Aktuálne
Cenacolo GDPR ........................ >viac
###################################
Prvé dievčenské kolokvie po prestávke
budú 31.8.2019, ostatné chlapčenské
kolokvie budú 3.8.2019, prvé po prestávke
budú 7.9.2019 v obvyklom čase na
obvyklom mieste. Tešíma sa na Vás.
Rodičovské kluby sa konajú nepretržite.
Prípadné nepravidelnosti v konaní klubov zverejníme na tomto mieste.
###################################
Medjugorje rodičia 2019.............. >viac
Pútnické Mexiko - zrušené ........... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Košiciach ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 

modlitbový úmysel na mesiac september 2019


- modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie

- modlime sa za tých, ktorých si Pán povolal do svojej Vinice a  sú obeťami drog a akejkoľvek formy závislosti, nech za  pomoci kresťanského spoločenstva, nájdu v moci Boha Spasiteľa silu zmeniť radikálne ich životy

- za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Elviru aj pre tých, čo jej pomáhajú

- za dar viery pre Borisa a za jeho vstup do komunity

- za naše putovanie do Medjugorja, aby sme putovali s otvoreným srdcom pre Ducha Svätého

- za Petra, aby dokázal prijať pravdu o synovi a začal počúvať čo hovorí komunita

Milí priatelia! Ďakujme Pánovi za jeho obrovský dar pre nás  - Komunitu Cenacolo - a to tak, že sa každý deň popoludní, spolu so všetkými členmi komunity na celom svete, s vďakou pomodlíme aspoň jeden desiatok bolestného ruženca za mamu Elvíru.

 

 

Iniciativa, ktorá vznikla v komunite:

Prosia, aby sme sa modlili po každej, hlavne spoločnej modlitbe, akéhokoľvek druhu, desať Zdravas a jeden Otčenáš za exovcov a ich rodičov a blízkych a modlitbu ku Michaelovi archanjelovi

Pane povzbuď ich a daj im silu, aby v každodennom živote dokázali ísť po ceste, ktorú sa naučili v komunite

 

 Ak máš návrh na modlitbový úmysel na ďaľší mesiac, Anka má číslo 0948021978

 

 


Drahí rodičia a priatelia Komunity Cenacolo, na Sviatok všetkých svätých sa v komunite vyberajú (žrebujú) patróni na ďalší rok, tak sme aj my žrebovali patróna pre naše spoločenstvo. Komunita rodičov a priateľov Cenacolo dostala na  rok  od 01.11.2018 do 31.10.2019  mocného patróna
                                        blahoslavený Charles de Foucauld.

 

 

"Hľa tu je program láska, láska, dobrota, dobrota". (Blahoslavený Charles de Foucauld)
 
Blahoslavený Charles de Foucauld,
Ty, ktorý si v tichu púšte jedného dňa
odovzdal navždy
Svoj život  Kristovi,
pomôž mi, aby som sa mu odovzdal
s touto modlitbou:
 

Modlitba:
Môj Otče, odovzdávam sa Ti,
urob ma takým, aký sa Ti  páčim.
Čokoľvek zo mňa urobíš, ďakujem Ti.
Som pripravený na čokoľvek, akceptujem všetko,
aby sa vo mne splnila Tvoja vôľa
a vo všetkých Tvojich stvoreniach:
nechcem nič iné, môj Bože.
Dal som svoju dušu späť do Tvojich rúk,
darujem Ti ju môj Bože,
so všetkou láskou môjho srdca,
pretože ťa milujem.
Je to potreba mojej lásky
darovať sa Ti,
odovzdať sa do Tvojich rúk
bezhranične,
s nekonečnou dôverou,
pretože si Môj Otec.

Blahoslavený Charles de Foucauld, oroduj za nás!


BLAHOSLAVENÝ CHARLES DE FOUCAULD    
    
    "Boh stavia na ničom. To Svojou smrťou Ježiš zachránil svet; a apoštoli, ktorí nemali nič, založili Cirkev; je to so svätosťou, a nie  ľudskými prostriedkami čím dobyjeme nebo a rozšírime vieru."

Štrasburg, Francúzsko, 15 septembra 1858 - Tamanrasset, Alžirsko, 1 decembra 1916


Charles de Foucauld (Brother Charles Jesusa) sa narodil v Štrasburgu 15. septembra 1858. Osirel v šiestich rokoch, vyrástol spolu so svojou sestrou Máriou a starým otcom, a potom nasledoval vojenskú kariéru.
V dospievaní sa odvracia od viery. Známy ako milovnik rozkoší a ľahkovážneho života, prejavuje napriek všetkému silnú a neustálu vôľu v  ťažkých chvíľach.
Vykonal jednu nebezpečnú vedeckú cestu v Maroku (1883-1884). Svedectvo viery moslimov prebudí v ňom otázku: Skutočne Boh, existuje? - "Môj Bože, ak existuješ, daj nech ťa spoznám".
Po návrate do Francúzska, zasiahnutý diskrétnym a milujúcim prijatím vo svojej hlboko kresťanskej rodine, začne hladať a požiada kňaza, aby ho viedol. Viedol ho kňaz Huvelin a opäť nájde Boha v októbri 1886. Má 28 rokov. "Vo chvíľi, keď som uveril, že Boh existuje, pochopil som, že nemôžem robiť nič, len žiť pre Neho."
Púť do Svätej zeme odhaľuje jeho povolanie: nasledovať a napodobňovať Ježiša v živote v Nazarete. Žije sedem rokov v Trappe, najprv v kláštore Panne Márie Snežnej a  potom v Akbese v Sýrii. Neskôr žije sám, v modlitbe, v adorácii, vo veľkej chudobe, v blízkosti chudobných Klarisiek z Nazaretu.
Vysvätený za kňaza keď mal 43 rokov (1901), v diecéze Viviers, uchýlil sa v alžírskej Sahare, najprv v Beni Abbes, chudobný medzi najchudobnejšími a potom ďalej na juhu v Tamanrasset s Hoggar Tuarégov. Žije život modlitby, nestále meditujúc nad Písmom a  z adorácie, a má neustále túžbu byť pre každú osobu "univerzálny brat," Žijúci obraz milujúceho  Ježiša. "Chcem byť dobrý, pretože si môžete povedať: ak taký je služobník, aký bude Majster? ». Chce "vykričať evanjelium svojím životom". Vo večerných hodinách 1. decembra 1916 je zabitý skupinou zlodejov, ktorý cez miesto prechádzali.
Jeho snom bolo vždy zdieľať svoje povolanie s ostatnými: potom, čo napísal niekoľko pravidiel rehoľného života, pomyslel si, že tento "Život z Nazareta" by mohol byť žitý všetkými a hocikde. Dnes "duchovná rodinu Charles de Foucauld »Zahŕňa rôzne združenia veriacich, náboženských spoločenstiev a sekulárnych inštitútov laikov alebo kňazov roztrúsených po celom svete.


PS: pár citátov nášho patrona
„Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného.“ — Charles de Foucauld O láske
 „Vynasnažím sa, aby som zanechal dobrú spomienku v každej duši, s ktorou prídem do styku.“ — Charles de Foucauld  
„Keď môžeme trpieť a milovať môžeme veľa; ba dokonca najviac z toho, čo sa dá na zemi urobiť.“ — Charles de Foucauld
 „Človek neporozumie evanjeliu tým, že ho bude len čítať, ale tým, že ho začne žiť.“ — Charles de Foucauld „Odovzdanosť je požiadavkou lásky.“ — Charles de Foucauld
„Dobro sa nerobí podľa toho, čo sa hovorí a čo sa robí, ale podľa toho, čím sme.“ — Charles de Foucauld
 „Ak úprimne milujeme Pána, žijeme viac v ňom ako v sebe samých.“ — Charles de Foucauld
 „Vidieť svoje vlastné starnutie, svoje skonávanie je pre mňa dokonalou radosťou... Som šťastný a v pokoji a zatiaľ, čo konštatujem, že som v každom boji často porazený, zároveň sa veľkonočne teším pri pomyslení na večné víťazstvo a trvalé šťastie.“ — Charles de Foucauld
 „Láska sa nezakladá na pocite, že milujeme, ale na vôli chcieť milovať. Ak chceme milovať, tak milujeme. Ak chceme nadovšetko milovať, potom milujeme nadovšetko.“ — Charles de Foucauld
 „Čo je to milovať? Túžiť vášnivo a nadovšetko natoľko, že človek všetko ostatné nepovažuje za nič a že robí všetko, že žije iba preto, aby splnil túto jedinú túžbu. Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného.“ — Charles de Foucauld
 „Patrí k tvojmu povolaniu hlásať evanjelium zo striech, nielen slovom, ale aj svojím životom.“ — Charles de Foucauld
 „Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.“ — Charles de Foucauld
 „Je moja prítomnosť tu v Hoggare vôbec na niečo dobrá? No, ak aj nie, prítomnosť Najsvätejšej sviatosti je určite na niečo dobrá. Ježiš nemôže byť prítomný na nejakom mieste bez toho, žeby tam nešíril svoje svetlo.“ — Charles de Foucauld
 „Čím viac žijeme v spoločenstve Cirkvi, tým viac žijeme v spoločenstve s Duchom Svätým, ktorý je Duchom Cirkvi. Čím viac milujeme Cirkev, tým viac milujeme Krista, veď Cirkev je jeho tajomným telom.“ — Charles de Foucauld
 „V okamihu, keď niekto začne hľadať len samého seba, prestáva milovať.“ — Charles de Foucauld  
 


 
 
   
     

 
Advertisement
© 2019 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.