Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2009

 

 Konalo sa:

Stretnutie čistých mladých súrodencov
SILVESTER pre mladých v Međugorí 29.12.2009 - 3.1.2010

Rodičovské stretnutie január 2010
Vianočné Cuneo 2009

Novembrové rodičovské stretnutie 2009

Púť do Ríma

Rodičovské stretnutie v Mariánke

Rodičovské Medjugorie 2009

Šumava - rodičia august 2009

Sviatok života Saluzzo 2009

Rodičovské stretnutie Demänovská dolina jún 2009

Rodičovské stretnutie v Mariánke

Medjugorie mladych v maji

OZNAM pre exovcov

Stretnutie s komunitou Cenacolo v Chorvatsku

Stretnutie s komunitou vo Vrbovci 04.04.2009- 05.04.2009


Program stretnutí

 

 

Vážení priatelia!

Prvé stretnutie rodičovského klubu v r. 2009 bude
dňa 02.01.  o 19.00 hod v  v obvyklých priestoroch    Našich stretnutí počas roka je toľko, že je treba používať ich harmonogram. Hneď na začiatok prosím všetkých cenakolských rodičov, aby v záujme svojich detí a hlavne seba navštevovali tieto stretnutia čo najčastejšie. Nezabúdajme prosím, že sme súčasťou komunity Cenacolo i po tom, ako naše detí z komunity vystúpia. Samozrejme legálne. Tí mladí, ktorí odišli predčasne a ich rodičia, ktorí ich pustili domov, môžu prísť iba vtedy ak, sa mladí rozhodnú sa do komunity vrátiť.

    Rodičovské kluby sa konajú v našich priestoroch na ul. E.F. Scherera 40 v Piešťanoch- sídlisko A. Trajan. Ide o budovu IX. ZŠ- bočný vchod. Sú vždy v piatok, okrem Veľkého piatku a v r.2009 i Štedrého dňa o 19.00 hod. Ide o stretnutia, ktoré sú určené v prvom rade tým, ktorí majú akútnu potrebu riešiť situáciu doma, dalej tam prídu cenakolskí rodičia, ktorých si určíme dopredu, aby mohli novým hovoriť svoje svedectvo (4-5 ľudí), a ďalej majú voľný vstup všetci cenakolskí rodičia, a tí ľudia, ktorí chcú dajakým spôsobom pomôcť dobrej veci, alebo sa dozvedieť dačo o problematike závislostí.. Poprosím iba, aby sa ho zúčastňovali ľudia, ktorí nie sú pod vplyvom alkoholu, alebo drog.

    Pri ostatnej porade výboru nášho občianskeho združenia smr sa rozhodli zmeniť systém prijímania do komunity Cenacolo  tak, že rodičia, ktorí sa rozhodnú zveriť svojho potomka komunite Cenacolo prídu tri krát na tzv. rodičovský klub. Tieto sedenia absolvujú bez neho. Potom prídu 3 x sami na kolokvie a až potom privedú na kolokvie i toho, pre ktorého chcú pomoc. Kolokvií je potrebné absolvovať najmenej osem.  V posledných štyroch týždňoch kolokvií absolvuje mladý  jeden deň v týždni ako tzv. „pracovný deň“ v slovenskom dome Cenacola v Kráľovej pri Senci. Dievčatá majú trochu iný systém vstupu do komunity. Dátum odchodu a miesto, kde mladý vstúpi do komunity určuje komunita a rodičia sa to včas dozvedia. Prosím, aby na kolokvia chodili iba tí, ktorí chcú do komunity vstúpiť, spolu s rodičmi, prípadne manželkami či manželmi, resp. deťmi spolu s tými, ktorí stretnutia vedú. Ohľaduplnosť prosím od tých, ktorí nepatria ani do jednej skupiny. ®iadam ich, aby na kolokvie nechodili, pretože uberajú čas tým, ktorí potrebujú hovoriť. 

Kolokvie sa konajú v Pastoračnom centre pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch, na Teplickej ulici vždy v sobotu o 10.00 hod dievčatá každý druhý týždeň a o 14.00 chlapci každý týždeň. V týždni, keď je celoštátne rodičovské stretnutie, ktoré je v klubových priestoroch na ul. E.F. Scherera 40, konajú sa i kolokvie chlapcov tam. Dievčenské sú stále v Pastoračnom centre.


     !!! Zmena!!!

nastáva i v organizácii  cenakolských  rodičovských  stretnutí. Zostáva jedno spoločné rodičovské stretnutie mesačne, ktorého termín na celý rok uvádzam nižšie. Systém sme prispôsobili celej komunite, kde sú rodičovské stretnutia každý týždeň. Vždy v sobotu o 14.00 hod. bude stretnutie s duchovnou náplňou- modlitba ruženca, čítanie z Písma sv., rozoberanie katechéz sr. Elvíry a pod.  Na týchto stretnutiach sa budú zúčastňovať rodičia detí, ktoré sú v komunite. Na mesačnom stretnutí radi privítame okrem uvedených rodičov i deti a rodičov, ktorí už komunitu legálne ukončili a môžu povedať svedectvo o svojom živote, o svojej viere v Boha a pod. Prítomnosť duchovných osôb na všetkých stretnutiach je vítaná. 

Stretnutia budú vždy v sobotu (okrem tej, kedy sa koná celoštátne rodičko)

Pre zsl. kraj v Novej Dubnici , Pastoračné centrum, ul. Gorkého 23, zodpovedný za organizáciu- č.t. 0903405882

Pre ssl. kraj vo Zvolene, Pastoračné centrum Štefánikova 20, zodpovedná za organizáciu- č.t. 0908507117

Pre vsl. kraj v Košiciach- Juh, Kláštor sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15, zodpovedná za organizáciu- č.t. 0915950806

Rozpis celoštátnych rodičovských stretnutí spoločenstva Cenacolo na rok 2009.

24.01 200909.00 hod. skupina mladších 14.00 hod., skupina starších 
21.02.2009 09.00 hod. skupina starších 14.00 hod., skupina mladších
28.03.2009 09.00 hod., skupina mladších14.00 hod., skupina starších
25.04.2009  09.00 hod. skupina starších14.00 hod., skupina mladších
16.05.2009

spoločné stretnutie v Mariánke

19.-21.06.2009Spoločné stretnutie v Demän.doline
25.07.200909.00 hod., skupina mladších14.00 hod., skupina starších
22.08.200909.00 hod., skupina starších14.00 hod., skupina mladších
26.09.2009
09.00 hod., skupina mladších14.00 hod.,  skupina starších
17.10.2009
spoločné stretnutie v Mariánke
20.-22.11.2009Spoločné stretnutie v Demän.doline
19.12.2009 09.00 hod., skupina starších14.00 hod., skupina mladších

 
„mladší“ sú rodičia detí, ktoré sú v komunite do 1 roka
„starší“  sú rodičia detí, ktoré sú v komunite viacej ako 1 rokAkékoľvek informácie poskytnem na adrese This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , alebo telef. čísle 0905277500

 

Samozrejme je možnosť pýtať sa a pripomienkovať veci na všetkých stretnutiach

 

 

 

CHYSTÁ SA

 

 

Stretnutie čistých mladých súrodencov

Milí priatelia!
V prvom rade vám všetkým žičím do Nového roku veľa pokoja, Lásky a radosti. Ako sme vám sľúbili, organizuje naše občianske združenie víkend pre čistých súrodencov našich detí, ktoré sú v komunite. Účelom tohto stretnutia, ktoré sa stane opäť tradičným, ako tomu už v minulosti bolo je, aby si mladí, ktorí sú možno zanedbávaní rodinou keď je v nej „závislák „ sami medzi sebou za pomoci starších, ktorí už svojich bratov a sestry majú von z komunity, vymenili názory, skúsenosti, aby podiskutovali o svojom
presvedčení, aby sa primerane veku zabavili. Pozvaní sú všetci mladí od 11-12 rokov- čistí súrodenci, prípadne bratranci a sestrenice tých mladých, ktorí sú v komunite. Tento krát sa stretnutie uskutoční v Pastoračnom centre Spišskej diecézy v Ústí nad priehradou na Orave. Patronát nad stretnutím má o. Braňo Kožuch, ktorý je vedúcim tohto centra a partnermi našim budú
mladí, ktorí v centre pracujú.

Stretnutie sa uskutoční v dňoch 29.01., 30.01., 31.01. 2010. Cena pobytu, vrátane stravy je na celý pobyt 20 eur. Presný odchod  autobusu z Piešťan a návrat do Piešťan, ako i cenu dopravy uverejním na tomto mieste hneď ako to budem vedieť. Potrebujeme najprv vedieť počet a zloženie.


Prihlášky prijíma a za stretnutie je zodpovedný Ondro Hoblík, telef. č. 0915121320.
Prihlásiť sa treba čo najskôr. Pomôžme mu všetci, ako vieme a vládzeme,
zorganizovať toto, myslím si, že veľmi potrebné stretnutie.
                                                                                       
s pozdravom ivan

 

 

 

 

 

 


 


 
KONALO SA

 

 

 

Vianočné CUNEO 2009

 

Milí priatelia!


Vianočné stretnutie komunity Cenacolo v Cuneu bude v tomto roku 13.12.2009. Začína o 09.00 v športovej hale v Cuneu. Deň predtým, t.j. 12.12.2009 sme pozvaní na stretnutie detí a rodičov v dome v Envie a na komunitný obed. Obed v nedeľu treba zaplatiť. Máme ho už započítaný v cene (ubytovanie+ obed) . Treba si vziať jedlo, alebo peniaze na večeru  v piatok a v sobotu. Tieto peniaze si treba vziať so sebou, budú sa vyberať až v autobuse. Za organizáciu tohto zájazdu sú zodpovední manželia Gregorovi. Kontakt na nich je Milan č.t.  0905308222Betka č.t.  0905449119. Č. účtu na ktorý možno posielať peniaze je 2617307845/1100. Pri akýchkoľvek platbách, akýmkoľvek spôsobom posielania uveďte v „správe prijímateľovi“ meno odosielateľa a akciu na ktorú peniaze posielate (napr. stretnutie Cuneo, cuneo misie a pod.

Ceny ubytovania a dopravy (spolu s časmi odchodov zo Slovenska) uverejním na tomto mieste hneď ako ich budeme vedieť. Treba počítať s odchodom zo Slovenska vo štvrtok večer, alebo v noci a s návratom v pondelok predpoludním.


Veľmi sa nám osvedčil systém, že prihlásený je človek ak zaplatí dopravu,  preto prosím, aby ste  sa prihlásili ihneď, keď sa rozhodnete. Rezervácia miest a pod. nejestvuje. V prípade odvolania účasti je potrebné zohnať si náhradu, alebo oželieť zálohu.
Platí, ako už v predchádzajúcich zájazdoch, že zúčastniť sa môžu najbližší príbuzní- t.zn. rodičia, prípadne starí rodičia, súrodenci, manželia a deti. Iné osoby iba po dohode. Keďže ide o vianočné podujatie, je možné priniesť darčeky. Ako obvykle iba praktické- zimnú obuv, ponožky, spodnú bielizeň, čapice, rukavice, šály. Prosím vás nekupujte si svoje deti za      cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete vziať takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je je to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie. Tieto darčeky prosím vezmeme iba pre deti, ktoré sú v Itálii. Pre deti v iných krajinách musíme spôsob dopravy rovnakých darčekov najskôr dohodnúť.

Uvažujme prosím i nad tým, ako potešiť deti- naše i tie, o ktoré sa oni starajú, v misiách. Oni tam najlepšie vedia, čo potrebujú. Preto  najvhodnejšie i najjednoduchšie je pozbierať peniaze, ktoré vezmú zo Saluzza, keď dakto pôjde do J. Ameriky. Tieto by sme mali pozbierať čo najskôr ( doporučená suma 10€- každý však môže dať podľa svojej vôle viacej, menej, alebo nič) . Prosím vás, aby ste sa dohovorili s p. Betkou Gregorovou, č.telef.  je hore tak, aby €  boli vyzbierané najlepšie na stretku v Demänovskej  doline.

Na záver opäť prosím všetkých, ktorí máte prístup k internetu, aby ste vo svojom okolí našli ľudí z radov cenakolských rodičov, ktorí tú možnosť nemajú, tento list okopírovali a dopravili im ho. Týka sa to najmä rodín v strede a na východe republiky. Buďme  prosím k sebe ohľaduplní a pomáhajme si.

V prípade otázok na mňa som k dispozícii na telef. čísle +421905277500

PROSÍM O MODLITBU bez uvedenia, alebo vypovedania úmyslu. Náš Pán vie, kde ich najviacej chýba a rozhoduje kde ich použije


                                                                                         S pozdravom ivan!!! Do pozornosti doplnenie podrobnosti ku ceste do Cunea 2009: !!!


Ubytovanie v Taliansku.


Draconerium Hotel

Via  Cuneo 38

12025 Dronero CN


Tel.+390171 904006

Fax. +390171 > 909268


mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
internet: > www.draconeriumhotel.it

Autobus, ubytovanie -2 noci,  raňajky-2 x v hoteli,  obed v sobotu- sme hosťami v Envie,  v nedeľu obed je v cene zájazdu.

Cena spolu : 170,-€ /osoba. Ostané dohodneme podľa okolností.

Večeru -2x  a na cestu z  Cunea si každý účastník zabezpečí sám!!!

!! Poistenie si vybaví každý individuálne. Európsku kartu zdravotného poistenia zobrať so sebou. !!

Odchod do Cunea je vo  štvrtok 10.12.2009:
PIEŠ«ANY - KAPLNKA  JEZUITOV:

                                               - NAKLADANIE    14:30 HOD.

                                               - ODCHOD        15:00 HOD.


TRNAVA -  ®ELEZNIČNÁ STANICA
:
                                              - ODCHOD        15:30 HOD.
BRATISLAVA - DOM ODBOROV-ISTROPOLIS

                                              - ODCHOD        16:15 HOD.

Odchod  z  Cunea  je ihneď po ukončení programu.  Príchod  do Piešťan je v pondelok 14.12.2009 predpoludním.

POZNÁMKA KU VIANOČNÝM DARČEKOM. Tak ako každý rok, i tento rok príde Ježiško. Opäť môžete urobiť radosť svojim blízkym. Po dohovore s donom Ivanom možno poslať praktické veci (ako napr. zimné súčiastky odevu, alebo obutie- t.zn. ponožky, spodnú bielizeň, rukavice, čapice, zimný pracovný odev, zimné topánky a pod.) Veci je potrebné zabaliť do balíka, označiť menom dieťaťa a domu keď ho viete. Takto zabalené balíky odovzdáme v Taliansku pre deti, ktoré sú v Taliansku, Chorvátsku , Slovinsku a v Medjugorí. Nevkladajte do balíkov prosím iné veci, ako tie , ktoré dovolila komunita.

Rodičia, ktorí majú deti v Poľsku a chcú poslať balíčky k Vianociam zabalia ich rovnako ako je uvedené hore a prinesú ich tento víkend do klubu v Piešťanoch.


 

 

 

 

SILVESTER pre mladých v Međugorí
29.12.2009 - 3.1.2010

Prihlásiť sa možno (čo najskôr):

Katka   +421908835378


Program:
•    Odchod 29.12.2009 o 14,30 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (15,15 hod. Trnava - železničná stanica, 15,45 hod. Bratislava – parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria na druhý deň ráno okolo 08,00 hod.
•    počas pobytu:
o    Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity

o    Svedectvo mladého muža - „závisláka“ (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 11. rok vonku) a jeho manželky

o    Duchovný program – modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole, 31.12.2009 po večernej sv. omši „živé jasličky“  pred kostolom sv. Jakuba v podaní členov komunity Cenacolo. Na prelome rokov sv. omša v kostole sv. Jakuba.

o     Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

o    Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia.

•    Ráno 2.1.2010 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša a raňajky. Pre plnoletých záujemcov krátke kúpanie v mori. Potom odchod do Piešťan. Príchod do Piešťan v noci z 2.1. na 3.1.2010.


Podmienky:
•    cena: € 200 (strava + nocľah na celý pobyt, doprava, tlmočenie sv. omše)

•    modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie

•    energia na zbieranie sponzoringu na dopravu

•    modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca

•    stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, minerálka je v cene, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k ročnému obdobiu, i keď sa v dome bude kúriť, doporučujem dobre sa obliecť a vziať si so sebou dobrý spacák. Vzhľadom k tomu, že v autobuse je malý batožinový priestor ber si batožiny čo najmenej.

•    doporučujem vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil (s ním si nezabudni vziať sluchátka) s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny
 

 

 

 

 

 

Rodičovské stretnutie 2010

Vážení priatelia!

  Všetci, vrátane rodinných príslušníkov (tancachtivých babiek a dedkov), ste srdečne pozvaní na januárové celoslovenské stretnutie rodičov Cenacola, ktoré bude spoločné pre rodičov mladšej i staršej skupiny a uskutoční sa dňa 9. januára 2010. Po programe stretnutia sa o 20.00 hod. začne už 5. Tradičný Katarínsky  ples – zábava s dobrou hudbou, bez alkoholu a nikotínu.
1.    Kde : JARABINA(obec medzi Starou Ąubovňou a Litmanovou) penzión POĄANA
2.    Kedy : 9. januára 2010  - začíname presne o 13.30 hod.
3.    Program :

08.01.2010
cca o 21.15 pochodový ruženec po večeri
09.01.2010

09.00 modlitba ruženca
09.45 technické kolečko
10.15 katechéza otca Ireneja, otázky a odpovede na prednášanú tému
12.00  obed
14.00 vlastné rodičovské stretnutie, s jednou prestávkou do 17.30
18.00  odchod na sv. omšu do miestneho chrámu alebo do Litmanovej
19.30 hod príchod zo sv. omše, večera a zahájenie plesu, voľná zábava s miestnou hudobnou skupinou tombola, zábava dokedy budeme vládať, západniari – odchod autobusom, miestni – odchod autami alebo  po svojich
                                        

4.    Ďalšie organizačné pokyny:
Tradičný ples tento rok „východniarsky“ organizujú Janka a Ivan Kovalčíkoví  z Košíc č. mob. Janka 0915 944 118 a Ivan 0908 372 408
Počet vstupeniek na ples – 150 ks
Cena za osobu na ples – 15 € – večera a miestna hudobná skupina.
Prosím rodičov a priateľov, aby sa prihlásili na celoslovenskom stretnutí rodičov v Demänovskej doline  dňa 27. – 29. novembra 2009, so zaplatením vstupného alebo prevodom na účet 1533844542/0200.V správe pre prijímateľa napíšte prosím vaše meno a priezvisko a „ples 2010“
Keďže sa ples bude konať  na východnom Slovensku, pre rodičov a priateľov zo západu a stredu Slovenska, organizujeme autobusovú dopravu a ubytovanie.
       Odchod autobusu bude dňa 8. januára 2010.
-    TRNAVA                   železničná stanica o 12.00 hod
-    PIEŠ«ANY                 pastoračné centrum o 12.30 hod
-    NOVÁ DUBNICA     hotel ALFA o 13.30 hod
-    ®ILINA                      benzínová pumpa na pravej strane pred vstupom do centra mesta o 14.30 hod

Ďalšie možné zástavky autobusu je nutné zahlásiť telefonicky organizátorovi dopravy  a  ubytovania p. Eve Hoblíkovej č. mob. 0948 843 986 alebo  na rodičku v Demanovej.

Cena za osobu – doprava autobusom, večera 8.1.2010, ubytovanie na jednu noc, raňajky a obed 9.1.2010 – 55 €
Tombolu organizujeme.
Prosím doniesť, kto čo môže vrátane vlečky hnoja.
Upečené slané a sladké mňamky.
Prosím doniesť, kto čo môže v primeranom množstve.

S pozdravom                                                                                                
                  EVIČKA
 

 
 

NOVEMBROVÉ RODIČOVSKÉ STRETNUTIE 2009

pozor zmena terminu !!! 27.11.2009- 29.11.2009


sa uskutoční v dňoch 27.11.2009- 29.11.2009 v Demänovskej doline  v hoteli Bystrina. Účasť prisľúbili i otec biskup Mons. František Rábek a skupina chorvátskych rodičov. Prípadných ďalších hostí ohlásim na tomto mieste, keď mi potvrdia svoju účasť.
Keďže na mieste budeme ubytovaní a budeme sa i stravovať je potrebné sa dopredu prihlásiť. Prihlášky prijímajú manželia Sásikovi na číslach  Marta  0903907864 a Oto 0904113169 Cena za ubytovanie i stravovanie je  40 €. Prihlásiť sa a zároveň zaplatiť je potrebné do 17.10.2009. Zaplatiť môžete osobne na rodičovských stretnutiach, alebo poslať na účet – predčíslie (je potrebné vyplniť) je 520700, číslo účtu 4201602356, číslo banky 8360. (Prihlásený je ten, kto zaplatil). Počet miest v zariadení, kde sa naše stretnutie bude konať je obmedzený, preto bude dobré prihlásiť sa čo najskôr.

 

Nášho rodičovského stretnutia v dňoch 27, 28, a 29.novembra 2009 sa ako hostia zúčastnia:

J.E. Mons. František Rábek, biskup, don Ivan Filipovič, o. Marian Kufa, don Stef, o.Vladimír Varga, zástupcovia chorvatských rodičov, chlapci z talianskych domov Cenacola a slovenského domu a ďalší hostia.

 

PROGRAM RODIČOVSKÉHO STRETNUTIA V DEMÄNOVSKEJ DOLINE:


Piatok 27.11.2009
19.00 večera
20.00 hod. pochodový ruženec

Sobota 28.11.2009
07.30 pochodový ruženec
08.15 raňajky
09.00 Katechéza o. Ireneja Ciuttiho
11.00 hod Adorácia v jedálni hotela, ktorú vedie don Ivan
12.15 obed
13.30- 16.00 svedectvo chlapcov z komunity a katechéza dona Ivana
17.00 sv. omša vo farskom kostole v Lipt. Mikuláši, ktorej predsedá o.biskup Rábek
18.30 večera
19.15 hod., katechéza o. Mariana Kufu
Cca o 20.30 do 21.45 program a svedectvá chlapcov zo slovenského domu
21.45 pochodový ruženec

Nedeľa 29.11.2009
08.00 sv. omša v kostole v Bodiciach
09.15 raňajky
09.45 do cca 11.45 program a svedectvá chorvatských rodičov
Cca 12.15 obed a rozlúčka. 

 

 

 

 

 

 

Rodičovské stretnutie v Mariánke

Vzhľadom ku negatívnym skúsenostiam s občerstvovaním sa účastníkov ostatného celoslovenskéhoh stretnutia (dôvodom je naša nedisciplinovanosť- prišli viacerí ľudia, ktorí nezaplatili a chceli jesť z čoho vznikol chaos) sme sa  dohodli,  že na ďalšom stretnutí v Mariánke  pri Bratislave dňa 17.10.2009, bude  zabezpečené stravovanie formou, ktorú sme používali predtým- formu studeného bufetu. Každý z nás prinesie niečo na zjedenie mäsité a múčnik, minerálku a kávu zaistíme.


Organizačne budú stretnutie zabezpečovať manželia Kordošovi  tel. číslo Jozef 0905605973 a Evka 0905636459.


Program stretnutia bude obvyklý. Zahájenie sv. omšou, ráno o 09.00 hod., ktorej bude predsedať o.biskup Mons. František Rábek, potom krížová cesta, obed, katechéza, vlastné rodičko a na záver okolo 18.00 zakončenie adoráciou Sviatostnému Spasiteľovi.

 
Ak máte možnosť pozvite prosím na stretnutie všetkých kňazov, ktorí s nami spolupracujú, prípadne i ďalších záujemcov z radov kňazov a rehoľníčiek a rehoľníkov.


Prípadnú dopravu zo železničných, resp. autobusovej stanice v Bratislave do Mariánky si zaistíte tak, že po príchode do Bratislavy, resp už predtým z vlaku, alebo autobusu zavoláte Jožkovi Kordošovi na telef. číslo 0905605973, ktorý bude dopravu koordinovať.

 

 

PÚ« DO RÍMA
    Milí priatelia!

    Vzhľadom k tomu, že i na Slovensku vznikol záujem zúčastniť sa  tejto významnej udalosti v živote komunity Cenacolo vo Vatikáne a v Ríme rozhodli sme sa preveriť váš skutočný záujem a požiadať vás, aby ste čo najrýchlejšie  oznámili Evke Čechovej 0915950806, alebo Paľovi Reiselovi 0905409719 svoj záujem zúčastniť sa. Zájazd by sme zorganizovali, treba len veľmi rýchle prejaviť svoj záujem. Všetky organizačné veci musíme vybaviť za krátku dobu, ktorá zostáva do konania zájazdu . Prosím vás preto o rozhodnosť a disciplínu.  Náklady spojené s dopravou a ubytovaním v Ríme môžeme zverejniť až vtedy, keď budeme vedieť počet záujemcov. S pozdravom ivan
Komunita Cenacolo putuje do Ríma

Motiváciou našej cesty do Ríma je zvesť prijatá od Pápežskej rady pre laikov o uznaní Komunity Cenacolo ako Medzinárodného združenia veriacich pápežského práva. Naša cesta je v prvom rade vyjadrením vďaky Cirkvi, ktorá sa skláňa k nám a prijíma nás do svojho Srdca, ktorá požehnáva naše dielo a vysiela nás vo svojom mene, aby sme hlásali radosť a svetlo vzkriesenia, ktoré Boh vykonal v nás.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli zorganizovať púť pre našich mladých, rodiny a priateľov: vyrážame vo štvrtok 15. októbra v skorých ranných hodinách a vrátime sa v nedeľu 18. októbra.
Mnohí sa nás pýtajú - čo vlastne znamená pre Komunitu takého uznanie Cirkvou, čo budeme prežívať v Ríme počas týchto dní...?
Preto sa nám zdalo užitočné podeliť sa s vami, v texte ktorý nasleduje, o niekoľko zamyslení ktoré nám pomôžu prežiť tieto momenty ako Boží dar pre našu Komunitu, pochopiť zmysel a dobre sa pripraviť na prijatie takéhoto významného daru.

Dôležité body púte
Piatok 16. októbra

Dekrét o uznaní nám bude odovzdaný v piatok 16. októbra dopoludnia v Aula Magna Pápežskej rady pre laikov. Ceremónii bude predsedať kardinál Stanislaw Rylko, prezident Pápežskej rady pre laikov. Na tejto ceremónii sa môže zúčastniť iba malá medzinárodná skupina reprezentujúca členov Komunity Cenacolo. Prítomní budú aj náš diecézny biskup Saluzzo S.E.R. Mons. Guerrini a emeritný biskup S.E.R. Mons. Diego Bona – dvaja pastieri, ktorí sprevádzali našu cestu v diecéze, kde Pán chcel aby sa zrodila Komunita.

Samozrejme srdcom a v modlitbe budeme prítomní všetci – účastníci púte budú duchovne zjednotení s momentom odovzdania Dekrétu prostredníctvom hodiny adorácie – v čase od 10,30 do 11,30 – v Kostole Ducha svätého zo Sassia, známom ako Kostol Božieho milosrdenstva, veľmi blízko Námestia sv. Petra.

V piatok 16. októbra popoludní nás prijme v Bazilike sv. Petra kardinál Comastri, drahý priateľ našej Komunity, kde o 17,00 bude predsedať svätej omši pre nás. Tam naozaj musíme byť všetci – je to nesmierny dar môcť nechať spočinúť naše krehké srdce, našu malú a úbohú vieru na „skale“ sv. Petra, apoštolov, svätých a mučeníkov týchto 2000 rokov kresťanskej histórie. Bude to naše úprimné a pohnuté vyslovenie vďaky za to, že sme boli prijatí do srdca Cirkvi.

 

Sobota 17. októbra

Dopoludnia sa stretneme o 9,00 na slávenie sv. omše v Bazilike sv. Pavla „Za hradbami“, kde podľa tradície bol pochovaný apoštol Pavol, ktorý podstúpil mučenícku smrť na neďalekom mieste Tri fontány. Tu bude pre nás slúžiť svätú omšu emeritný biskup Saluzzo Mons. Diego Bona. Hodinu ešte upresníme.
Popoludní navštívime katakomby sv. Callisto, významné miesto viery prvých kresťanských mučeníkov.Nedeľa 18. októbra

Stretneme sa na slávenie svätej omše o 9,00 opäť v Kostole Ducha svätého zo Sassia, známeho ako Kostol Božieho milosrdenstva, po ukončení slávenia sa presunieme na blízke Námestie sv. Petra na modlitbu Anjel Pána a požehnanie Svätým otcom.Drahí priatelia,

pripravujeme sa na prežitie momentu viery, ktorý je dôležitý v histórii našej Komunity.
Všetci ste pozvaní, aby ste sa osobne a s radosťou zúčastnili na púti.
Ak vám to nebude možné, buďme už od tejto chvíle zjednotení v modlitbe aby prostredníctvom materstva Cirkvi zostúpila na celú Komunitu mocná záplava Ducha svätého. Nech Panna Mária dobre pripraví naše srdcia na túto chvíľu milosti.

Zostaňme spolu s ňou v Cenacolo (Hornej sieni), v očakávaní Ducha svätého.

Ďakujeme!


   

Nové uznanie Cirkvou

    Naša cesta v Cirkvi

    Zrod akéhokoľvek Božieho diela je pozorne sledovaný Cirkvou, ktorá ho prijíma postupne, malými krokmi, a dáva mu „oblek“ ušitý na mieru podľa rastu a vývoja, ktorými sa uberá život a charizma diela. Prvé kroky našej cirkevnej cesty boli vykonané na slávnosť Zoslania Ducha svätého v roku 1998. V tento deň bola Komunita Cenacolo, prostredníctvom vtedajšieho biskupa Saluzzo S.E.R. Mons. Diega Bonu, uznaná ako Súkromné združenie veriacich „ad experimentum“ – „na skúšku“, a to na dobu 3 roky. V tento deň sme po rokoch služby a života zdieľaného s mladými ľuďmi získali prvé oficiálne cirkevné uznanie. Komunita od tejto chvíle nebola už len „niečie dobré dielo“, ale stala sa súčasťou Cirkvi, rukami a srdcom tejto Matky a Učiteľky, ktorá už po 2000 rokov ohlasuje vzkrieseného Krista a slúži ľudstvu.

    Následne na slávnosť Zoslania Ducha svätého v roku 2001 bola Komunita Cenacolo uznaná ako Verejné združenie veriacich na dobu tri roky, opäť „ad experimentum“.

    Vzhľadom na vývoj a stabilitu, aké Komunita nadobudla počas nasledujúcich rokov, 8. decembra 2005, na slávnosť Nepoškvrnenej, terajší biskup Saluzzo S.E.R. Mons. Giuseppe Guerrini udelil Komunite Cenacolo definitívne uznanie, podľa ktorého sa stala Verejným združením veriacich diecézneho práva.


Vývoj a nesmierny dar tohto nového cirkevného uznania

To, že sa Komunita rozšírila aj mimo územia diecézy Saluzzo a krajiny Taliansko podnietilo mnohých biskupov z rozmanitých krajín Európy a sveta, kde sú prítomné naše domy, aby nás povzbudili k začatiu cesty smerom k pápežskému uznania diela. V októbri 2005 sa Matka Elvíra Petrozzi, zakladateľka Komunity, zúčastnila ako prednášajúca na biskupskej Synode o Eucharistii, kde svedčila o „eucharistickom zázraku“ vzkriesenia mladých ľudí vďaka Eucharistii, ktorá je slávená a uctievaná v našich domoch. Až vtedy sme vycítili, že nadišiel čas s pokorou začať túto cestu a overiť si, či spĺňame potrebné podmienky pre uznanie Svätou stolicou.

Bolo nám odporúčané požiadať o uznanie ako Medzinárodné združenie veriacich prostredníctvom Pápežskej rady pre laikov. Po priaznivej odpovedi nášho diecézneho biskupa, ktorý plne podporil túto cestu, sme podnikli prvé kroky. Nasledovalo obdobie vypracovania štatútov, a to podľa získaných usmernení a za spolupráce odborníkov, ktorí nás sprevádzali pri ich spisovaní.

Tento „čas práce“ bol zároveň „časom milosti“, pretože rôzne pripomienky, ktoré sme dostali, nám pomohli v pokoji usporiadať všetko to, čo Duch svätý vo svojej nekonečnej fantázii lásky stvoril počas týchto rokov. Vždy jasnejšie, krok za krokom, vďaka múdremu vedeniu Cirkvi, sme spoznávali „našu“ tvár.

Vzácnym darom, ktorý plynie z tohto uznania, je ešte mocnejšie puto, ktoré nás zväzuje so Svätým Otcom, so srdcom všeobecnej Cirkvi a s jej prvými spolupracovníkmi. Znamená to opatrne, „po špičkách“, spolu s našimi slabosťami, krehkosťou a malosťou, vstúpiť do rozsiahlej univerzálnej misie Cirkvi, Služobnice a Matky ľudstva, ktorá prináša „radostnú zvesť chudobným, oslobodenie uväzneným, radosť utrápeným“.

Teraz sme ešte viac Cirkvou, zjednotení so srdcom Pápeža, dielo vložené do Jeho rúk a do Jeho služby, ešte viac zodpovední za tento nesmierny dar.

 


„Prozreteľnostné“ dátumy

V júni sme dostali zvesť o prijatí nášho Štatútu a o jeho uznaní na dobu päť rokov.

Pápežská rada pre laikov nám naznačila, že je zaužívanou praxou, aby dekrét o uznaní niesol dátum významný pre Komunitu. Vybrali sme 16. júl 2009, sviatok Panny Márie Karmelskej, narodeniny Komunity. Je pekné vidieť v tomto všetkom nežnú ruku Panny Márie, ktorá nás vedie a sprevádza – na konci „jubilejného XXV. roka“ Komunity Cenacolo nás Cirkev prijíma do svojho srdca a vysiela nás do sveta.

Znamená to začať s novou silou, s novým svetlom, s novou príslušnosťou ktorá vyžaduje väčšiu zrelosť, zodpovednosť a úsilie, ale ktorá nám zároveň dáva veľkú, preveľkú radosť!

Ani dátum odovzdania dekrétu nebol vonkoncom programovaný, avšak vďaka prozreteľnosti pripadol na „špeciálny“ deň – 16. október je dňom, kedy „muž prichádzajúci zďaleka“, Ján Pavol II, bol zvolený za pápeža. Máme preto o jeden dôvod naviac aby sme sa tešili, že práve vtedy budeme v Ríme, aby sme poďakovali Pánovi a Panne Márii. Naša Komunita sa zrodila, rástla a vyvíjala počas pontifikátu Jána Pavla II, a teraz na začiatku XXVI. roku života je „uznaná“ a sleduje cestu dozrievania v Cirkvi pod vedením istej ruky svätého otca Benedikta XVI.

Jednu ruku podávame Jánovi Pavlovi II, druhú Benediktovi XVI – držia nás za ruky a preto kráčame vpred s istotou!


Cesta “našich” zasvätených sestier

Počas prepracovávania štatútov na základe pripomienok Pápežskej rady pre laikov sa lepšie vymedzila identita „našich“ sestier. Cesta, ktorou sa doteraz uberali, je cestou vlastného rehoľného života, zvýraznená osobitným odevom so závojom a verejnými sľubmi skladanými do rúk biskupa. Z tohto dôvodu sme dostali usmernenie, že ich cesta, aj keď sa zrodila z tej istej charizmy, má osobitný charakter, upravený podľa kánonov rehoľného života. Preto pripravujeme, so súhlasom nášho diecézneho biskupa, štatút Verejného združenia veriacich diecézneho práva, ktorého budúcim smerovaním je ženský Inštitút zasväteného života.

Je pekné vidieť ako na tejto ceste, po ktorej nás Boh vedie, ceste overenej Cirkvou, sa vymedzili rôzne formy života a náležitosti k tej istej komunitnej charizme, kde každý môže nájsť „svoje“ miesto a službu pre Božie kráľovstvo, podľa získaného povolania a podľa očakávaní svojho srdca.

 

Užitočné informácie


Program púte do Ríma
(15. – 18. október 2009)


„V srdci Cirkvi“


Štvrtok 15. októbra

Večer príchod do Ríma a ubytovanie v hoteloch


Piatok 16. októbra

09,00         Zraz pri obelisku – stĺpe v strede Námestia sv. Petra. Potom sa spoločne presunieme do Kostola Ducha svätého zo Sassia (Božieho milosrdenstva) v blízkosti Baziliky sv. Petra, aby sme prežili spoločne hodinu eucharistickej adorácie (10,30 – 11,30) duchovne zjednotení s momentom odovzdania Dekrétu


14,30        Svätý ruženec na Námestí sv. Petra a návšteva hrobov pápežov a Baziliky
17,00        Svätá omša v Bazilike sv. Petra slávená kardinálom S.E.R. Angelo Comastri, vikárom Jeho svätosti pre mesto Vatikán, hlavným kazateľom v Bazilike sv. Petra


Sobota 17. októbra

09,00        Zraz pri Bazilike sv. Pavla „Za hradbami“ pre slávenie svätej omše, spolu so S.E.R. Mons. Diegom Bona, emeritným biskupom Saluzzo
14,30        Zraz pri katakombách sv. Callisto a návšteva katakomb spolu so sprievodcom


Nedeľa 18. októbra

09,00        Zraz v Kostole Ducha svätého zo Sassia (Božieho milosrdenstva) v blízkosti Baziliky sv. Petra pre slávenie svätej omše
12,00        Účasť na Anjel Pána Svätého otca na námestí sv. Petra a odchod

 


Všeobecné oznamy


* Svätá omša v Bazilike sv. Petra (piatok popoludní) je vrcholným bodom celej púte, prosíme vás aby ste boli prítomní vo veľkom počte a prišli načas! V programe ešte môžu nastať zmeny, ktoré vám včas oznámime. Ďakujeme.

Pre tých, ktorí prídete autobusmi je vhodné zabezpečiť si povolenie pre vstup na zónu Sv. Peter počas všetkých troch dní.
Pre informácie ohľadom prenocovania, volajte kanceláriu Komunity Tel. 0039-175 46122 (v úradných hodinách)

Alebo napíšte e-mail:       This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

 

Rodičovské MEDJUGORIE 2009

Vážení!

    Tradícia nepustí, i na jeseň tohto roka organizujeme rodičovskú skúsenosť v Medjugorí. Uskutoční sa v dňoch 25.09.2009 – 30.09.2009.
Odchod z Piešťan, spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Teplickej ulici, bude 09.2009 o 15.30 hod., z Trnavy, spred železničnej stanice o 16.15 hod. a z Bratislavy, spred Istropolisu o 17.00 hod. Príchod do  Medjugoria okolo 06.00 hod ráno 26.09.2009. Na mieste sa ubytujeme, naraňajkujeme a začneme s programom. V priebehu troch dní navštívime  oba domy komunity Cenacolo v Medjugorí, každý večer absolvujeme duchovný program v miestnom kostole sv. Jakuba. Pozostáva z modlitby dvoch ružencov, sv. omše, adorácie, príp. poklony krížu, resp. modlitby za zdravie. Ďalej máme možnosť pomodliť sa krížovú cestu na kopci Križevac, ruženec na Podbrde (kopci zjavenia). Navštívime krásne vodopády, ktoré sú neďaleko Medjugoria a volajú sa Kravice. Rovnako si prezrieme historickú časť správneho strediska Hercegoviny Mostaru. Okrem toho nám zostane dosť času na osobné rozhovory, trošku oddychu, na milované bilancie každý večer. V neposlednom rade musím oznámiť, že i túto našu skúsenosť bude sprevádzať kňaz. Bude teda možnosť, aby záujemcom vyslúžil sv. zmierenia. Štvrtý deň t.j. 29.09.2009 ráno odchádzame do Marušiči, kde bude ráno sv. omša a raňajky. Po ceste nakúpime figy sušené na slnku. Celý deň strávime v Marušiči na mori, prípadne v posteli, podľa počasia. Ďalší deň t.j. 30.09.2009 ráno po sv. omši a raňajkách odchádzame domov. Príchod do Piešťan okolo polnoci. 
    Podľa situácie v tom čase v Medjugorí, môžu pribudnúť daktoré ďalšie body programu. Napr. svedectvo niektorého z vizionárov. Atrakciou môže byť obedovečera v neďalekej reštaurácii, kde robia iba opekanú mladú jahnatinu, na ktorú si, ak bude záujem priplatíme iba niekoľko €.
Z technickej stránky:

Prihlášky sa podávajú u Štefana Marka, telef. číslo 0915702115.

Skúsenosť je určená v prvom rade pre rodičov a ostatných rodinných príslušníkov mladých, ktorí sú v komunite a doteraz ešte  Medjugorí neboli. Ostatní záujemcovia po nich. Poradie sa robí podľa času prihlásenia, poťažne zaplatenia sumy za ubytovanie a stravu. Cena za dopravu je cca 85 € (sumu ešte upresníme) a 110 € za stravovanie a ubytovanie v Medjugorí i v Marušiči.

Všetkým účastníkom zájazdu:
Vezmite si so sebou VKV rádio, alebo mobil na ktorom je možno počúvať rádio (nezabudnite si k nemu sluchátka). Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny a cez uvedené aparáty budeme môcť preklad sledovať.

Odchod z Piešťan ... 25.9.2009


Odpovede na vaše prípadné otázky dostanete od  Štefana Marka alebo odo mňa. Štefanov telefón je uvedený hore, môj je 0905277500. 
S prianím pekného zážitku v Medjugorí váš ivan

 

 

 

 

ŠUMAVA - rodičia

Priatelia, i v tomto roku nás pozval P.Quirin O.Praem., na Šumavu.

                           V ČASE od 16.08.2009 do 23.08.2009

    Ide o duchovno- poznávací zájazd cenakolských rodičov a priateľov. Program pripravil P. Quirin a bude prispôsobený počasiu. Určite navštívime Český Krumlov, zámok Hluboká a pod.
    Cena 100 € zahŕňa cestovné, raňajky, a desiate. Obedy si môže každý vybrať a zapaltiť sám. Ubytovaní budeme na fare. Šumava je chladná, preto si treba vziať teplejšie oblečenie. Aspoň jdeneš deň pomôžeme s upratovaním kostola a fary, preto si prosím zoberte i pracovné oblečenie.

    Informácie a prihlášky u :

            Božena Pätoprstá          tel. č. : 0908141888
            Ąubica Šulyová             tel. č. : 0910880347

Upozorňujem, že prihlásený je ten, kto zaplatí

 

 

 

SVIATOK ®IVOTA SALUZZO 2009

Po 26 krát oslavuje komunita Cenacolo svoje narodeniny. Stretnutie rodičov so sestrou Elvírou a celou komunitou sa tento rok uskutoční v dňoch 16.07.2009- 19.07.2009 na kopci nad Saluzzom. http://fdvita-sk.weebly.com/

Tento rok sú organizáciou poverení manželia Zaťkovi. Telefon na Dašku je 0903535438 a na Jozefa 0904825668. Číslo účtu: 0048196188/0900. Stretnutia sa môžu zúčastniť tí, ktorí sú uvedení vo  všeobecných pokynoch k takýmto stretnutiam. Vaše prihlásenie bude definitívne, keď zložíte sumu za dopravu u organizátora. Náklady na pobyt uverejníme, keď ich budeme vedieť. Tí, ktorí nejdú autobusom sa na stravu môžu prihlásiť u organizátorov, ubytovanie si musia zaistiť sami. Z mesta na kopec je počas konania stretnutia kyvadlová doprava. Prístup autom na kopec bude obmedzená.
PRIHLÁSI«  SA TREBA NAJNESKORŠIE DO 10. 05.2009
Náklady v Taliansku – poplatok za sluchátka, cena stravného lístka a pod. zverejníme cez organizátorov zájazdu hneď potom ako nám ich komunita oznámi. 

ODCHODY AUTOBUSOV 14.júla

PIEŠ«ANY - KAPLNKA  SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE:
- NAKLADANIE  16:30 HOD.
- ODCHOD        17:00 HOD.

TRNAVA - ®ELEZNIČNÁ STANICA
- ODCHOD        17:35 HOD.                                  

BRATISLAVA - DOM ODBOROV-ISTROPOLIS
- ODCHOD        18:15 HOD.

PRIATELIA,
NEZABUDNITE  SI  VZIA«  ĎAĄŠIE EURÁ  NA PRENÁJOM  SLÚCHADIEL (PREKLAD  Z TALIANČINY).  ZDRAVOTNÉ  POISTENIE  SI ZABEZPEČÍ   KA®DÝ  ÚČASTNÍK  SAMOSTATNE.  VODIČI  AUTOBUSOV  ®IADAJÚ  ČASOVÚ  DISCIPLÍNU PRI ODCHODOCH AUTOBUSOV, NAKOĄKO   ZAČALA  LETNÁ SEZÓNA  A NA  DIAĄNICIACH  V  TALIANSKU  SA  TVORIA NIEKOĄKOHODINOVÉ KOLÓNY  AUT.
15. JÚLA 2009
V POPOĄUDŇAJŠÍCH  HODINÁCH   PRÍCHOD DO  HOTELA,  STRAVU  SI V   TEN  DEŇ  ZABEZPEČÍ  KA®DÝ   ÚČASTNÍK SAMOSTATNE.
16. JÚLA 2009RAŇAJKY  V HOTELI, OBED  A VEČERU  SI  ZABEZPEĆÍ  KA®DÝ ÚĆASTNÍK SAMOSTATN
    15:00 HOD. ZAHÁJENIE  PROGRAMU  V KOMUNITE
17. JÚLA 2009RAŇAJKY V HOTELI, OBED A VEČERA V KOMUNITE
18. JÚLA 2009RAŇAJKY V HOTELI, OBED A VEČERA V KOMUNITE
19. JÚLA 2009
RAŃAJKY V HOTELI, OBED V KOMUNITE,   PO  SKONĆENÍ PROGRAMU ODCHOD NA SLOVENSKO
20.JÚLA. 2009
PRÍCHOD  NA  SLOVENSKO-  V  DOPOĄUDŇAJŠÍCH  HODINÁCH

 

 

 

 

JÚNOVÉ RODIČOVSKÉ STRETNUTIE 2009sa uskutoční v dňoch 19.06.2009- 21.06.2009 v Demänovskej doline  v hoteli Bystrina. Účasť prisľúbil i otec biskup Mons. František Rábek, don Andrea a don Ivan.
Keďže na mieste budeme ubytovaní a budeme sa i stravovať je potrebné sa dopredu prihlásiť. Prihlášky prijímajú manželia Vrbovskí na číslach  Zuzana 0904896362 a Bohuš 0903410931.. Cena za ubytovanie i stravovanie je  40 €. Prihlásiť sa a zároveň zaplatiť je potrebné do 01.06.2009. (Prihlásený je ten, kto zaplatil). Počet miest v zariadení, kde sa naše stretnutie bude konať je obmedzený, preto bude dobré prihlásiť sa čo najskôr.

 
PROGRAM RODIČOVSKÉHO STRETNUTIA V DEMÄNOVSKEJ DOLINE

19.06.2009 piatok
do 17.45       ubytovanie
18.00          pochodový ruženec
19.00          večera
20.30          bilancia
 
20.06.2009 sobota
07.30          raňajky
08.15          nácvik piesní- vedie o.Irenej
09.15          katechéza o Eucharistii  I.časť + diskusia– o. Irenej
10.15          prestávka
10.30-11.30    program rodičov
12.00          obed
13.30- 16.00   Katechéza-  don Stefano, don Ivan
17.00          sv. omša vo farskom kostole v Lipt. Mikuláši, ktorej bude predsedať o.biskup Mons. František Rábek
18.30- 19.30   v rovnakom kostole cenakolská Adorácia Najsv. Spasiteľovi, ktorú povedú don Stefano a don Ivan
20.00          večera
20.45          program chlapcov z komunity, po ňom modlitba „Sedam Očenaša“
 
 
21.06.2009- nedeľa

07.00           raňajky
08.00           sv.omša v kostole v Bodiciach, ktorej bude predsedať o.biskup Mons. František Rábek
10.00           v hoteli stretnutie rodičov o našej účasti v komunite Cenacolo, po ukončení spoločná  modlitba
12.30           obed a odchod domov
13.00           stretnutie členov výboru o.z. Priatelia spoločenstva Cenacolo


Tí, ktorí potrebujú dopravu zo železničnej či autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši do hotela Bystrina zavolajú pred príchodom do Mikuláša Bohušovi Vrbovskému 0903410931 a on dopravu na hotel zaistí.

 

 

 

Medjugorie mladych v maji 2009

Zájazd I (03.05.- 08.05.2009)
Zájazd II (09.05.- 14.05.2009)
Zájazd III (15.05.- 20.05.2009)


Prihlásiť sa možno (čo najskôr):               
I. KATKA    0908 835 378
II. ZUZKA   0908 417 396       
III. JANKA   0903 266 692


Program:
•    Odchod o 15,00 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (15,45 hod. Trnava - železničná stanica, 16,30 hod. Bratislava – parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria na druhý deň ráno okolo 8,00 hod.
•    počas pobytu:
•    Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity
•    Svedectvo mladého muža - „závisláka“ (absolvoval 5 rokov v komunite a je už  roky vonku) a jeho manželky
•    Duchovný program – modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole, krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde
•    Turistika – návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
•    Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia.
•    Novinkou je simultánne tlmočenie večerného duchovného programu- vezmite si radioprijímač s UKV, alebo mobil s rádiom
•    štvrtý deň o 7,00 hod. odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša, raňajky, obedovečera a celý deň pri vode
•    odchod do Piešťan nasledujúce ráno po sv. omši a raňajkách  a príchod do Piešťan piaty deň cca o 24,00 hod.

Cena:
•    100 EUR (strava + nocľah na celý pobyt)+ predbežne 100 EUR na dopravu+ tlmočenie duchovného programu
•    modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
•    energia na zbieranie sponzoringu na dopravu (jeden zájazd stojí cez 1500 EUR) - ak nezoženieme, platíme sami, prosíme o pomoc v získavaní darcov 2% z dane v prospech Priatelia spoločenstva Cenacolo občianske združenie. Z týchto peňazí môžeme sumu za dopravu znížiť. Podrobnosti a tlačivá na www.cenacolo.sk 
•    modlitby a prosby o kňaza, ktorý by išiel s nami ako duchovný sprievodca

 

OZNAM pre exovcov:

V dňoch 01.05.2009- 03.05.2009 ste pozvaní na stretnutie so sestrou Elvírou do Medjugoria. Záujemcovia prihláste sa čo najskôr o Slavomíra (Stoleho) na č. telef. 0915053708. U neho budú i ostatné informácie

 

Rodičovské stretnutie v Mariánke

Vzhľadom ku pozitívnym skúsenostiam s občerstvovaním sa účastníkov posledných celoslovenských stretnutí sme sa  dohodli,  že i  na ďalšom stretnutí v Mariánke  pri Bratislave dňa 16.05.2009 bude  zabezpečené stravovanie iba formou jednotné hlavné jedlo, káva, zákusok a minerálka v cene 8 €.
Záujemcov  o obed prosíme nahlásiť počet obedov p. Milanovi Kováčovi na tel. č. 0905/328 869  a zodpovedajúcu čiastku zaslať na účet č. 2615734798/1100 alebo zaplatiť v hotovosti  na piatkových kluboch najneskôr do 01.05.2009.
Program stretnutia bude obvyklý. Zahájenie sv. omšou, ráno o 08.30 hod., potom krížová cesta, obed, katechéza o. Ireneja, vlastné rodičko a na záver okolo 18.00 zakončenie adoráciou Sviatostnému Spasiteľovi, ktorú povedie opäť o. Irenej.
Ak máte možnosť pozvite prosím na stretnutie všetkých kňazov, ktorí s nami spolupracujú, prípadne i ďalších záujemcov z radov kňazov a rehoľníčiek a rehoľníkov.
Prípadnú dopravu zo železničných, resp. autobusovej stanice v Bratislave do Mariánky si zaistíte tak, že po príchode do Bratislavy, resp už predtým z vlaku, alebo autobusu zavoláte Jožkovi Kordošovi na telef. číslo 0905605973, ktorý bude dopravu koordinovať.
 

 

 

Stretnutie s komunitou vo Vrbovci 04.04.2009- 05.04.2009

Odchod autobusov:
    03.04.2009 z Piešťan- autobus bude pristavený o 22.45 pred kaplnkou Sedembolestnej  Panny Márie, Poštová ulica- odchod o 23.00 hod., odchod z Trnavy, spred železničnej stanice o 23.40 hod., odchod z Bratislavy,  z parkoviska pred  Istropolisom o 00.20 hod.
Predpokladaný návrat 05.04.2009 okolo polnoci do Bratislavy. Prípadné ďalšie informácie u Editky Kurtišovej na č. 0911301041

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.