Návšteva dedinky Cholula s kostolmi z 18. storočia, kde sa prelíňajú vplyvy indiánskho umenia a kresťanského náboženstva.  Tonantzintla -  jeden z najvýznamnejších kostolov v indiánskom barokovom slohu. Stavali ho takmer 300 rokov. Interiér je celý pozlátený. Večera a ubytovanie.
5.deň: Po raňajkách prehliadka Cacaxtla – archeologické nálezisko objavené asi pred 30 rokmi, s unikátnymi starými freskami na prírodnej doske s rozmermi 200 x 25 metrov. Olmécko-xicalanská civilizácia obchodníkov a bojovníkov po sebe zanechala veľmi realistické nástenné maľby v žiarivých farbách, väčšinou predstavujú krvavé vojnové motívy. Večera a ubytovanie.
6.deň: Po raňajkách odchod do jedného z najkrajších koloniálnych miest v zemi Taxco. Tomuto koloniálnemu skvostu priniesla bohatstvo ťažba striebra. Mesto bolo vystavané na vrchole hory, v ktorej sa striebro ťažilo a Taxco je svojimi striebornými výrobkami preslávené dodnes. Dominantou mesta je kostol Santa Priscila. Večera, ubytovanie.
7.deň: Po raňajkách odchod k pobrežiu Tichého oceána do presláveného letoviska  Acapulco, ktoré získalo popularitu vďaka Hollywoodským filmom. Návštevníkov priťahuje predovšetkým pobrežná promenáda, hlavné námestie, pevnosť San Diego, množstvo diskoték, barov a klubov. Milovníci adrenalínu si prídu na svoje na vysokých útesoch La Querbrada, odkiaľ skáču skokani do vody. Nocľah v Acapulcu.  
8.- 10.deň: raňajky, celodenný oddych na plážach v Acapulcu, večera, nocľah
11.deň: odchod z Acapulca do Cuernavaca, ktoré je vďaka svojej stálej teplote okolo 27 oC nazývané aj mestom „nekonečného leta". Prehliadka mesta. Nachádza sa tu katedrála, ktorá je najznámejšia na americkom kontinente a palác El Palacio de Cortés, odkiaľ španielsky dobyvateľ Cortés v rokoch 1522-32 vládol.  Pokračovanie do Mexico City, večera, nocľah
12.deň: raňajky, program v hlavnom meste podľa vlastného výberu, osobné voľno, nákupy. Podvečer transfer na letisko, odlet o  21.45 hod.
13. deň: prílet do Viedne vo večerných hodinách a následne transfer do Bratislavy.
 

Medjugorie - rodičia september 2013

Medjugorie čaká slovenských rodičov a priateľov Cenacolo i v tomto roku. Teším sa na to s vami.  Vlaňajší experiment, keď sme zájazd rozšírili o jeden deň v Medjugorí a jeden v Marušiči sa stretol s úspechom a preto túto schému použijeme i v tomto roku.
Odjazd bude 19.09.2013 o 17.00 hod z Piešťan, z obvyklého miesta- t.j. spred kostola Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici v Piešťanoch, keď už o 16.30 bude pristavený autobus na nakladanie. Odchod z Trnavy,  spred železničnej stanice o 17.45 hod a z Bratislavy zo zastávky MHD pred  Istropolisom o 18.30hod..
 Návrat na Slovensko s odchodom 26.09.2013 z Marušiči- t.zn. príchod do Piešťan cca o polnoci toho istého dňa.

    Program nášho stretnutia je už tradičný. Vo večeroch, ktoré v Medjugorí strávime ,  sa zúčastníme večerného duchovného programu (dva ružence, sv. omša, adorácia, alebo poklona krížu, alebo modlitba za uzdravenie  a tretí ruženec). Navštívime ženský i mužský dom komunity Cenacolo, pozrieme si mesto Mostar, čo je správne stredisko republiky Hercegovina. V neposlednej rade vyšliapeme na kopec Podbrdo, kde sa v r. 1981 prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária. Pri výšľape sa pomodlíme ruženec.  Aby sme si aspoň nepatrne priblížili utrpenie Pána Ježiša na krížovej ceste, vystúpime na kopec Križevac. Pri výstupe sa pomodlíme krížovú cestu. Relaxovať budeme pri vodopádoch Kravice neďaleko  Medjugoria. Vzhľadom k tomu, že bude s nami kňaz môžu záujemci pristúpiť ku  sviatosti zmierenia. Budeme mať dosť času, aby sme sa navzájom bližšie zoznámili, poznali našich blížnych i seba. Každý večer sa všetci  stretneme pri bilancovaní.
Všetkých zaujíma celkom prirodzene cena putovania. Sumu 270 € zaplatíme za cestu tam i späť klimatizovaným autobusom, ubytovanie a polpenziu štyri celé dni v Medjugorí, ubytovanie a stravovanie dva celé dni + raňajky a balíček a pitie na cestu späť v deň odchodu z Marušiči, kde bude kúpanie v mori do sýtosti zadarmo,  tlmočenie duchovného programu každý večer v kostole sv. Jakuba v Medjugorí.
Prihlásiť sa treba u Božky č.telef. +421908141888, alebo Ivana  +421907441355, domáci stabilný telefon majú +421335511300, ich mail je This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ,  č.ú. 0285403144/0900 

     Technické pripomienky:
a/ podľa našich zvyklostí je človek prihlásený, keď  zloží zálohu v cene zájazdu na uvedený účet do určného termínu. Tým je v tomto prípade 19.08.2013.

b/  aby ste mohli počúvať tlmočenie vezmite si so sebou rádijko, ktoré môže chytať ultrakrátke vlny, na ktorých vysiela rádio Mir Medjugorie, alebo mobilný telefón, ktorý prijíma rádiový signál. K nemu si však musíte vziať sluchátka, ktoré sú dodávané ku každému mobilu.
c/ vezmite si drobné, €, alebo centy, aby ste si mali za čo kúpiť figy ( sušené na slnku bez sladenia), ktoré zvykneme nakupovať na spiatočnej ceste z BiH v chorvátskej dedine Kobiljaća.

    Prípadné ďalšie informácie dostanete od organizátorov putovania, na ich telefónnych číslach, alebo ako obvykle odo mňa.
                                                                                                                                                                                ivan

 

U P O Z O R N E N I E:
Zoznam účastníkov nášho zájazdu do Medjugoria koncom septembra je uzavretý a obsadený. Prosím, aby ste už netelefonovali
Božka a Ivan

 

 

 

 

 

Sviatok života – Saluzzo 11.07.-14.07.2013

Od roku 1993 sa každoročne  stretáva  komunita Cenacolo s rodičmi a priateľmi komunity Cenacolo na slávnosti „Sviatku života“ na kopci v Saluzze. Tohtoročné stretnutie bude v dňoch 11.07. – 14. 7. 2013. Spolu  s komunitou  oslávime 30. narodeniny Cenacola.
Rozpisovať sa o tom, čo je „Sviatok života“ sa už nemusíme. Kto nevie, nech sa príde presvedčiť na vlastné oči.


Technické veci:
Odchod z Piešťan 09.07.2013 -  príchod  do Piešťan 15.07.2013 okolo obeda.
V tomto roku sú organizátormi tohto stretnutia  pre Slovensko   Helenka, č.telef. 0907516525, Miroslav  č.telef. 0905253582, email: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , číslo účtu 2346332001/5600.
Predpokladané  náklady spojené s cestou,  ubytovaním a  stravovaním   sú  vo výške   cca 340 €.
Prosíme tých, ktorí sa prihlásia, aby do 15.06.2013 poslali zálohu 150 € za 1 osobu na ubytovanie v hoteli GranBaita v Savigliane  Túto sumu pošlite  na účet,  variabilný symbol: vaše rodné číslo, konštantný symbol: 0308, správa doručiteľovi: meno, za ktoré platíte zálohu.
 Do mailu (adresu viď hore) pošlite údaje :  meno, priezvisko, dátum narodenia,  číslo pasu alebo občianskeho preukazu ( č. dokladu, s ktorým budete cestovať),  bydlisko,  číslo telefónu a e-mail,    koho máte v komunite  -  meno  i príbuzenský vzťah  a miesto nástupu ( Piešťany, Trnava, Bratislava )
Tí, ktorí boli v Saluzze minulý rok a nemenili sa im údaje, nemusia ich posielať.

 
Všetky ostatné podrobnosti i program stretnutia uverejníme na tomto mieste hneď po jeho upresnení.
SVIATOK ®IVOTA  Saluzzo 2013 – 30 výročie otvorenia komunity Cenacolo, príležitosť stretnutia sa rodičov s komunitou.

Tento rok odchádzame  09.07.2013  z Piešťan, z parkoviska pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Nakladanie o 20.30 hod., odchod o 21.00 hod., o 21.45 hod odchod z Trnavy spred železničnej stanice, o 22.30 odchod zo zastávky miestnej hromadnej dopravy pred Istropolisom v Bratislave. Odchod zo Saluzza je v nedeľu po sv. omši, ktorou končí program, príchod Piešťan približne pred obedom v pondelok

Prosím, aby ste si zaistili stravu na cestu a stredu s štvrtok vo vlastnej réžii. Raňajky sú v štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu v  hoteli Gran Baita v Savigliane, kde budeme ubytovaní, v mieste konania stretnutia máme obed a večeru v piatok, sobotu a obed v nedeľu.

Ďalšie podrobnosti a upresnenia uverejním hneď ako ich budem mať na tomto mieste. Podotýkam, že definitívne prihlásený je ten, kto zaplatil uvedenú sumu.

  
 ! UPOZORNENIE - zmeny termínov !

Zmeny v konaní akcií v mesiacoch jún a júl.
Celoštátne a rodičovské stretnutie 01.06.2013 v Piešťanoch sa   n e b u d e   konať.
Bude trojdňové stretnutie v Červenom Kláštore v dňoch 21.06.- 23.06.2013.
Konať sa     n e b u d e   ani  júlové rodičovské stretnutie prvú nedeľu v mesiaci.  Podľa programu cestujeme 10.07.2013 na  Sviatok života do Saluzza.

 

 

 

Rodičovské stretnutie Červený kláštor 2013

V dňoch 21. až 23. júna  2013  sa v kúpeľoch Červený kláštor uskutoční  rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať vo veľkej sále kúpeľov. Na stretnutí privítame hostí zo Saluzza a samozrejme veľmi radi privítame všetkých kňazov v Čechách i na Slovensku, ktorí s nami spolupracujú. (Prihláste sa prosím u organizátorov).

Organizátormi tohto stretnutia sú  Marián na telef. čísle 0902367649  a Mária  0902367639.
e-mail:        This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it        číslo účtu 5040891381/0900

Lokalita nášho stretnutia je síce ďaleko na východe krajiny, ale autobus organizovať nebudeme.  Peniaze, hneď ako bude zverejnená suma, treba poslať na hore uvedený účet s vyznačením mien za koho platba je, pretože musíme zaplatiť zálohu. Pripomínam, že prihlásený je ten, kto zaplatil.
Prosím, aby ste si urobili plán tak, aby sme mohli začať v piatok 21.06.2013 v podvečer, aby sme mohli začať „pochodovým ružencom“  a večerou a aby sme sa zúčastnili celého programu stretnutia a nielen dajakého poldňa , prípadne iba obeda.
Prihlásiť sa treba do 28.05.2013 a do rovnakého termínu treba i zaplatiť. Prosím o disciplínu pri prihlasovaní, aby sme zbytočne nerobili problémy podniku, v ktorého priestoroch budeme naše stretnutie prežívať a ktorý nám všestranne vychádza v ústrety.  Prosím, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa mienia stretnutia zúčastniť.  Treba totiž pripraviť počet stoličiek  na sedenia.  Stravovanie na  všetky tri dni je možno kúpiť iba v rozsahu celého konania stretnutia.  Stravu objednávajte pri prihlasovaní u hore uvedených organizátorov.  Na účet uvedený hore treba zložiť čo najskôr, najlepšie hneď po uverejnení tejto informácie,   50 € ( v poplatku je ubytovanie 2 noci a strava- piatok večera, v sobotu R,O,V a v nedeľu R a O        
Pokiaľ ide o cestu do miesta konania odporúčam, aby ste sa navzájom dohodli a absolvovali cestu spolu autom. Cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy je komplikované.  Ukážme si navzájom našu ochotu obetovať sa a posádku svojho auta zaistiť pomocou vlastnej iniciatívy.  Nebojme sa a nehanbime sa tiež osloviť  priateľov z nášho občianskeho združenia a poprosme ich o pomoc pri doprave. Korunka nám z hlavy nespadne.  Upozorňujem i tých, ktorí bývajú relatívne blízko, že cesta je komplikovaná a večerné programy v piatok i sobotu sú dlhé, preto asi bude výhodnejšie (i ekonomicky) stráviť v mieste konania celý čas od piatku do nedele obeda.
Naše stretnutie bude mať nasledujúci program:
Komunita Cenacolo    rodičovské stretnutie        21.06. – 23.06.2013               Červený kláštor
Piatok       21.06.2013
18.00     večera
19.00     ruženec – v prípade priaznivého počasia pochodový
20.00     rodičovský klub
Sobota     22.06.2013
08.00       raňajky
09.00      ruženec – v prípade priaznivého počasia pochodový po ňom
                katechéza o. Ireneja
12.00       obed
14.00       Korunka božieho Milosrdenstva
15.00       katechézy komunitných kňazov
18.00       sv. omša
19.00       večera
20.00       predstavenie mladých zo slovenského  komunitného domu
Nedeľa     23,.06.2013
07.30       raňajky
08.30       sv. omša
09.30- 10.30      katechéza komunitných kňazov
10.30- 12.30      rodičovský klub, svedectvo slovenských rodičov, 
12.30 obed, po ňom spoločná modlitba a rozchod do našich domovov

Ubytovanie: REKREAČNÉ ZARIADENIE DUNAJEC, Červený Kláštor 12.

 

 

Deň otvorených dverí Kráľová pri Senci

 

Divadelné predstavenie "Márnotraný syn"

Mladí z komunity Cenacolo Vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie "Márnotratný syn", aby sme sa mohli spoločne radovať z jeho návratu.

 

Kde a kedy:

10. máj  
Trstennádom kultúry11.00 žiaci         
19.00 verejnosť
17. májPrešovStredná odborná škola,
Sídlisko Duklianskych hrdinov      
10.0020.00
18. májVranov nad Topľoukult. Dom 19.00
24.máj, 25 májSenecamfiteáter 20.00
31.májČadcakultúrny dom
09.0012.00
16 júnIlavakultúrny dom 19.00

 

Medjugorie mladých marec 2013

Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria

Vám všetkým, ktorí máte radi Pannu Máriu, ktorí máte radi komunitu Cenacolo a Medjugorie,  ponúkame ďalší zájazd do Medjugoria  v dňoch 21.03. 2013  až 25.03.2013

Prihlásiť sa možno u: Róberta, č.telef. +421 903 285 130, č- účtu: 0743924001/5600

Program:

    Odchod  21.03.20132 o 06.00 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (06.45 hod. Trnava - železničná stanica, 08,00 hod. Bratislava - parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria večer o cca 21.00 hod.

počas pobytu:

    Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity

    Svedectvo mladého muža - "závisláka" (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 12. rok vonku) a jeho manželky

    Duchovný program - modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole sv. Jakuba v Medjugorí . Tento duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

      Sprevádzať nás bude kňaz.  Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

    Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie

    Ráno 25.03.2013 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky .Potom odchod do Piešťan.  Príchod do Piešťan okolo polnoci toho dňa

Podmienky:

    cena:  zložiť na účet je potrebné 200€ za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše). Sumu upresním po jej skompletovaní).  Sumu prosím  poslať na číslo účtu uvedené hore  prihlásený je ten, kto zaplatil.

    modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie

    energia na zbieranie sponzoringu na dopravu

    modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca

    stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.

    odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať sluchátka) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok s vami

Váš ivan


 

 

Jarné  stretnutie komunity Cenacolo v Chorvátsku


Priatelia z Chorvátska nás pozývajú na pravidelné veľkonočné stretnutie v Chorvátsku, tento krát opäť vo

                                                          V r b o v c i ,

ktoré sa bude konať v dňoch

                                               06.04.2013 a 07.04.2013


Z našej strany sú organizátormi Eugen  č.t.  0903708110 a Agneška 0903324833. Mailová adresa  This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  
 Číslo účtu, na ktoré možno posielať platbu za cestu, ubytovanie a stravovanie je  5124911001/5600. Podrobnosti, ako sú cena, čas  a miesto odchodu autobusu a prípadné ďalšie potrebné údaje  zverejním na tom mieste  včas, hneď ako tieto údaje budeme vedieť. Tu iba toľko, že odchod bude 05.04.2013 0 19.00 hod. od kostola Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici v Piešťanoch, o 19:45 z Trnavy spred železničnej stanice, a z Bratislavy od autobusových zástavok pred Istropolisom o 20:30 hod. Príchod do späť do Piešťan v noci zo 7.4.2013 na 8.4.2013.
Na všetky vaše otázky vám odpovedia telefonicky organizátori.
Upozorňujem, že prihlásiť sa treba do 20.03.2013

Všetkých vás  prosím, aby ste sa navzájom informovali o tomto oznámení, pretože nie všetci máme možnosť prístupu k internetu.
 

 

Celočeskoslovenské stretnutie Velehrad

Milí priatelia!


Všetci, ktorí máte čo dočinenia s komunitou Cenacolo a cítite sa v jej strede príjemne  ste pozvaní na  celočeskoslovenské stretnutie rodičov a priateľov komunity Cenacolo , ktoré sa uskutoční dňa

9.februára 2013

Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou živou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.

1.    Kde:      VELEHRAD  -  Slovanská sála

2.    Kedy:    9. februára 2013

3.    Program  rodička:

 Začíname presne o 10,00 hod., prosím o časovú disciplínu.

 

10.00 – 13.00 - litánie k Duchu Sv., katechéza otca Ireneja a katechéza sr. Elvíry – preklad a diskusia  k daným témam

13.00 – 13.30 - obedňajšia prestávka

13.30  - 14.15 – prehliadka baziliky s odborným doprovodným slovom

14.30 – 15.30 – technické kolečko

15.50 – 16.00 – presun na zhromaždenie do baziliky  a privítanie otca arcibiskupa olomouckého mons. J. Graubnera

16.00 – 17.30 – modlitba sv.ruženca, sv. omša

17.40 – 19.00 – svedectvá rodičov a chlapcov z Kráľovej- pre hostí

19.00 – 20.00 – večera

20.00 – 03.00 -  tradičný bál rodičov a priateľov komunity Cenacolo


4.   Ďalšie organizačné pokyny :

Tradičný ples  organizujú – Jarka a František Chvatíkoví zo Zlína č.telef.  +420604220320  a Evka a Ąuboš Hoblíkoví zo Špačiniec č.telef. 0918/685735   s pomocníkmi

Počet vstupeniek  na ples  - 100 kusov

Cena za osobu na ples

   - 2x večera  - 15,- € /káva, čaj,minerálka/

   - 1x nocľah  -   7,- € /po plese zo soboty na nedeľu/

   - hudba       -   6,- €

            spolu:    28,-EUR

Program plesu:

   -  prvá večera

   -  voľná zábava - tombola  - druhá večera -  zábava do rána – 3.00 hod.

   -  do tanca nám bude vyhrávať živá hudba ŠARMANOVCI zo Zlína.

Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali od 5.01.2013,  na rodičku, kluboch, alebo telefonicky Evke  Hoblíkovej  - do 31.01.2013. č. mob.   0918/685735  a  033/55 46 221

Vstupenky treba zaplatiť na januárovom rodičku, kluboch,  prípadne môžete peniaze posielať na  účet číslo  2655062551/0200,(do správy uviesť meno a priezvisko a VELEHRAD 2013) alebo na adresu: 919 51 Špačince, ul. Pod kaštieľom 218/23

Orientácia pri príchode diaľnicou zo smeru Košice, ®ilina:

za Trenčínom odbočiť na cestu E50 smer Brno, pokračovať po obchvate Uherského Hradišťa, následne odbočiť smer Zlín na cestu č.427, následne na cestu č. 55.

V Starom Měste ešte odbočiť na cestu č.428 smer Velehrad.


Pri príchode diaľnicou z Trnavy, Piešťany, Hlohovec a okolie odbočka Nové Mesto nad Váhom – Brno. V Novom meste nad Váhom prvá svetelná križovatka smer Brno po polhodine je hraničný prechod do Českej republiky. V Slavkove hneď za tabuľou doprava smer Uherské Hradište.

Z Bratislavy diaľnicou na Brno – Břeclav – Ostrožská Nová Ves – Uherské Hradište -  Staré Město - Velehrad (mapa )

 

Vlakom – Uherské Hradište  –  Staré  Město  -    autobusom na Velehrad – 4 km

Pomoc pri blúdení a dovoz zo žel. stanice organizuje:František Chvatík č.mob. +420604220320

Ubytovanie po plese: zo soboty 9.2.2013 na nedeľu 10.2.2013 je zabezpečené na internáte gymnázia  v dvoj a  štvorlôžkových izbách aj s posteľnou bielizňou.  

Tombolu organizujú:

Betka a Ondrej Hegedűšoví , s pomocníkmi č. mob. 0915/044285. Prosím doniesť kto čo môže, vrátane exotických vecí, napr. živé prasiatko.

Upečené slané a sladké mňamky – množstvo a druhy koordinuje:

Jarka Zajacová, č. mob.0904/909609  a  Elenka Olejníková, č.mob.0918/700906 s pomocníkmi.

Varenie kávy a čajíkov organizujú: Martuška a Jožko Debnároví s pomocníkmi č. mob.0905/138175.

                                                                                    S pozdravom    Ivan

 

 

Prvé celoštátne rodičko v r. 2013

Bude dňa 05.01.20013 v Piešťanoch s obvyklým programom.  Celoročný rozpis uverejním  v najbližších dňoch

 

 

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.