Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2011

 Konalo sa:
Medjugorie mladých 2011
Nové komunitné knižky k dispozícii na Slovensku

Rodičia Cuneo - december 2011
®ivý Betlehem 26.11.2011
Novembrové rodičovské stretnutie
Púť do Svätej zeme - november 2011

Medjugorie rodičia - september 2011
Októbrové rodičovské stretnutie
Sviatok života Saluzzo - júl 2011

Ďeň otvorených dverí - jún 2011
Rodičovské stretnutie jún 2011 - Demänovská dolina
Medjugorie mladých - máj 2011
Rodičovské stretnutie máj 2011 - Levoča

Stretnutie rodičov s komunitou vo Vrbovci - apríl 2011

Rodičovské stretnutie február 2011 - Staré Hory

Rodičovské stretnutie január 2011


 


Program stretnutí

 


       Milí priatelia!

        Stalo sa už tradíciou, že väčšia časť všetkých akcií, ktoré v priebehu roka organizujeme je známa už na konci predchádzajúceho roka a teda je možné dátumy konania zverejniť už skôr. Na tejto stránke uvediem všetky celoštátne rodičká, stretnutia celej komunity, i ostatné akcie usporiadavané pre všetkých členov komunity.
          
Myslím, že naše skúsenosti nám dokazujú aké je dôležité a nutné byť jednotnými. Súdržnosť celého spoločenstva na Slovensku i pocit jednoty s „ materským domom“ v Saluzze, t.zn. so sestrou Elvírou, ktorá zosobňuje komunitu a v prvom rade s Pánom zaručuje úspech cesty, na ktorú sme sa dobrovoľne vydali. Naše, dnes už možno povedať dlhodobé skúsenosti, s rozdrobením sa spoločenstva, zavádzaním vlastných postupov, nerešpektovaním komunity vedie ku nepríjemným prekážkam na ceste k úspechu. Prosím vás všetkých, aby sme sa na začiatku cesty intenzívne venovali sami sebe, počúvali skúsenosti starších (služobne) rodičov, a v ďalšom priebehu boli dobrými sprievodcami a „anjelmi strážnymi“ mladším rodičom a po celý čas si boli vzájomne nápomocní, dokázali nezištne prenášať ducha komunity- viery v Boha, úcty ku všetkým, pokory, lásky ku všetkým, ktorí medzi nás prídu i na všetkých nás navzájom. Nezabudnime sa prosím na tento úmysel intenzívne modliť a prosiť Pána o pomoc a požehnanie.

Program našich pravidelných stretnutí:
Celoštátne rodičovské stretnutia sa konajú vždy v prvú sobotu v mesiaci (pretože na záver každého stretnutia slávime Fatimskú sobotu), s výnimkami, ktoré sú nutné z technických dôvodov, a  na ktoré budete upozornení včas pri ozname jednotlivých podujatí. Rodičovské stretnutia budú spoločné, v Piešťanoch, v našej klubovni na ul. F. E. Scherera 40 so začiatkom o 10.00 hod. s hodinovou prestávkou na obed, ktorý si vždy zaistíme spoločne sami. Večer o 17.00 hod. modlitba sv. ruženca a o 18.00 sv. omša v kaplnke „Pri moste“ v Piešťanoch.  Program stretnutí 2011 mimo Piešťany ( máj a október v Levoči, jún a november v Demänovskej doline a február v Starých Horách) bude zvlášť a vyvesený spolu s technickými údajmi na tomto mieste.

01.01.2011                     Piešťany  

05.02.2011                     Staré Hory,   organizuje Evka č.telef. +421918685735, po stretnutí zábava bez nikotínu a alkoholu

05.03.2011                     Piešťany

02.04.2011                     Piešťany

V apríli stretnutie vo Vrbovci, organizujú Anka č.telef. +421918548175 a Terka č.telef. +421908116737

06.05.- 08.05.2011         Levoča, organizujú Janka č.telef.  +421915944118   a Ivan č.telef. +421908372408

V máji Medjugorie mladých, organizujú:

03.06.- 05.06.2011         Demänovská dolina, organizujú Beatka č.telef. +421917544229                  a Štefan č. telef. +421948517719

02.07.2011                     Piešťany  

V júli Saluzzo- festa della vita, (12.07. odchod, 18.07.2011 príchod) organizujú  Evka č. telef. +421915178336 a Miro č. telef. +421904475136

06.08.2011                      Piešťany

03.09.2011                      Piešťany

Medjugorie- rodičia, organizujú:

30.09.- 02.10.2011          Levoča, podrobnosti viď v priečinku chystá sa.

04.11.- 06.11.2011          Demänovská dolina, organizujú Zitka č.telef. +421907999478 a Emil č.telef. +421905903350

V novembri sa pokúsime zorganizovať zájazd do Izraela, organizáciou je poverený Milan  +421908767155

 03.12.2011                     Piešťany

 
 

 
Stretnutia v ostatných troch sobotách budú rozdelené pre západ, stred a východ Slovenska

Pre zsl. kraj v Novej Dubnici , Pastoračné centrum, ul. Gorkého 23, zodpovedný za organizáciu- č.t. 0903405882

Pre ssl. kraj vo Zvolene, Pastoračné centrum Štefánikova 20, zodpovedná za organizáciu- č.t. 0908507117

Pre vsl. kraj v Košiciach- Juh, Kláštor sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15, zodpovedná za organizáciu- č.t. 0915950806
 

 

 

 KONALO SA

 

 

Medjugorie mladých 2011

 

    Milí mladí priatelia komunity Cenacolo a Medjugoria
    Blíži sa koniec občianského roka a začiatok nového občianského roka. Pomaly sa rodí tradícia stráviť tieto dni v malej dedinke medzi horami v Hercegovine v kruhu známych či menej známych prípadne neznámych mladých ľudí bez obvyklých sprievodných príznakov občianskej spoločnosti (napr. alkohol, dobré papaníčko atď), ktorá sa volá Medjugorie.
Prihlásiť sa možno (čo najskôr):

Nina +421 917625482
Soňa 0949279221

Program:
•    Odchod 29.12.2011 o 16,00 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (16,45 hod. Trnava - železničná stanica, 17,30 hod. Bratislava – parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria na druhý deň ráno okolo 08,00 hod.

počas pobytu:
•    Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity

•    Svedectvo mladého muža - „závisláka“ (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 11. rok vonku) a jeho manželky

•    Duchovný program – modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole, 31.12.2011 po večernej sv. omši „živé jasličky“  pred kostolom sv. Jakuba v podaní členov komunity Cenacolo. Na prelome rokov sv. omša v kostole sv. Jakuba.

•    Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
•    Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia a bilancie

•    Ráno 2.1.2012 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša  a raňajky. Pre plnoletých záujemcov krátke kúpanie v mori. Potom odchod do Piešťan. Príchod do Piešťan v noci z 2.1. na 3.1.2012.

Podmienky:
•    cena: cca okolo  € 200  za stravu + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše. Cenu upresním po jej kompletizácii. Sumu prosím  poslať na číslo účtu: 0282503537/0900. Prihlásený je ten, kto zaplatil.
•    modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie

•    energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
•    modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca

•    stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, minerálka je v cene, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k ročnému obdobiu, i keď sa v dome bude kúriť, odporúčam dobre sa obliecť. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.

•    odporúčam vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať sluchátka) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
Teším sa na obohacujúci duchovný i ľudský zážitok
Váš ivan

P.S.
Chýbajúce údaje doplním čo najrýchlešie

 

 

 

 

Rodičia Cuneo - december 2011

   Milí priatelia!
    Opäť ubehol skoro rok od ostatného stretnutia s komunitou Cenacolo v Cuneu s ktorým spájame oslavu narodenín Pána Ježiša. Pripravme sa na toto stretnutie i oslavu dôkladne. Nech Láska je spoločným menovateľom všetkých našich aktivít okolo Vianoc, ako i po celý rok. Bez Lásky nemôžeme plnohodnotne fungovať.
    Stretnutie sa v tomto roku koná v dňoch 10.a 11.12.2011 v Envie (v komunitnom dome), a Cuneu (v športovej hale). Organizujú  Majka č. telef. 0918446852 a Eugen 0905169056.
Číslo účtu, kam možno poslať peniaze je 2939862753/0200. Celková suma nie je zatiaľ stanovená, hneď, ako ju budeme mať bude vyvesená na tomto mieste.
    Prosím, aby ste sa prihlasovali čo najskôr, a nezabudli, že definitívne prihlásený je človek keď zaplatí poplatok.
Odchod z Piešťan od Kostola Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici 08.12.2011 nakladanie                   o 16.45hod.  odchod o 17.00 hod.
Trnava železničná stanica odchod o 17.45 hod.
Bratislava – Istropolis odchod o 18.30 hod.

Odchod  z  Cunea do Piešťan je 11.12.2011 ihneď po ukončení programu.  Príchod  do Piešťan je v pondelok 12.12.2011 predpoludním.
Hneď ako dostanem program z Talianska zverejním všetky podrobnosti nášho pobytu tam i inštrukcie ohľadne vianočných darčekov na tomto mieste.
S pozdravom ivan

 

    Veľa  vašich otázok smeruje ku vianočným darčekom pre vašich blízkych, ktorí sú v komunite. Podľa inštrukcií z komunity zostáva zachovaný režim z predchádzajúcich rokov. Rodičia mladých, ktorí sú v Poľsku prinesú balíčky označené menom adresáta, prípadne  ak vedia v ktorom dome ich miláčik je i menom domu do Piešťan na predposledný  rodičovský klub v tomto kalendárnom roku. Tie odvezieme do Poľska z Piešťan. Pre ostatné domy, ktoré sú na európskom kontinente, rovnako zabalené ako je uvedené hore treba vziať so sebou do Cunea, alebo ich priniesť do Piešťan v priebehu týždňa pred Cuneom.  Na britské ostrovy, USA a misie v Južnej Amerike, pošlite balíčky individuálne poštou .Do misijných domov môžete miesto sladkostí poslať veci praktické pre deti, napr. súčasti oblečenia, zošity, ceruzky, papier na písanie či maľovanie. (V tom vám poradí Božka Pätoprstá).
    Čo môže byť obsahom balíčka? V prvom rade pamätajme na našich blízkych modlitbami a nešetrime nimi. Ak máme pocit, že musíme poslať i materiálne dary nech sú to veci praktické. Súčasti oblečenia podľa podnebia v tej ktorej krajine. Napr. čapice, rukavice, teplá spodná bielizeň, ponožky, obuv podľa čísla. Neposielajte prosím samozrejme drahé veci ako rádiá, telefóny, mp3,4, prípadne šperky, hodinky atď. Rovnako neposielajte prosím veci, ktoré sa môžu po ceste pokaziť.
    Prosím vás všetkých veľmi. Dokážme našim deťom, že pomaly, ale iste sa snažíme pochopiť princíp komunity. Nezahŕňajme ich množstvom materiálnych darov. Hovorme im, alebo píšme o tom, ako sa nám darí pracovať na sebe, i keď je to ťažké, tak, aby sme boli pre naše deti vzorom. Verte, že oni vám to prajú a tešia sa z toho. Skúsme ich bez slov presvedčiť, že veríme v Božiu Prozreteľnosť, že veríme , že „Pán sa stará!“
    váš ivan

 

Nové komunitné knižky k dispozícii na Slovensku

Komunita vydala dve úžasné knižky v slovenčine. Súbor vybraných katechéz mamy Elvíryc pod menom „Záblesky svetla“ a prehľadný referát o vzniku, ideách, skúsenostiach komunity Cenacolo pod názvom „Znovu sa rodiaca nádej“ (Upozorňujem, že knižka Matka Elvíra, ktorá už vyšla i slovensky a v pôvodnej podobe už nevyjde ani taliansky ani slovensky a “Znovu sa rodiaca nádej“, ktorá po slovensky zatiaľ nevyšla, vychádza teraz po prepracovaní oboch v jednej knihe pod staro-novým názvom „Znovu sa rodiaca nádej“. Obe knižky si môžete kúpiť na rodičovských kluboch i na rodičku v Demänovskej doline. Cena jednej knihy je 10€. Komunita, ako vydavateľ knihy, venuje celý výťažok ako príspevok na rekonštrukciu domu v Kráľovej pri Sencii.

  

 

®IVÝ BETLEHEM 26.11.2011

Milí cenakolskí rodičia a priatelia komunity Cenacolo


Chalani z domu v Královej pri Senci vás všetkých srdečne pozývajú na oslavu narodenín nášho Pána, Záchrancu, Spasiteľa  -   Ježiša Krista. Spolu si pripomenieme známu, ale stále  neobohranú históriu spred 2000 rokov tak, ako nám ju zachytili evanjelisti.

Stretneme sa 26.12.2011 v dome na Včelárskej paseke v chotári Kráľovej pri Senci  o 15.30. hod. Prosím všetkých o dochvilnosť, aby nám chlapci mohli ukázať, čo na svojom dome od apríla t.r. vybudovali kým sa zotmie. Po zotmení sa môžeme ponoriť do príbehu narodenia Pána.
     

V tento sviatočný deň nie je hustota dopravných spojov práve najväčšia. Prosím, aby sme si navzájom prejavili lásku a ústretovosť a súdržnosť nášho spoločenstva a navzájom si zavolali. Tí, ktorí majú auto a miesto v ňom, zavolajú tých, ktorí túto možnosť nemajú a pozvú ich a naopak, tí, ktorí auto nemajú poprosia majiteľov aut o skutok milosrdenstva.

Prosím vás, aby ste po príchode na miesto rešpektovali pokyny chlapcov pokiaľ ide o parkovanie. Viete, že priestor na parkovanie tam nie je super veľký takže si nerobme navzájom zle.

Teším sa, že sa budete tešiť, keď uvidíte to čo si chlapci vybudovali s Božou pomocou a vašim prispením pre seba a svojich nástupcov.

 

Novembrové rodičovské stretnutie 2011

Hotel Bystrina v Demänovskej doline nás opäť privíta v dňoch 04.11.2011. Tento krát prihlášky prijímajú Zitka a Emil, ako je uvedené v tomto odstavci. Ak potrebujete priviesť zo stanice v Liptovskom Mikuláši do Bystriny zavolajte na uvedené Emilove číslo a on prevoz zorganizuje.
Výdavky spojené s pobytom v Hoteli Bystrina sú 40€. Zaplatiť môžete na rodičovskom klube, alebo pošt. poukážkou, alebo internetbankingom na číslo účtu 1261392756/0200 s tým, že do správy pre adresáta vypíšete meno resp. mená ľudí, za ktorých platíte.

    Pozývam vás srdečne stráviť uvedený víkend v krásnom prostredí Nízkych Tatier okolo nášho Pána v spoločenstve, ktoré spája láska k našim blížnym. Rozdeľme tieto tri dni na časť duchovnú- modlitbu, rozjímanie, klaňanie a časť svedectiev, v ktorej si budeme sdielať svoje skúsenosti. Veľmi jednu i druhú časť potrebujeme.
Pozvaní sú kňazi, ktorí s nami žijú a pomáhajú nám žiť komunitný život.
Návrh programu stretnutia:
Piatok 04.11.2011
            19.00 večera
            20.00 pochodový ruženec
            21.00 klub
Sobota 05.11.2011 08.00 rozjímavý ruženec
                                   09.00 raňajky
                                   10.00-11.30 katechéza o. Ireneja
                                   12.00-13.00 obed
                                    13.00-14.00 pochodový ruženec
                                    14.00-15.30 katechéza komunitného kňaza
                                    15.30-16.30 adorácia sviatostnému Spasiteľovi v zasadacej miestnosti
                                    17.00  sv. omša vo farskom kostole v Lipt. Mikuláši
                                    18.30-19.30 večera
                                    19.30  program komunity
Nedeľa 06.11.2011
                                   07.00 raňajky
                                    08.00 sv. omša v Bodiciach
           
                                   09.30- 11.30 Diskusia o živote v slovenskom spoločenstva rodičov a priateľov
                                   12.00 obed
                                   13.30 pochodový ruženec na rozlúčenie  pred odchodom domov.

Organizujú Zitka č.telef. +421907999478 a Emil č.telef. +421905903350.

 
Púť do Svätej zeme - november 2011

               
Vážení priatelia!
 Pozývame vás

na púť do Svätej Zeme,

ktorú organizujeme cez spoločnosť Awertravel-Senica. Cena je 649,00 Eur+ 30,00 Eur manipulačný poplatok na osobu. Termín  15.11.2011-22.11.2011. Púť je 8 dní.

Pozvaní sú v prvom rade cenakolskí rodičia, ale zúčastniť sa môžu  i ľudia blízki Cenacolu priamo, alebo cez rodičov.

V cene je zahrnuté: letenka BA-Tel Aviv-BA, 7x ubytovanie s polpenziou v 2-3 lôžkových izbách so soc. zariadením, doprava vo Sv. zemi klimat. autobusom, odborný sprievodca-kňaz, komplexné cestovné poistenie, letiskové poplatky a palivový príplatok. Nakoľko je to väčšia suma, dohodla som sa s cestovkou o úhrade v troch splátkach. Prvá splátka bude 100,00 Eur na osobu a treba ju uhradiť do konca marca. V prípade záujmu  potrebujem uviesť presné údaje – meno, pošt. adresa, rodné číslo, číslo pasu+ dátum vydania a doba platnosti do:    (pas musí byť platný ešte pol roka po návrate domov)!

Program: 1.deň-v ran. hodinách stretnutie na letisku  v Bratislave a odlet do Tel Avivu, odchod autobusom do Betlehema a sv. omša

2.deň- Jeruzalem, prehliadka mesta, Olivová hora, kostolík, kde P. Ježiš plakal nad Jeruzalemom, Getsemanská záhrada a bazilika Agónie, kostol sv. hrobu P. Márie, staré mesto- krížová cesta, bazilika Božieho hrobu a Kalvária- Golgota

3.deň-Ain Karem- miesto narodenia sv. J. Krstiteľa a miesta navštívenia P.Márie u Alžbety, presun do Jeruzalema- múr nárekov, hora Sion- večeradlo (Cenacolo) a kostol usnutia P. Márie

4.deň-Betlehem- bazilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa mlieka, kúpa suvenírov

5.deň-Betánia- Lazarov hrob, prechod Júdskou púšťou- Jericho, hora pokušenia, mŕtve more- možnosť kúpania alebo fakultatívny výlet Massada a Qumrán

6.deň-prejazd do Galilee- rieka Jordán- obnovenie krst. sľubov, hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1- miesto zázračného rozmnoženia chlebov, Tabgha 2 –miesto primátu sv. Petra, Kafarnaum- dom sv. Petra a synagóga, možnosť zakúpenia obeda tradičnej ryby sv. Petra, večeraa nocľah

7.deň-výstup na horu Tábor (peši, taxík za 7,00 USD), kostol Premenenia, Nazaret- bazilika zvestovania a kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská- miesto prvého zázraku P. Ježiša, kde si manželia obnovujú manžel. sľuby

8.deň- odchod autokarom do Tel Avivu a odlet do BA
Ďalšie podrobnosti postupne zverejníme na našej cenakolskej stránke na  tomto mieste a budeme informovať aj na rodičovských stretnutiach.

Kontakty na nás: mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , telef.:  0908 767 155, 0908 616 720
číslo účtu: 2915908622/1100


                                                                                           Tešíme sa
                                                                                                           vaši Zuzka a Milan Valíkoví                   
                                                                              

 

Do 30.06.2011 je nutné poslať obyklou cestou druhú splátku 150 €/ na zájazd do Izraela

 

 

 

 

Medjugorie - rodičia september 2011

Tak, ako sa už stalo tradíciou, i tento rok poputujú slovenskí cenakolskí rodičia a priatelia Cenacola  do Medjugoria. Verím, že súhlasíte so mnou, že tam máme za čo ďakovať i za čo prosiť.

Stretneme sa  20.09.2011 v Piešťanoch na parkovisku pri kaplnke sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici. Nakladať začneme o 16.30 hod., odchod bude o 17.00 hod. V Trnave, ako je už tradícia pred železničnou stanicou o 17.45 hod. a v Bratislave na parkovisku pri Istropolise o 18.30 hod.

 Návrat na Slovensko s odchodom 25.09.2011 z Marušiči- t.zn. príchod do Piešťan cca o polnoci toho istého dňa.

    Program nášho stretnutia je už tradičný. Tri večery, ktoré v Medjugorí strávime  sa zúčastníme večerného duchovného programu (dva ružence, sv. omša, adorácia, alebo poklona krížu, alebo modlitba za zdravie a tretí ruženec). Navštívime ženský i mužský dom komunity Cenacolo, pozrieme si mesto Mostar- jeho historickú časť, čo je správne stredisko republiky Hercegovina. V neposlednej rade vyšlapeme na kopec Podbrdo, kde sa v r. 1981 prvý krát zjavila šiestim mladým vizionárom Panna Mária. Aby sme si aspoň nepatrne priblížili utrpenie Pána Ježiša na krížovej ceste vystúpime na kopec Križevac. Relaxovať budeme pri vodopádoch Kravice neďaleko  Medjugoria. Vzhľadom k tomu, že bude s nami kňaz môžu záujemci pristúpiť ku  sviatosti zmierenia. Budeme mať dosť času, aby sme sa navzájom bližšie zoznámili, poznali našich blížnych i seba. Každý večer sa všetci  stretneme pri bilancovaní.

Všetkých zaujíma celkom prirodzene cena putovania. Sumu 200 € zaplatíme za cestu tam i späť klimatizovaným autobusom, ubytovanie a polpenziu tri celé dni v Medjugorí, ubytovanie a stravovanie jeden celý deň + raňajky a balíček a pitie na cestu späť v deň odchodu z Marušiči, kde bude kúpanie v mori do sýtosti zadarmo,  tlmočenie duchovného programu každý večer v kostole sv. Jakuba v Medjugorí.

Prihlásiť sa treba u Jozefa č.telef. 0905589521, alebo Márie 0907403216, ich e-mail je This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

     Technické pripomienky:

a/  aby ste mohli počúvať tlmočenie vezmite si so sebou rádijko, ktoré môže chytať ultrakrátke vlny, na ktorých vysiela rádio Mir Medjugorie, alebo mobilný telefón, ktorý prijíma rádiový signál. K nemu si však musíte vziať sluchátka, ktoré sú dodávané ku každému mobilu.

b/  sumu 200€ za putovanie poukážte prosím na účet číslo 1569349332/0200 čo najrýchlejšie. Upozorňujem, že záväzne prihlásený je ten, kto poukáže peniaze na uvedený účet.

    Prípadné ďaľšie informácie dostanete od organizátorov putovania, na ich telefónnych číslach, alebo ako obvykle odo mňa.

 

Teším sa ivan


 

Októbrové rodičovské stretnutie

ZMENA MIESTA KONANIA októbrového rodička 2011 z technických dôvodov. Z dôvodov, o ktorých si povieme na stretnutí sa bude konať októbrové rodičovské stretnutie nie v Levoči tri dni, ale v našom klasickom termíne – prvá sobota v mesiaci jeden deň a to v Piešťanoch. Začiatok 01.10.2011 ako tradične o 10.00 hod. v klubovni na E.F. Scherera 47 a ukončenie tiež tradične o 17.15 hod. sv. ruženec s rozjímaním (tzv. Fatimská sobota) a o 18.00 hod sv. omša, oboje vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskej ulici naproti Auparku. Všetko ostatné, vrátane občerstvenia, tak ako sme na stretnutiach v Piešťanoch zvyknutí.

Všetci ste  srdečne pozvaní

 

 

 

SVIATOK  ®IVOTA  2011 SALUZZOOd roku 1993  sa   každoročne  stretáva  komunita Cenacolo s  rodičmi a priateľmi komunity Cenacolo na slávnosti  „ Sviatku života“  na kopci  v Saluzze. Tohtoročné stretnutie bude v dňoch 14. – 17. 7. 2011.   Spolu  s komunitou  oslávime  28. narodeniny Cenacola.
Rozpisovať sa o tom, čo je „Sviatok života“  sa už nemusíme. Kto nevie, nech sa príde presvedčiť na vlastné oči.
Technické veci:
V tomto roku sú organizátormi tohto stretnutia  pre Slovensko EVKA
 tel. číslo 0915 178 336 ,   e-mailová adresa: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it a
 MIRO  tel. číslo 0904 475 136.
Predpokladané  náklady spojené s cestou,  ubytovaním a  stravovaním   sú  vo výške   cca 340 €.
Prosíme tých, ktorí sú prihlásení, aby do konca februára poslali zálohu 150 € za 1 osobu na ubytovanie v hoteli GranBaita v Savigliane  Túto sumu pošlite  na účet   0041246162/0900, variabilný symbol: vaše rodné číslo, konštantný symbol: 0308, správa doručiteľovi: meno, za ktoré platíte zálohu.
 Do mailu (adresu viď hore) pošlite údaje :  meno, priezvisko, dátum narodenia,  číslo pasu alebo občianskeho preukazu,  bydlisko,  číslo telefonu a e-mail,    koho máte v komunite  -  meno  i príbuzenský vzťah  a miesto nástupu   / Piešťany, Trnava, Bratislava /
Tí, ktorí boli v Saluzze minulý rok a nemenili sa im údaje, nemusia ich posielať.

Odchod z Piešťan 12.07.2011 -  príchod  18.07.2011 .
Všetky ostatné podrobnosti i program stretnutia uverejníme na tomto mieste hneď po jeho upresnení.
Prosím všetkých prihlásených do Saluzza ,  aby do termínu  17.6.2011 zaslali  doplatok  190 €   na účet   0041246162/0900   , variabilný symbol :  vaše rodné číslo , konštantný symbol 0308, správa doručiteľovi:  meno, za ktoré doplatok platíte .    Prosím o dodržanie termínu.

 

SVIATOK ®IVOTA Saluzzo 2011, príležitosť stretnutia sa rodičov s komunitou. Odchádzame 12.07.2011 z Piešťan, z parkoviska pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Nakladanie o 20.30 hod., odchod o 21.00 hod., o 21.45 hod odchod z Trnavy spred železničnej stanice, o 22.30 odchod z parkoviska pred Istropolisom v Bratislave. Odchod zo Saluzza je v nedeľu po sv. omši, ktorou končí program, príchod do Bratislavy približne pred obedom v pondelok
Prosím, aby ste si zaistili stravu na cestu a stredu s štvrtok vo vlastnej réžii. Raňajky sú v štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu hoteli Gran Baita v Savigliane, kde budeme ubytovaní, v mieste konania stretnutia máme obed a večeru v piatok, sobotu a obed v nedeľu.
Pravdepodobný program stretnutia:

Štvrtok 14.07.2011: začiatok popoludní- otvorenie  svätou omšou, koniec o 18.30hod.

Piatok 15.07.2011: začiatok o 9.00 hod. zakončenie večerným predstavením o 22.00 hod.

Sobota 16.07.2011: začiatok o 9.00 hod.  zakončenie večerným predstavením o 22.00hod.

Nedeľa 17.07.2011: začiatok o 9.00hod. zakončenie záverečnou svätou omšou o 18.30 hod.

 

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí

Rodičovské stretnutie dňa 02.07.2011 v Piešťanoch  sa neuskutoční tak, ako bolo plánované, ale v ten istý deň t.j. 02. 07. 2011 si pripomenieme prvé výročie posvätenia domu sv. Cyrila a Metoda komunity Cenacolo na Slovensku  a prvého výročia návštevy mamy Elvíry na Slovensku v Kráľovej pri Senci formou DŇA OTVORENÝCH DVERÍ v dome.

    „Chalani z Komunity nás pozývajú na stretnutie, ktoré sa uskutoční 02.07.2011 v komunitnom dome v Královej pri Senci pri príležitosti 1. výročia návštevy mamy Elvíry a oficiálneho otvorenia domu.

Program: 13.00 hod. príchod

                  14.00 hod. ruženec

                  15.00 hod. sv. omša, ktorej bude predsedať J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup

                  16.00 občerstvenie ( prosím, aby sme ho podľa našich možností zorganizovali my- pozn. pisateľa)

                  17.00 predstavenie


Chlapci nám všetkým odkazujú, že sa na nás tešia.“

 

Celoštátne rodičovské stretnutie jún 2011 Demänovská dolina

sa uskutoční v dňoch 03.6.2011- 05.6.2011 v Demänovskej doline  v hoteli Bystrina.
Keďže na mieste budeme ubytovaní a budeme sa i stravovať je potrebné sa dopredu prihlásiť. Prihlášky prijímajú manželia Štefan č.telef. 0948517719 a Beatka č. telef.  0917544229.  Cena za ubytovanie i stravovanie je  40 €. Prihlásiť sa a zároveň zaplatiť je potrebné do 30.5.2011. Zaplatiť môžete osobne na rodičovských stretnutiach, alebo poslať na účet – 0048111973/0900. (Prihlásený je ten, kto zaplatil). Počet miest v zariadení, kde sa naše stretnutie bude konať je obmedzený, preto bude dobré prihlásiť sa čo najskôr. Ak by ste potrebovali doviezť zo železničnej či autobusovej stanice v Lipt. Mikuláši zavolajte po príjazde do Mikuláša na telef. číslo Štefana 0948517719 a on zariadi dovoz do Bystriny.

Tešíme sa na víkend s Vami, Beata a Štefan

 

             P r o g r a m   r o d i č o v s k é h o   s t r e t n u t i a     03.06.2011 -  - 05.06.2011
                                                  D e m ä n o v s k á   d o l i n a v hoteli Bystrina   
   
Piatok 03.06.2011
    19.00  Večera
    20.00  Pochodový ruženec
    21.00  Klub
Sobota 04.06.2011
    07.30  Pochodový ruženec
    08.30  Raňajky
    09.00  Katechéza o. Ireneja + diskusia
    10.30 Príprava spevokolu
    11.30 – 12.30 Adorácia Najsv. Spasiteľovi v hoteli
    13.00  Obed
    14.30 – 15.30 Katechéza z komunity
    16.00   Rozjímavý ruženec
    17.00  Sv. omša vo farskom kostole v Lipt. Mikuláši
    19.00 Večera
    20.00  Rodičovský program
Nedeľa  05.06.2011
    07.00 Raňajky
    08.00  Sv. omša v kostole v Bodiciach
    09.30 – 11.30 Rodičovské stretnutie o vzťahoch
    12.00  Obed
    13.00 Ruženec
    Po ňom voľný program- prípadné dokončenie diskusií z predpoludnia a rozchod do našich domovov

 

 

 

 

 

Medjugorie mladých máj 2011

 

Zájazd I (09.05.-14.05.2011)
Zájazd II (15.05.- 20.05.2011)


Prihlásiť sa možno (čo najskôr):               
I.  MARTIN   0907260538, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č.účtu: 0286648602/0900
II.  NINA       0917625482, This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , č.účtu: 0282503537/0900  
     
                                                                                                                                            
Program:
Odchod o 15,00 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (15,45 hod. Trnava - železničná stanica, 16,30 hod. Bratislava – parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria na druhý deň ráno okolo 8,00 hod.
počas pobytu:
    - Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity
    - Svedectvo mladého muža - „závisláka“ (absolvoval 5 rokov v komunite a je už  roky vonku) a jeho manželky
    - Duchovný program – modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole, krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde
    - Turistika – návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
    - Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia.
    - Simultánne tlmočenie večerného duchovného programu- vezmite si rádioprijímač s UKV, alebo mobil s rádiom a sluchátkami
    - štvrtý deň o 7,00 hod. odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša, raňajky, obedovečera a celý deň pri vode
    - odchod do Piešťan nasledujúce ráno po sv. omši a raňajkách  a príchod do Piešťan piaty deň cca o 24,00 hod.

Cena:
Údaj o financiách je predbežný, včas ho spresníme. Rozdiel proti minulému roku nebude podstatný
-  100 € (strava + nocľah na celý pobyt)+ 100 € na dopravu+ tlmočenie duchovného programu
-  modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
-  energia na zbieranie sponzoringu na dopravu (jeden zájazd stojí cez 1500 EUR) - ak nezoženieme, platíme sami, prosíme o pomoc v získavaní darcov 2% z dane v prospech Priatelia spoločenstva Cenacolo občianske združenie. Z týchto peňazí môžeme sumu za dopravu znížiť. Podrobnosti a tlačivá na www.cenacolo.sk 
-  modlitby a prosby o kňaza, ktorý by išiel s nami ako duchovný sprievodca

 

 

 

 

 

 

Rodičovské stretnutie Levoča máj 2011

V dňoch 6.-8. mája 2011 sa v Levoči uskutoční  rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať v ®upnom dome, priamo na námesti v Levoči, v sídle Úradu práce, soc. vecí a rodiny. 
Ubytovanie je zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Katolickej univerzity a v Spojenej škole internátnej. Strava je zabezpečená v hoteli Arkáda /piatok: večera, sobota: raňajky, obed, večera, nedeľa: raňajky a obed/.

Prihlásiť sa u Ivana 0907818247, alebo Ivetky 0917377592, alebo e-mail  ivan.dubovsky@ slovanet.sk. Zaplatiť  - spolu suma 40€  je potrebné do 24. apríla 2011.

Peniaze môžete posielať na účet v Dexia banke:  2819662001/5600 - v správe pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko odosielateľa.


Program rodičovského stretnutia  6.5., 7.5., 8.5.2011 v L e v o č i

1 - Naše stretnutia v sobotu a nedeľu budú v zasadacej miestnosti UPSVaR v ®upnom dome,     Námestie Majstra Pavla 59

2 - Prezencia v piatok večer i v sobotu ráno bude  v Inštitúte Juraja Páleša Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, Kláštorská ulica 38, kde budú i celý  čas ubytovaní hostia a chlapci z komunity.

3 - Stravovanie po celý čas všetkých účastníkov i ubytovanie slovenských účastníkov stretnutia bude v Spojenej škole internátnej Štefana Kluberta 1

Po celý čas je kvôli informáciám o čomkoľvek v Levoči na telefóne 0903907864 Martuška Sásiková

Piatok o 20.00  spoločný ruženec v 2
             19.00  večera v 3

Sobota  07.30 – 08.15 Raňajky v 3
            08.15 – 09.00 Ruženec   
            09.00 - 10.30 Katechéza o. Irenej+ diskusia
            10.15 – 11.15 prehliadka chrámu sv. Jakuba so sprievodným slovom
            11.30 – 12.30 obed
            12.45 – 16.00 Katechézy kňazov z komunity don Ivan, don Andrea
                                 Predstavenie chlapcov zo slovenského domu     
            16.00 – 17.00 Pochodový ruženec na Mariánsku horu
            17.00 – 18.00 Sv. omša v bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore
            18.30 – 19.30 večera
            20.00 – 21.30 Adorácia  Najsvätejšiemu Spasiteľovi v minoritskom kostole sv. Ducha

Nedeľa  07.15 – 07.45 raňajky
            08.00 – 09.00 sv. omša v minoritskom kostole sv. Ducha
            09.30 – 11.00 Katechézy komunitných kňazov
            11.30 – 13.00 Diskusia a svedectvá slovenských rodičov
            13.00 obed, po ktorom sa rozídeme do našich domovov
 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie   rodičov s komunitou vo Vrbovci  a p r í l  2 0 1 1

Do 28.02.2011 sa treba prihlásiť u organizátoriek, ktorými sú tento rok Anka č.telef. +421918548175 a Terka +421908116737
Termín konania stretnutia je 16.04. – 17.04.2011
Cena za cestu a ubytovanie bude cca 100€, nebude sa podstatne líšiť od vlaňajšej. Ako je našim dobrým zvykom, byť závazne prihlásený znamená mať zaplatenú zálohu 100€. Možno ju poslať na účet  2611377578/1100. Do účelu platby , alebo do správy pre prijímateľa napíšte meno osoby , za ktoru je platba uskutočňovaná.

Inak  i pre tohtoročný Vrbovec platia tie isté zásady ako pre všetky naše zájazdy a púte napr. v minulom roku. Ostatné podrobnosti uverejníme na tomto mieste v okamžiku, ako ich budeme mať k dispozícii.

 

15.4.2011
Piešťany nakladanie o 22.30, odchod o 23:00 hod - Kaplnka sedembolestnej Panny Márie.
Trnava odchod o  23:30 hod. od železničnej stanice
 
16.4.2011
Bratislava odchod o  00:15 hod. od Istropolisu
0 09.00 začiatok stretnutia vo Vrbovci (podrobný rozpis programu ešte nemáme), večer ubytovanie v hoteli

17.04.2011
Začiatok stretnutia opäť o 09.00, ukončenie stretnutia popoludní pravdepodobne po skončení sv. omše.
 
 
Tí, ktorí idú k autobusom osobnými autami - zabezpečte si parkovanie u komunitných rodičov v Piešťanoch, Trnave a Bratislave.
Je potrebné si zobrať jedlo na cestu a raňajky.
Strava, ubytovanie je počas stretnutia v Komunite zabezpečené (všetko v 100 €).Odpovede na prípadné otázky dostanete u organizátoriek – ich telef. čísla sú hore.

 

 

Rodičovské stretnutie - január 2011

Pripominam januarove rodicovske stretnutie, ktore sa bude konat

01.01.2011 v obvyklych priestoroch. Rodicko v klube o 10.00 hod. a ruzenec  17.00 hod.a sv. omsa  o 18.00 hod.v kaplnke pri moste v Piestanoch.

Zucastnime sa prosim v co najhojnejsom pocte,, aby sme novy obciansky rok zahajili ako spolocenstvo rodicov okolo nášho Pana. Aby sme mohli za cely odchadzajuci rok dakovat a za buduci rok prosit a za vsetko nášho Otca chvalit.
 


 
 Rodičovské - február 2011 - Staré Hory

       Všetci, vrátane rodinných príslušníkov (tancachtivých babiek a dedkov) ste srdečne pozvaní na  celoslovenské stretnutie rodičov Cenacola, ktoré sa uskutoční sa dňa 05.02.2011. Po programe stretnutia sa  začne  tradičný ples - zábava s dobrou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.
 Kde:             STARÉ HORY- reštaurácia Starohorka
1.    Kedy:           05. 02. 2011 - začíname presne o 09.00 hod.
2.    Program  rodička:
  a -  čítanie a rozjímanie nad sv. Písmom
  b -  technické kolečko
  c -   katechéza o. Ireneja
  d -  Obed- tak ako obyčajne - každý donesie čo môže, aby bolo pre všetkých -kávu, čaj a minerálku zabezpečíme.
  e -   v kostole na Starých Horách  o 16.00 modlitba sv. ruženca,
                                                    o 17.00 sv. omša, ktorej predsedá o. Irenej
3.    Ďalšie organizačné pokyny :
Tradičný ples  organizuje  Evka Hoblíková č. mob. 0918/685735 a 033/55 46 221.
Počet vstupeniek  na ples  - 150 kusov
Cena za osobu na ples       - 2x večera - 11,- EUR/káva, čaj,/
                                        -1x nocľah -   9,- EUR/po plese zo soboty na nedeľu/                                            
                                        - hudba      -    5,-EUR
spolu:  25,-EUR


 -  18.30 hod.  prvá večera
             -   voľná zábava - tombola  -druhá večera -  zábava do rána – 4.00 hod.
             -  do tanca nám bude vyhrávať hudba z Polomky - TRUMF


Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlasovali od 4.12.2010  na celoslovenskom stretnutí rodičov v Piešťanoch , na kluboch, alebo telefonicky Evke Hoblíkovej  - do 20.01.2011.

Vstupenky treba zaplatiť na rodičku , prípadne môžete peniaze posielať na č. účtu  2655062551/0200
alebo na adresu: 919 51 Špačince, ul. Pod kaštieľom 218/23 .

Orientácia príchodu  zo smeru Košice, Bratislava, zo žel. stanice Ružomberok, Banská Bystrica a  prípadné blúdenie na Starých Horách a okolí rieši : Lacko Gömöry č. mob. 0903/729258


Ubytovanie po plese: zo soboty 5.2.2011 na nedeľu 6.2.2011 je zabezpečené na internáte Strednej odbornej školy Pod Bánošom, Banská Bystrica.

Tombolu organizujú: Zitka a Emil  Remiášoví,  č. mob. 0905/ 903 350
Prosím doniesť kto čo môže, vrátane vlečky hnoja.

Upečené slané a sladké mňamky - informácie o množstve a druhoch:
Jarka Zajacová, č. mob.0904/909609 a Milka  Zubáriková, č. mob.0918653609

Varenie kávy a čajíkov organizujú : Martuška a Otto Sásikoví s pomocníkmi

č. mob.0903/907864 , 0904/113169 .


S pozdravom

   ivan

 

 

 

 


 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.