Aktuálne
Poďakovanie za 2% dane
Ján Figel: protest proti zákazu svätých omší
Ako ďalej od 01.02.2021 ........... >viac
###################################
Výzva a prosba českým a slovenským rodičom ...... >viac
Kluby a kolokvie v súčasnosti ....... >viac
Finančná podpora Cenakolskému domu
Modlitba ruženca pod Podbrdom ... >viac
Modlitba pri Adorácii pre Pánom
###################################
Homílie o. Františka ku súčasnej situácii
###################################
Podpora - prosba dobrým žuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom............. >viac
Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní .......... >viac
###################################
Cenacolo GDPR ........................ >viac
!!!! Sv. omše - živé vysielanie !!!!
###################################
Rodičovskí misionári .................. >viac
!!! Putovanie do Guadalupe 2021 ..... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Prešove ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Archív akcií 2008,2007
Konalo sa 2008:

Silvester pre mladych v Medjugori
Vianočné Cuneo 2008
Celoštátne rodičko bude dňa 18.10.2008 v Mariánke
Novembrové rodičovské stretnutie

Oznámenie pre Exovcov
Medjugorie rodičia 2008
Sviatok života v Saluzze
Program stretnuti na rok 2008

 

Konalo sa 2007:

Stretnutie s komunitou vo Vrbovci
Stretnutie mladých v Medjugorí 
Spoločné stretnutie v Mariánke
Vianocne stretnutie cenacola v Cuneu
Silvester pre mladych v Medjugori
Svedectvo Djaniho a Diany
Stretnutie v Marianke
Stretnutie v Sankt Margarethen


 

KONALO SA 2008

 SILVESTER pre mladých
v Međugorí 29.12.2008 - 3.1.2009

Prihlásiť sa možno (čo najskôr):
Peter  -  0903 408 325

Program:

•    Odchod 29.12.2008 o 14,30 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (15,15 hod. Trnava - železničná stanica, 15,45 hod. Bratislava – parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria na druhý deň ráno okolo 08,00 hod.

•    počas pobytu:

o    Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity
o    Svedectvo mladého muža - „závisláka“ (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 11. rok vonku) a jeho manželky
o    Duchovný program – modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole, 31.12.2007 po večernej sv. omši „živé jasličky“ za kostolom sv. Jakuba v podaní členov komunity Cenacolo. Na prelome rokov sv. omša v kostole sv. Jakuba.
o     Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
o    Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia.

•    Ráno 2.1.2009 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša a raňajky. Pre plnoletých záujemcov krátke kúpanie v mori. Potom odchod do Piešťan. Príchod do Piešťan v noci z 2.1. na 3.1.2009. V každom mesiaci druhého má Miriana zjavenie v komunite. Ak bude i 02.01. 2009 zúčastníme sa ho, čím sa posunie príjazd na Slovensko, oznámime ho

Podmienky:

•    cena: € 100 (strava + nocľah na celý pobyt), doprava 2500,- SK
•    modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
•    energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
•    modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
•    stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, minerálka je v cene, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k ročnému obdobiu, i keď sa v dome bude kúriť, doporučujem dobre sa obliecť a vziať si so sebou dobrý spacák.
•    doporučujem vziať si rádio s VKV rozsahom, alebo mobil s možnosťou počúvania rádia. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny

 

 

Vianočné Cuneo 2008

Milí priatelia!


Vianočné stretnutie komunity Cenacolo v Cuneu bude v tomto roku 14.12.2008. Začína o 09.00 v športovej hale. Deň predtým, t.j. 13.12.2008 sme pozvaní na stretnutie detí a rodičov v dome v Envie a na komunitný obed. Obed v nedeľu si treba zaplatiť. Máme ho už započítaný v cene uvedenej v eurách (ubytovanie+obed)  - 80 €-  Tieto peniaze si treba vziať so sebou, budú sa vyberať až v autobuse. Cena za dopravu je 2500.- SK, ktoré je  treba poslať, alebo doručiť pani Márii Gážiovej, č.telef. +421910964846, ktorá  je zodpovedná za organizáciu tohto zájazdu.
Veľmi sa nám osvedčil systém, že prihlásený je človek ak zaplatí dopravu, preto prosím, aby ste  sa prihlásili ihneď, keď sa rozhodnete. Rezervácia miest a pod. nejestvuje. V prípade odvolania účasti je potrebné zohnať si náhradu, alebo oželieť zálohu.
Platí, ako už v predchádzajúcich zájazdoch, že zúčastniť sa môžu najbližší príbuzní- t.zn. rodičia, prípadne starí rodičia, súrodenci, manželia a deti. Iné osoby iba po dohode. Keďže ide o vianočné podujatie, je možné priniesť darčeky. Ako obvykle iba praktické- zimnú obuv, ponožky, spodnú bielizeň, čapice, rukavice, šály. Prosím vás nekupujte si svoje deti za      cukríky, klobásy a pod.  Ak môžete vziať takýchto vecí toľko, aby bolo pre celý dom, kde vaša dcéra, alebo syn je je to v poriadku. Sólo darček, iba pre vaše dieťa nie. Tieto darčeky prosím vezmeme iba pre deti, ktoré sú v Itálii. Pre deti v iných krajinách musíme spôsob dopravy rovnakých darčekov najskôr dohodnúť.
Uvažujme prosím i nad tým, ako potešiť deti- naše i tie, o ktoré sa oni starajú, v misiách. Oni tam najlepšie vedia, čo potrebujú. Preto  najvhodnejšie i najjednoduchšie je pozbierať peniaze, ktoré vezmú zo Saluzza, keď dakto pôjde do J. Ameriky. Tieto by sme mali pozbierať čo najskôr ( doporučená suma 10€- každý však môže dať podľa svojej vôle viacej, menej, alebo nič) . Prosím vás, aby ste sa dohovorili s p. Ľubicou Liptákovou, č.telef. 0904755692 tak, aby €  boli vyzbierané do 23.11.2008.
Na záver opäť prosím všetkých, ktorí máte prístup k internetu, aby ste vo svojom okolí našli ľudí z radov cenakolských rodičov, ktorí tú možnosť nemajú, tento list okopírovali a dopravili im ho. Týka sa to najmä rodín v strede a na východe republiky. Buďme  prosím k sebe ohľaduplní a pomáhajme si.
V prípade otázok na mňa som k dispozícii na telef. čísle +421905277500


                                                                                         S pozdravom ivan


!!! Do pozornosti doplnenie podrobnostÌ ku ceste do Cunea: !!!

Cena autobusu 2600 Sk, ubytovanie a strava 90-95 EUR.

Stravu z Cunea si každý účastník zabezpečí sám!!!

Odchod do Cunea je 11.12.2008

PIEŠŤANY - KAPLNKA  JEZUITOV:
- NAKLADANIE    15:30 HOD.
- ODCHOD        16:00 HOD.

TRNAVA -  ŽELEZNIČNÁ STANICA
- ODCHOD        16:30 HOD.                                

BRATISLAVA - DOM ODBOROV-ISTROPOLIS
- ODCHOD        17:15 HOD.

Príchod z Cunea 15.12.2008NOVEMBROVÉ RODIČOVSKÉ STRETNUTIE


sa uskutoční v dňoch 07.11.2008- 09.11.2008 v Demänovskej doline. Spojíme  ho s poďakovaním Pánovi za dom Cenacola na Slovensku. Dňa  05.11.2008 uplynie rok odo dňa keď o. biskup Mons. František Rábek privítal v dome prvých chlapcov spolu s donom Ivanom Filipovičom.
Keďže na mieste budeme ubytovaní a budeme sa i stravovať je potrebné sa dopredu prihlásiť. Prihlášky prijímajú manželia Debnárovi na číslach Marta 0905138175 a Jozef 0907586710. Cena za ubytovanie i stravovanie je 1100.- SK Prihlásiť sa a zároveň zaplatiť je potrebné do 01.10.2008. (Prihlásený je ten, kto zaplatil). Počet miest v zariadení, kde sa naše stretnutie bude konať je obmedzený, preto bude dobré prihlásiť sa čo najskôr. Program celého stretnutia uverejníme na tomto mieste hneď po jeho upresnení.

 

PROGRAM STRETNUTIA V DEMÄNOVSKEJ DOLINE
P I A T O K
18.00                  prechádzkový ruženec
19.00                  večera
20.00                  klub


S O B O T A
07.30                  raňajky
08.00- 10.00           o. Irenej, P. Quirin
                          katechéza: Cesta ku najväčšej kresťanskej čnosti - pokore
10.00- 10.30           prestávka
10.30- 11.00           nácvik piesní
11.00- 12.15           pokračovanie katechézy
12.30- 13.15           obed
13.15- 14.00           nácvik piesní
14.00-  16.00          dokončenie katechézy
17.00-                 sv. omša vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši , ktorej
                       predsedá o.biskup Mons. František Rábek
19.00                  večera
20.30                  rodičovský klub


N E D E Ľ A
07.00                   raňajky
08.00                   sv. omša vo farskom kostole v Bodiciach ktorej predsedá          
                        o.biskup Mons. František Rábek
09.30- 12.00            rodičovské stretnutie
12.00- 12.30            prechádzkový ruženec
12.30                   obed, po ňom odchod do našich domovov

 


Celoštátne rodičko bude dňa 18.10.2008 v Mariánke.

Milí priatelia!

   

    Žičím vám všetko najlepšie a dovoľujem si napísať vám jednu prosbu a jeden oznam, týkajúce sa všetkých nás. Apelujem opať na všetkých, ktorí majú prístup ku internetu, aby si spomenuli na všetkých cenakolských rodičov vo svojom okolí, ktorí nemajú možnosť vstúpiť na IN a text tohto  oznamu im vytlačili a dodali.


      Vzhľadom ku pozitívnym skúsenostiam s občerstvovaním sa účastníkov posledného celoslovenského stretnutía sme sa  dohodli,  že i  na ďalšom stretnutí v Mariánke  pri Bratislave dňa 18.10.2008 bude  zabezpečené stravovanie iba formou jednotného hlavného jedla, káva, zákusok a minerálka v cene 200,- Sk.

Záujemcov  o obed prosíme nahlásiť počet obedov p. Milanovi Kováčovi na tel. č. 0905/328 869  a zodpovedajúcu čiastku zaslať na účet č. 2615734798/1100 alebo zaplatiť v hotovosti  na piatkových kluboch najneskôr do 10.08.2008.

           Program stretnutia bude obvyklý. Zahájenie sv. omšou, ráno o 08.30 hod., potom krížová cesta, obed, katechéza o. Ireneja, vlastné rodičko a na záver okolo 18.00 zakončenie adoráciou Sviatostnému Spasiteľovi, ktorú povedie opäť o. Irenej.

    Prípadnú dopravu zo železničných, resp. autobusovej stanice v Bratislave do Mariánky si zaistíte tak, že po príchode do Bratislavy, resp už predtým z vlaku, alebo autobusu zavoláte Jožkovi Jordošovi na telef. číslo 0905605973, ktorý bude dopravu koordinovať.

 

 

OZNÁMENIE PRE EXOVCOV:

Komunita Cenacolo organizuje stretnutie exovcov a ich rodín, (prísť samozrejme môžu i slobodní) so sestrou Elvírou v Medjugorí v dňoch 30.08.2008 až 02.09.2008.
    Stretnutie začne 30.08.2008 o 16.30 hod na Podbrde a končí 02.09.2008 po rannom zjavení Panny Márie vizionárke Mirijane a spoločnom obede v komunite, ktorý začne o 11.00 hod.  Celý program sa dozviete na kontaktoch uvedených dolu.
    Spať budú muži v mužskom dome a ženy a deti v ženskom dome. Kto chce môže si zaistiť i ubytovanie v súkromí. Tí, ktorí budú spať v komunite  si prinesú svoje plachty a uteráky. Dopravu si zorganizujete sami..
Prihlásiť sa môžete mailom na adrese This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , alebo priamo v dome Komunity v Medjugorí telefonicky.

!! Stretnutie so sestrou Elvirou v uvedenom case sa neuskutocni !!

 


Medjugorie rodičia 2008

Vážení!

Ako sa už stalo tradíciou, i na jeseň tohto roka organizujeme rodičovskú skúsenosť v Medjugorí. Uskutoční sa v dňoch 30.09.2008- 04.10.2008.
Odchod z Piešťan, spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Teplickej ulici, bude 29.09.2008 o 15.30 hod, z Trnavy, spred železničnej stanice o 16.15 hod. a z Bratislavy, spred Istropolisu o 17.00 hod. Príchod do  Medjugoria okolo 06.00 hod ráno 30.09.2008. Na mieste sa ubytujeme, naraňajkujeme a začneme s programom. V priebehu troch dní navštívime  oba domy komunity Cenacolo v Medjugorí, každý večer absolvujeme duchovný program v miestnom kostole sv. Jakuba. Pozostáva z modlitby dvoch ružencov, sv. omše, adorácie, príp. poklony krížu, resp. modlitby za zdravie. Ďalej máme možnosť pomodliť sa krížovú cestu na kopci Križevac, ruženec na Podbrde (kopci zjavenia). Navštívime krásne vodopády, ktoré sú neďaleko Medjugoria a volajú sa Kravice. Rovnako si prezrieme historickú časť správneho strediska Hercegoviny Mostaru. Okrem toho nám zostane dosť času na osobné rozhovory, trošku oddychu, na milované bilancie každý večer. V neposlednom rade musím oznámiť, že i túto našu skúsenosť bude sprevádzať kňaz. Bude teda možnosť, aby záujemcom vyslúžil sv. zmierenia. Štvrtý deň ráno odchádzame do Marušiči, kde bude ráno sv. omša a raňajky. Po ceste nakúpime figy sušené na slnku. Celý deň strávime v Marušiči na mori, prípadne v posteli, podľa počasia. Ďalší deň ráno po sv. omši a raňajkách odchádzame domov. Príchod do Piešťan okolo polnoci.
Podľa situácie v tom čase v Medjugorí, môžu pribudnúť daktoré ďalšie body programu. Napr. svedectvo niektorého z vizionárov, prípadne katechéza p. Jozo Zovka, prípadne iné.
Z technickej stránky: Prihlášky sa podávajú u Vierky Hermanovej , telef. číslo     0903534209 . Skúsenosť je určená v prvom rade pre rodičov a ostatných rodinných príslušníkov mladých, ktorí sú v komunite. A doteraz ešte  Medjugorí neboli. Ostatní záujemcovia po nich. Poradie sa robí podľa času prihlásenia, poťažne zaplatenia sumy za ubytovanie a stravu. Cena za dopravu je 2500 SK a 100 € za stravovanie a ubytovanie v Medjugorí i v Marušiči.
Odpovede na vaše prípadné otázky dostanete od  Vierky Hermanovej alebo odo mňa. Hermanových telefón je uvedený hore, môj je 0905277500.
S prianím pekného zážitku v Medjugorí váš ivan

Všetkým účastníkom zájazdu:
Vezmite si so sebou VKV rádio, alebo mobil na ktorom je možno počúvať rádio. Večerný duchovný program bude tlmočený do slovenčiny a cez uvedené aparáty budeme môcť preklad sledovať. 

Saluzzo 2008

SVIATOK ŽIVOTA SALUZZO 2008

Sviatok života v Saluzze - ktorý je stretnutím komunity Cenacolo s rodičmi, tento rok pri priležitosti  25. výročia založenia komunity (16.07.2008) bude v dňoch 10, 11, 12, 13.07. S odchodom počítajte v noci z 08.07. na 09.07.2008, príchod do hotela 09.07.2008 pred večerom. Odchod zo Saluzza v nedeľu 13.07. po sv. omši v neskoré popoludnie. Organizáciou je poverený p. Ľuboš Hoblík s manželkou na telef. čísle  0904135981 alebo 0902843986. Stretnutia sa môžu zúčastniť tí, ktorí sú uvedení v predchádzajúcom ozname o stretnutí vo Vrbovci.Vaše prihlásenie bude definitívne, keď zložíte sumu za dopravu u organizátora. Náklady na pobyt uverejníme, keď ich budeme vedieť.


Komunita upozorňuje tých, ktorí prídu do Saluzza na "Sviatok života" autom, že tento rok nebude možné ísť autom až hore na kopec, ale bude kyvadlová doprava zo záchytných parkovísk v meste.


ODCHODY AUTOBUSOV 8.júla

PIEŠŤANY - KAPLNKA  JEZUITOV
:
- NAKLADANIE  16:30 HOD.
- ODCHOD        17:00 HOD.

TRNAVA - ŽELEZNIČNÁ STANICA
- ODCHOD        17:35 HOD.                                  

BRATISLAVA - DOM ODBOROV-ISTROPOLIS
- ODCHOD        18:15 HOD.

PRIATELIA,         

NEZABUDNITE  SI  VZIAŤ  ĎAĽŠIE EURÁ  NA PRENÁJOM  SLÚCHADIEL (PREKLAD  Z TALIANČINY).  ZDRAVOTNÉ  POISTENIE  SI ZABEZPEČÍ   KAŽDÝ  ÚČASTNÍK
 SAMOSTATNE.  VODIČI  AUTOBUSOV  ŽIADAJÚ  ČASOVÚ  DISCIPLÍNU  PRI   ODCHODOCH  AUTOBUSOV, NAKOĽKO   ZAČALA  LETNÁ SEZÓNA  A NA  DIAĽNICIACH  V  TALIANSKU  SA  TVORIA NIEKOĽKOHODINOVÉ KOLÓNY  AUT.

 

9.JÚLA. 2008
V POPOĽUDŇAJŠÍCH  HODINÁCH   PRÍCHOD DO  HOTELA,  STRAVU  SI V   TEN  DEŇ  ZABEZPEČÍ  KAŽDÝ   ÚČASTNÍK SAMOSTATNE.  

10.JÚLA. 2008
RAŇAJKY  V HOTELI, OBED  A VEČERU  SI  ZABEZPEĆÍ  KAŽDÝ  ÚĆASTNÍK SAMOSTATNE

15:00 HOD. ZAHÁJENIE  PROGRAMU  V KOMUNITE

11.JÚLA .2008
RAŇAJKY V HOTELI, OBED A VEČERA V KOMUNITE

12.JÚLA. 2008
RAŇAJKY V HOTELI, OBED A VEČERA V KOMUNITE

13.JÚLA.  2008
RAŃAJKY V HOTELI, OBED V KOMUNITE  PO  SKONĆENÍ PROGRAMU NA ODCHOD SLOVENSKO

14.JÚLA. 2008
PRÍCHOD  NA  SLOVENSKO-  V  DOPOĽUDŇAJŠÍCH  HODINÁCH.
STRETNUTIE S KOMUNITOU VO VRBOVCI BUDE V TOMTO ROKU V DŇOCH 19.04. – 20.04.2008

Prihlásiť sa možno už teraz, (čo najrýchlejšie) t.j. do 05.03.2008 manželom Magutovým, na tel. číslo      0903405882 alebo 0903780975

Režijné náklady vo Vrbovci (nocľah, dva obedy, atď) 45 euro.
Bez zloženia peňazí za dopravu nie ste definitivne prihlásení. Spôsob ako zaplatíte si dohodnite s Magutovými

Kto sa môže zúčastniť? Ako je známe, dúfam, že všeobecne, ide o stretnutie rodičov s komunitou, nie s deťmi. Tie tam budú alebo nebudú, rozhoduje o tom komunita. Prísť teda môžu ( a bolo by to veľmi dobré ) najmä rodičia alebo manželia a súrodenci mladého, alebo mladej, ktorí sú v komunite. Ďalej už iba starí rodičia a deti. Nijakí priatelia, priateľky, „sesternice“ a „bratranci“ nemajú na stretnutie prístup.

Pri tejto príležitosti chcem zároveň pripomenúť, že do komunity sa nenosia žiadne veci pre svoju dcéru, alebo syna. Všetko, čo si pre nich komunita vypýta, čo chcete priniesť ako dar pre všetkých odovzdáte dievčaťu, alebo chlapcovi, ktorí sú za to zodpovední. To platí prirodzene, alebo najmä, pre listy pre naše deti, alebo i iné. Všetky listy, či z komunity, alebo do komunity idú iba cez zodpovedných. Prosím vás o to pre dobre vašich detí. Jedna, dve neuvážené vety v liste, môžu znamenať, že si to vaša dcéra, alebo syn rozmyslí a odíde z komunity. Otázky a odpovede na túto tému si môžeme povedať na klube, alebo rodičku.

Všetky ďalšie podrobnosti o tomto stretnutí, ktoré sa dozviem, vyvesím ihneď na tomto mieste.

 

STRETNUTIE MLADÝCH V MEDJUGORÍ

Zájazd I (30.04.- 05.05.2008)
Zájazd II (06.05.- 11.05.2008)
Zájazd III (12.05.- 17.05.2008)

Prihlásiť sa možno (čo najskôr):               
I. STANO    0902 433 297
II. KATKA     0908 835 378       
III. ANDREJ    0911 250 930

Program:

-    Odchod o 15,00 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (15,45 hod. Trnava - železničná stanica, 16,30 hod. Bratislava – parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria na druhý deň ráno okolo 8,00 hod.
-    počas pobytu:
-        Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity
-        Svedectvo mladého muža - „závisláka“ (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 7. rok vonku) a jeho manželky
-        Duchovný program – modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole, krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde
-        Turistika – návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).
-        Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia.
-    štvrtý deň o 7,00 hod. odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša, raňajky a celý deň pri vode
-    odchod do Piešťan nasledujúce ráno a príchod do Piešťan piaty deň cca o 24,00 hod.

Cena:
-    € 100 (strava + nocľah na celý pobyt)+ predbežne 1000 SK na dopravu
-    modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
-    energia na zbieranie sponzoringu na dopravu (jeden zájazd stojí cez 40 tisíc Sk) - ak nezoženieme, platíme sami, prosíme o pomoc v získavaní darcov 2% z dane v prospech Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany občianske združenie. Z týchto peňazí môžeme sumu za dopravu znížiť. Podrobnosti a tlačivá na www.rozhodni.sk
-    modlitby a prosby o kňaza, ktorý by išiel s nami ako duchovný sprievodcaSpoločné stretnutie v Mariánke

Celoštátne rodičko bude v máji 17.05.2008 v Mariánke. Program a podmienky sa oproti ostatnému nemenia. Definitívny plagátik bude tak isto vyvesený na tomto mieste.

Milí priatelia!
   
    Žičím vám všetko najlepšie a dovoľujem si napísať vám pár oznamov, týkajúcich sa všetkých nás. Keď posielame tento list, i tak apelujem na všetkých, ktorí majú prístup ku internetu, aby si spomenuli na všetkých cenakolských rodičov vo svojom okolí, ktorí nemajú možnosť vstúpiť na IN a text tohto listu im vytlačili a dodali.

     1) Vzhľadom k negatívnym skúsenostiam s občerstvovaním sa účastníkov posledných celoslovenských stretnutí, nielen vo vymedzenom čase,  dohodli sme sa,  že na ďalšom stretnutí v Mariánke  pri Bratislave dňa 17.5.2008 bude  zabezpečené stravovanie iba formou jednotného hlavného jedla, káva, zákusok a minerálka v cene 200,- Sk.
Záujemcov  o obed prosíme nahlásiť počet obedov p. Milanovi Kováčovi na tel. č. 0905/328 869  a zodpovedajúcu čiastku zaslať na účet č. 2615734798/1100 alebo zaplatiť v hotovosti  na piatkových kluboch najneskôr do 9.5.2008.
           Program stretnutia bude obvyklý. Zahájenie sv. omšou, ktorej bude predsedať o. biskup Mons. František Rábek  ráno o 09.00, potom krížová cesta, obed, katechéza o. Ireneja, vlastné rodičko a na záver okolo 18.00 zakončenie adoráciou Sviatostnému Spasiteľovi, ktorú povedie opäť o. Irenej. 

            2) Ako už zrejme všetci vieme, tento rok oslávi komunita Cenacolo svoje 25 narodeniny. V Elvírinom srdci vznikla túžba, aby na tento trochu výnimočný „Sviatok života“ na kopci nad Saluzzom mohlo prísť čo najviacej domorodých detí z misií z Južnej Ameriky. Ich príchod (letenky a víza) stojí samozrejme veľa peňazí. Preto všetci cenakolskí rodičia na celom svete sa rozhodli , a my sme sa pridali, pomôcť deťom cestu do Talianska umožniť. Prvým a hlavným príspevkom ku realizácii tohto zámeru je množstvo úprimných modlitieb.  Podľa svojho pocitu spolupatričnosti v komunite, podľa chuti pomôcť dobrej veci, podľa ekonomických možností môžeme pomôcť i konkrétne príspevkom na uvedený účel, či už svojim, alebo v pokore vyproseným od našich priateľov a známych, ktorým vysvetlíme účel.    
Finančnú čiastku, ktorou sme sa rozhodli pomôcť dobrej veci pošlime p. Majke Masárovej, tel.č. 0908/ 507 117 na účet č. 71512206/0900 alebo prinesme v hotovosti najneskôr na celoslovenskom rodičovskom stretnutí v Mariánke dňa 17.5.2008. Uvedomme si, že veľa ľudí na svete je ďaleko chudobnejších ako my a tí nemajú problém podeliť sa i o to málo, ktoré majú.

    3) I tento rok sme pozvaní Pátrom Quirinom, OPraem. Do Horní Plané na Šumavu v čase od 16.08. do 23.08.2008 na duchovno-turistický pobyt. V programe tohto stretnutia je medzi iným návšteva pútneho miesta - Svatej Hory u Příbrami. Úplný program si dohodneme s P. Quirinom. Ubytovaní budeme na fare. Ďalšie podrobnosti a prihlásenie sa u p. Božky Pätoprstej na telef. č. 0908141888 alebo 0335511300.


                                                    S pozdravom váš
 


Tradičné vianočné stretnutie Komunity Cenacolo v Cuneu bude tento rok v dňoch

15.12.2007 začne komunitnými raňajkami o  09.30 hod. v dome v Envie a 

16.12.2007  o 09.00 hod. v Športovej dvorane v Cuneu

Organizáciou sú poverení manželia Alica  a  Pavol Brnkovci č. telef.  0903532536, e-mailova adresa     This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , poštová adresa  Na Kopánke 257, 02061 Lednické Rovne.

U nich sa treba prihlásiť najneskôr  10.11.2007. Na stretnutie môžu ísť rodičia, súrodenci, manželia a nanajvýš starí rodičia.. V prípade nadbytku prihlásených bude rozhodovať dátum prihlásenia.

Podrobnosti sa včas dozviete na našej internetovej stránke, ale počítajte s tým, že odchod do Talianska bude 13.12.2007 v noci a návrat na Slovensko 17.12.2007 okolo obeda.

 

KONALO SA 2007

 

Silvester pre mladých v Medžugorí
29.12.2007 - 3.1.2008
 

 

Prihlásiť sa možno (čo najskôr):
Andrej  -  0911 250 930                  

Program:

 • Odchod 29.12.2007 o 14,00 hod. spred kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch (14,45 hod. Trnava - železničná stanica, 15,30 hod. Bratislava – parkovisko pred Istropolisom). Príchod do Medžugoria na druhý deň ráno okolo 8,00 hod.
 • počas pobytu:

o       Návšteva dievčenského i chlapčenského domu komunity Cenacolo v Medžugorí so svedectvami členov komunity

o       Svedectvo mladého muža - „závisláka“ (absolvoval 5 rokov v komunite a je už 10. rok vonku) a jeho manželky

o       Duchovný program – modlitba sv. ruženca, účasť na sv. omši každý večer vo farskom kostole, 31.12.2007 po večernej sv. omši „živé jasličky“ za kostolom sv. Jakuba v podaní členov komunity Cenacolo. Na prelome rokov sv. omša v kostole sv. Jakuba.

o        Podľa počasia krížová cesta na vrch Križevac, modlitba sv. ruženca na Podbrde, návšteva vodopádov Kravice pri Medžugorí, návšteva mesta Mostar, správneho strediska Hercegoviny (Međugorie je v štáte Bosna a Hercegovina s hlavným mestom Sarajevo).

o       Množstvo časového priestoru na rozhovory, zdieľanie osobných pocitov, názorov..., sv. zmierenia.

 • Ráno 2.1.2008 odchod z Medžugoria do Marušiči na mori, kde bude sv. omša a raňajky. Pre plnoletých záujemcov krátke kúpanie v mori. Potom odchod do Piešťan. Príchod do Piešťan v noci z 2.1. na 3.1.2008.

                              Podmienky:

   • Cena: € 70 (strava + nocľah na celý pobyt), doprava pre nezarábajúcich zdarma, pre ostatných naviac 2000,- Sk
   • modlitby za priaznivý priebeh a duchovné i ľudské obohatenie
   • energia na zbieranie sponzoringu na dopravu
   • modlitby a prosby za kňaza, ktorý pôjde s nami ako duchovný sprievodca
   • stravu na cestu tam si treba vziať so sebou, minerálka je v cene, strava na cestu späť je v cene. Vzhľadom k ročnému obdobiu, i keď sa v dome bude kúriť, doporučujem dobre sa obliecť a vziať si so sebou dobrý spacák.

 

http://www.medjugorje.org 

 

 

Komunita Cenacolo
sa zrodila v júli roku 1983, vďaka duchovnému pochopeniu jednej ženy, rehoľnej sestry Elvíry Petrozzi, ktorá chcela darovať svoj život Bohu na osoh a k službe narkomanom a všetkým strateným mladým ľuďom. Stredisko Komunity je v Saluzze v Taliansku. Dnes má komunita viacej ako 50 domov nachádzajúcich sa v Taliansku, ale i vo svete - Francúzsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Rakúsku, Slovinsku, Poľsku, Írsku, Rusku, Veľkej Británii, Slovinsku, USA, Brazílii, Peru, Mexiku. Spolu má viacej ako 1600 dievčat a chlapcov. Oni chcú byť svetlom v tme, znakom nádeje, živým svedectvom že smrť nemá posledné slovo. Mladým sa predkladá jednoduchý spôsob života rodinného štýlu, s odkrývaním darov práce, priateľstva a viery v Slovo Božie, ktoré sa stalo človekom v Ježišovi, mŕtvom a vzkriesenom pre nás. Na Slovensku pôsobí komunita pod patronátom vojenského ordinára Mons. Františka Rábeka. Viac informácii na www.cenacolo.sk

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú viac dozvedieť o tejto komunite na

VEČER  SVEDECTVA.

Svedčiť bude mama Diana a jej syn bývalý narkoman Djani so svojou rodinou.

 

24.10. o 17.00 hod. v Rímsko-katolíckej kaplnke na Sídlisku Ťahanovce – KOŠICE

 

25.10. 2007  o 17:00 hodine v Univerzitnom pastoračnom centre na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, oproti Fakulte humanitných vied UMB – BANSKÁ BYSTRICA

 


 

Milí priatelia

Priblížil sa čas nášho druhého spoločného stretnutia v tomto roku, už tradične v Mariánke v mariánskom mesiaci. Ako už zrejme všetci viete bude 27.10.2007 s obvyklým programom. Zmena je v začiatku. Sv. omša bude začínať o 09.00 hod. Ako obvykle jej bude predsedať o. biskup mons. František Rábek, koncelebrovať budú všetci kňazi, ktorí s nami spolupracujú a budú mať čas. Chlapci z Vrbovca tentokrát neprídu, majú povinnosti v komunite. Skupina mladých z jezuitskej kaplnky v Piešťanoch bude sv. omšu sprevádzať hudbou a spevom. Po krátkej prestávke sa pomodlíme krížovú cestu. Tá by nám mala pripomenúť utrpenie nášho Pána, ktorý trpel za nás všetkých až po smrť a zároveň by sme mali premýšľať nad tým, že veľa krát nie sme ochotní sa my obetovať za naše deti ani za seba.


 

Po krížovej ceste agape, ktoré si pod vedením Evky Bielčíkovej  0911212143 pripravíme sami. Zlikvidovať to musíme tak, aby o 12.30 hod. mohla začať katechéza o. Ireneja Ciuttiho.

O. biskup mons. F. Rábek prisľúbil účasť na celom našom programe, takže bude možnosť s ním kedykoľvek hovoriť

Od začiatku celého nášho stretnutia budú s nami milí a vzácni hostia. Mama Diana z Chorvátska a jej syn Djani s manželkou a deťmi z Bosny a Hercegoviny. Po katechéze o. Ciuttiho nám práve táto rodinka povie svedectvo o svojom živote. Ako väčšina z vás vie, Djani je bývalý narkoman, ktorý absolvoval komunitu Cenacolo a svedectvo jeho matky i jeho spolu je vzácna príležitosť presvedčiť sa o účinnosti komunity Cenacolo. Budeme mať možnosť do sýtosti sa pýtať.


Po svedectve bude priestor na riešenie vecí slovenského Cenacola. Môžeme  diskutovať o všetkých otázkach, ktoré nastolíme. Rozhodne budeme hovoriť o spustení domu Cenacola na Slovensku. Predbežne to vyzerá tak, že prví chlapci nastúpia 3-4. novembra, t. zn. týždeň po Marianke.

O 18.00 hod. začne posledný bod nášho programu - veľmi dôstojné ukončenie nášho spoločného dňa a to adorácia, ktorú povedie o. Irenej Ciutti.

Po ukončení adorácie sa rozídeme do svojich domovov, aby sme precítili svoje pocity z celého dňa, aby sme mohli Pánovi ďakovať.

Teším sa na naše opätovné spoločné stretnutie a prosím vás rozšíriť túto pozvánku i k rodičom, ktorí nemajú prístup k internetu. Oslovte prosím i tých, ktorí neradi chodia na tieto stretnutia a skúste im vysvetliť dôležitosť spoločenstva a života v pravde.

 

Srdečne vás všetkých zdravím  váš i.
 

P.S. Na stretnutie sú pozvaní všetci rodičia, ktorých detí sú t.č. v komunite, rodičia a mladí, ktorí legálne ukončili komunitu, priatelia komunity a duchovní a príslušníci reholí.

Prosím tých, ktorí nemajú dobré úmysly s komunitou, ktorí by bez pokory a pravdy chceli prísť, aby radšej nechodili.

 

 


KONALO SA

 

SPOLOČENSTVO CENACOLO
10 rokov domu v Rakúsku


 

 

SVIATOK NÁDEJE

NEBOJTE SA
"NON  ABBIATE PAURA"  -  MUZIKÁL

 

 

Kedy: 23.09.2007
Kde:  Rímsky kameňolom St. Margarethen
         Rakúsko (neďaleko Eisenstadtu)

 

Informácie:
v Rakúsku +43(0)6766957771
na Slovensku +421(0)905929802
  pi. Katka, u ktorej sa môžete i prihlásiť

 

 

 

PROGRAM: 

15.00 HOD.
STRETNUTIE S KOMUNITOU A SR. ELVÍROU

16.00 HOD.
SV. OMŠA S DR. CHRISTOPHOM kard. SCHŐNBORNOM,
ARCIBISKUPOM VIEDENSKÝM A DIECÉZNYM BISKUPOM  EISENSTADTU DR. PAULOM IBY

19.00 HOD.
MUZIKÁL :  "NEBOJTE SA" V PREVEDENÍ ČLENOV KOMUNITY CENACOLO

VSTUPNÉ: ĽUBOVOLNÉ

            
DESAŤ ROKOV
* je dom spoločenstva Cenacolo v burgenlandskom Kleinfrauenheid  mladým ľuďom miestom nádeje,  školou života, v ktorom nachádzajú nové perspektívy pre svoju budúcnosť
*umožňuje Cenacolo mladým s drogovými problémami na nemecky hovoriacom teritóriu, bez rečovej bariéry,  sa pridať  ku medzinárodnému spoločenstvu v ktorom nástrojom liečby je denne žité priateľstvo
* nachádzajú mladí cez Cenacolo Rakúsko nový štart do naplneného života bez drog

    Za to, že Cenacolo Rakúsko mohlo byť v  ostatných 10 rokoch také úspešné, ďakujeme veľa priateľom, ktorí nás od začiatku podporovali.

Vám všetkým patrí veľké Pán Boh odmeň!


" Priateľsky vám ponúkame našu cestu z tmy do svetla"
                                                       matka Elvíra Petrozzi
Milí slovenskí priatelia!

Iste všetkých, ktorí sledujú cestu komunity Cenacolo i na Slovensku, poteší správa, že vďaka Bohu, v najbližších týždňoch otvoríme dom komunity i na Slovensku. Podrobnosti nájdete na www.cenacolo.sk  . Veľké Pán Boh odmeň všetkým za modlitby a všetky ostatné formy pomoci pri budovaní domu. Prosíme zároveň o zachovanie vašej priazne komunite Cenacolo i naďalej. Najviacej potrebujem  modlitbu a Božie požehnanie. Naše prosby o materiálnu pomoc nájdete postupne v priečinku POMOC ZDRUŽENIU  na našej horeuvedenej webovej stránke.
CENACOLO SLOVENSKO

 

 
 
   
     

 
Advertisement
© 2021 :: Pomoc ohrozenému dieau ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.