Aktuálne
Cenacolo GDPR ........................ >viac
###################################
Prvé dievčenské kolokvie po prestávke
budú 31.8.2019, ostatné chlapčenské
kolokvie budú 3.8.2019, prvé po prestávke
budú 7.9.2019 v obvyklom čase na
obvyklom mieste. Tešíma sa na Vás.
Rodičovské kluby sa konajú nepretržite.
Prípadné nepravidelnosti v konaní klubov zverejníme na tomto mieste.
###################################
Medjugorje rodičia 2019.............. >viac
Pútnické Mexiko - zrušené ........... >viac
Pomoc Peru ............................. >viac
Rodičovský klub v Košiciach ........... > viac
Konanie Rodičovských klubov ......... >viac
Ponuka pomoci rodičom ................ >viac
Vysielanie z Medjugoria po slovensky. >viac
Zámer putovaní slov. Cenacola ....... > viac
Regionálne stretnutia ................. >viac
Adorácie ................................ >viac
MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN
Úvod
 
Akcie
 
Sestra Elvíra
 
Myšlienky na týždeň
Svedectvá
Ruženec za závislých
Pamätník skúseností
 
Referencie
Foto galéria
Odkazy
Partneri
 
 
 
Image

Komunita Cenacolo sa zrodila v júli roku 1983, vďaka duchovnému pochopeniu jednej ženy, rehoľnej sestry Elvíry Petrozzi, ktorá chcela darovať svoj život Bohu na osoh a k službe narkomanom a všetkým strateným mladým ľuďom. Stredisko Komunity je v Saluzze v Taliansku. Dnes má komunita viacej ako 50 domov nachádzajúcich sa v Taliansku, ale i vo svete - Francúzsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Rakúsku, Slovinsku, Poľsku, Írsku, Rusku, Veľkej Británii, Slovinsku, USA, Brazílii, Peru, Mexiku. Spolu má viacej ako 1600 dievčat a chlapcov. Oni chcú byť svetlom v tme, znakom nádeje, živým svedectvom že smrť nemá posledné slovo. Mladým sa predkladá jednoduchý spôsob života rodinného štýlu, s odkrývaním darov práce, priateľstva a viery v Slovo Božie, ktoré sa stalo človekom v Ježišovi, mŕtvom a vzkriesenom pre nás.

Image
sestra Elvira Petrozzi

 


 
 
   
     

 
Advertisement
© 2019 :: Pomoc ohrozenému dieťaťu ::
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.